Вход за клиенти Потребителско име:  Парола: 
Забравена парола? Нов потребител

Преглед:

  Корекция и почистване на речно корито  
Дата на публикуване:02.07.2012
Вид обявление:Строителство
Краен срок:06.08.2012
Краен Срок:30.07.2012
Място на доставка:Копривщица
Страна::BG: София / Sofia
I.D.:9815204
Вид документ:Обявление за обществена поръчка
Описание: Обекта е разположен в гр. Копривщица и включва сервитута на р. Тополница от съществуващ трафопост в края на града до бетоновият мост в началото на града с обща дължина 2287,90 м. Строителството започва от долу и върви нагоре срещу течението и следва да протече при следната последователност: - почистване коритото на реката; - отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до левия бряг; - изграждане на подпорни стени десен бряг; - следва отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до десния бряг; - изграждане на подпорни стени левия бряг; - заскаляване на хидравлични прагове за канализацията. Земните работи включващи почистване коритото на реката, изкоп за подпорни стени, обратни засипи и направа на отбивни диги ще се изпълняват с багер и булдозер. Изкопаната земна почва ще се извозва със самосвал на разстояние до 1 км и след това част от нея ще се връща за засипване на изкопите, както и засипване, зад подпорните стени. Тънките и тесни изкопи ще се изпълняват ръчно. Подпорните стени ще се строят на ламели /секции/ с дължина 5 м. Бетонът се доставя с бетоновоз и се изсипва в съоръжението с бетон помпа Изпълнението на всички СМР ще се приема от независим надзор и авторите на проекта. Строителството ще се извърши при минимални води в реката. В отделен том е даден План за безопасност и здраве по време на строителство на обекта. Строителството включва следните дейности: ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО И УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ / строителна: ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ ; НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ; ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ ; 3АСКАЛЯВАНЕ И НАРЕЖДАНЕ ПРИ ХИДР. 3АСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ОТБИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОДИ / строителна: НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С ЕДНОСТР.ВЗЕТА ПОЧВА Н=или <1.5М ПРИ УТ.У-ВИЯ ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ ; ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПОДПОРНА СТЕНА В РЕГУЛАЦИЯТА / строителна: ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или <2М ; ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА ; ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ ; ФИЛТРИ ПРИ Я3 СТЕНИ ДИГИ И ДР. 2 ФИЛТРИ ПОД БРОНЯ ЧАКЪЛ НАД 40ММ ; ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или <6М Н=или <2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ ; НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ ; ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 ФИЛЦОВ В МАСИВИ,НАСТИЛКИ,ПЛ.БЕЗ ГР.d>30СМ.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА ; РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.ДИАМ. 110 ММ.ЗА БАРБАКАНИ; КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ; ФУГИРАНЕ КАМ.ЗИДАРИЯ-ЦИМ.ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР ; РАБОТНА ФУГА ОТ ДЪСКА.
Външен номер:489198
CPV / КОП:45246100, 45246200, 45246410


Пълният текст на обществената поръчка е достъпен само за регистрирани потребители.

Бизнес възможност: Пълен достъп в само 3 стъпки!

Регистрирайте се, изберете категория и получавате пълен достъп до интересуващите Ви обявления.

Тествайте 2 седмици безплатно - Без ангажименти - преустановява се автоматично!

Предимства:

 Не пропускате възможности. Имейл известяването Ви оставя време за самите търгове.
 Възпяолзвайте се от най-богата база данни с търгове в Европа.
 Индивидулани профили за търсене базирани на Вашите нужди.
 Избор на абонаменти подходящи за всяка фирма.

Как работи в 3 лесни стъпки:

 Регистрирайте се за Безплатният14-дневен тест и се възпозвайте от пълният достъп до услугата.
 Изберете интересуващите Ви профили за търсене или създайте свои.
 Получавате интересуващите Ви обявления по имейл, ежедневно.


  Назад