Feedback

Tenders for Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

29 815 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2982)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Планова годишна профилактика и поддръжка на мото и електрокари 15.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Установяване повреда в КТП "Помпена станция Нови Искър" 15.02.17 16.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, както следва:1. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал "Самоко 14.02.17 21.02.17 София / Sofia
"Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: "Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и "Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, 13.02.17 20.02.17 Кърджали / Kardzhali
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 13.02.17 21.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян 13.02.17 17.02.17 Ловеч / Lovech
"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ върху изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали” 10.02.17 17.02.17 Кърджали / Kardzhali
Аерозаснемане за територията на Столична община 10.02.17 13.02.17 София / Sofia
Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка 10.02.17 15.02.17 Ямбол / Yambol
"Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административните сгради на ЦУ на НАП и ТД на НАП ГДО", в две самостоятелни обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: За административните сгради на Ц 10.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Планова годишна профилактика и поддръжка на мото и електрокари

Външен ИН oldId_28565847
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 50100000 42415000 42415300 34900000 71631200
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД

Установяване повреда в КТП "Помпена станция Нови Искър"

Външен ИН oldId_28562512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71630000 50530000 71353000
Краен срок: 16.02.17
Краен срок за подаване на документи: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, както следва:1. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал "Самоко

Външен ИН 9061421
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71312000 71247000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Самоков
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: "Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и "Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”,

Външен ИН 9061383
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград

Външен ИН 9061385
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян

Външен ИН 9061403
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 71620000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К Стенето ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ върху изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали”

Външен ИН 9061360
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71247000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Аерозаснемане за територията на Столична община

Външен ИН 9061372
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71355100
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Географска информационна система - София ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка

Външен ИН 9061373
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71630000
Краен срок: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административните сгради на ЦУ на НАП и ТД на НАП ГДО", в две самостоятелни обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: За административните сгради на Ц

Външен ИН 9061343
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71356000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN