Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

36 695 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3670)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработването на комплексен проект "Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица" за финансиране по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Про 23.05.17 26.05.17 Монтана / Montana
Проектиране и авторски надзор за обект "Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащ 23.05.17 26.05.17 Монтана / Montana
"Оцифряване и инсталиране на ГИС софтуер за нуждите на Община Шумен" 22.05.17 25.05.17 Шумен / Shumen
,,Профилактика на Комплексна разпределителна уредба 8DA10 с SF6 (елегаз) в Тягови подстанции Симитли и Генерал Тодоров'' 22.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор 19.05.17 26.05.17 София / Sofia
"Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца" 18.05.17 25.05.17 Враца / Vratsa
"Изготвяне на технически документи и изграждане на 2 бр. комбинирани фитнес площадки на открито в с.Подгумер и с.Войнеговци и една тенис маса в кв.Курило, гр.Нови Искър 18.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол от името на възложителя и Сдружение на собствениците "Генерали" по време на изпълнението на обект/ строеж "Строителни и монтажни работи за реализиране на работен проект за обект 18.05.17 26.05.17 Шумен / Shumen
"Конструктивно становище за усукване и устойчивост на металната конструкция и Изготвяне на технологична схема на различните видове продукти, които подлежат на шоково замразяване" със следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Конструктивно ст 16.05.17 23.05.17 Враца / Vratsa
"Конструктивно становище за усукване и устойчивост на металната конструкция и Изготвяне на технологична схема на различните видове продукти, които подлежат на шоково замразяване" със следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Конструктивно ст 16.05.17 23.05.17 Враца / Vratsa

"Изработването на комплексен проект "Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица" за финансиране по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Про

Външен ИН 9064580
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на община Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

Проектиране и авторски надзор за обект "Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащ

Външен ИН 9064597
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71247000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на община Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 333,00 BGN

"Оцифряване и инсталиране на ГИС софтуер за нуждите на Община Шумен"

Външен ИН 9064555
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71410000 72268000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

,,Профилактика на Комплексна разпределителна уредба 8DA10 с SF6 (елегаз) в Тягови подстанции Симитли и Генерал Тодоров''

Външен ИН 9064520
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71314100
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор

Външен ИН 9064499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 833,00 BGN

"Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца"

Външен ИН 9064445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Изготвяне на технически документи и изграждане на 2 бр. комбинирани фитнес площадки на открито в с.Подгумер и с.Войнеговци и една тенис маса в кв.Курило, гр.Нови Искър

Външен ИН 9064420
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45212220 71000000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

Избор на изпълнител за осъществяване на непрекъснат инвеститорски контрол от името на възложителя и Сдружение на собствениците "Генерали" по време на изпълнението на обект/ строеж "Строителни и монтажни работи за реализиране на работен проект за обект

Външен ИН 9064417
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71500000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велики Преслав - Кмет на Община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 671,00 BGN

"Конструктивно становище за усукване и устойчивост на металната конструкция и Изготвяне на технологична схема на различните видове продукти, които подлежат на шоково замразяване" със следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Конструктивно ст

Външен ИН oldId_30638943
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71000000 71320000 71240000
Краен срок: 23.05.17
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЙСБЕРГ ГРУП ЕООД
Място на изпълнение: BG:

"Конструктивно становище за усукване и устойчивост на металната конструкция и Изготвяне на технологична схема на различните видове продукти, които подлежат на шоково замразяване" със следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Конструктивно ст

Външен ИН oldId_30638934
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71356000 71600000
Краен срок: 23.05.17
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЙСБЕРГ ГРУП ЕООД
Място на изпълнение: BG: