Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

42 700 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4270)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за РС за обект: "Парк Възраждане" - IV етап" 12.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с 12.02.18 15.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен 09.02.18 19.02.18 Шумен / Shumen
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен 09.02.18 19.02.18 Шумен / Shumen
Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 09.02.18 14.02.18 Хасково / Haskovo
"Проектиране и авторски надзор на обект: "Аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471 /III-308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ при км 7+770, с. Манаселска река, община Правец"”. 09.02.18 12.02.18 София / Sofia
"Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП”ДГС-Първомай” за срок от 24 месеца” 08.02.18 13.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Проектиране за обект: "Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност”." 08.02.18 15.02.18 Варна / Varna
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД - МЕР София град 07.02.18 12.02.18 София / Sofia
"Упражняване на строителен надзор на обект: "Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1” 06.02.18 16.02.18 Варна / Varna

"Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за РС за обект: "Парк Възраждане" - IV етап"

Външен ИН 9072895
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 900,00 BGN

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с

Външен ИН 9072911
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областeн управител на област Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 522,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен

Външен ИН 9072863
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен

Външен ИН 9072862
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

Външен ИН 9072879
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 800,00 BGN

"Проектиране и авторски надзор на обект: "Аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471 /III-308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ при км 7+770, с. Манаселска река, община Правец"”.

Външен ИН 9072880
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71200000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Правец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 000,00 BGN

"Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП”ДГС-Първомай” за срок от 24 месеца”

Външен ИН 9072826
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Първомай териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

"Проектиране за обект: "Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност”."

Външен ИН 9072822
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000 71222000 71220000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вълчи дол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 596,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД - МЕР София град

Външен ИН 9072780
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР София град
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор на обект: "Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1”

Външен ИН 9072766
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Аксаково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN