Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

37 817 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3782)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У 19.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Концепция за дейностите по ревитализация на обекти на недвижимото културно наследство с категория "национално” значение в гр.Балчик - идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за интерактивен и детски м 17.07.17 21.07.17 Североизточен / Severoiztochen
" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН” 14.07.17 17.07.17 Шумен / Shumen
Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажните работи за обект: "Подземен паркинг в УПИ I-общ., кв.57 по плана на гр. Несебър /ПИ №51500.502.429 по КК на община Несебър/” 12.07.17 19.07.17 Бургас / Burgas
ПВ обхвата на поръчката се включват следните дейности: А. Проектиране • Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически проект" за ремонт помещения в УПИ ХХІІІ, кв. 633 по плана на гр. Долна Митрополия за нуждите на новоразкрития участък "Пожарна 11.07.17 13.07.17 Плевен / Pleven
"ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /СИНЯ ЗОНА/ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР.КЪРДЖАЛИ" 10.07.17 17.07.17 Кърджали / Kardzhali
Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажните работи за обект: "Детска градина в гр. Свети Влас, общ. Несебър” 10.07.17 17.07.17 Бургас / Burgas
Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) на Промишлена зона-Юг на гр. Девня по чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ 10.07.17 20.07.17 Варна / Varna
"Изработването на комплексен проект "Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица" за финансиране по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Про 10.07.17 18.07.17 Монтана / Montana
"Концепция за дейностите по ревитализация на обекти на недвижимото културно наследство с категория "национално” значение в гр.Балчик - идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за интерактивен и детски м 07.07.17 17.07.17 Североизточен / Severoiztochen

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У

Външен ИН 9066402
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71000000 45236210
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община-район Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

"Концепция за дейностите по ревитализация на обекти на недвижимото културно наследство с категория "национално” значение в гр.Балчик - идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за интерактивен и детски м

Външен ИН 9066334
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000 71200000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Балчик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН”

Външен ИН 9066259
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71521000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 993,00 BGN

Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажните работи за обект: "Подземен паркинг в УПИ I-общ., кв.57 по плана на гр. Несебър /ПИ №51500.502.429 по КК на община Несебър/”

Външен ИН 9066199
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71322000 71247000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Несебър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

ПВ обхвата на поръчката се включват следните дейности: А. Проектиране • Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически проект" за ремонт помещения в УПИ ХХІІІ, кв. 633 по плана на гр. Долна Митрополия за нуждите на новоразкрития участък "Пожарна

Външен ИН 9066138
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 71000000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долна Митрополия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 791,00 BGN

"ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /СИНЯ ЗОНА/ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР.КЪРДЖАЛИ"

Външен ИН 9066105
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажните работи за обект: "Детска градина в гр. Свети Влас, общ. Несебър”

Външен ИН 9066090
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71315000 71247000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Несебър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) на Промишлена зона-Юг на гр. Девня по чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ

Външен ИН 9066096
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71410000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Девня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Изработването на комплексен проект "Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица" за финансиране по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Про

Външен ИН 9066081
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на община Берковица –публичен възложител по чл.5
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

"Концепция за дейностите по ревитализация на обекти на недвижимото културно наследство с категория "национално” значение в гр.Балчик - идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за интерактивен и детски м

Външен ИН 9066052
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000 71200000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Балчик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN