Feedback

Tenders for Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

29 051 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2906)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на "В и К” ЕООД - Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възлож 12.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: "Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: "Извършване на го 11.01.17 17.01.17 Монтана / Montana
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Горна Оряховица 05.01.17 09.01.17 Северен централен / Severen tsentralen
Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на "В и К” ЕООД - Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възлож 05.01.17 12.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Изготвяне на проекти за нуждите на НЕК ЕАД в 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция №1 - Проектиране на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала - във ВЕЦ Батак”; Обособена позиция №2 - Проектиране на 05.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ КЪМ ТП НА НОИ” 04.01.17 09.01.17 Търговище / Targovishte
Изготвяне на работен проект на тема: "Нов тръбопровод за допълнително дрениране на 5(6)RB11B03 към I- ва половина на 5(6)SD11, който да осигури достатъчна пропусквателна способност за нормалното дрениране на на 5(6)RB11B03 при празен ход на ТГ 28.12.16 17.01.17 Враца / Vratsa
Изготвяне на работен проект за обект: Укрепване на сграда на ЗРУ 20 kV на п/ст Орешец 28.12.16 12.01.17 Монтана / Montana
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекти: Блок 11-Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно 28.12.16 05.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект"Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020 27.12.16 17.01.17 Габрово / Gabrovo

Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на "В и К” ЕООД - Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възлож

Външен ИН 9060593
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: "Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: "Извършване на го

Външен ИН 9060566
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 740,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Горна Оряховица

Външен ИН 9060446
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 300,00 BGN

Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на "В и К” ЕООД - Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възлож

Външен ИН 9060452
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изготвяне на проекти за нуждите на НЕК ЕАД в 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция №1 - Проектиране на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала - във ВЕЦ Батак”; Обособена позиция №2 - Проектиране на

Външен ИН 9060461
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71321000 71322200 71322000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 683 946,00 BGN

"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ КЪМ ТП НА НОИ”

Външен ИН 9060414
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71530000 71520000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален Осигурителен Институт чрез ТП на НОИ-Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Изготвяне на работен проект на тема: "Нов тръбопровод за допълнително дрениране на 5(6)RB11B03 към I- ва половина на 5(6)SD11, който да осигури достатъчна пропусквателна способност за нормалното дрениране на на 5(6)RB11B03 при празен ход на ТГ

Външен ИН oldId_27799032
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71300000 71200000
Краен срок: 17.01.17
Краен срок за подаване на документи: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Изготвяне на работен проект за обект: Укрепване на сграда на ЗРУ 20 kV на п/ст Орешец

Външен ИН 9060325
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71323100
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекти: Блок 11-Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно

Външен ИН 9060338
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по архитектура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект"Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020

Външен ИН 764539
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71324000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 798,00 BGN