Feedback

Tenders for Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

35 249 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3525)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово - II етап". Възложителят цели изпълнението на следните задачи:• Анализ на изпълнението на обекта и на съществуващото към момента положение в пер 17.03.17 20.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-3 на ЗУТ и изготвяне на Технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективнос 17.03.17 24.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр.Кнежа 16.03.17 23.03.17 Плевен / Pleven
Изготвяне на инвестиционен проект за Канализационна Помпена Станция (КПС) "Крайморие" за битови отпадни води в УПИ V, кв.34 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас с тласкател до съществуваща РШ при пътен възел Бургас-Средец-Созопол" и "Разши 17.03.17 20.03.17 Бургас / Burgas
„Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора — II фаза”. 17.03.17 23.03.17 17:00 Стара Загора / Stara Zagora
Строителен надзор 15.03.17 17.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процед 15.03.17 24.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
Предмет на поръчката е избор на независим консултант, притежаващ професионална квалификация и практически опит в извършване на оценки на съответствието за 6 бр. обекти по проект "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по 15.03.17 23.03.17 Бургас / Burgas
Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Ремонт на ВЛ 110 kV "Славци", "Бакаджик", "Правец" и "Гълъбец". Консултантските услуги включват изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти и други д 14.03.17 17.03.17 София / Sofia
Потвърждаване на съответствие на материали, съдържащи радиоактивни вещества, с критерии за освобождаване от регулиране 14.03.17 24.03.17 Враца / Vratsa

"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово - II етап". Възложителят цели изпълнението на следните задачи:• Анализ на изпълнението на обекта и на съществуващото към момента положение в пер

Външен ИН 9062461
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71310000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Екоинженеринг-РМ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 400,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-3 на ЗУТ и изготвяне на Технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективнос

Външен ИН 9062464
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр.Кнежа

Външен ИН 9062386
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 597,00 BGN

Изготвяне на инвестиционен проект за Канализационна Помпена Станция (КПС) "Крайморие" за битови отпадни води в УПИ V, кв.34 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас с тласкател до съществуваща РШ при пътен възел Бургас-Средец-Созопол" и "Разши

Външен ИН 9062422
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000 71322000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора — II фаза”.

Външен ИН TED.099520-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 48000000 32323500 71320000 30230000
Краен срок: 23.03.17 17:00
Брой: 2017054
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG: Stara Zagora

Строителен надзор

Външен ИН oldId_29232407
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

"Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процед

Външен ИН 9062361
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90000000 71313000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сандански
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Предмет на поръчката е избор на независим консултант, притежаващ професионална квалификация и практически опит в извършване на оценки на съответствието за 6 бр. обекти по проект "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по

Външен ИН 9062370
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71312000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 185,00 BGN

Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Ремонт на ВЛ 110 kV "Славци", "Бакаджик", "Правец" и "Гълъбец". Консултантските услуги включват изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти и други д

Външен ИН 9062304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71530000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Потвърждаване на съответствие на материали, съдържащи радиоактивни вещества, с критерии за освобождаване от регулиране

Външен ИН oldId_29164812
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 90700000 73430000 71630000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG: