Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

40 757 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4076)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица "Рила" и "Стара планина" с.Стожер, община Добричка" 17.11.17 20.11.17 Добрич / Dobrich
"Изработване на технически инвестиционни проекти за горски пътища и улици на територията на община Ивайловград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им, по две обособени позиции"Обособена позиция №1: "Ремонт и реконструкция на горски пътища на 16.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект за основен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на салона на Общински съвет-Троян и център за административно обслужване на граждани, находящи се в сградата на Общинска а 16.11.17 20.11.17 Ловеч / Lovech
"Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен". Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в предоставяне на техни 15.11.17 17.11.17 Варна / Varna
"Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им" 15.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца и Габрово, на обособени позиции от №1 до №3 14.11.17 17.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. " Люба Белева" и ул. "Дякон Стоил" в кв. "Видните" , с. Казичене разположено на територията на район Панчарево" 14.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект", въз основа на изработен и одобрен Идеен проект "Спортен комплекс "Шабла" - Реконструкция на многофункционална спортна зала", необходим на община Шабла за изпълнение на проект: "Безгранично зд 14.11.17 21.11.17 Добрич / Dobrich
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, КАКТО СЛЕДВА:Обособена позиция 1: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. Г 14.11.17 21.11.17 Варна / Varna
"Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция на Зелената система, тротоарната настилка и паркинги ЦГЧ на в гр. Козлодуй"” 14.11.17 21.11.17 Враца / Vratsa

Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица "Рила" и "Стара планина" с.Стожер, община Добричка"

Външен ИН 9070489
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Изработване на технически инвестиционни проекти за горски пътища и улици на територията на община Ивайловград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им, по две обособени позиции"Обособена позиция №1: "Ремонт и реконструкция на горски пътища на

Външен ИН 9070426
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 800,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект за основен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на салона на Общински съвет-Троян и център за административно обслужване на граждани, находящи се в сградата на Общинска а

Външен ИН 9070396
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71315000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 416,00 BGN

"Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен". Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в предоставяне на техни

Външен ИН 9070368
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71356000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

"Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им"

Външен ИН 9070351
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Симеоновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 800,00 BGN

Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца и Габрово, на обособени позиции от №1 до №3

Външен ИН 9070312
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71356000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 700,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. " Люба Белева" и ул. "Дякон Стоил" в кв. "Видните" , с. Казичене разположено на територията на район Панчарево"

Външен ИН 9070331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: район Панчарево-Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 333,00 BGN

"Изработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект", въз основа на изработен и одобрен Идеен проект "Спортен комплекс "Шабла" - Реконструкция на многофункционална спортна зала", необходим на община Шабла за изпълнение на проект: "Безгранично зд

Външен ИН 9070338
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шабла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 431,00 BGN

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, КАКТО СЛЕДВА:Обособена позиция 1: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. Г

Външен ИН 9070300
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71200000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 900,00 BGN

"Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция на Зелената система, тротоарната настилка и паркинги ЦГЧ на в гр. Козлодуй"”

Външен ИН 9070307
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN