Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

39 277 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3928)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин " 18.09.17 21.09.17 Смолян / Smolyan
"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул. 15.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 15.09.17 20.09.17 Хасково / Haskovo
Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане на обект " Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране "D" и "E" " и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за 14.09.17 20.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Спасителни теренни археологически проучвания и мерки за опазване на културното археологическо наследство - археологически разкопки на Некропол към обект № 10, с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол по трасето на строеж: "Транзитен газопровод за Турци 13.09.17 18.09.17 Кюстендил / Kyustendil
"Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян попадащи на територията на област Кърджали” по обособени позиции:1. Обособена позиция № 1: "Извършване на геодезическо и архитектурно 13.09.17 20.09.17 Кърджали / Kardzhali
Акредитиран физико - химичен анализ на утайки 13.09.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. "Ген. Тотлебен” №34” 12.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и 12.09.17 19.09.17 Бургас / Burgas
"Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в УПИ IV, квартал 12 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен” 11.09.17 15.09.17 Благоевград / Blagoevgrad

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин "

Външен ИН 9068394
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71313000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 999,00 BGN

"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул.

Външен ИН 9068359
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 71000000 71247000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 94 666,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

Външен ИН 9068345
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане на обект " Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране "D" и "E" " и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за

Външен ИН oldId_33282756
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71353000
Краен срок: 20.09.17
Краен срок за подаване на документи: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Спасителни теренни археологически проучвания и мерки за опазване на културното археологическо наследство - археологически разкопки на Некропол към обект № 10, с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол по трасето на строеж: "Транзитен газопровод за Турци

Външен ИН 9068265
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71351720
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

"Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян попадащи на територията на област Кърджали” по обособени позиции:1. Обособена позиция № 1: "Извършване на геодезическо и архитектурно

Външен ИН 9068245
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000 71353000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Акредитиран физико - химичен анализ на утайки

Външен ИН oldId_33245711
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71241000 71620000
Краен срок: 19.09.17
Краен срок за подаване на документи: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. "Ген. Тотлебен” №34”

Външен ИН 9068191
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71530000 45233252
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Съвместно командване на силите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 416,00 BGN

"Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и

Външен ИН 9068190
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71620000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 100,00 BGN

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в УПИ IV, квартал 12 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен”

Външен ИН 9068177
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71247000 71000000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 500,00 BGN