Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

36 028 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3603)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване 21.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система" 19.04.17 24.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Инженеринг - проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: "Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово" по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметс 18.04.17 21.04.17 Търговище / Targovishte
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване 13.04.17 20.04.17 Перник / Pernik
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин " 12.04.17 21.04.17 Смолян / Smolyan
1.Изработване на Подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) за водопровод от магистрален водопровод Батово-Добрич до кула в с. Стожер през поземлени имоти в землищата на селата Славеево, Соколник и Стожер и ПУП-ПП за кабелна линия ниско н 12.04.17 21.04.17 Добрич / Dobrich
Избор на лицензиран оценител 11.04.17 20.04.17 Хасково / Haskovo
Промяна 11.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014-2020г.” 11.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система" 11.04.17 19.04.17 Стара Загора / Stara Zagora

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване

Външен ИН 9063564
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 469,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система"

Външен ИН 9063478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Инженеринг - проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: "Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово" по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметс

Външен ИН 9063430
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000 45000000 71200000 71220000 71240000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Попово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 720,00 BGN

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване

Външен ИН 9063379
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71700000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 469,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин "

Външен ИН 9063334
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71313000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 431,00 BGN

1.Изработване на Подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) за водопровод от магистрален водопровод Батово-Добрич до кула в с. Стожер през поземлени имоти в землищата на селата Славеево, Соколник и Стожер и ПУП-ПП за кабелна линия ниско н

Външен ИН 9063340
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71800000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Избор на лицензиран оценител

Външен ИН 9063253
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71356300
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200,00 BGN

Промяна

Външен ИН oldId_29853881
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71631440 44612100
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

"Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014-2020г.”

Външен ИН 9063275
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71324000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система"

Външен ИН 9063281
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN