Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

44 322 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4433)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изготвяне на Технически проект за "Реконструкция на улици в село Габер, община Драгоман" 20.04.18 23.04.18 София / Sofia
"Изготвяне на идейни проекти за: 1. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Кремиковци", район Кремиковци2. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Сеславци", район Кремиковци 19.04.18 24.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изготвяне на генерален план за организация на движението на Община Пловдив" 19.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
Изговяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за довършване на подземен паркинг при Метростанция Стадион "Васил Левски (MC9-I) 18.04.18 25.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)" 18.04.18 24.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изработване на идеен проект за мерките по ОВОС описани в решение по ОВОС 3-3/2017г. и за рехабилитация на Път I-1 "София - Кулата" в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1 /Е79) км 376+00 17.04.18 25.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II ПЪРВИ ЕТАП: "Канализация 17.04.18 20.04.18 Плевен / Pleven
Изготвяне на работен проект за обект: "Ремонт на маслосборна канализация (монтаж на каломаслоуловител) в п/ст Бухово” 17.04.18 23.04.18 София / Sofia
"Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1 с предмет: "Изработване на инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопрово 17.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, Община Каолиново"", в т.ч.:1. Изпълнение на консултантски у 16.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen

Изготвяне на Технически проект за "Реконструкция на улици в село Габер, община Драгоман"

Външен ИН 9075140
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Драгоман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 500,00 BGN

"Изготвяне на идейни проекти за: 1. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Кремиковци", район Кремиковци2. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Сеславци", район Кремиковци

Външен ИН 9075101
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71322400
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Изготвяне на генерален план за организация на движението на Община Пловдив"

Външен ИН 9075095
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изговяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за довършване на подземен паркинг при Метростанция Стадион "Васил Левски (MC9-I)

Външен ИН 9075068
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за градска мобилност ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

"Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)"

Външен ИН 9075054
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71240000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 236 583,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изработване на идеен проект за мерките по ОВОС описани в решение по ОВОС 3-3/2017г. и за рехабилитация на Път I-1 "София - Кулата" в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1 /Е79) км 376+00

Външен ИН 9075025
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Пътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II ПЪРВИ ЕТАП: "Канализация

Външен ИН 9074999
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 416,00 BGN

Изготвяне на работен проект за обект: "Ремонт на маслосборна канализация (монтаж на каломаслоуловител) в п/ст Бухово”

Външен ИН 9075001
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000 45232220
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР София град
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1 с предмет: "Изработване на инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопрово

Външен ИН 9075009
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велики Преслав-Кмет на община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 166,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, Община Каолиново"", в т.ч.:1. Изпълнение на консултантски у

Външен ИН 9074967
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каолиново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 460,00 BGN