Контакт

Обявления за Почистване и хигиенизиране

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Почистване и хигиенизиране, то Вие сте на правилното място.

2 474 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 248)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе" 23.05.17 26.05.17 Русе / Ruse
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Варна 18.05.17 26.05.17 Варна / Varna
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград 16.05.17 19.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
Промяна 16.05.17 26.05.17 Враца / Vratsa
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Разград 15.05.17 19.05.17 Разград / Razgrad
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра 12.05.17 23.05.17 Силистра / Silistra
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Монтана”.Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Монтана обхваща: външно измиване на автомобил, комплексно измиване на автомобил (в 12.05.17 25.05.17 Монтана / Montana
Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането но МБАЛ "Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9 10.05.17 12.05.17 Пловдив / Plovdiv
Предмет на поръчката е услуга по смисъла на чл.3, ал. 1, т.3 от ЗОП - "Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на СБАЛО "Свети Мина” ЕООД, Благоевград през 2017-2019 г." Прогнозното количество - 40 000 кг за период 10.05.17 19.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе" 10.05.17 22.05.17 Русе / Ruse

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе"

Външен ИН 9064557
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Варна

Външен ИН 9064438
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 750,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград

Външен ИН 9064331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Промяна

Външен ИН oldId_30599766
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 50000000 90900000 45232450 76411000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Разград

Външен ИН 9064303
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса-Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 166,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра

Външен ИН 9064220
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 666,00 BGN

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Монтана”.Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Монтана обхваща: външно измиване на автомобил, комплексно измиване на автомобил (в

Външен ИН 9064210
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравоосигурителна каса Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833,00 BGN

Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането но МБАЛ "Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9

Външен ИН 9064135
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98310000 98311000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на поръчката е услуга по смисъла на чл.3, ал. 1, т.3 от ЗОП - "Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на СБАЛО "Свети Мина” ЕООД, Благоевград през 2017-2019 г." Прогнозното количество - 40 000 кг за период

Външен ИН 9064154
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98310000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе"

Външен ИН 9064109
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833,00 BGN