Feedback

Tenders for Почистване и хигиенизиране

2 746 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 275)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Пазарджик" 15.02.17 21.02.17 Пазарджик / Pazardzhik
Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбирани и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на:1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни 13.02.17 16.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата/ миене/ на общински пазари, стопанисвани и управлявани от "Пазари Запад" ЕАД" 10.02.17 13.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Пазарджик" 07.02.17 15.02.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Почистване на автомобили - леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД - ЦУ, ЦДУ и ТДУ "Запад”; Обособена позиция (ОП) № 1: "Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ”; ОП № 2: "Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦДУ и Т 07.02.17 22.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на услуги за обществена поръчка с предмет: "Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение "Пристанище Бургас” на ДП "Пристанищна инфраструктура””.Изпълнението на услугите, предмет на поръчката ще се извършв 06.02.17 13.02.17 Бургас / Burgas
Почистване и камериерско обслужване на обекти - собственост на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, разположени на територията на гр. Козлодуй и Община Враца 02.02.17 06.02.17 Враца / Vratsa
Основен предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо - РДНО гр.Сандански, м.”Могилата”, землището на с.Плоски, регламентирано съоръжние за третиране на:1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци2.Строител 02.02.17 10.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за изпиране на болнично бельо при МБАЛ " Рахила Ангелова” АД 02.02.17 10.02.17 Перник / Pernik
"Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата/ миене/ на общински пазари, стопанисвани и управлявани от "Пазари Запад" ЕАД" 01.02.17 09.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Пазарджик"

Външен ИН 9061478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 666,00 BGN

Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбирани и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на:1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни

Външен ИН 9061377
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90918000 90524400
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Кресна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата/ миене/ на общински пазари, стопанисвани и управлявани от "Пазари Запад" ЕАД"

Външен ИН 9061357
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90911200 90610000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пазари Запад ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Пазарджик"

Външен ИН 9061232
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 666,00 BGN

"Почистване на автомобили - леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД - ЦУ, ЦДУ и ТДУ "Запад”; Обособена позиция (ОП) № 1: "Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ”; ОП № 2: "Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦДУ и Т

Външен ИН 9061251
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

Извършване на услуги за обществена поръчка с предмет: "Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение "Пристанище Бургас” на ДП "Пристанищна инфраструктура””.Изпълнението на услугите, предмет на поръчката ще се извършв

Външен ИН 9061195
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90900000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

Почистване и камериерско обслужване на обекти - собственост на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, разположени на територията на гр. Козлодуй и Община Враца

Външен ИН 9061088
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90900000 90910000
Краен срок: 06.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Основен предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо - РДНО гр.Сандански, м.”Могилата”, землището на с.Плоски, регламентирано съоръжние за третиране на:1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци2.Строител

Външен ИН 9061094
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90918000 90524400
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Кресна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Избор на изпълнител за изпиране на болнично бельо при МБАЛ " Рахила Ангелова” АД

Външен ИН 9061107
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98310000 98315000
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Рахила Ангелова АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата/ миене/ на общински пазари, стопанисвани и управлявани от "Пазари Запад" ЕАД"

Външен ИН 9061076
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90911200 90610000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пазари Запад ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN