Feedback

Tenders for Почистване и хигиенизиране

2 692 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 270)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра 09.01.17 12.01.17 Силистра / Silistra
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград" 04.01.17 06.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ на Национална спортна академия "Вaсил Левски" за 2017 г. 04.01.17 16.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поддържане на обекти и територии, собственост на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чисти от вредители, чрез дезинсекция и дератизация 23.12.16 10.01.17 Враца / Vratsa
Извършване на комплексно почистване за нуждите на ДК "Борис Христов" гр. Пловдив 03.01.17 10.01.17 Пловдив / Plovdiv
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра 30.12.16 06.01.17 Силистра / Silistra
"Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен - ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на "Безистен” - Културно - инфо 30.12.16 06.01.17 Ямбол / Yambol
Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности:разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, включително инфекциозно бельо, работно облекло, одеяла; изсушаване; омекотяване; гладене; сортиране 27.12.16 30.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ПОДДРЪЖКА И ИНСПЕКЦИЯ НА ПЕЩТА НА ИНСИНЕРАТОРА, РЕМОНТ НА ЗИДАРИЯ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ” ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСИНЕРАТОР ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПРИ ДНСД-ПУДООС 23.12.16 29.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на услуги по пране за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив” 16.12.16 03.01.17 Пловдив / Plovdiv

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра

Външен ИН 9060495
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 667,00 BGN

"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"

Външен ИН 9060421
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 06.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на НОИ Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 350,00 BGN

Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ на Национална спортна академия "Вaсил Левски" за 2017 г.

Външен ИН 9060431
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90911200
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална спортна академия Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 000,00 BGN

Поддържане на обекти и територии, собственост на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чисти от вредители, чрез дезинсекция и дератизация

Външен ИН oldId_27798952
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 10.01.17
Краен срок за подаване на документи: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Извършване на комплексно почистване за нуждите на ДК "Борис Христов" гр. Пловдив

Външен ИН 9060402
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90911200
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 333 333,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра

Външен ИН 9060375
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 06.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 667,00 BGN

"Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен - ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на "Безистен” - Културно - инфо

Външен ИН 9060384
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90911200
Краен срок: 06.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности:разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, включително инфекциозно бельо, работно облекло, одеяла; изсушаване; омекотяване; гладене; сортиране

Външен ИН 9060301
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98310000 98315000
Краен срок: 30.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специолизирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

ПОДДРЪЖКА И ИНСПЕКЦИЯ НА ПЕЩТА НА ИНСИНЕРАТОРА, РЕМОНТ НА ЗИДАРИЯ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ” ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСИНЕРАТОР ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПРИ ДНСД-ПУДООС

Външен ИН 9060276
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90915000 42320000
Краен срок: 29.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Извършване на услуги по пране за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив”

Външен ИН 763032
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98310000
Краен срок: 03.01.17
Краен срок за подаване на документи: 03.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив АД
Място на изпълнение: BG: