Контакт

Обявления за Далекосъобщителни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 484 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 249)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка 14.07.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народното събрание на Република България и Лечебно-възстановителната база на Народното събрание - Велинград 13.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и обособена позиция 2: Чрез фиксирана телефонна мрежа 12.07.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поръчката включва избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения за нуждите на "Булгартрансгаз” ЕАД чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за срок от 18 месеца или до достигане на сумата от 69 390 лв 07.07.17 10.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка 06.07.17 14.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на Главна дирекция "Охрана”. 06.07.17 18.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и обособена позиция 2: Чрез фиксирана телефонна мрежа 05.07.17 12.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поръчката включва избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения за нуждите на "Булгартрансгаз” ЕАД чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за срок от 18 месеца или до достигане на сумата от 69 390 лв 29.06.17 06.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мр 29.06.17 03.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мр 27.06.17 07.07.17 Пазарджик / Pazardzhik

Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Външен ИН 9066299
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 64200000 32500000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 200,00 BGN

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народното събрание на Република България и Лечебно-възстановителната база на Народното събрание - Велинград

Външен ИН 9066245
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и обособена позиция 2: Чрез фиксирана телефонна мрежа

Външен ИН 9066207
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212300 64211000 64211100 64212100 64212700
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 500,00 BGN

Поръчката включва избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения за нуждите на "Булгартрансгаз” ЕАД чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за срок от 18 месеца или до достигане на сумата от 69 390 лв

Външен ИН 9066068
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 390,00 BGN

Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Външен ИН 9066035
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 64200000 32500000
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 200,00 BGN

"Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на Главна дирекция "Охрана”.

Външен ИН 9066004
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 917,00 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и обособена позиция 2: Чрез фиксирана телефонна мрежа

Външен ИН 9065991
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212300 64211000 64211100 64212100 64212700
Краен срок: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 500,00 BGN

Поръчката включва избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения за нуждите на "Булгартрансгаз” ЕАД чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за срок от 18 месеца или до достигане на сумата от 69 390 лв

Външен ИН 9065755
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 06.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 390,00 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Якоруда” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мр

Външен ИН 9065732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 03.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якоруда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мр

Външен ИН 9065661
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000 64212000
Краен срок: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БЕЛОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN