Контакт

Обявления за Далекосъобщителни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 905 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 291)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за период от 12 месеца", разделена на две обособени позиции:1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщител 18.05.18 21.05.18 Добрич / Dobrich
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции" Обособена позиция № 1"Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” Обособена позиция № 2 "Предоставяне на далек 16.05.18 21.05.18 Кюстендил / Kyustendil
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност" 14.05.18 17.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване и поддръжка на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, с включено осигуряване на дистанционна връзка на работните места /касите/ в гарите и жп бюрата на "Б 14.05.18 18.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE 11.05.18 14.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” 11.05.18 14.05.18 Бургас / Burgas
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за период от 12 месеца" в две обособени позиции:1.1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижн 11.05.18 18.05.18 Добрич / Dobrich
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай. 11.05.18 14.05.18 Пловдив / Plovdiv
"Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически 10.05.18 18.05.18 Русе / Ruse
"Предоставяне на далекосъобшителни услуги за нуждите на Североцентрално държавно предприятие ДП Габрово" 08.05.18 11.05.18 Габрово / Gabrovo

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за период от 12 месеца", разделена на две обособени позиции:1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщител

Външен ИН 9076273
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Добрич АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции" Обособена позиция № 1"Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” Обособена позиция № 2 "Предоставяне на далек

Външен ИН 9076097
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000 64212000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХГ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност"

Външен ИН 9076021
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Осигуряване и поддръжка на комуникационна свързаност между сървър/ите и работните места (касите) в гарите и жп бюрата на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, с включено осигуряване на дистанционна връзка на работните места /касите/ в гарите и жп бюрата на "Б

Външен ИН 9076019
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64221000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 400,00 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE

Външен ИН 9075967
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Външен ИН 9075965
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за период от 12 месеца" в две обособени позиции:1.1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижн

Външен ИН 9075974
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Добрич АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.

Външен ИН 9075902
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Първомай
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически

Външен ИН 9075871
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобшителни услуги за нуждите на Североцентрално държавно предприятие ДП Габрово"

Външен ИН 9075745
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN