Контакт

Обявления за Далекосъобщителни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 646 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 265)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
1."Услуга чрез GSM/UMTS/LTE за нуждите на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор з 13.11.17 16.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ТУ Варна чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE"Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на фиксирани телефонни услуги и предоставяне на пакет от до 13.11.17 16.11.17 Варна / Varna
Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата 09.11.17 17.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1."Услуга чрез GSM/UMTS/LTE за нуждите на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор з 06.11.17 13.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 03.11.17 08.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ТУ Варна чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE"= 02.11.17 10.11.17 Варна / Varna
"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА” 30.10.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 25.10.17 02.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Възложителя ” 24.10.17 14.11.17 София / Sofia
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология, чрез обществена мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа” 23.10.17 30.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

1."Услуга чрез GSM/UMTS/LTE за нуждите на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор з

Външен ИН 9070284
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32252000 64200000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ТУ Варна чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE"Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на фиксирани телефонни услуги и предоставяне на пакет от до

Външен ИН 9070237
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически Университет - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата

Външен ИН 9070173
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211200 64211100
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

1."Услуга чрез GSM/UMTS/LTE за нуждите на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор з

Външен ИН 9070010
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32252000 64200000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Външен ИН 9069956
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000 64212000
Краен срок: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тракийски университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ТУ Варна чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE"=

Външен ИН 9069937
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически Университет - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА”

Външен ИН 9069818
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000 64211000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български институт по метрология
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Външен ИН 9069620
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000 64212000
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тракийски университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Възложителя ”

Външен ИН 811326
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212700
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология, чрез обществена мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа”

Външен ИН 9069563
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000 64211000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български институт по метрология
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN