Контакт

Обявления за Далекосъобщителни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за далекосъобщителни услуги и всичко свързано с тях. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 739 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 274)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца 11.01.18 16.01.18 Враца / Vratsa
Предмет на обществената поръчка: предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе.Предмет на обществената поръчка е осигуряване на телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническа спецификац 08.01.18 16.01.18 Бургас / Burgas
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежата "FLEET BROADBAND 500” на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС” 05.01.18 08.01.18 Варна / Varna
"Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Шумен" 05.01.18 12.01.18 Шумен / Shumen
"Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори, за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:Обособена позиция № 1: 03.01.18 08.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца 03.01.18 10.01.18 Враца / Vratsa
1. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да предоставя непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/3G за нуждите на Българска национална телевизия за "Корпо 03.01.18 05.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан", по обособени позиции: обособена позиция № 1: "Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, фл 02.01.18 10.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, от лицензиран оператор, за нуждите на Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните” 29.12.17 02.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, от лицензиран оператор, за нуждите на Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните” 29.12.17 02.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца

Външен ИН 9072128
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев АД Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка: предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Сунгурларе.Предмет на обществената поръчка е осигуряване на телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническа спецификац

Външен ИН 9072060
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сунгурларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 000,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежата "FLEET BROADBAND 500” на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС”

Външен ИН 9072009
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64214100
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Шумен"

Външен ИН 9072013
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 515,00 BGN

"Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори, за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:Обособена позиция № 1:

Външен ИН 9071954
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца

Външен ИН 9071969
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев АД Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

1. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да предоставя непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/3G за нуждите на Българска национална телевизия за "Корпо

Външен ИН 9071946
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 05.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска национална телевизия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан", по обособени позиции: обособена позиция № 1: "Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, фл

Външен ИН 9071936
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 64216000 22459100 30234600 30192121 35261000 22150000 22852000 18939000 30196100 35821000 35821100 79822000
Краен срок: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чирпан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, от лицензиран оператор, за нуждите на Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните”

Външен ИН 9071917
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция по безопасност на храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, от лицензиран оператор, за нуждите на Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните”

Външен ИН 9071916
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция по безопасност на храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN