Контакт

Обявления за Дератизация, дезинфекция и дезинсекция

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Дератизация, дезинфекция и дезинсекция. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 21% ръст спрямо изминалите години.

441 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 45)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене” 18.04.17 21.04.17 Плевен / Pleven
"Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2017 година” 12.04.17 21.04.17 Враца / Vratsa
"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради и открити площи, собственост на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за тригодишен период”. 10.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на "Ученически отдих и спорт" ЕАД през 2017 г.” 07.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене”. Предметът на обявата е третиране на биотопи и площи срещу комари, кърлежи и бълхи през 2017 г. на територията на общи 07.04.17 18.04.17 Плевен / Pleven
Третиране с хербициди и последващо почистване на улици и настилки и дезинсекция на зелени терени срещу кърлежи 05.04.17 12.04.17 Враца / Vratsa
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНЦЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 04.04.17 18.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция на звената на МУ-София по 6 обособени позиции” 31.03.17 10.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи но територията на Община Созопол” 24.03.17 03.04.17 Бургас / Burgas
Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация и обезтревяване на обекти в "Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево, по позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация и обезт 23.03.17 03.04.17 Стара Загора / Stara Zagora

"Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене”

Външен ИН 9063450
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000 90922000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белене
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2017 година”

Външен ИН 9063329
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 816,00 BGN

"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради и открити площи, собственост на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД и тези, които се ползват под наем от "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за тригодишен период”.

Външен ИН 9063218
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД
Очаквана цена: 69 949,00 BGN

"Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на "Ученически отдих и спорт" ЕАД през 2017 г.”

Външен ИН 9063168
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Ученически отдих и спорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене”. Предметът на обявата е третиране на биотопи и площи срещу комари, кърлежи и бълхи през 2017 г. на територията на общи

Външен ИН 9063180
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000 90922000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белене
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Третиране с хербициди и последващо почистване на улици и настилки и дезинсекция на зелени терени срещу кърлежи

Външен ИН 9063044
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 12.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНЦЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Външен ИН oldId_29680732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 90670000 90921000
Краен срок: 18.04.17
Краен срок за подаване на документи: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:

"Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция на звената на МУ-София по 6 обособени позиции”

Външен ИН 9062893
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 920,00 BGN

"Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи но територията на Община Созопол”

Външен ИН 9062671
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 03.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Созопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация и обезтревяване на обекти в "Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево, по позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация и обезт

Външен ИН 9062628
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 03.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN