Контакт

Обявления за Детски площадки

Ако фирмата Ви се занимава с изграждане, ремонт, строителство и поддръжка на детски площадки и свързани с тях продукти или услуги, то Ви е сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 11% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 208 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 221)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У 19.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Проектиране, реконструкция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за децаот 3 до 12 години” по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: ж.к.”Връбница-1" - УПИ II - за детска градина, 18.07.17 21.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна” 14.07.17 20.07.17 Варна / Varna
"ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съор 12.07.17 17.07.17 Враца / Vratsa
Реконструкциш на детска площадка - "Парк при КАТ” 05.07.17 21.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съор 05.07.17 12.07.17 Враца / Vratsa
"Изграждане на зони за спорт и отдих, и обновяване на детски кътове на територията на община Габрово” по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв."Младост", гр. Габрово”.Обособена пози 05.07.17 21.07.17 Габрово / Gabrovo
Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община - район "Студентски" по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 12 и сгр 05.07.17 10.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на процедурата: Доставка на оборудване за социална придобивка Детски кът за децата на служителите - обезопасени детски уреди и играчки по проект BG05M9OP001-1.008-0052-С01: "Подобряване условията на труд, оптимизация на работните процеси и пред 04.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на процедурата: Строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща вентилационна система, монтаж на таван и монтаж на ударопоглъщаша подова настилка по проект BG05M9OP001-1.008-0052-С01: "Подобряване условията на труд, оптимизация на ра 04.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У

Външен ИН 9066402
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71000000 45236210
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община-район Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

"Проектиране, реконструкция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за децаот 3 до 12 години” по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: ж.к.”Връбница-1" - УПИ II - за детска градина,

Външен ИН 9066384
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Връбница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна”

Външен ИН 9066286
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236110 45236210 45236200
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 249 995,00 BGN

"ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съор

Външен ИН 9066206
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 37535210 39113600 37535240 39224340
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла Слатина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 645,00 BGN

Реконструкциш на детска площадка - "Парк при КАТ”

Външен ИН 9065969
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Изгрев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 333,00 BGN

"ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съор

Външен ИН 9065980
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 37535210 39113600 37535240 39224340
Краен срок: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла Слатина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 645,00 BGN

"Изграждане на зони за спорт и отдих, и обновяване на детски кътове на територията на община Габрово” по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв."Младост", гр. Габрово”.Обособена пози

Външен ИН 9065973
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 45236100
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 991,00 BGN

Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община - район "Студентски" по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 12 и сгр

Външен ИН 9065947
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Студентски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 191 665,00 BGN

Предмет на процедурата: Доставка на оборудване за социална придобивка Детски кът за децата на служителите - обезопасени детски уреди и играчки по проект BG05M9OP001-1.008-0052-С01: "Подобряване условията на труд, оптимизация на работните процеси и пред

Външен ИН oldId_31741885
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37535200 39295300 39120000 39110000
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на процедурата: Строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща вентилационна система, монтаж на таван и монтаж на ударопоглъщаша подова настилка по проект BG05M9OP001-1.008-0052-С01: "Подобряване условията на труд, оптимизация на ра

Външен ИН oldId_31741545
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45430000 45432110 45432111
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR