Контакт

Обявления за Детски площадки

Ако фирмата Ви се занимава с изграждане, ремонт, строителство и поддръжка на детски площадки и свързани с тях продукти или услуги, то Ви е сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 11% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 302 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 231)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД", финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Изграждане на електропроводими подови настилки 30.10.17 06.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Ремонт на детски площадки на територията на район Панчарево-Столична община, по 16 /шестнадесет/ обособени позиции:1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- Детска площадка в с.Панчарево, ул."Йованец"; ПИ № 55419.6707.31342. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2-Детска площадка в с.Пан 26.10.17 30.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Ремонт и възстановяване на 8 броя детски площадки на открито за деца до 3 год. и от 3 до 6 год. в ДГ №187 "Жар птица”, р-н "Красна поляна”. 23.10.17 08.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката включва доставка на ново гребло за сняг към наличeн трактор за ОЗ "Спортни имоти". Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към обявата.Място на извършван 16.10.17 20.10.17 Габрово / Gabrovo
,,ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В СЕЛАТА МАНОЛСКО КОН 16.10.17 31.10.17 Пловдив / Plovdiv
"Ремонт на детски площадки на територията на район Панчарево-Столична община, по 16 /шестнадесет/ обособени позиции1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- Детска площадка в с.Панчарево, ул."Йованец"; ПИ № 55419.6707.31342. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2-Детска площадка в с.Панч 11.10.17 25.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ИНЖЕНЕРИНГ-СТРОИТЕЛСТВО,ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ по седем обособени позиции 06.10.17 03.11.17 Разград / Razgrad
Предметът на поръчката включва доставка на ново гребло за сняг към наличeн трактор за ОЗ "Спортни имоти". Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към настоящата обява.Място на и 06.10.17 16.10.17 Габрово / Gabrovo
Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район "Сердика” по обособени позиции. 06.10.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково по обособени позиции" 02.10.17 07.11.17 Хасково / Haskovo

Строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД", финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Изграждане на електропроводими подови настилки

Външен ИН oldId_34458784
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45432110 45432130
Краен срок: 06.11.17
Краен срок за подаване на документи: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИПОС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Ремонт на детски площадки на територията на район Панчарево-Столична община, по 16 /шестнадесет/ обособени позиции:1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- Детска площадка в с.Панчарево, ул."Йованец"; ПИ № 55419.6707.31342. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2-Детска площадка в с.Пан

Външен ИН 9069686
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: район Панчарево-Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 780,00 BGN

"Ремонт и възстановяване на 8 броя детски площадки на открито за деца до 3 год. и от 3 до 6 год. в ДГ №187 "Жар птица”, р-н "Красна поляна”.

Външен ИН 9069559
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45211360 45236210
Краен срок: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Красна поляна на Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 162 981,00 BGN

Предметът на поръчката включва доставка на ново гребло за сняг към наличeн трактор за ОЗ "Спортни имоти". Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към обявата.Място на извършван

Външен ИН 9069332
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100 34921100
Краен срок: 20.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

,,ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В СЕЛАТА МАНОЛСКО КОН

Външен ИН 9069324
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71000000 45236210
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Марица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Ремонт на детски площадки на територията на район Панчарево-Столична община, по 16 /шестнадесет/ обособени позиции1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- Детска площадка в с.Панчарево, ул."Йованец"; ПИ № 55419.6707.31342. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2-Детска площадка в с.Панч

Външен ИН 9069149
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 25.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: район Панчарево-Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 780,00 BGN

ИНЖЕНЕРИНГ-СТРОИТЕЛСТВО,ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ по седем обособени позиции

Външен ИН 808683
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71000000 71247000 45236210
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 353 108,00 BGN

Предметът на поръчката включва доставка на ново гребло за сняг към наличeн трактор за ОЗ "Спортни имоти". Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към настоящата обява.Място на и

Външен ИН 9069044
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100 34921100
Краен срок: 16.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район "Сердика” по обособени позиции.

Външен ИН 808601
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 45236100
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на Столична община-район Сердика
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 416 666,00 BGN

"Възстановяване на озеленени площи и изграждане на площадки за игра и спорт в град Хасково по обособени позиции"

Външен ИН 807811
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 524 378,00 BGN