Контакт

Обявления за Детски площадки

Ако фирмата Ви се занимава с изграждане, ремонт, строителство и поддръжка на детски площадки и свързани с тях продукти или услуги, то Ви е сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 11% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 398 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 240)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Благоустрояване на паркови пространства и ремонт на детски площадки на територията на гр.Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на детска площадка и парково пространство между ул.”Цар Симеон” и ул.”Хан Аспарух”, гр.Поморие; Обо 18.05.18 21.05.18 Бургас / Burgas
"РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК 52180.900.291, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. нОВО СЕЛО" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020"Обособена позиция № 1 - "Реконстр 16.05.18 21.05.18 Видин / Vidin
Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка, който ще се използва за косене и раздробяване на треви, плевели, храсти, клони на дървета, като ще се почистват пътища, канавки, поляни и обществени пар 09.05.18 14.05.18 Добрич / Dobrich
"Благоустрояване на паркови пространства и ремонт на детски площадки на територията на гр.Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на детска площадка и парково пространство между ул.”Цар Симеон” и ул.”Хан Аспарух”, гр.Поморие; Обо 03.05.18 18.05.18 Бургас / Burgas
Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка, който ще се използва за косене и раздробяване на треви, плевели, храсти, клони на дървета, като ще се почистват пътища, канавки, поляни и обществени пар 30.04.18 09.05.18 Добрич / Dobrich
"РЕКОНСТРУКЦИЯ,РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК 52180.900.291, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. НОВО СЕЛО" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020"Обособена позиция №1 - "Реконструк 27.04.18 15.05.18 Видин / Vidin
Предвижда се изпълнението да се извърши, съгласно утвърден работен проект с части:- Паркоустройство и благоустройство- Конструктивна- Геодезия- Електрои Техническа спецификация.Предвидена площ на детската площадка е съответно 800.45 кв.м. за Втора зона 24.04.18 09.05.18 Перник / Pernik
"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ". 19.04.18 23.04.18 Хасково / Haskovo
"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ". 12.04.18 19.04.18 Хасково / Haskovo
Дост. и монтаж на оборудв. на обект: "Оборудв.,обзавежд.и подобр.на прилеж. простр.на двете сгради на детска градина "Митко Палаузов" в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, кв. 8 по планa на гр. Крумовград" 11.04.18 10.05.18 Кърджали / Kardzhali

"Благоустрояване на паркови пространства и ремонт на детски площадки на територията на гр.Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на детска площадка и парково пространство между ул.”Цар Симеон” и ул.”Хан Аспарух”, гр.Поморие; Обо

Външен ИН 9076269
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 134 400,00 BGN

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК 52180.900.291, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. нОВО СЕЛО" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020"Обособена позиция № 1 - "Реконстр

Външен ИН 9076099
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 37535200 39715200 44621200
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ново село
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 327,00 BGN

Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка, който ще се използва за косене и раздробяване на треви, плевели, храсти, клони на дървета, като ще се почистват пътища, канавки, поляни и обществени пар

Външен ИН 9075846
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Благоустрояване на паркови пространства и ремонт на детски площадки на територията на гр.Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на детска площадка и парково пространство между ул.”Цар Симеон” и ул.”Хан Аспарух”, гр.Поморие; Обо

Външен ИН 9075625
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 134 400,00 BGN

Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка, който ще се използва за косене и раздробяване на треви, плевели, храсти, клони на дървета, като ще се почистват пътища, канавки, поляни и обществени пар

Външен ИН 9075487
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"РЕКОНСТРУКЦИЯ,РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КК 52180.900.291, С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. НОВО СЕЛО" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020"Обособена позиция №1 - "Реконструк

Външен ИН 9075433
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 37535200 39715200 44621200
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ново село
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 327,00 BGN

Предвижда се изпълнението да се извърши, съгласно утвърден работен проект с части:- Паркоустройство и благоустройство- Конструктивна- Геодезия- Електрои Техническа спецификация.Предвидена площ на детската площадка е съответно 800.45 кв.м. за Втора зона

Външен ИН 9075291
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 37535200
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 125 000,00 BGN

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ".

Външен ИН 9075132
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на Община Харманли – Мария Иванова Киркова
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ".

Външен ИН 9074879
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на Община Харманли – Мария Иванова Киркова
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Дост. и монтаж на оборудв. на обект: "Оборудв.,обзавежд.и подобр.на прилеж. простр.на двете сгради на детска градина "Митко Палаузов" в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, кв. 8 по планa на гр. Крумовград"

Външен ИН 841701
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200
Краен срок: 10.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крумовград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 80 665,00 BGN