Контакт

Обявления за Детски площадки

Ако фирмата Ви се занимава с изграждане, ремонт, строителство и поддръжка на детски площадки и свързани с тях продукти или услуги, то Ви е сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 11% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 260 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 226)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за Изграждане на детски площадки включени в поименния списък на капиталовите разходина община Перник, по две обособени позиции:ОП 1 - Детски площадки в кв. Изток и кв Бела вода, с включени два подобектаПодобект 1- УПИ I, кв. 69 - кв. И 05.09.17 08.09.17 Перник / Pernik
«Рехабилитация на детска площадка на ул. "Дунав”, кв. "Акации”, гр. Белослав” 28.08.17 01.09.17 Североизточен / Severoiztochen
Доставка на паркова архитектура по обособени позиции. Доставка на паркова архитектура, включваща кашпи, градински пейки, маси, сгъваеми пейки изработени от чамов материал. Видът и количествата са описани в техническата спецификация- Приложение 1.1 и 1.2. 28.08.17 31.08.17 Пловдив / Plovdiv
Предметът на поръчката включва доставка на 3 бр. гребла за сняг, съобразно обособените позиции. Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване 21.08.17 28.08.17 Габрово / Gabrovo
"Модернизиране на инфраструктурата на ОДЗ №1, гр. Неделино, чрез реконструкция на дворно пространство и изграждане на зона за игра и игрово обучение" по Проект "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 18.08.17 04.09.17 Смолян / Smolyan
Доставка на паркова архитектура по обособени позиции. Доставка на паркова архитектура, включваща кашпи, градински пейки, маси, сгъваеми пейки изработени от чамов материал. Видът и количествата са описани в техническата спецификация- Приложение 1.1 и 1.2. 17.08.17 25.08.17 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за "Изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Детски площадки в кв.”Изток” и кв."Бела вода", гр. Перник”, с включ 17.08.17 04.09.17 Перник / Pernik
Проектиране, строителни дейности и авторски надзор във връзка с благоустройствени дейности в двора на ДЦДВУ "Марина" в град Хасково при изпълнение на обект "Реконструкция на площадка за игра и занимания на открито в двора на ДЦДВУ "Марина" в град Хасково" 14.08.17 17.08.17 Хасково / Haskovo
"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново" 08.08.17 12.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд" 09.08.17 24.08.17 София / Sofia

Избор на изпълнител за Изграждане на детски площадки включени в поименния списък на капиталовите разходина община Перник, по две обособени позиции:ОП 1 - Детски площадки в кв. Изток и кв Бела вода, с включени два подобектаПодобект 1- УПИ I, кв. 69 - кв. И

Външен ИН 9067996
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 45236210
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 116 666,00 BGN

«Рехабилитация на детска площадка на ул. "Дунав”, кв. "Акации”, гр. Белослав”

Външен ИН 9067723
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белослав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 666,00 BGN

Доставка на паркова архитектура по обособени позиции. Доставка на паркова архитектура, включваща кашпи, градински пейки, маси, сгъваеми пейки изработени от чамов материал. Видът и количествата са описани в техническата спецификация- Приложение 1.1 и 1.2.

Външен ИН 9067706
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39113600 39142000
Краен срок: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предметът на поръчката включва доставка на 3 бр. гребла за сняг, съобразно обособените позиции. Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване

Външен ИН 9067514
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100 34921100
Краен срок: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 916,00 BGN

"Модернизиране на инфраструктурата на ОДЗ №1, гр. Неделино, чрез реконструкция на дворно пространство и изграждане на зона за игра и игрово обучение" по Проект "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

Външен ИН 9067449
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Неделино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 107 751,00 BGN

Доставка на паркова архитектура по обособени позиции. Доставка на паркова архитектура, включваща кашпи, градински пейки, маси, сгъваеми пейки изработени от чамов материал. Видът и количествата са описани в техническата спецификация- Приложение 1.1 и 1.2.

Външен ИН 9067397
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39113600 39142000
Краен срок: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 100,00 BGN

Избор на изпълнител за "Изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Детски площадки в кв.”Изток” и кв."Бела вода", гр. Перник”, с включ

Външен ИН 9067410
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 45236210
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 116 666,00 BGN

Проектиране, строителни дейности и авторски надзор във връзка с благоустройствени дейности в двора на ДЦДВУ "Марина" в град Хасково при изпълнение на обект "Реконструкция на площадка за игра и занимания на открито в двора на ДЦДВУ "Марина" в град Хасково"

Външен ИН 9067245
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 71420000 71000000
Краен срок: 17.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново"

Външен ИН 799734
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 45236000 45236200
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 528 000,00 BGN

"Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на детски площадки в община Костинброд"

Външен ИН 9067121
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 37440000 45236210
Краен срок: 24.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Костинброд
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 161 656,00 BGN