Feedback

Tenders for Дограма, врати и щори

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Дограма, врати и щори. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 34% ръст спрямо изминалите години.

6 382 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 639)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на нови прозорци от PVC дограма и измазване /обръщане/ на дограма в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово. 15.03.17 22.03.17 Габрово / Gabrovo
"Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система" 07.03.17 22.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища ...Продължава в раздел II.1.4 02.03.17 17.03.17 Югозападен / Yugozapaden
"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено 01.03.17 20.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка и монтаж на ролетни и секционни врати 28.02.17 06.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнители за изпълнение на строително-ремонтни работи в сгради, собственост на община Кирково, с.Кирково, общ.Кирково.Поръчката ще се реализира чрез четири обособени позиции:1.Основен ремонт на сервизни помещения, санитарни възли и изграждане н 27.02.17 14.03.17 Кърджали / Kardzhali
Строителен ремонт на тавани и стени в ЕКЗ-1 и ЕКЗ-2 24.02.17 13.03.17 Враца / Vratsa
Текущ ремонт на помещения в Автогара "Запад”, собственост на "БУРГАСБУС” ЕООД 23.02.17 10.03.17 Бургас / Burgas
"ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В 44-ТО СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ПОДУЯНЕ" 21.02.17 22.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено

Външен ИН 9062504
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45261000 45231300
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на нови прозорци от PVC дограма и измазване /обръщане/ на дограма в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово.

Външен ИН 9062342
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез Централна техническа база с. Соколово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система"

Външен ИН 9062090
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71220000 71321200 45421000 45321000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 178 333,00 BGN

"Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища ...Продължава в раздел II.1.4

Външен ИН 774828
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45100000 45120000 45200000 45210000 45212212 45213316 45220000 45230000 45233000 45233200 45233300 45240000 45250000 45261000 45262000 45300000 45310000 45316000 45320000 45330000 45340000 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 71000000 71200000 71300000 71320000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 786 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено

Външен ИН 9061935
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45261000 45231300
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

Доставка и монтаж на ролетни и секционни врати

Външен ИН 9061860
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44221300
Краен срок: 06.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 680,00 BGN

Избор на изпълнители за изпълнение на строително-ремонтни работи в сгради, собственост на община Кирково, с.Кирково, общ.Кирково.Поръчката ще се реализира чрез четири обособени позиции:1.Основен ремонт на сервизни помещения, санитарни възли и изграждане н

Външен ИН 9061823
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000 45300000 45421000 45432113
Краен срок: 14.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 126 760,00 BGN

Строителен ремонт на тавани и стени в ЕКЗ-1 и ЕКЗ-2

Външен ИН oldId_28825677
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45261900 45442100 45300000 45310000 45421146
Краен срок: 13.03.17
Краен срок за подаване на документи: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Текущ ремонт на помещения в Автогара "Запад”, собственост на "БУРГАСБУС” ЕООД

Външен ИН 9061750
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45421000 45432000
Краен срок: 10.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Бургасбус ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В 44-ТО СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

Външен ИН 773394
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45321000 45421000 45261000 45300000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Подуяне
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 482 582,00 BGN