Feedback

Tenders for Дограма, врати и щори

6 251 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 626)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на строително-монтажни работи-Частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг"-к.к. Слънчев бряг 14.02.17 22.02.17 Бургас / Burgas
РЕМОНТ НА БИТОВА СГРАДА БОМБАДЖИИ В "АСАРЕЛ МЕДЕТ"АД" 27.01.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
СМР на сградата и на част от сгр. инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом№2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на председателството на РБ на Съвета на ЕС през 2018г 10.01.17 06.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СМР И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ за обект "РСПБЗН, находящ се на адрес ул."Княз Борис I" №169, гр. Поморие" 11.01.17 20.02.17 Бургас / Burgas
"Ремонт и модернизация на спортната зала на Сдружение спортен клуб по лека атлетика "Локомотив Пловдив" 13.01.17 16.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) за обект "Жилищен блок, находящ се на ул."Бурденис" №8, гр.Свиленград, изпълняван по проект BG16RFOP001-2.001-0156-C01 04.01.17 13.02.17 Хасково / Haskovo
"ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА I ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО” 11.01.17 27.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Строително - ремонтни дейности за обект СУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица, доставка и монтаж на асансьор за обект ОУ "Никола Вапцаров", с.Бяла паланка, община Твърдица”Обособена позиция № 3: "Спортни пособия" Обособена позиция № 4: "Уче 11.01.17 26.01.17 Сливен / Sliven
Ремонт на плъзгащи врати на парадния вход на Посолство Китай на ул. "Ал. фон Хумболт" № 5-7, гр. София 10.01.17 16.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Текущ ремонт на санитарни възли, стълбищна площадка и помещение за сървър в сградата на ФО Ихтиман - Офис "София област" на ТД на НАП София с адрес: гр. Ихтиман, ул. "П. Дрангов" № 4" 30.12.16 07.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Извършване на строително-монтажни работи-Частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг"-к.к. Слънчев бряг

Външен ИН 9061439
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45443000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Почивна база Слънчев бряг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 148 563,00 BGN

РЕМОНТ НА БИТОВА СГРАДА БОМБАДЖИИ В "АСАРЕЛ МЕДЕТ"АД"

Външен ИН oldId_28263523
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45261000 45261400 45320000 45421110 45421000 45000000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД

СМР на сградата и на част от сгр. инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом№2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на председателството на РБ на Съвета на ЕС през 2018г

Външен ИН 766229
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45442100 45432100 45317300
Краен срок: 06.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерски съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 200 000,00 BGN

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СМР И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ за обект "РСПБЗН, находящ се на адрес ул."Княз Борис I" №169, гр. Поморие"

Външен ИН 766578
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45216121 45260000 45261410 45321000 45331100 45332200 45421100
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 356 166,00 BGN

"Ремонт и модернизация на спортната зала на Сдружение спортен клуб по лека атлетика "Локомотив Пловдив"

Външен ИН 9060632
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000 45410000 45421000 45443000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение „Спортен клуб по лека атлетика Локомотив-Пловдив“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 610,00 BGN

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) за обект "Жилищен блок, находящ се на ул."Бурденис" №8, гр.Свиленград, изпълняван по проект BG16RFOP001-2.001-0156-C01

Външен ИН 765443
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45320000 71000000 71220000 71240000 45260000 45420000 45400000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 388 432,00 BGN

"ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА I ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

Външен ИН 9060558
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000
Краен срок: 27.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гълъбово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 333 333,00 BGN

"Строително - ремонтни дейности за обект СУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица, доставка и монтаж на асансьор за обект ОУ "Никола Вапцаров", с.Бяла паланка, община Твърдица”Обособена позиция № 3: "Спортни пособия" Обособена позиция № 4: "Уче

Външен ИН 9060563
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45431000 03 45313100 42416100
Краен срок: 26.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Твърдица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 090 517,00 BGN

Ремонт на плъзгащи врати на парадния вход на Посолство Китай на ул. "Ал. фон Хумболт" № 5-7, гр. София

Външен ИН oldId_27859551
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45421131
Краен срок: 16.01.17
Краен срок за подаване на документи: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АДИС ЕООД

"Текущ ремонт на санитарни възли, стълбищна площадка и помещение за сървър в сградата на ФО Ихтиман - Офис "София област" на ТД на НАП София с адрес: гр. Ихтиман, ул. "П. Дрангов" № 4"

Външен ИН 765092
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45421000 45454000 45430000
Краен срок: 07.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите, ТД на НАП София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN