Контакт

Обявления за Довършителни строителни работи

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Довършителни строителни работи. Ако дейността на Вашата фирма е свързана със всякакъв вид финални довършителни работи , то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 18% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 847 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1385)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково" 09.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изпълнение на строителни и ремонтни работи на ГКПП "Калотина" и ГКПП "Кулата".Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремон 03.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч” , включваща две обособени позиции, а именно:1.Обособена позиция № 1 "Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес 03.11.17 06.11.17 София / Sofia
"Довършителни строително-монтажни работи в самостоятелни обекти, намиращи се в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 - частна общинска собственост, намираща се на бул. "Добруджа № 32а, гр. Добрич, предназначени за дейността на Служба по вписванията - Доб 31.10.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим І” № 5 30.10.17 09.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД", финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Изграждане на електропроводими подови настилки 30.10.17 06.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на строително монтажни работи по проект "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в Европа трико АД" 27.10.17 04.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Строително-монтажни работи по замяна на абсорбент моноетаноламин в абсорберите с по-високо ефективен абсорбент метилдиетаноламин - Етап 2 26.10.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане" по обособена позиция № 1 - Извършване строително-монтажни работи за административна сграда, ползвана от Дире 26.10.17 30.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонт на фасада на сграда на в.ф. 38920 и 54849 - Варна 26.10.17 18.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково"

Външен ИН 9070194
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45430000 45312200 45442100
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 449,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изпълнение на строителни и ремонтни работи на ГКПП "Калотина" и ГКПП "Кулата".Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремон

Външен ИН 9069986
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45453000 45442100 45200000 45261900 45233140 45233220 45233300 45233290 45233221 45233270
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Митници
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 990,00 BGN

"Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч” , включваща две обособени позиции, а именно:1.Обособена позиция № 1 "Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес

Външен ИН 9069954
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 45331110 45442180 45432110 45421110
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Годеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 182 737,00 BGN

"Довършителни строително-монтажни работи в самостоятелни обекти, намиращи се в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 - частна общинска собственост, намираща се на бул. "Добруджа № 32а, гр. Добрич, предназначени за дейността на Служба по вписванията - Доб

Външен ИН 9069864
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45450000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция по вписванията
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN

Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим І” № 5

Външен ИН 812216
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45400000 45300000 45450000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична дирекция на вътрешните работи - Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 470 000,00 BGN

Строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД", финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Изграждане на електропроводими подови настилки

Външен ИН oldId_34458784
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45432110 45432130
Краен срок: 06.11.17
Краен срок за подаване на документи: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИПОС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изпълнение на строително монтажни работи по проект "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в Европа трико АД"

Външен ИН oldId_34403198
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45200000 45000000 45261000 45420000 45430000
Краен срок: 04.11.17
Краен срок за подаване на документи: 04.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПА ТРИКО АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строително-монтажни работи по замяна на абсорбент моноетаноламин в абсорберите с по-високо ефективен абсорбент метилдиетаноламин - Етап 2

Външен ИН oldId_34391547
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45330000 45112400 45223110 45442200 45310000
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане" по обособена позиция № 1 - Извършване строително-монтажни работи за административна сграда, ползвана от Дире

Външен ИН 9069654
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45260000 45310000 45410000 45420000 45430000 45432000 45440000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 135 225,00 BGN

Ремонт на фасада на сграда на в.ф. 38920 и 54849 - Варна

Външен ИН oldId_34360365
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45443000
Краен срок: 18.11.17
Краен срок за подаване на документи: 18.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военноморски Сили
Очаквана цена: 0,00 EUR