Контакт

Обявления за Довършителни строителни работи

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Довършителни строителни работи. Ако дейността на Вашата фирма е свързана със всякакъв вид финални довършителни работи , то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 18% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 348 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1335)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер 14.09.17 19.09.17 Разград / Razgrad
"Избор на изпълнител на строително - монтажни и ремонтни дейности на обект: Помещения в квартал Вароша", гр. Благоевград" във връзка с реализиране на проект "Пространство за равен шанс", приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на раб 13.09.17 18.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Текущ ремонт, Основен ремонт и изграждане на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца по две обособени позиции". 12.09.17 15.09.17 Враца / Vratsa
"Доставка и монтаж на дограма в 8 /осем/ обособени позиции": Обособена позиция 1: "Подмяна на дограма в ПД "Енерго 1", к.к. "Св.св.Константин и Елена"Обособена позиция 2: "Подмяна на дограма в ПД "Енерго", с.Мала църква"Обособена позиция 3: "Подмяна на до 12.09.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Строително-монтажни дейности за намаляване на топлинните загуби в блок А на Инситут по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - БАН (ИМСТЦХА-БАН)" 12.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Реализиране на планираните строително-монтажни дейности в управление П и УТЦ за 2017 г. 11.09.17 18.09.17 Враца / Vratsa
Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник 11.09.17 14.09.17 Перник / Pernik
"Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от теракотни плочки и цокъл в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово .” 07.09.17 12.09.17 Габрово / Gabrovo
"Подмяна на дограма и врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени - склад Ресен” 07.09.17 21.09.17 Северен централен / Severen tsentralen
"Текущ ремонт на сградния фонд на "УМБАЛ - Бургас” АД” 05.09.17 11.09.17 Бургас / Burgas

Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер

Външен ИН 9068290
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45300000 45400000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 78 307,00 BGN

"Избор на изпълнител на строително - монтажни и ремонтни дейности на обект: Помещения в квартал Вароша", гр. Благоевград" във връзка с реализиране на проект "Пространство за равен шанс", приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на раб

Външен ИН 9068284
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45432113 45431100 45431200
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 484,00 BGN

"Текущ ремонт, Основен ремонт и изграждане на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца по две обособени позиции".

Външен ИН 9068235
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45400000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 825,00 BGN

"Доставка и монтаж на дограма в 8 /осем/ обособени позиции": Обособена позиция 1: "Подмяна на дограма в ПД "Енерго 1", к.к. "Св.св.Константин и Елена"Обособена позиция 2: "Подмяна на дограма в ПД "Енерго", с.Мала църква"Обособена позиция 3: "Подмяна на до

Външен ИН 9068239
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45421110
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 107 632,00 BGN

Строително-монтажни дейности за намаляване на топлинните загуби в блок А на Инситут по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - БАН (ИМСТЦХА-БАН)"

Външен ИН 9068178
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по металознание
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

Реализиране на планираните строително-монтажни дейности в управление П и УТЦ за 2017 г.

Външен ИН 9068135
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 664,00 BGN

Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник

Външен ИН 9068144
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 500,00 BGN

"Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от теракотни плочки и цокъл в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово .”

Външен ИН 9068052
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45442000 45400000 45200000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агеция Държавен резерв и военновременни запаси чрез Централна техническа база с. Соколово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 400,00 BGN

"Подмяна на дограма и врати на сграда в сектор СБ Ресен и Павликени - склад Ресен”

Външен ИН 9068050
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 45421000 45421100
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ гр.Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

"Текущ ремонт на сградния фонд на "УМБАЛ - Бургас” АД”

Външен ИН 9067993
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 45200000 45000000 45400000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN