Контакт

Обявления за Друго*

Тези резултати показват всички публикувани обявления и поради тази причина Ви препоръчваме да се обърнете към нашите специалисти, за да можем да Ви бъдем максимално полезни. Регистрирайте се за безплатна тест услуга сега или ни се обадете на 02/9586356

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

396 700 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 39670)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр. 05.02.18 13.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти” 16.02.18 19.02.18 Сливен / Sliven
Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП 16.02.18 19.02.18 Габрово / Gabrovo
Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново"Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконс 16.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" град СОФИЯ" за 2018г. 16.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комбиниран багер-товарач с трошачно-рециклираща кофа - 1 брой и Комбиниран мини верижен багер-товарач - 1 брой; Обособена позиция 2: 4 осен товарен камион - 1 брой; Обосо 09.02.18 16.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на софтуерна система за онлайн обучение в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0074-C01 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството 12.02.18 19.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на строително монтажни работи за подобряване на условията в стаите за отдих, хранене и почивка по проект BG05M9OP001-1.008-0862-С01 "Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 09.02.18 16.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на напълно автоматизирана производствена линия за лазерно заваряване на външни корпусни детайли за бойлери състояща се от: 1.1. Линия за рязане по-дължина и пробиване; 1.2. Mноговалова огъваща и заваръчна линия; 1.3. Двупозиционна огъваща (бордов 09.02.18 18.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи (1 бр.) 12.02.18 19.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр.

Външен ИН BG03-0CJPuhoVM5mtwre0kGZH8w
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43300000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КУЛ ООД
Очаквана цена: 1 873 342,00 BGN

”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти”

Външен ИН 9073057
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33680000 44411000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП

Външен ИН 9073072
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48443000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново"Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконс

Външен ИН 9073078
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Калояново -Кмет на община Калояново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 128 273,00 BGN

"Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" град СОФИЯ" за 2018г.

Външен ИН 9073054
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 15500000 15511000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ - гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комбиниран багер-товарач с трошачно-рециклираща кофа - 1 брой и Комбиниран мини верижен багер-товарач - 1 брой; Обособена позиция 2: 4 осен товарен камион - 1 брой; Обосо

Външен ИН BG03-FP3p3N_NPcmvje_krq0qbw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42420000 34140000 34144511
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД
Очаквана цена: 1 343 305,00 BGN

Доставка на софтуерна система за онлайн обучение в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0074-C01 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството

Външен ИН BG03-BRUKva1CPBOFbV7aEEQCaw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72212930
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ"
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Извършване на строително монтажни работи за подобряване на условията в стаите за отдих, хранене и почивка по проект BG05M9OP001-1.008-0862-С01 "Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси

Външен ИН BG03-HLvtPsuuN5enVuS-cfDFsw
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: К М Д ЕООД
Очаквана цена: 70 215,00 BGN

Доставка на напълно автоматизирана производствена линия за лазерно заваряване на външни корпусни детайли за бойлери състояща се от: 1.1. Линия за рязане по-дължина и пробиване; 1.2. Mноговалова огъваща и заваръчна линия; 1.3. Двупозиционна огъваща (бордов

Външен ИН BG03-U6Ia22PvP_eu1cdglRTyaA
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42611000
Краен срок: 18.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛДОМИНВЕСТ ООД
Очаквана цена: 2 679 487,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи (1 бр.)

Външен ИН BG03-Y8p_biW-OqGRi_oNrYXVjA
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42710000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИЛДИМЕКС ООД
Очаквана цена: 1 928 999,00 BGN