Контакт

Обявления за Друго*

Тези резултати показват всички публикувани обявления и поради тази причина Ви препоръчваме да се обърнете към нашите специалисти, за да можем да Ви бъдем максимално полезни. Регистрирайте се за безплатна тест услуга сега или ни се обадете на 02/9586356

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

363 146 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 36315)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лекотоварен, бордови автомобил 19.09.17 21.09.17 Разград / Razgrad
"Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан. 19.09.17 21.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за дихателна реанимацияза нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин " 18.09.17 21.09.17 Смолян / Smolyan
"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от ОУ "Димчо Дебелянов”Ихтиман през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман . 18.09.17 20.09.17 София / Sofia
"Доставка на готова храна - закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ "Христо Ботев гр.Благоевград" 18.09.17 21.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І - ІV клас за учебната 2017 - 2018 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, 18.09.17 21.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Христо Ботев” - село Арчар ” по обособени позиции- Обособена позиция №1"Доставка на закуски за 144 ученика за 147 учебни дни за учебната 2017/2018 година";- Обособена позиция №2"Доста 18.09.17 21.09.17 Видин / Vidin

Доставка на лекотоварен, бордови автомобил

Външен ИН 9068420
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34130000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

"Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан.

Външен ИН 9068422
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по полски култури
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 350,00 BGN

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за дихателна реанимацияза нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД

Външен ИН 9068398
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33190000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД

Външен ИН 9068397
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин "

Външен ИН 9068394
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71313000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 999,00 BGN

"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури"

Външен ИН 9068392
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50413200 35111320 35111000 35113300 35111500 44423400 44423450
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от ОУ "Димчо Дебелянов”Ихтиман през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман .

Външен ИН 9068374
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 60130000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Димчо Дебелянов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 000,00 BGN

"Доставка на готова храна - закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ "Христо Ботев гр.Благоевград"

Външен ИН 9068381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55521200 15813000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Eдинадесето ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 347,00 BGN

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І - ІV клас за учебната 2017 - 2018 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци,

Външен ИН 9068378
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 55500000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 085,00 BGN

”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Христо Ботев” - село Арчар ” по обособени позиции- Обособена позиция №1"Доставка на закуски за 144 ученика за 147 учебни дни за учебната 2017/2018 година";- Обособена позиция №2"Доста

Външен ИН 9068377
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 55500000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 104,00 BGN