Контакт

Обявления за Друго*

Тези резултати показват всички публикувани обявления и поради тази причина Ви препоръчваме да се обърнете към нашите специалисти, за да можем да Ви бъдем максимално полезни. Регистрирайте се за безплатна тест услуга сега или ни се обадете на 02/9586356

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

411 659 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 41166)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособ 22.03.18 30.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА - 1 брой "Адаптив медия стриймър" и ДНА -1 брой "Лиценз на софтуер за тестване на регистриране, оторизиране и управление на Android устройства" Обособена позиция 1: 1 брой "Адаптив медия стриймър" Об 22.03.18 31.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на заети лица 24.03.18 30.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на работно облекло за сезонни работници 23.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни проду 19.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 2006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни п 20.04.18 25.04.18 Пловдив / Plovdiv
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал. 20.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen
Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СtP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на IT - материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.) , необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, 20.04.18 24.04.18 Русе / Ruse

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособ

Външен ИН BG03-72tl-N91NNKQkQagapTjxw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИРА ООД
Очаквана цена: 328 740,00 BGN

"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА - 1 брой "Адаптив медия стриймър" и ДНА -1 брой "Лиценз на софтуер за тестване на регистриране, оторизиране и управление на Android устройства" Обособена позиция 1: 1 брой "Адаптив медия стриймър" Об

Външен ИН BG03-A-cIN6haO-SfWdLhXDzL3g
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 31.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИДЕО ТЕХНОЛОГИИ ООД
Очаквана цена: 434 000,00 BGN

Обучение на заети лица

Външен ИН BG03-aKO_SJR1MnOLOy_xqqM0kQ
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80510000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛЕМИК ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Външен ИН 9075224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни проду

Външен ИН 9075130
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 199,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 2006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни п

Външен ИН 9075138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 139,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.

Външен ИН 9075154
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож

Външен ИН 9075159
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СtP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла

Външен ИН 9075158
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 333,00 BGN

Периодична доставка на IT - материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.) , необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин,

Външен ИН 9075165
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30124000 30237000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Русенски университет Ангел Кънчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN