Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

4 190 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 419)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора 19.05.17 26.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологич 19.05.17 26.05.17 Пловдив / Plovdiv
"Покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени" с идентификационен номер EN 2015/01 16.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сърница. 15.05.17 26.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора 11.05.17 18.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ”Свети Rван Рилски - Козлодуй”ЕООД, гр.Козлодуй 05.05.17 26.05.17 Враца / Vratsa
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сърница. 05.05.17 12.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Попово ЕООД за период от 24 месеца. 04.05.17 26.05.17 Търговище / Targovishte
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИПК Чирпан 03.05.17 12.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА СТРАНА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 01 ЮЛИ 2017 Г. - 30 ЮНИ 2018 Г. 26.04.17 22.05.17 Пазарджик / Pazardzhik

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора

Външен ИН 9064474
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологич

Външен ИН oldId_30711652
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09332000 09331000 42511100
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ ООД
Място на изпълнение: BG:

"Покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени" с идентификационен номер EN 2015/01

Външен ИН oldId_30606249
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ЧЕЗ Електро България" АД

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сърница.

Външен ИН 9064267
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Сърница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора

Външен ИН 9064186
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ”Свети Rван Рилски - Козлодуй”ЕООД, гр.Козлодуй

Външен ИН 786021
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение „Свети иван Рилски - Козлодуй” ЕООД,
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сърница.

Външен ИН 9064049
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Сърница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Попово ЕООД за период от 24 месеца.

Външен ИН 785711
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ- Попово ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИПК Чирпан

Външен ИН 9063919
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по полски култури - гр. Чирпан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 500,00 BGN

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА СТРАНА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 01 ЮЛИ 2017 Г. - 30 ЮНИ 2018 Г.

Външен ИН oldId_30242312
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 22.05.17
Краен срок за подаване на документи: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG: