Feedback

Tenders for Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

3 770 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 377)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров ” ЕАД 15.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД " 13.02.17 17.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ /ПОМПЕНИ СТАНЦИИ "КАЛЕ" И ПРЕТОВАРНА ГАРА ПАНАГЮРИЩЕ/, СОБСТВЕНОСТ НА "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ЗА ПЕРИОДА 01 АПРИЛ 2017 г. - 31 МАРТ 2018 г. 01.02.17 21.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров ” ЕАД 01.02.17 14.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД " в следните обекти на ЦПЗ - Благоевград ЕООД: І. Доставка на нетн 30.01.17 10.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща трупа, за ниско напрежение за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора. 27.01.17 03.02.17 Сливен / Sliven
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД 26.01.17 16.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна баланс.група, за ниско напреж.с пълно администрир. на информ.поток с ЕСО и поемане на разх.за небал.за об.на общ.Стралджа 25.01.17 21.02.17 Ямбол / Yambol
"Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян" 23.01.17 23.01.17 Смолян / Smolyan
Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "БЯЛА"ООД - гр. Севлиево 20.01.17 10.02.17 Габрово / Gabrovo

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров ” ЕАД

Външен ИН 9061459
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09300000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛИПБ Проф.Иван Киров ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 218,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД "

Външен ИН 9061384
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 040,00 BGN

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ /ПОМПЕНИ СТАНЦИИ "КАЛЕ" И ПРЕТОВАРНА ГАРА ПАНАГЮРИЩЕ/, СОБСТВЕНОСТ НА "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ЗА ПЕРИОДА 01 АПРИЛ 2017 г. - 31 МАРТ 2018 г.

Външен ИН oldId_28263469
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.02.17
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров ” ЕАД

Външен ИН 9061050
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09300000
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛИПБ Проф.Иван Киров ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 218,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД " в следните обекти на ЦПЗ - Благоевград ЕООД: І. Доставка на нетн

Външен ИН 9060981
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве - Благоевград ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 040,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща трупа, за ниско напрежение за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

Външен ИН 9060964
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 03.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Света Петка Българска
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД

Външен ИН 769352
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 000,00 BGN

Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна баланс.група, за ниско напреж.с пълно администрир. на информ.поток с ЕСО и поемане на разх.за небал.за об.на общ.Стралджа

Външен ИН 769240
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стралджа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 190 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян"

Външен ИН 768557
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 23.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 099 420,00 BGN

Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "БЯЛА"ООД - гр. Севлиево

Външен ИН 768341
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЯЛА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 258 000,00 BGN