Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 020 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 602)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на "Софийски имоти" ЕАД" 12.02.18 15.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране 07.02.18 14.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "ДКЦ VІІ - Пловдив,район Южен" ЕООД 07.02.18 13.02.18 Пловдив / Plovdiv
Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции 02.02.18 09.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане разходите за небаланси за нуждите на МИ - МВР, Централна клинична база - гр.София за средно 01.02.18 09.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" ЕООД 30.01.18 06.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "ДКЦ VІІ - Пловдив,район Южен" ЕООД 26.01.18 07.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на "Софийски имоти" ЕАД" 26.01.18 09.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежения, в обектите на КРДОПБГДСРСБНА 25.01.18 15.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з 25.01.18 07.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на "Софийски имоти" ЕАД"

Външен ИН 9072894
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Софийски имоти” ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Външен ИН 9072799
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за енергийно и водно регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "ДКЦ VІІ - Пловдив,район Южен" ЕООД

Външен ИН 9072808
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично- консултативен център VІІ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 778,00 BGN

Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции

Външен ИН oldId_36666827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42611000 42610000 31122100 09300000 35120000 48780000
Краен срок: 09.02.18
Краен срок за подаване на документи: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД
Очаквана цена: 665 677,00 BGN

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане разходите за небаланси за нуждите на МИ - МВР, Централна клинична база - гр.София за средно

Външен ИН 9072649
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински институт - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" ЕООД

Външен ИН 9072581
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично- консултативен център ІV - Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 972,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "ДКЦ VІІ - Пловдив,район Южен" ЕООД

Външен ИН 9072500
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично- консултативен център VІІ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 778,00 BGN

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на "Софийски имоти" ЕАД"

Външен ИН 9072507
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежения, в обектите на КРДОПБГДСРСБНА

Външен ИН 826584
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 84 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з

Външен ИН 9072462
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Втора МБАЛ - София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN