Feedback

Tenders for Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

3 667 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 367)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Брацигово"Доставка 04.01.17 16.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Народното събрание на територията гр. Велинград и гр. Банско. 30.12.16 09.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана 23.12.16 29.12.16 Монтана / Montana
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мадан 21.12.16 12.01.17 Смолян / Smolyan
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ- 21.12.16 23.12.16 Бургас / Burgas
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ”на Министерски съвет-гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг” 21.12.16 27.12.16 Бургас / Burgas
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране 20.12.16 03.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар за нуждите на ЕБ-ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод" 20.12.16 27.12.16 Шумен / Shumen
Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 19.12.16 13.01.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда" 16.12.16 12.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Брацигово"Доставка

Външен ИН 9060422
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Брацигово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Народното събрание на територията гр. Велинград и гр. Банско.

Външен ИН 9060383
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана

Външен ИН 9060254
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09323000
Краен срок: 29.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане чрез Директора на РДСП Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 150,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мадан

Външен ИН 763904
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Мадан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 114 750,00 BGN

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-

Външен ИН 9060179
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 23.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 100,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ”на Министерски съвет-гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг”

Външен ИН 9060200
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Почивна база /ПБ/ „Слънчев бряг”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Външен ИН 9060136
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 03.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за енергийно и водно регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар за нуждите на ЕБ-ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод"

Външен ИН 9060156
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09000000 09300000 09310000
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Eкспериментална база Държавно предприятие към Институт по земеделие - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Външен ИН 763375
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Никола Василиев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда"

Външен ИН 763137
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 210 000,00 BGN