Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 345 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 535)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Решение за откриване на процедура 15.06.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия "Св.Климент Охридски" гр.Монатна за отоплителния сезон 2017-2018г. 16.11.17 20.11.17 Монтана / Montana
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна” ЕООД 14.11.17 17.11.17 Варна / Varna
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация” 14.11.17 17.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ” ООД 13.11.17 20.11.17 Добрич / Dobrich
Доставка и въвеждане в експлоатация на активи по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лаптоп-7 броя; Обособена позиция 2: Сървър - 1 брой; Обособена позиция 3: Дрон с фотокамера-1 брой; Дрон с термовизионна камера-1брой; Обособена позиция 4: Тестов 09.11.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”" 08.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски” гр. Монтана 08.11.17 15.11.17 Монтана / Montana
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация” 06.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура - гр.Пловдив". 06.11.17 21.11.17 Пловдив / Plovdiv

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 815241
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Дата на изпращане на обявлението: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ЧИРПАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 126 000,00 BGN

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия "Св.Климент Охридски" гр.Монатна за отоплителния сезон 2017-2018г.

Външен ИН 9070402
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09323000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Природо-математическа профилирана гиманазия Св.Климент Охридски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна” ЕООД

Външен ИН 9070343
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация”

Външен ИН 9070298
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален център за информация и документация
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ” ООД

Външен ИН 9070258
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 891,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на активи по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лаптоп-7 броя; Обособена позиция 2: Сървър - 1 брой; Обособена позиция 3: Дрон с фотокамера-1 брой; Дрон с термовизионна камера-1брой; Обособена позиция 4: Тестов

Външен ИН oldId_34707206
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48800000 33120000 09332000 48300000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОЛАР ДИЗАЙН ПЛЕВЕН ООД
Очаквана цена: 193 650,00 BGN

"Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”"

Външен ИН 9070137
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски” гр. Монтана

Външен ИН 9070119
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09323000
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Природо-математическа профилирана гимназия Св.Климент Охридски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация”

Външен ИН 9070033
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален център за информация и документация
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура - гр.Пловдив".

Външен ИН 9070011
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Окръжна прокуратура Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN