Feedback

Tenders for Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

3 892 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 390)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД Стара Загора 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Крушари съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), ЗОП и Правилник за прилагане на Закона за об 09.03.17 13.03.17 Добрич / Dobrich
Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД Стара Загора 07.03.17 17.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на "В и К" ООД гр.Исперих.” 02.03.17 24.03.17 Разград / Razgrad
Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Крушари съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), ЗОП и Правилник за прилагане на Закона за об 01.03.17 08.03.17 Добрич / Dobrich
ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОБЕКТИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 23.02.17 20.03.17 София / Sofia
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД. 23.02.17 14.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Крушари съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), ЗОП и Правилник за прилагане на Закона за об 21.02.17 28.02.17 Добрич / Dobrich
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград 17.02.17 23.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на нетна активна електрическа енергия- ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ДСП-Пловдив" . 13.02.17 20.03.17 Пловдив / Plovdiv

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД Стара Загора

Външен ИН 9062476
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дом за медико социални грижи за деца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Крушари съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), ЗОП и Правилник за прилагане на Закона за об

Външен ИН 9062140
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 634,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД Стара Загора

Външен ИН 9062060
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дом за медико социални грижи за деца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на "В и К" ООД гр.Исперих.”

Външен ИН 774859
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД гр. Исперих
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 359 590,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Крушари съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), ЗОП и Правилник за прилагане на Закона за об

Външен ИН 9061927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 08.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 634,00 BGN

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОБЕКТИ, ПРИСЪЕДИНЕНИ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Външен ИН 773821
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Своге
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 130 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД.

Външен ИН 9061744
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 14.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти на Община Крушари съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), ЗОП и Правилник за прилагане на Закона за об

Външен ИН 9061651
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 28.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 634,00 BGN

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Външен ИН 772769
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 420 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия- ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ДСП-Пловдив" .

Външен ИН 771897
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане чрез Директора на ДСП-Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 200,00 BGN