Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 955 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 496)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник 18.09.17 21.09.17 Перник / Pernik
Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник 18.09.17 21.09.17 Перник / Pernik
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД” 14.09.17 19.09.17 Южен централен / Yuzhen tsentralen
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД” 14.09.17 19.09.17 Южен централен / Yuzhen tsentralen
"Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик” 12.09.17 18.09.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Кюстендил и неговите филиали " е, както следва:I. Доставка на нетна електрическа 11.09.17 14.09.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж. 11.09.17 18.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов 2017/2018 година". 07.09.17 11.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на Институт по зеленчукови култури "Марица" с място на изпълнение гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 32 и с. Павелско, ул. "Марица" 8, 05.09.17 11.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Общинска администрация Стрелча, Исторически музей ОП "БКС и ОИ" 05.09.17 12.09.17 Пазарджик / Pazardzhik

Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник

Външен ИН 9068369
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛББ - Перник ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник

Външен ИН 9068368
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛББ - Перник ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД”

Външен ИН 9068291
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД”

Външен ИН 9068292
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик”

Външен ИН 9068204
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКИ Културен център Двореца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Кюстендил и неговите филиали " е, както следва:I. Доставка на нетна електрическа

Външен ИН 9068161
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 800,00 BGN

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж.

Външен ИН 9068142
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мъглиж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 900,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов 2017/2018 година".

Външен ИН 9068076
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Димитър Павлович
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на Институт по зеленчукови култури "Марица" с място на изпълнение гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 32 и с. Павелско, ул. "Марица" 8,

Външен ИН 9068029
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по зеленчукови култури Марица гр. Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 600,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Общинска администрация Стрелча, Исторически музей ОП "БКС и ОИ"

Външен ИН 9068037
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN