Контакт

Обявления за Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за производство, доставка и услуги свързани с електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 19% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 513 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 452)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Режийни услуги по поддържане и функциониране на Център за специална образователна подкрепа във връзка с целите на проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02 20.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на активна нетна електрическа енергия - за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров"АД и участие в стандартна балансираща група ” 18.07.17 21.07.17 Смолян / Smolyan
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Община Стрелча, Исторически музей - гр.Стрелча и ОП "БКС и ОИ" 18.07.17 21.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на активна нетна електрическа енергия - за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров"АД и участие в стандартна балансираща група ” 11.07.17 18.07.17 Смолян / Smolyan
ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ” 11.07.17 14.07.17 Варна / Varna
"Доставка на електрическа енергия при свободно договаряни цени за нуждите на "Ученическо хранене" ЕООД гр. Стара Загора" 11.07.17 19.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Общинска администрация Стрелча, Исторически музей - гр.Стрелча и ОП "БКС и ОИ" 10.07.17 17.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора” 10.07.17 18.07.17 Силистра / Silistra
"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ДКЦ Чайка” ЕООД, гр.Варна" 07.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Експериментална база към ИПЖЗ ДП Троян 04.07.17 10.07.17 Ловеч / Lovech

Режийни услуги по поддържане и функциониране на Център за специална образователна подкрепа във връзка с целите на проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02

Външен ИН oldId_32177406
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09100000 09310000 41110000 65111000 72400000 79700000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение "ДАРИ УСМИВКА"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на активна нетна електрическа енергия - за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров"АД и участие в стандартна балансираща група ”

Външен ИН 9066382
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Община Стрелча, Исторически музей - гр.Стрелча и ОП "БКС и ОИ"

Външен ИН 9066350
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на активна нетна електрическа енергия - за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров"АД и участие в стандартна балансираща група ”

Външен ИН 9066140
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ”

Външен ИН 9066155
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВВМУ Н.Й.Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на електрическа енергия при свободно договаряни цени за нуждите на "Ученическо хранене" ЕООД гр. Стара Загора"

Външен ИН 9066128
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Ученическо хранене ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 200,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Общинска администрация Стрелча, Исторически музей - гр.Стрелча и ОП "БКС и ОИ"

Външен ИН 9066099
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора”

Външен ИН 9066107
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА АЛФАТАР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ДКЦ Чайка” ЕООД, гр.Варна"

Външен ИН 9066054
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Експериментална база към ИПЖЗ ДП Троян

Външен ИН 9065921
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Експериментална база към ИПЖЗ ДП Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN