Контакт

Обявления за Електрически двигатели, генератори и трансформатори

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за доставка, ремонт и поддръжка на електрически двигатели, генератори и трансформатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 612 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 462)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Покана за оферта за доставка на компресор 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Покана за оферта за доставка на газодувка 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща 12.09.17 19.09.17 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на "Софийска вода" АД. 11.09.17 14.09.17 София / Sofia
Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на място на устройства за непрекъсваемо захранване и модули за тях. 08.09.17 11.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на място на устройства за непрекъсваемо захранване и модули за тях, съгласно техническо задание, утвърдено от Възложителя. 01.09.17 08.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на "Софийска вода" АД. 31.08.17 11.09.17 София / Sofia
Ремонт на 9 броя тягови електродвигатели на дизел-електрически локомотиви от серия 06-000 за период от една година 30.08.17 20.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Демонтаж на неработещ трансформатор, доставка и монтаж на нов маслен трансформатор 160 kVA 20/0.4 kV в съществуващ Трафопост "НКИЗ" ЕАД 24.08.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Покана за оферта за доставка на резервен изправител 29.08.17 05.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Покана за оферта за доставка на компресор

Външен ИН oldId_33289510
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31158200 42123400
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Покана за оферта за доставка на газодувка

Външен ИН oldId_33289504
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31100000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник. Възложителят ще заплаща

Външен ИН 9068188
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532100 50511100
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на "Софийска вода" АД.

Външен ИН 9068167
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на място на устройства за непрекъсваемо захранване и модули за тях.

Външен ИН 9068126
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31154000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален статистически институт
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на място на устройства за непрекъсваемо захранване и модули за тях, съгласно техническо задание, утвърдено от Възложителя.

Външен ИН 9067931
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31154000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален статистически институт
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на "Софийска вода" АД.

Външен ИН 9067878
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Ремонт на 9 броя тягови електродвигатели на дизел-електрически локомотиви от серия 06-000 за период от една година

Външен ИН 802986
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ-Товарни превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 439 744,00 BGN

Демонтаж на неработещ трансформатор, доставка и монтаж на нов маслен трансформатор 160 kVA 20/0.4 kV в съществуващ Трафопост "НКИЗ" ЕАД

Външен ИН 802327
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31170000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална компания индустриални зони ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

Покана за оферта за доставка на резервен изправител

Външен ИН oldId_32942939
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31153000
Краен срок: 05.09.17
Краен срок за подаване на документи: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR