Контакт

Обявления за Електрически двигатели, генератори и трансформатори

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за доставка, ремонт и поддръжка на електрически двигатели, генератори и трансформатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 755 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 476)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ДОСТАВКА НА МЕТАЛИ 16.11.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
1."Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на "ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът включва доставка на електроматериали и апаратура за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност на дружеството. В зависимост 14.11.17 21.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на токозащитни непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) 13.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц 13.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Закупуване на ново оборудване - ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса комплектована с термостанция и 17 10.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ 09.11.17 16.11.17 Кюстендил / Kyustendil
Извършване на ремонтни дейности за възстановяване на работни параметри на електрически машини (ЕМ) - електродвигатели и генератори, монтирани на РССМ - моторни влекачи, съоръжения в кариера "Карлуково" и в цех за дълги релси на жп гара Шумен, с включени р 08.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ 31.10.17 09.11.17 Кюстендил / Kyustendil
"Ремонт на електродвигатели", реф. № 17РП-Х50А036 30.10.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции Обособена позиция № 1 - Компресорно оборудване, включващо 1 брой компресор, 2 броя филтъра за компресиран въздух и 1 брой изсушител за компресиран въздух. Обособена позиция 30.10.17 08.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

ДОСТАВКА НА МЕТАЛИ

Външен ИН oldId_34866353
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31100000
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Асарел Медет"АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

1."Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на "ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът включва доставка на електроматериали и апаратура за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност на дружеството. В зависимост

Външен ИН 9070293
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 31170000 31300000 31500000 44162000 38550000 38425100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на токозащитни непрекъсваеми захранващи устройства (UPS)

Външен ИН 9070269
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31154000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стационарна комуникационна и информационна система
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 957,00 BGN

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц

Външен ИН 9070283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34913000 30237000 31156000 31213300 30237140 30211000 31224400 39717100 32562100 30216000 30237360 30236110 30237132 30234000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Национална сигурност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 998,00 BGN

Закупуване на ново оборудване - ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса комплектована с термостанция и 17

Външен ИН oldId_34706817
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31131100 42994000 42622000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЗКИ-ВОЛТА ООД
Очаквана цена: 999 100,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ

Външен ИН 9070192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42413500 34326200 38548000 44512700 44512200 44512300 44512800 44512500 31521300 42123000 42122100 31158000 30213100
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

Извършване на ремонтни дейности за възстановяване на работни параметри на електрически машини (ЕМ) - електродвигатели и генератори, монтирани на РССМ - моторни влекачи, съоръжения в кариера "Карлуково" и в цех за дълги релси на жп гара Шумен, с включени р

Външен ИН 9070129
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31100000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 842,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ

Външен ИН 9069865
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42413500 34326200 38548000 44512700 44512200 44512300 44512800 44512500 31521300 42123000 42122100 31158000 30213100
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

"Ремонт на електродвигатели", реф. № 17РП-Х50А036

Външен ИН 812358
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 567,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции Обособена позиция № 1 - Компресорно оборудване, включващо 1 брой компресор, 2 броя филтъра за компресиран въздух и 1 брой изсушител за компресиран въздух. Обособена позиция

Външен ИН oldId_34458799
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31158200 39717000 42000000
Краен срок: 08.11.17
Краен срок за подаване на документи: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАЛОМИТА ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR