Контакт

Обявления за Електрически двигатели, генератори и трансформатори

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за доставка, ремонт и поддръжка на електрически двигатели, генератори и трансформатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 464 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 447)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на офис оборудване по проект "Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД" 18.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и помпи 13.07.17 20.07.17 Шумен / Shumen
Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver - Wittig L-75 - 2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел. двигател - 1бр. гаранция на агрегата и гаранционно обслужване на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и доставка на маслена помпа за га 12.07.17 20.07.17 София / Sofia
Доставка на токозащитни непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/ 12.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност” включващо следните дейности: - Обособена позиция № 1: "Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения” :1. Ежемесечен оглед и проверка състояние на механизми на крановете, тяхната метална ко 07.07.17 14.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обособена позиция № 3: Генератор за ток - 1 бр. 07.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Обособена позиция № 2: Сървър - 1 бр, UPS устройство - 1 бр., Комуникационен шкаф - 1 бр. 07.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по договор BG16RFOP002-2.002-0278-C01 "Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера в МЕР 2005 ООД чрез въвеждане на системи за управление" 03.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Техническо обслужване на въздухудувки 30.06.17 07.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на компресор 30.06.17 07.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на изпълнител за доставка на офис оборудване по проект "Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД"

Външен ИН oldId_32085701
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30211400 31210000 31154000 30231320 48820000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и помпи

Външен ИН 9066244
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver - Wittig L-75 - 2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел. двигател - 1бр. гаранция на агрегата и гаранционно обслужване на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и доставка на маслена помпа за га

Външен ИН 9066181
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42123100 31100000 42122000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 174,00 BGN

Доставка на токозащитни непрекъсваеми захранващи устройства /UPS/

Външен ИН 9066187
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31154000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стационарна комуникационна и информационна система
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 350,00 BGN

"Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност” включващо следните дейности: - Обособена позиция № 1: "Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения” :1. Ежемесечен оглед и проверка състояние на механизми на крановете, тяхната метална ко

Външен ИН 9066039
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50531400
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Обособена позиция № 3: Генератор за ток - 1 бр.

Външен ИН oldId_31850908
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31120000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обособена позиция № 2: Сървър - 1 бр, UPS устройство - 1 бр., Комуникационен шкаф - 1 бр.

Външен ИН oldId_31850778
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48820000 31154000 30000000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по договор BG16RFOP002-2.002-0278-C01 "Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера в МЕР 2005 ООД чрез въвеждане на системи за управление"

Външен ИН oldId_31752835
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48451000 48820000 30231100 31154000 30213100
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕР 2005 ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Техническо обслужване на въздухудувки

Външен ИН oldId_31703930
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 50531300 42124330 42123400
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на компресор

Външен ИН oldId_31703633
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42123400 31100000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR