Контакт

Обявления за Електрически двигатели, генератори и трансформатори

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за доставка, ремонт и поддръжка на електрически двигатели, генератори и трансформатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 980 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 498)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции 02.02.18 09.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките". 30.01.18 09.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ревизия, измерване, ремонт, боядисване и изпитания на силов трансформатор Т0 - 10 МVА, 20/6,3 кV в ЕВН България Топлофикация ЕАД в ТЕЦ Север 25.01.18 29.01.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на въгленови четки за въртящи електрически машини 24.01.18 19.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Изработка и доставка на тръби оребрени за економайзер І-ва и ІІ-ра степен на котел утилизатор по зададени чертежи на завода производител 23.01.18 14.02.18 Плевен / Pleven
Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение 22.01.18 13.02.18 Варна / Varna
Ревизия, измерване, ремонт, боядисване и изпитания на силов трансформатор Т0 - 10 МVА, 20/6,3 кV в ЕВН България Топлофикация ЕАД в ТЕЦ Север 18.01.18 25.01.18 Пловдив / Plovdiv
Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтстартери 17.01.18 12.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на трифазни маслени трансформатори 50 kVА и 100 kVА 15.01.18 18.01.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №№ 3 и 4 тип ПК 38-4” 11.01.18 14.02.18 Стара Загора / Stara Zagora

Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции

Външен ИН oldId_36666827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42611000 42610000 31122100 09300000 35120000 48780000
Краен срок: 09.02.18
Краен срок за подаване на документи: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД
Очаквана цена: 665 677,00 BGN

"Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките".

Външен ИН 9072580
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска академия на науките (БАН)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Ревизия, измерване, ремонт, боядисване и изпитания на силов трансформатор Т0 - 10 МVА, 20/6,3 кV в ЕВН България Топлофикация ЕАД в ТЕЦ Север

Външен ИН 9072481
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532000
Краен срок: 29.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Топлофикация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 643,00 BGN

Доставка на въгленови четки за въртящи електрически машини

Външен ИН 826358
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31161000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Изработка и доставка на тръби оребрени за економайзер І-ва и ІІ-ра степен на котел утилизатор по зададени чертежи на завода производител

Външен ИН 826051
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31161700
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение

Външен ИН 825809
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

Ревизия, измерване, ремонт, боядисване и изпитания на силов трансформатор Т0 - 10 МVА, 20/6,3 кV в ЕВН България Топлофикация ЕАД в ТЕЦ Север

Външен ИН 9072299
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532000
Краен срок: 25.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Топлофикация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 643,00 BGN

Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтстартери

Външен ИН 824957
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50532100
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на трифазни маслени трансформатори 50 kVА и 100 kVА

Външен ИН 9072213
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31170000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №№ 3 и 4 тип ПК 38-4”

Външен ИН 823841
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31161700
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 680 000,00 BGN