Контакт

Обявления за Електромер, подстанции, трафопостове и др.

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 937 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 794)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на задвижване "втора употреба” за Помпи рециркулация на СОИ Блок 7 и 8 12.01.18 19.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на резервни части за тикет системата експлоатирана от "Столичен електротранспорт" ЕАД както следва: ид.№ 00002577-букса Molex 42474-1011 15-06-0100 RoHS-10бр.; ид.№ 00002769-Обувка Molex 5556-T3L 39-00-0078 RoHS-400бр.; ид.№ 00002844 -АМР конект 09.01.18 15.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. 08.01.18 16.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45 05.01.18 09.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на електроди и консумативи за рН-метри, оксиметри, апарати за електропороводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори 03.01.18 11.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на електроди и консумативи за рН-метри, оксиметри, апарати за електропороводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори 29.12.17 12.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на релейни защити 28.12.17 19.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на резервни части за тикет системата експлоатирана от "Столичен електротранспорт" ЕАД както следва: ид.№ 00002577-букса Molex 42474-1011 15-06-0100 RoHS-10бр.; ид.№ 00002769-Обувка Molex 5556-T3L 39-00-0078 RoHS-400бр.; ид.№ 00002844 -АМР конект 22.12.17 08.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Пловдив" 21.12.17 02.01.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45 20.12.17 05.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на задвижване "втора употреба” за Помпи рециркулация на СОИ Блок 7 и 8

Външен ИН 9072175
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681200
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Доставка на резервни части за тикет системата експлоатирана от "Столичен електротранспорт" ЕАД както следва: ид.№ 00002577-букса Molex 42474-1011 15-06-0100 RoHS-10бр.; ид.№ 00002769-Обувка Molex 5556-T3L 39-00-0078 RoHS-400бр.; ид.№ 00002844 -АМР конект

Външен ИН 9072084
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31711500
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр.

Външен ИН oldId_36095325
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34142000 31321000
Краен срок: 16.01.18
Краен срок за подаване на документи: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Очаквана цена: 236 192,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45

Външен ИН 9072038
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38554000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 225,00 BGN

Доставка на електроди и консумативи за рН-метри, оксиметри, апарати за електропороводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори

Външен ИН 9071970
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31711140 31000000
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на електроди и консумативи за рН-метри, оксиметри, апарати за електропороводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори

Външен ИН 9071928
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31711140 31000000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на релейни защити

Външен ИН 821693
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31000000 31214000
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

Доставка на резервни части за тикет системата експлоатирана от "Столичен електротранспорт" ЕАД както следва: ид.№ 00002577-букса Molex 42474-1011 15-06-0100 RoHS-10бр.; ид.№ 00002769-Обувка Molex 5556-T3L 39-00-0078 RoHS-400бр.; ид.№ 00002844 -АМР конект

Външен ИН 9071824
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31711500
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Пловдив"

Външен ИН 9071767
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44411000 44500000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна Здравноосигурителна каса - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45

Външен ИН 9071722
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38554000
Краен срок: 05.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 225,00 BGN