Контакт

Обявления за Електромер, подстанции, трафопостове и др.

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 542 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 755)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и материали по проект № BG16RFOP002-1.002-0196-C01, със седем обособени позиции.” 15.09.17 22.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на резервни части за токоизправител на AEG 14.09.17 18.09.17 София / Sofia
Покана за доставка на електроди 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия", референтен № PPD17-084 13.09.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на резервни части за токоизправител на AEG 04.09.17 13.09.17 София / Sofia
Доставка на оборудване за лаборатория по електрически и електронни измервания по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" модул "Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН във връзка с изпълнението на Прое 01.09.17 08.09.17 Видин / Vidin
Доставка на резервни части за антипомпажен кран. Поръчката включва доставка на 6 вида резервни части за антипомпажен кран - преобразувател ток-налягане - 8 броя, датчик за линейно положение - 8 броя, бустер - 2 вида по 6 броя всеки, трансмитер за потенцио 31.08.17 12.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на електроматериали за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Хасково 31.08.17 04.09.17 Хасково / Haskovo
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осъществяване на видеонаблюдение и контрол на обособени периметри от помещения за съхранение на специализирано оборудване в 5(6) МЗ и 5(6) РО по време на Планов Годишен Ремонт (ПГР) на всеки ене 30.08.17 13.09.17 Враца / Vratsa
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за модернизиране на системата за охрана на обекти в защитената зона 30.08.17 14.09.17 Враца / Vratsa

"Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и материали по проект № BG16RFOP002-1.002-0196-C01, със седем обособени позиции.”

Външен ИН oldId_33356531
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213300 30213100 09331200 31155000 31214500 31120000
Краен срок: 22.09.17
Краен срок за подаване на документи: 22.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на резервни части за токоизправител на AEG

Външен ИН 9068287
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31214100 31211310 31000000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР София град
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

Покана за доставка на електроди

Външен ИН oldId_33281471
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31711140
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия", референтен № PPD17-084

Външен ИН 9068278
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31200000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка на резервни части за токоизправител на AEG

Външен ИН 9067956
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31214100 31211310 31000000
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР София град
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

Доставка на оборудване за лаборатория по електрически и електронни измервания по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" модул "Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН във връзка с изпълнението на Прое

Външен ИН 9067936
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31700000 31731000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия Проф. д-р Асен Златаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 834,00 BGN

Доставка на резервни части за антипомпажен кран. Поръчката включва доставка на 6 вида резервни части за антипомпажен кран - преобразувател ток-налягане - 8 броя, датчик за линейно положение - 8 броя, бустер - 2 вида по 6 броя всеки, трансмитер за потенцио

Външен ИН 9067897
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31610000 34630000 42413100 42419000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка на електроматериали за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Хасково

Външен ИН 9067853
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснбдяване и Канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осъществяване на видеонаблюдение и контрол на обособени периметри от помещения за съхранение на специализирано оборудване в 5(6) МЗ и 5(6) РО по време на Планов Годишен Ремонт (ПГР) на всеки ене

Външен ИН oldId_32971426
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 32323500 42961100 32333200 31211000
Краен срок: 13.09.17
Краен срок за подаване на документи: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за модернизиране на системата за охрана на обекти в защитената зона

Външен ИН oldId_32971411
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31200000 35125100 35125000
Краен срок: 14.09.17
Краен срок за подаване на документи: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR