Контакт

Обявления за Електромер, подстанции, трафопостове и др.

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 720 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 772)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Елхово" 09.11.17 17.11.17 Ямбол / Yambol
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Ловеч” 03.11.17 13.11.17 Ловеч / Lovech
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: 1. Машина за инспекция на печатни платки - опроводяване (1 брой), 2.Уред за полагане на спояващи материали (1 брой), 3.Машина за полагане на електронни елементи (1 брой) 28.10.17 05.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на: 1. Устройство за времева регистрация на данни - 5500 бр. 2. Колектор на данни - 550 бр. 3. Сървър - 1 бр. 4. Софтуер - уеб базиран потребителски интерфейс - 1 бр. 26.10.17 02.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на консумативи и принадлежности за кабелни глави и муфи 26.10.17 17.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Покана за оферта за доставка на стартерно устройство 25.10.17 01.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за модернизиране на системата за охрана на обекти в защитената зона” 19.10.17 02.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на: Многоканални монофазни мерители - 1000 бр., Специализиран софтуер за анализ на данни - 1 бр. 24.10.17 01.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в СЗОК 23.10.17 26.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на средства за колективна защита 23.10.17 01.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Елхово"

Външен ИН 9070170
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316400
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Ловеч”

Външен ИН 9069957
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: 1. Машина за инспекция на печатни платки - опроводяване (1 брой), 2.Уред за полагане на спояващи материали (1 брой), 3.Машина за полагане на електронни елементи (1 брой)

Външен ИН oldId_34433537
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30232130 31640000
Краен срок: 05.11.17
Краен срок за подаване на документи: 05.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАТ - ИВЕЛИН ИВАНОВ ЕТ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване на: 1. Устройство за времева регистрация на данни - 5500 бр. 2. Колектор на данни - 550 бр. 3. Сървър - 1 бр. 4. Софтуер - уеб базиран потребителски интерфейс - 1 бр.

Външен ИН oldId_34391976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48820000 31644000 48984000
Краен срок: 02.11.17
Краен срок за подаване на документи: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БРЕК ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на консумативи и принадлежности за кабелни глави и муфи

Външен ИН 811776
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31600000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 800,00 BGN

Покана за оферта за доставка на стартерно устройство

Външен ИН oldId_34331972
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34913000 31612200
Краен срок: 01.11.17
Краен срок за подаване на документи: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за модернизиране на системата за охрана на обекти в защитената зона”

Външен ИН oldId_34319681
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31200000 35125100 35125000
Краен срок: 02.11.17
Краен срок за подаване на документи: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "АЕЦ Козлодуй"ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване на: Многоканални монофазни мерители - 1000 бр., Специализиран софтуер за анализ на данни - 1 бр.

Външен ИН oldId_34317094
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 38554000 48460000
Краен срок: 01.11.17
Краен срок за подаване на документи: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕКС ЛАБ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в СЗОК

Външен ИН 9069547
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316000
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Доставка на средства за колективна защита

Външен ИН oldId_34256921
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44111530 31650000 38431100 44313000
Краен срок: 01.11.17
Краен срок за подаване на документи: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR