Контакт

Обявления за Електромер, подстанции, трафопостове и др.

Списъкът по-долу показва резултатите за профил електромери, подстанции, трафопостове . Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 9% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 295 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 730)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на офис оборудване по проект "Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД" 18.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на доставчик на осветителни тела и електроматериали по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията за труд в "Дипи" ЕООД" 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора" 13.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на настоящата поръчка е: "Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, честотни регулатори и автоматични регулатори за cos ” с три обособени позицииОбособена позиция №1 - "Доставка на 1 /един/ брой непрекъсваемо токозахранващо устройство / 13.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори” по пет обособени позиции, необходими на "ВиК”ООД, гр.Монтана за следващия едногодишен период. 10.07.17 18.07.17 Монтана / Montana
Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. таблa/ 06.07.17 18.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на специализирано оборудване - локатор за гръмотевична дейност и протоколен конвертор 06.07.17 13.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" 03.07.17 06.07.17 Бургас / Burgas
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Кюстендил" 30.06.17 04.07.17 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе" 29.06.17 10.07.17 Русе / Ruse

Избор на изпълнител за доставка на офис оборудване по проект "Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД"

Външен ИН oldId_32085701
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30211400 31210000 31154000 30231320 48820000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на доставчик на осветителни тела и електроматериали по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията за труд в "Дипи" ЕООД"

Външен ИН oldId_32013996
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31500000 31224100 31681100
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИПИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора"

Външен ИН 9066238
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316400
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: "Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, честотни регулатори и автоматични регулатори за cos ” с три обособени позицииОбособена позиция №1 - "Доставка на 1 /един/ брой непрекъсваемо токозахранващо устройство /

Външен ИН 9066250
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31640000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

"Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори” по пет обособени позиции, необходими на "ВиК”ООД, гр.Монтана за следващия едногодишен период.

Външен ИН 9066082
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31300000 31220000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. таблa/

Външен ИН 9066000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31680000 31681410 31682000 31682100 44318000 44320000 44321000 44322000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сухопътни войски - военно формирование 22450
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 140,00 BGN

Доставка на специализирано оборудване - локатор за гръмотевична дейност и протоколен конвертор

Външен ИН oldId_31825610
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31216000
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИП КАПИТАЛ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат"

Външен ИН 9065839
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316400
Краен срок: 06.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие -ДП - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Кюстендил"

Външен ИН 9065774
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31531000 31680000 31530000 44411000 44520000
Краен срок: 04.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Русе"

Външен ИН 9065729
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44500000 31500000 31300000 31700000 39715300 44411000
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN