Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и паспортизация

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 535 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1054)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор), във връзка с реализацията на Националната програма за ....Продължава в т.VI.3) Допълнителна информация 14.12.17 16.01.18 Враца / Vratsa
"Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективн 07.12.17 12.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
Дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 04.12.17 15.01.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Възстановяване на читалище в кв. Бела вода, община Перник" 06.12.17 05.01.18 Перник / Pernik
Извършване на строително-ремонтни работи по сгради /ремонт на покрив на учебни работилници/ на Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов"гр.Сопот 04.12.17 19.12.17 Пловдив / Plovdiv
Изпълнение на фасадна топлоизолация на ПГ по лека промишленост и туризъм гр.Казанлък 04.12.17 19.12.17 Стара Загора / Stara Zagora
Спешен и неотложен ремонт на сградата на Професионална техническа гимназия "Симеон Велики”.Обектът на настоящата обществена поръчка включва спешен ремонт на покрив и топлоизолация на част от учебната сграда. Характеристиките на подпокривната и фасадната т 01.12.17 18.12.17 Шумен / Shumen
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ - Кюстендил по обособени позиции:Обособена позиция № 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. 28.11.17 01.12.17 Кюстендил / Kyustendil
"Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:Позиция №1: "Извършване на реконструкция на покрив на ТП "Спортист""Позиция №2: "Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство 28.11.17 01.12.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на ремонтни дейности на сградата на общежитие към ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Врани кон 24.11.17 28.11.17 Търговище / Targovishte

"Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор), във връзка с реализацията на Националната програма за ....Продължава в т.VI.3) Допълнителна информация

Външен ИН 819908
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71315000 71221000 45321000 45453000 45261900
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 504 000,00 BGN

"Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективн

Външен ИН 818751
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000 71631300 71312000 71630000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 775,00 BGN

Дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Външен ИН 817975
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45321000 45454000 45421000 45331000 45112710
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 206 012,00 BGN

"Възстановяване на читалище в кв. Бела вода, община Перник"

Външен ИН 818403
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000 45310000 45332000 45340000 45320000 45421110
Краен срок: 05.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 288 364,00 BGN

Извършване на строително-ремонтни работи по сгради /ремонт на покрив на учебни работилници/ на Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов"гр.Сопот

Външен ИН 9071103
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45261420
Краен срок: 19.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална Гимназия „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ гр. Сопот
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 99 983,00 BGN

Изпълнение на фасадна топлоизолация на ПГ по лека промишленост и туризъм гр.Казанлък

Външен ИН 9071077
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45321000
Краен срок: 19.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПГ по лека промишленост и туризъм гр.Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 122 537,00 BGN

Спешен и неотложен ремонт на сградата на Професионална техническа гимназия "Симеон Велики”.Обектът на настоящата обществена поръчка включва спешен ремонт на покрив и топлоизолация на част от учебната сграда. Характеристиките на подпокривната и фасадната т

Външен ИН 9071061
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261211 45262110 45262120 45261100 45321000
Краен срок: 18.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална техническа гимназия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 138 720,00 BGN

"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ - Кюстендил по обособени позиции:Обособена позиция № 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул.

Външен ИН 9070846
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71250000
Краен срок: 01.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 650,00 BGN

"Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции:Позиция №1: "Извършване на реконструкция на покрив на ТП "Спортист""Позиция №2: "Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство

Външен ИН 9070863
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261300 45450000 45440000 45261420
Краен срок: 01.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 214,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на ремонтни дейности на сградата на общежитие към ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Врани кон

Външен ИН 9070706
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261400 45400000
Краен срок: 28.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Омуртаг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 713,00 BGN