Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и паспортизация

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 056 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1106)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 "Надежда" в кв. "Васил Левски", град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца." 10.05.18 14.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищо 10.05.18 17.05.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изготвяне на детайлното обследване за енергийна ефективност и доклад за енергийно обследване на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №68; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №69; гр. Свищов, ул. Патриарх Е 09.05.18 16.05.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност по отношени 27.04.18 04.05.18 Добрич / Dobrich
"Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 "Надежда" в кв. "Васил Левски", град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца." 24.04.18 10.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД 12.04.18 14.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
«УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 12.04.18 03.05.18 Сливен / Sliven
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация Кирково и благоустрояване на прилежащите и пространства" 04.04.18 03.05.18 Кърджали / Kardzhali
"Преустройство на неизползваем корпус от сградата на Детска ясла №6 "Надежда" в кв. "Васил Левски", град Казанлък в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, като част от дейностите по проект "Развитие на услуги 30.03.18 18.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
Обявление за възложена поръчка 22.03.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 "Надежда" в кв. "Васил Левски", град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца."

Външен ИН 9075893
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45321000 45261100 44230000 45453000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 140 333,00 BGN

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищо

Външен ИН 9075867
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 000,00 BGN

Изготвяне на детайлното обследване за енергийна ефективност и доклад за енергийно обследване на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №68; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №69; гр. Свищов, ул. Патриарх Е

Външен ИН 9075830
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност по отношени

Външен ИН 9075438
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71251000 71620000 71630000 71314300 71314310 71631300
Краен срок: 04.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 840,00 BGN

"Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 "Надежда" в кв. "Васил Левски", град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца."

Външен ИН 9075287
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45321000 45261100 44230000 45453000
Краен срок: 10.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 140 333,00 BGN

Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

Външен ИН 841875
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45321000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Ей И Ес - 3С Марица Изток I ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500 000,00 BGN

«УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

Външен ИН 841911
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45343100 50200000 44100000
Краен срок: 03.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация-Сливен ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 180 000,00 BGN

"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация Кирково и благоустрояване на прилежащите и пространства"

Външен ИН 840782
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45321000 45421000 45331000
Краен срок: 03.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833 333,00 BGN

"Преустройство на неизползваем корпус от сградата на Детска ясла №6 "Надежда" в кв. "Васил Левски", град Казанлък в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, като част от дейностите по проект "Развитие на услуги

Външен ИН 9074467
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45454000 45321000 45261100 44230000 42160000 45223500
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 762,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 837404
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 71521000 71250000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ ЕООД
Contractor Prices: ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ ЕООД: 4 580,00 BGN