Контакт

Обявления за Енергийна ефективност и паспортизация

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове относно услуги по проекти за енергийна ефективност и паспортизация . Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 995 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1000)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян попадащи на територията на област Кърджали” по обособени позиции:1. Обособена позиция № 1: "Извършване на геодезическо и архитектурно 13.09.17 20.09.17 Кърджали / Kardzhali
Съставяне на технически паспорти и проверка на водогрейни котле на общински сгради на територията на СО - район "Нови Искър"I. Съставяне на технически паспорти и изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане на сгради общинска 28.08.17 04.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ SARNAFIL НА ФИРМА SIKA ПО ПОКРИВА НА СГРАДА МБИ И ОТВОДНИТЕЛНАТА СИСТЕМА" И ПОКРИВА НА СГРАДА "БЗР" 24.08.17 07.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВК и ВК инсталации, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на сграда " И-71"- МВР” 22.08.17 30.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улици: ул."Христо Ботев", ул."Александър Стамболийски", ул."Янко Сакъзов" и бул."Лозенград" 21.08.17 18.09.17 Хасково / Haskovo
"Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификат 18.08.17 25.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на общин 16.08.17 14.09.17 Разград / Razgrad
Неотложен авариен ремонт на покриви на тяло "А" - четириетажен корпус и тяло "Д" - физкултурен салон на ОУ"Захари Стоянов и ремонт на тротоарна настилка в двора на ОУ"Захари Стоянов" ВарнаРемонтът включва следните дейности:І. ТЯЛО "А”- Четири етажен корп 11.08.17 25.08.17 Варна / Varna
"Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 1" ......" Продължава в Раздел VI.3) 08.08.17 14.09.17 Шумен / Shumen
Топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 "Коледарче", район "Красна поляна”- Столична община 09.08.17 11.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян попадащи на територията на област Кърджали” по обособени позиции:1. Обособена позиция № 1: "Извършване на геодезическо и архитектурно

Външен ИН 9068245
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000 71353000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Съставяне на технически паспорти и проверка на водогрейни котле на общински сгради на територията на СО - район "Нови Искър"I. Съставяне на технически паспорти и изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане на сгради общинска

Външен ИН 9067741
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71250000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 830,00 BGN

ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ SARNAFIL НА ФИРМА SIKA ПО ПОКРИВА НА СГРАДА МБИ И ОТВОДНИТЕЛНАТА СИСТЕМА" И ПОКРИВА НА СГРАДА "БЗР"

Външен ИН oldId_32863848
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45261420
Краен срок: 07.09.17
Краен срок за подаване на документи: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВК и ВК инсталации, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на сграда " И-71"- МВР”

Външен ИН 9067566
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 70000000 71000000 71200000 71251000
Краен срок: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 500,00 BGN

"Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улици: ул."Христо Ботев", ул."Александър Стамболийски", ул."Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Външен ИН 801594
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71250000 71520000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Харманли
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 320 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификат

Външен ИН 9067459
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71251000 71621000
Краен срок: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална библиотека Св.Св. Кирил и Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на общин

Външен ИН 801052
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45210000 45320000 71315000 71530000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 471 735,00 BGN

Неотложен авариен ремонт на покриви на тяло "А" - четириетажен корпус и тяло "Д" - физкултурен салон на ОУ"Захари Стоянов и ремонт на тротоарна настилка в двора на ОУ"Захари Стоянов" ВарнаРемонтът включва следните дейности:І. ТЯЛО "А”- Четири етажен корп

Външен ИН 9067214
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45260000 45261000 45261200 45261210 45261300 45261400 45261410 45261420
Краен срок: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Захари Стоянов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 277,00 BGN

"Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 1" ......" Продължава в Раздел VI.3)

Външен ИН 799762
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45261410 45321000 45421100 71000000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Нови пазар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 108 303,00 BGN

Топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 "Коледарче", район "Красна поляна”- Столична община

Външен ИН 799853
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261400
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Красна поляна на Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 87 000,00 BGN