Feedback

Tenders for Финансови и застрахователни услуги

6 335 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 634)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на застрахователна компания, която да предостави услуги по застраховка на закупените активи и инвентар по проект "Нови работни места в Стенс Клима ЕООД" 21.03.17 22.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховане на оборудване придобито по проект BG05M9OP001-1.003-0829 "Нови работни места за развитие на Милвена ООД" 17.03.17 20.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за Застраховане на новозакупеното оборудване и обзавеждане 16.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застрахователна услуга на доставеното оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0489 16.03.17 18.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на застрахователна организация за застраховка на придобитото оборудване и леки автомобили по проекта 15.03.17 16.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховка на новопридобитото оборудване за срок от 12 месеца 16.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Застраховка "Каско" на МПС-та, собственост на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”Обособена пози 15.03.17 22.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховане на oфис обзавеждане и оборудване 10.03.17 13.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховане на оборудване по проект "Нови възможности за заетост в "Глобал Метрикс" ООД" 10.03.17 13.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП - Сливен и териториалните му поделения” 08.03.17 15.03.17 Югоизточен / Yugoiztochen

Избор на застрахователна компания, която да предостави услуги по застраховка на закупените активи и инвентар по проект "Нови работни места в Стенс Клима ЕООД"

Външен ИН oldId_29327148
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стенс Клима ЕООД

Застраховане на оборудване придобито по проект BG05M9OP001-1.003-0829 "Нови работни места за развитие на Милвена ООД"

Външен ИН oldId_29274806
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.03.17
Краен срок за подаване на документи: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛВЕНА ООД

Избор на изпълнител за Застраховане на новозакупеното оборудване и обзавеждане

Външен ИН oldId_29274705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "КЗВ фууд" ЕООД

Застрахователна услуга на доставеното оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0489

Външен ИН oldId_29235449
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 18.03.17
Краен срок за подаване на документи: 18.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КАР РЕФАЙН EООД

Избор на застрахователна организация за застраховка на придобитото оборудване и леки автомобили по проекта

Външен ИН oldId_29235421
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 16.03.17
Краен срок за подаване на документи: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЕМО ООД

Застраховка на новопридобитото оборудване за срок от 12 месеца

Външен ИН oldId_29235441
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕМБОР 2 ООД

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Застраховка "Каско" на МПС-та, собственост на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”Обособена пози

Външен ИН 9062329
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 900,00 BGN

Застраховане на oфис обзавеждане и оборудване

Външен ИН oldId_29096574
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 13.03.17
Краен срок за подаване на документи: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАРСИС ООД

Застраховане на оборудване по проект "Нови възможности за заетост в "Глобал Метрикс" ООД"

Външен ИН oldId_29096565
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 13.03.17
Краен срок за подаване на документи: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Глобал Метрикс ЕООД

"Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП - Сливен и териториалните му поделения”

Външен ИН 9062110
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66100000
Краен срок: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN