Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 015 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 702)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на услуги по застраховане на неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му 17.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
"Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ - Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му 17.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
"Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието" 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховки на сгради и имущество ) за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие ” 15.11.17 17.11.17 Бургас / Burgas
Предметът на поръчката е "Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София и на изнесените звена”, който включва имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвента 14.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН" с две обособени позиции:Обособена позиция № 1: Застраховка "Трудова злополука”;Обособена позиция № 2: Застраховка "Професионална отговорност” 14.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: "Застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ "Св. Иван Рилски” ЕАД, София за застраховка "Всички рискове за електронна техника и оборудване” Кратко описание: Застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ "Св. Иван Рилски” ЕАД, Со 10.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1."Застраховане на работниците и на служителите, както и на имуществото на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът обхваща застраховане на работниците и служителите на дружеството, както и застраховане на имуществото - недвижимо и дви 10.11.17 17.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, инфор 10.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието" 09.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Предоставяне на услуги по застраховане на неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му

Външен ИН 9070457
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ - Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му

Външен ИН 9070456
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието"

Външен ИН 9070447
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66515000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховки на сгради и имущество ) за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие ”

Външен ИН 9070350
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

Предметът на поръчката е "Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София и на изнесените звена”, който включва имуществено застраховане на обекти - сгради; компютри и хардуерно оборудване; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвента

Външен ИН 9070324
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66515200
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 318,00 BGN

"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН" с две обособени позиции:Обособена позиция № 1: Застраховка "Трудова злополука”;Обособена позиция № 2: Застраховка "Професионална отговорност”

Външен ИН 9070326
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 500,00 BGN

Предмет на поръчката: "Застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ "Св. Иван Рилски” ЕАД, София за застраховка "Всички рискове за електронна техника и оборудване” Кратко описание: Застраховане на медицинска апаратура на УМБАЛ "Св. Иван Рилски” ЕАД, Со

Външен ИН 9070228
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 300,00 BGN

1."Застраховане на работниците и на служителите, както и на имуществото на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът обхваща застраховане на работниците и служителите на дружеството, както и застраховане на имуществото - недвижимо и дви

Външен ИН 9070210
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, инфор

Външен ИН 9070212
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66515000 66515100 66515200 66516400
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 000,00 BGN

"Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието"

Външен ИН 9070185
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66515000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN