Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 845 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 685)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития;2. 13.09.17 20.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 11.09.17 14.09.17 Варна / Varna
"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на превозни средства, со 08.09.17 20.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Сключване на застраховка "Професионална отговорност", за служителите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен” и за "УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен като юридическо лице”. 08.09.17 18.09.17 Плевен / Pleven
Избор на изпълнител за "Застраховане на придобитото оборудване и обзавеждане" в изпълнение на проект "Нови работни места в Строител ООД”, Договор BG05M9OP001-1.003-2421-С01- изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност по 04.09.17 05.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 01.09.17 11.09.17 Варна / Varna
"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на превозни средства, со 31.08.17 07.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът е избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ Христо Ботев» АД- Враца, като следните неизчерпателно изброени такива:• свободни парични средства - депозити; разполагаеми 30.08.17 15.09.17 Враца / Vratsa
Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за групи ученици във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0363-C03 28.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите", включваща три обособени позиции. 25.08.17 19.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития;2.

Външен ИН 9068248
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Външен ИН 9068176
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на превозни средства, со

Външен ИН 9068116
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тролейбусни и автобусни превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 800,00 BGN

"Сключване на застраховка "Професионална отговорност", за служителите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен” и за "УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен като юридическо лице”.

Външен ИН 9068096
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66516500
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на изпълнител за "Застраховане на придобитото оборудване и обзавеждане" в изпълнение на проект "Нови работни места в Строител ООД”, Договор BG05M9OP001-1.003-2421-С01- изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност по

Външен ИН oldId_33048299
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66000000 79800000
Краен срок: 05.09.17
Краен срок за подаване на документи: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТРОИТЕЛ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Външен ИН 9067923
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на превозни средства, со

Външен ИН 9067882
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тролейбусни и автобусни превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 800,00 BGN

Предметът е избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ Христо Ботев» АД- Враца, като следните неизчерпателно изброени такива:• свободни парични средства - депозити; разполагаеми

Външен ИН 9067809
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев АД Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 300,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за групи ученици във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0363-C03

Външен ИН oldId_32964495
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение "Център за образование, култура и екология 21"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите", включваща три обособени позиции.

Външен ИН 802409
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието, храните и горите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 120 000,00 BGN