Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 315 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 732)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот” за членове на доброволното формирование на Столична община". 14.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Наименование на поръчката: Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията.[ 1 ] Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Ва 08.02.18 14.02.18 Варна / Varna
"Сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот” за членове на доброволното формирование на Столична община" 05.02.18 13.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на "ВиК” ЕООД-Пловдив. Участниците следва да предоставят услуги по застраховка "Имущество”, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 00,00 часа на 01.03.2018 г. Възложителят ще заплаща 02.02.18 07.02.18 Пловдив / Plovdiv
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: "Гражданска отговорност”, "Каско на МПС”, "Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро 30.01.18 02.02.18 Сливен / Sliven
"Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции” 26.01.18 16.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на "ВиК” ЕООД-Пловдив. Участниците следва да предоставят услуги по застраховка "Имущество”, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 00,00 часа на 01.03.2018 г. Възложителят ще заплаща 26.01.18 02.02.18 Пловдив / Plovdiv
Наименование на поръчката: Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията.[ 1 ] Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Ва 24.01.18 07.02.18 Варна / Varna
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции. 24.01.18 31.01.18 Търговище / Targovishte
Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването 22.01.18 16.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот” за членове на доброволното формирование на Столична община".

Външен ИН 9072960
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66511000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 896,00 BGN

Наименование на поръчката: Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията.[ 1 ] Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Ва

Външен ИН 9072830
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

"Сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот” за членове на доброволното формирование на Столична община"

Външен ИН 9072722
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66511000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 702,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на "ВиК” ЕООД-Пловдив. Участниците следва да предоставят услуги по застраховка "Имущество”, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 00,00 часа на 01.03.2018 г. Възложителят ще заплаща

Външен ИН 9072683
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: "Гражданска отговорност”, "Каско на МПС”, "Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро

Външен ИН 9072567
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100 66516100
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Нова Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции”

Външен ИН 826968
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66000000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 700,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените интереси на "ВиК” ЕООД-Пловдив. Участниците следва да предоставят услуги по застраховка "Имущество”, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 00,00 часа на 01.03.2018 г. Възложителят ще заплаща

Външен ИН 9072501
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Наименование на поръчката: Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията.[ 1 ] Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация - Ва

Външен ИН 9072442
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

Външен ИН 9072448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 31.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването

Външен ИН 825977
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на здравеопазването
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 358,00 BGN