Feedback

Tenders for Финансови и застрахователни услуги

6 245 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 625)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на застрахователни услуги за закупени активи по обособени позиции 15.02.17 18.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на застрахователни услуги за закупени активи по обособени позиции 15.02.17 18.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховане на мотокар с товароподемност 3500 кг. и височина на повдигане - 3300 мм. 1 брой за период от 12 месеца по проект BG05M9OP001-1.003-1545-C01 "Създаване на устойчиви нови работни места в "Хайтек" ООД" 14.02.17 15.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на застрахователна организация за застраховка на придобитото оборудване по проекта 13.02.17 16.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на застрахователни услуги на доставено офис оборудване и инвентар, свързани с целите на проект BG05M9OP001-1.003-0834-С01 "Просперитет чрез достъп до заетост в застрахователния бизнес” 10.02.17 15.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД по седем обособени позицииОбособена позиция 1 - Застраховка Имущество на МБАЛ "Света Петка" АД;Обособена позиция 2 - Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ "Света Петка" 10.02.17 20.02.17 Видин / Vidin
Избор на изпълнител на дейността "Застраховка на закупеното оборудване” във връзка с изпълнение на проект "Нови работни места в "Югстрой” ООД” 09.02.17 13.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на изпълнител за застраховане на движимо и недвижимо имущество общинска собственост в община Доспат за срок от 12 месеца”.Предмет на застраховка са : А.Движимо и недвижимо имущество изграденo и / или закупенo с финансова помощ по сключени дог 09.02.17 14.02.17 Смолян / Smolyan
"Застраховка "Професионална отговорност" на медицинския персонал на УМБАЛ "Александровска" ЕАД” 08.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застрахователна услуга по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01 07.02.17 09.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предоставяне на застрахователни услуги за закупени активи по обособени позиции

Външен ИН oldId_28593963
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 18.02.17
Краен срок за подаване на документи: 18.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИЯ КРОС ЕООД

Предоставяне на застрахователни услуги за закупени активи по обособени позиции

Външен ИН oldId_28593949
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 18.02.17
Краен срок за подаване на документи: 18.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИЯ КРОС ЕООД

Застраховане на мотокар с товароподемност 3500 кг. и височина на повдигане - 3300 мм. 1 брой за период от 12 месеца по проект BG05M9OP001-1.003-1545-C01 "Създаване на устойчиви нови работни места в "Хайтек" ООД"

Външен ИН oldId_28534226
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 15.02.17
Краен срок за подаване на документи: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХАЙТЕК ООД

Избор на застрахователна организация за застраховка на придобитото оборудване по проекта

Външен ИН oldId_28533763
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 16.02.17
Краен срок за подаване на документи: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛТО КЛИМА ООД

Предоставяне на застрахователни услуги на доставено офис оборудване и инвентар, свързани с целите на проект BG05M9OP001-1.003-0834-С01 "Просперитет чрез достъп до заетост в застрахователния бизнес”

Външен ИН oldId_28504865
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 15.02.17
Краен срок за подаване на документи: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Е-КРИЕЙТ ООД

"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД по седем обособени позицииОбособена позиция 1 - Застраховка Имущество на МБАЛ "Света Петка" АД;Обособена позиция 2 - Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ "Света Петка"

Външен ИН 9061363
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 820,00 BGN

Избор на изпълнител на дейността "Застраховка на закупеното оборудване” във връзка с изпълнение на проект "Нови работни места в "Югстрой” ООД”

Външен ИН oldId_28468476
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 13.02.17
Краен срок за подаване на документи: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮГСТРОЙ ООД

"Избор на изпълнител за застраховане на движимо и недвижимо имущество общинска собственост в община Доспат за срок от 12 месеца”.Предмет на застраховка са : А.Движимо и недвижимо имущество изграденo и / или закупенo с финансова помощ по сключени дог

Външен ИН 9061299
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66100000
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Доспат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 975,00 BGN

"Застраховка "Професионална отговорност" на медицинския персонал на УМБАЛ "Александровска" ЕАД”

Външен ИН 9061292
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66516500
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Александровска ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Застрахователна услуга по проект BG05M9OP001-1.003-0025-C01

Външен ИН oldId_28394655
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 09.02.17
Краен срок за подаване на документи: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИЛКИ ЕООД