Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на финансовите услуги, търговия с ценни книжа, всякакъв вид застраховки, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 673 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 668)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на услуга по застраховане на оборудване и обзавеждане 17.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНA УСЛУГA ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Задължителна застраховка "Трудова злополука" по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка "Живот" 17.07.17 20.07.17 Габрово / Gabrovo
Предмет на обществената поръчка е доставката нов неупотребяван автомобил в условията на финансов лизинг за срок от 5 години. 14.07.17 19.07.17 Видин / Vidin
Застраховане на новозакупени материални активи 12.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за застраховка на предвиденото по проекта оборудване 11.07.17 12.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване на застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ” 12.07.17 17.07.17 Варна / Varna
"Застраховане имуществото на Болница "Лозенец": служебни автомобили, недвижими имоти, медицинска апаратура и оборудване" 12.07.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНA УСЛУГA ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Задължителна застраховка "Трудова злополука" по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка "Живот" 07.07.17 17.07.17 Габрово / Gabrovo
Предоставяне на застрахователни услуги във връзка с доставено оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0745-C01 07.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ОСИГУРИ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ЗАЕМ 04.07.17 11.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Извършване на услуга по застраховане на оборудване и обзавеждане

Външен ИН oldId_32081765
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЕПИНА-М ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНA УСЛУГA ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Задължителна застраховка "Трудова злополука" по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка "Живот"

Външен ИН 9066339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е доставката нов неупотребяван автомобил в условията на финансов лизинг за срок от 5 години.

Външен ИН 9066292
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 000,00 BGN

Застраховане на новозакупени материални активи

Външен ИН oldId_31953661
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КА ЕЛ ОФИС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за застраховка на предвиденото по проекта оборудване

Външен ИН oldId_31949571
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 12.07.17
Краен срок за подаване на документи: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АНДИ БГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Осигуряване на застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за нуждите на МБАЛ”Света Анна-Варна”АД ”

Външен ИН 9066178
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Света Анна-Варна АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

"Застраховане имуществото на Болница "Лозенец": служебни автомобили, недвижими имоти, медицинска апаратура и оборудване"

Външен ИН 9066173
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515200 66515100 66516000 66514110
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Болница Лозенец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНA УСЛУГA ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Задължителна застраховка "Трудова злополука" по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка "Живот"

Външен ИН 9066049
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги във връзка с доставено оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0745-C01

Външен ИН oldId_31851162
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стеди България ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ОСИГУРИ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ЗАЕМ

Външен ИН oldId_31826682
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66110000 66120000
Краен срок: 11.07.17
Краен срок за подаване на документи: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белоградчик
Очаквана цена: 0,00 EUR