Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Финансовите и застрахователни услуги, то Вие сте на правилното място.

6 520 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 652)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за предоставяне на услуга "Застраховка на оборудването” свързано с целите на проекта №BG05M90P001-1.003-0691 "Нов шанс за професионална реализация”, бенефициент "ИВАНЕС-Н" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помо 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на застрахователни услуги на Община Суворово за 2017 - 2018г." 19.05.17 23.05.17 Варна / Varna
Избор на обслужваща банка за нуждите на "Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън. 18.05.17 22.05.17 Перник / Pernik
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за застраховка на оборудване 17.05.17 18.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Определяне на изпълнител за сключване на застраховка "Авария на машини" в "Топлофикация - Плевен" ЕАД 17.05.17 22.05.17 Плевен / Pleven
Застрахователна услуга по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01 16.05.17 17.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България"ЕАД". 16.05.17 19.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, предвод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособен 15.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на "Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяв 15.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховане имуществото на "Топлофикация-Перник”АД 12.05.17 15.05.17 Перник / Pernik

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга "Застраховка на оборудването” свързано с целите на проекта №BG05M90P001-1.003-0691 "Нов шанс за професионална реализация”, бенефициент "ИВАНЕС-Н" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помо

Външен ИН oldId_30883650
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВАНЕС - Н ЕООД

"Предоставяне на застрахователни услуги на Община Суворово за 2017 - 2018г."

Външен ИН 9064500
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СУВОРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на обслужваща банка за нуждите на "Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън.

Външен ИН 9064444
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66120000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВиК ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за застраховка на оборудване

Външен ИН oldId_30674314
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 18.05.17
Краен срок за подаване на документи: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕШРЕФОГЛУ ООД

Определяне на изпълнител за сключване на застраховка "Авария на машини" в "Топлофикация - Плевен" ЕАД

Външен ИН 9064372
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515200
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Застрахователна услуга по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01

Външен ИН oldId_30638837
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 17.05.17
Краен срок за подаване на документи: 17.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИКТОРИЯ - НАЙС EООД

"Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България"ЕАД".

Външен ИН 9064370
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63512000 66510000 60440000 34980000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, предвод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособен

Външен ИН 9064275
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на "Булгаргаз” ЕАД във връзка с осъществяв

Външен ИН 9064277
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Булгаргаз ЕАД
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Застраховане имуществото на "Топлофикация-Перник”АД

Външен ИН 9064243
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515200
Краен срок: 15.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация-Перник АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN