Контакт

Обявления за Финансови и застрахователни услуги

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Финансовите и застрахователни услуги, то Вие сте на правилното място.

6 432 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 644)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Технически спецификации:Застраховка "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" в изпълнение на задължението на ЦСМП-София по чл. 189 от Закона за здравето. Застраховката обхваща служители на ЦСМП-София, както следва: 199 (сто и деветдесет 13.04.17 19.04.17 София / Sofia
Технически спецификации:Имуществена застраховка "Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти на ЦСМП-София, както следва:-на адрес гр. София, бул. "Васил Левски" 129: административна сграда (балансова стойност 1816439,25 лв. - по оценка от 2013 г.), нав 13.04.17 19.04.17 София / Sofia
"Сключване на застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Каско" за автомобилите на НЗОК" 12.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на доставено оборудване от кафе машиини, свързани с целите на проект BG05M9OP001-1.003-0873-С01 "Инициатива за заетост в перспективна дистрибуторска компания" 11.04.17 14.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Застраховка Трудова злополука, Застраховка Имущество и Застраховка Гражданска отговорност на ЮЛ, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Застраховка Трудова злополука;Позиция №2 - Застраховка Имущество;Позиция №3 - Застраховка Гражданска отговорност н 11.04.17 18.04.17 Търговище / Targovishte
Застраховка на придобитото оборудване по проекта на стойност 15300,00/петнадесет хиляди и триста/лева без ДДС - за 12 месеца, по проект BG05M9OP001-1.003-2334-С01: ”Ново работно място - нова възможност за устойчива заетост” 12.04.17 14.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на имуществени застраховки по проект BG05M9OP001-1.003-1411-C01 "Създаване на нови устойчиви работни места в ПАУЪРНЕТ ЕООД" 07.04.17 14.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения" 07.04.17 10.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на нов лек автомобил при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на Минно - Геоложки Университет "Свети Иван Рилски", гр. София 05.04.17 07.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Технически спецификации:Застраховка "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" в изпълнение на задължението на ЦСМП-София по чл. 189 от Закона за здравето. Застраховката обхваща служители на ЦСМП-София, както следва: 199 (сто и деветдесет 04.04.17 12.04.17 София / Sofia

Технически спецификации:Застраховка "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" в изпълнение на задължението на ЦСМП-София по чл. 189 от Закона за здравето. Застраховката обхваща служители на ЦСМП-София, както следва: 199 (сто и деветдесет

Външен ИН 9063354
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66516500
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Технически спецификации:Имуществена застраховка "Пожар и природни бедствия" на недвижими имоти на ЦСМП-София, както следва:-на адрес гр. София, бул. "Васил Левски" 129: административна сграда (балансова стойност 1816439,25 лв. - по оценка от 2013 г.), нав

Външен ИН 9063353
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Сключване на застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Каско" за автомобилите на НЗОК"

Външен ИН 9063318
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66514110 66510000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на доставено оборудване от кафе машиини, свързани с целите на проект BG05M9OP001-1.003-0873-С01 "Инициатива за заетост в перспективна дистрибуторска компания"

Външен ИН oldId_29859682
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 14.04.17
Краен срок за подаване на документи: 14.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ММД 2013 - МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЕТ

Застраховка Трудова злополука, Застраховка Имущество и Застраховка Гражданска отговорност на ЮЛ, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Застраховка Трудова злополука;Позиция №2 - Застраховка Имущество;Позиция №3 - Застраховка Гражданска отговорност н

Външен ИН 9063300
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100 66515200 66516400
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 200,00 BGN

Застраховка на придобитото оборудване по проекта на стойност 15300,00/петнадесет хиляди и триста/лева без ДДС - за 12 месеца, по проект BG05M9OP001-1.003-2334-С01: ”Ново работно място - нова възможност за устойчива заетост”

Външен ИН oldId_29822806
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 14.04.17
Краен срок за подаване на документи: 14.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛАМИНАТИ ООД

Осигуряване на имуществени застраховки по проект BG05M9OP001-1.003-1411-C01 "Създаване на нови устойчиви работни места в ПАУЪРНЕТ ЕООД"

Външен ИН oldId_29787425
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 14.04.17
Краен срок за подаване на документи: 14.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАУЪРНЕТ ЕООД

"Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения"

Външен ИН 9063140
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66000000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Доставка на нов лек автомобил при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на Минно - Геоложки Университет "Свети Иван Рилски", гр. София

Външен ИН 9063043
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 07.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Минно - Геоложки Университет Свети Иван Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Технически спецификации:Застраховка "Професионална отговорност на лекари и медицински персонал" в изпълнение на задължението на ЦСМП-София по чл. 189 от Закона за здравето. Застраховката обхваща служители на ЦСМП-София, както следва: 199 (сто и деветдесет

Външен ИН 9062999
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66516500
Краен срок: 12.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN