Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

680 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 68)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево 29.11.17 07.12.17 Габрово / Gabrovo
Изпълнение на строително-монтажни дейности на обект 1 "Газова отоплителна инсталация на бившия ДМСДГ, в т.ч. доставка и монтаж на отоплителен водогреен котел и подмяна на циркулационни помпи на отоплителна система" и обект 2 "Отоплителна инсталация - греб 24.11.17 28.11.17 Русе / Ruse
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги 13.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 08.11.17 Ловеч / Lovech
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 08.11.17 Пазарджик / Pazardzhik
Изпълнение на строително-монтажни дейности на обект 1 "Газова отоплителна инсталация на бившия ДМСДГ, в т.ч. доставка и монтаж на отоплителен водогреен котел и подмяна на циркулационни помпи на отоплителна система" и обект 2 "Отоплителна инсталация - греб 06.11.17 23.11.17 Русе / Ruse
Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги 06.11.17 София / Sofia
Решение за откриване на процедура 02.11.17 Плевен / Pleven
Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен 02.11.17 30.11.17 Плевен / Pleven

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Външен ИН 9070895
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231221
Краен срок: 07.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Севлиевогаз-2000 АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни дейности на обект 1 "Газова отоплителна инсталация на бившия ДМСДГ, в т.ч. доставка и монтаж на отоплителен водогреен котел и подмяна на циркулационни помпи на отоплителна система" и обект 2 "Отоплителна инсталация - греб

Външен ИН 9070707
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000 44621200
Краен срок: 28.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 766,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 815496
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45121000 45255500 76300000 71000000 45231220 45333000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Булгартрансгаз ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 814458
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 45333000 45232141 45331100 71314310 71321200
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: КЛАС-БОЙЧЕВ ЕООД
Contractor Prices: КЛАС-БОЙЧЕВ ЕООД:

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 813992
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45261000 45231220 45317000 45111300
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ловеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Инфрастроежи ООД
Contractor Prices: Инфрастроежи ООД:

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 813951
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 71000000 71315000 45000000 45260000 45261300 45300000 45310000 45321000 45331100 45333000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: „СИГМА- СТРОЙ” ООД
Contractor Prices: „СИГМА- СТРОЙ” ООД:

Изпълнение на строително-монтажни дейности на обект 1 "Газова отоплителна инсталация на бившия ДМСДГ, в т.ч. доставка и монтаж на отоплителен водогреен котел и подмяна на циркулационни помпи на отоплителна система" и обект 2 "Отоплителна инсталация - греб

Външен ИН 9070020
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000 44621200
Краен срок: 23.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 766,00 BGN

Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 813424
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 39341000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Овергаз Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Газтерм ООД
Contractor Prices: Газтерм ООД:

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 812859
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332000 45310000 45400000 45331000 45231220
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЛЕВЕН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 626 936,00 BGN

Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен

Външен ИН 812862
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332000 45310000 45400000 45331000 45231220
Краен срок: 30.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ПЛЕВЕН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 626 936,00 BGN