Контакт

Обявления за Газификация и газоразпределение

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за изграждане, ремонт и поддръжка на газопроводи и газоразпределение. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

641 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 65)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР - газификация на обект Дневна детска ясла №8 "Васил Левски", гр. Казанлък 01.08.17 04.08.17 Стара Загора / Stara Zagora
Изграждане на система за отопление: 1.1. Доставка и монтаж на лъчисти отоплителни тела - 8 бр. 1.2. Изграждане на газово стопанство - 1 бр. 31.07.17 03.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпъл. на инженер. - проект., автор. надзор и СМР в сгр. на МВР в зона с публ. функ. в гр.Пазарджик по П-т "Обнов. и внедр. на мерки за ен. ефект. в сгр.на МВР в зона с пуб. фун. в гр.Пазар по ОП РР" 27.07.17 05.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Система, предпазваща от взрив и пожар на маслонапълнени машини в ОРУ 20.07.17 29.08.17 Враца / Vratsa
Решение за откриване на процедура 20.07.17 Враца / Vratsa
"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР в сграда на НАП в гр.Пазарджик” по проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик 19.07.17 28.08.17 Пазарджик / Pazardzhik
Решение за откриване на процедура 19.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
Решение за откриване на процедура 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на регулатори-стабилизатори, ъглови, с Рвх.?500mbar и Ризх.=22mbar 20.07.17 10.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР -газификация на обект Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", гр.Казанлък. 17.07.17 01.08.17 Стара Загора / Stara Zagora

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР - газификация на обект Дневна детска ясла №8 "Васил Левски", гр. Казанлък

Външен ИН 9066855
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45333000
Краен срок: 04.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN

Изграждане на система за отопление: 1.1. Доставка и монтаж на лъчисти отоплителни тела - 8 бр. 1.2. Изграждане на газово стопанство - 1 бр.

Външен ИН oldId_32396439
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 31.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42160000 44115220 45331100 45333000 39340000
Краен срок: 03.08.17
Краен срок за подаване на документи: 03.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОНИ - 83 ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изпъл. на инженер. - проект., автор. надзор и СМР в сгр. на МВР в зона с публ. функ. в гр.Пазарджик по П-т "Обнов. и внедр. на мерки за ен. ефект. в сгр.на МВР в зона с пуб. фун. в гр.Пазар по ОП РР"

Външен ИН 797949
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71315000 45000000 45260000 45261300 45300000 45310000 45321000 45331100 45333000
Краен срок: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 406 500,00 BGN

Система, предпазваща от взрив и пожар на маслонапълнени машини в ОРУ

Външен ИН 796991
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44480000 45231223 71320000
Краен срок: 29.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 796988
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44480000 45231223 71320000
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000 000,00 BGN

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР в сграда на НАП в гр.Пазарджик” по проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик

Външен ИН 796711
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71315000 45000000 45260000 45261300 45310000 45332000 45321000 45331100 45331000 45333000
Краен срок: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 256 200,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 796713
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000 45333000 45321000 45332000 45260000 45261300 45331100 45310000 71000000 71315000 45000000
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 256 200,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 796983
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39341000
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Овергаз Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 240 000,00 BGN

Доставка на регулатори-стабилизатори, ъглови, с Рвх.?500mbar и Ризх.=22mbar

Външен ИН 796984
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39341000
Краен срок: 10.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Овергаз Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 240 000,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР -газификация на обект Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", гр.Казанлък.

Външен ИН 9066322
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45333000
Краен срок: 01.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN