Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 475 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 348)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях. 13.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях 04.09.17 12.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите (ERP система) и необходимото за това оборудване и специализирани софтуерни приложения 01.09.17 08.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за създаване на нови работни места в "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД 30.08.17 07.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разширение и сервизна поддръжка на SCADA система в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) Кубратово 29.08.17 19.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и инстлиране на ново оборудване и специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането и функционирането на ИКТ базирания CRM модул към наличната ERP система на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД. Процедурата щ бъде разделена на 2 обособени позиции: 28.08.17 05.09.17 Варна / Varna
Доставка на хардуер за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието 29.08.17 10.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА (хардуер) и ДНА (ERP) по проект BG16RFOP002-2.002-0275-C01 "Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите" 25.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси и специализирано оборудване и периферия, необходими за функциониране на системата по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане на Интегрирана софтуер 24.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на хардуер за нуждите на ИА СОСЕЗФ 24.08.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях.

Външен ИН 9068271
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50312600 50312610 32420000 72110000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях

Външен ИН 9067988
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50312600 50312610 72110000 32420000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите (ERP система) и необходимото за това оборудване и специализирани софтуерни приложения

Външен ИН oldId_33048034
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 08.09.17
Краен срок за подаване на документи: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за създаване на нови работни места в "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД

Външен ИН oldId_32992249
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 30200000
Краен срок: 07.09.17
Краен срок за подаване на документи: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разширение и сервизна поддръжка на SCADA система в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) Кубратово

Външен ИН 802907
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961200
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 480 000,00 BGN

Доставка и инстлиране на ново оборудване и специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането и функционирането на ИКТ базирания CRM модул към наличната ERP система на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД. Процедурата щ бъде разделена на 2 обособени позиции:

Външен ИН oldId_32942283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30214000 48000000
Краен срок: 05.09.17
Краен срок за подаване на документи: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на хардуер за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието

Външен ИН oldId_32941659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30236000
Краен срок: 10.09.17
Краен срок за подаване на документи: 10.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕБЕЛОР ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА (хардуер) и ДНА (ERP) по проект BG16RFOP002-2.002-0275-C01 "Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите"

Външен ИН oldId_32917650
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48451000 48820000 30231100 30213100
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЕТКОМ 2002 ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процеси и специализирано оборудване и периферия, необходими за функциониране на системата по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане на Интегрирана софтуер

Външен ИН oldId_32891393
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48451000 48820000 30210000 30232000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДОНИ СТАЙЛ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на хардуер за нуждите на ИА СОСЕЗФ

Външен ИН 802194
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 30213300 30213200 30233130 38112100
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 104 000,00 BGN