Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 976 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 398)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на настоящата обява e: "Изготвяне на стандартизирани документи за подготовка, организиране и възлагане на обществени поръчки в ДП НКЖИ", съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на възложителя, както следва:Основните видове дейности с 04.05.18 11.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на софтуер и хардуер" с обособени позиции, както следва:-Обособена Позиция № 1 - Доставка на софтуер за наблюдение на компютърна мрежа, съгласно Техническа спецификация с № ДОП-5/2018г., с прогнозна стойност до 1666лв. без вкл. ДДС;Място на дос 03.05.18 08.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД 24.04.18 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на софтуер и хардуер" с обособени позиции, както следва:-Обособена Позиция № 1 - Доставка на софтуер за наблюдение на компютърна мрежа, съгласно Техническа спецификация с № ДОП-5/2018г., с прогнозна стойност до 1666лв. без вкл. ДДС;Място на дос 23.04.18 02.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8 19.04.18 14.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
Абонаментно техническо поддържане на персонални компютри в ОПУ-Силистра 12.04.18 18.05.18 Силистра / Silistra
"Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на многофункционални копирни машини Konica Minolta на Направление "Архитектура и градоустройство” към Столична община” 10.04.18 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на настолни компютри, периферна техника и СИП централа с 4 обособени позиции". 05.04.18 26.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС "Русалка” 03.04.18 25.04.18 Ловеч / Lovech
Предмет на настоящата поръчка е: "Доставка на допълнителен хардуер за увеличаване на производителността и капацитета на дисков масив Fujitsu DX200 S3" 03.04.18 10.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предметът на настоящата обява e: "Изготвяне на стандартизирани документи за подготовка, организиране и възлагане на обществени поръчки в ДП НКЖИ", съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на възложителя, както следва:Основните видове дейности с

Външен ИН 9075694
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Доставка на софтуер и хардуер" с обособени позиции, както следва:-Обособена Позиция № 1 - Доставка на софтуер за наблюдение на компютърна мрежа, съгласно Техническа спецификация с № ДОП-5/2018г., с прогнозна стойност до 1666лв. без вкл. ДДС;Място на дос

Външен ИН 9075616
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 08.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 498,00 BGN

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

Външен ИН 843830
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50400000
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 147 438,00 BGN

"Доставка на софтуер и хардуер" с обособени позиции, както следва:-Обособена Позиция № 1 - Доставка на софтуер за наблюдение на компютърна мрежа, съгласно Техническа спецификация с № ДОП-5/2018г., с прогнозна стойност до 1666лв. без вкл. ДДС;Място на дос

Външен ИН 9075200
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 02.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 498,00 BGN

Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8

Външен ИН 843012
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30210000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 140 000,00 BGN

Абонаментно техническо поддържане на персонални компютри в ОПУ-Силистра

Външен ИН 841811
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АПИ Областно пътно управление гр.Силистра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 400,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на многофункционални копирни машини Konica Minolta на Направление "Архитектура и градоустройство” към Столична община”

Външен ИН 841331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50310000
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на настолни компютри, периферна техника и СИП централа с 4 обособени позиции".

Външен ИН 841114
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000 30231300
Краен срок: 26.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Борба с градушките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 87 500,00 BGN

"Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДЛС "Русалка”

Външен ИН 840715
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000 50323000 30125000 30125100
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: "Доставка на допълнителен хардуер за увеличаване на производителността и капацитета на дисков масив Fujitsu DX200 S3"

Външен ИН 9074561
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30236000
Краен срок: 10.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN