Контакт

Обявления за Хардуер

Тук виждате обществени поръчки за доставка на Хардуер - компютри, принтери, монитори, рутери и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 349 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 335)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена 14.07.17 18.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на доставка 13.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за създаване на нови работни места в "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД 12.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Закупуване, доставка и инсталиране на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и прилежащ хардуер по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - ERP система - 1 бр. Обособена позиция 2: - Сървър - 1 бр. - Мобилно устройство за раб 12.07.17 19.07.17 Враца / Vratsa
Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на "облачна инфраструктура" по следните обособени позиции 10.07.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена 05.07.17 13.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по договор BG16RFOP002-2.002-0278-C01 "Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера в МЕР 2005 ООД чрез въвеждане на системи за управление" 03.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на ДМА - ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в "Гоплер" ЕООД 03.07.17 13.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, инсталиране и интегриране на технически и програмни средства за защита при осигуряване на обмен на информация между българските правоохранителни органи, Европол и др. институции на ЕС" 29.06.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена 03.07.17 10.07.17 Благоевград / Blagoevgrad

"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена

Външен ИН 9066279
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48822000 30210000 30213100 30216110
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 866,00 BGN

Извършване на доставка

Външен ИН oldId_32013277
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 48800000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за създаване на нови работни места в "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД

Външен ИН oldId_31953895
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 30200000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване, доставка и инсталиране на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и прилежащ хардуер по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - ERP система - 1 бр. Обособена позиция 2: - Сървър - 1 бр. - Мобилно устройство за раб

Външен ИН oldId_31953687
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48451000 30200000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на "облачна инфраструктура" по следните обособени позиции

Външен ИН oldId_31915377
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30236000 48517000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена

Външен ИН 9065961
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48822000 30210000 30213100 30216110
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 866,00 BGN

Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по договор BG16RFOP002-2.002-0278-C01 "Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера в МЕР 2005 ООД чрез въвеждане на системи за управление"

Външен ИН oldId_31752835
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48451000 48820000 30231100 31154000 30213100
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕР 2005 ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за доставка на ДМА - ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в "Гоплер" ЕООД

Външен ИН oldId_31750555
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 30200000
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГОПЛЕР ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка, инсталиране и интегриране на технически и програмни средства за защита при осигуряване на обмен на информация между българските правоохранителни органи, Европол и др. институции на ЕС"

Външен ИН 793854
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи – МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 165 330,00 BGN

"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена

Външен ИН 9065846
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48822000 30210000 30213100 30216110
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 866,00 BGN