Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма произвежда или доставя хигиенни и почистващи материали - препарати, уреди, консумативи, хартии, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 569 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 557)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
" Доставка на боя, разредител, спрей и други материали, необходими за маркиране за нуждите на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово” 16.04.18 19.04.18 Търговище / Targovishte
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ” 16.04.18 24.04.18 Смолян / Smolyan
"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени 13.04.18 16.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
обект на поръчката e доставка на дезинфектанти /биоцидни препарати и дезинфекциращи продукти/ за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца. Необходимите за лечебното заведение дезинфектанти са подробно описани и специфициран 10.04.18 17.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени 05.04.18 13.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
" Доставка на боя, разредител, спрей и други материали, необходими за маркиране за нуждите на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово” 04.04.18 13.04.18 Търговище / Targovishte
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ” 02.04.18 13.04.18 Смолян / Smolyan
т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на доставка на на строителни материали и свързаните с тях изделия за нуждите на ОП ЧПОИ, гр. Пещера, а именно:т.1.1 Бетон, Тротоарни плочи, Бордюри, Пясък, Цимент, Бои, Лакове, Сребърен феролит, Бе 28.03.18 30.03.18 Пазарджик / Pazardzhik
" Доставка на хранителни продукти, млечни продукти , почистващи препарати и консумативи на ЦДГ "Звездичка” село Стамболово и филиали за 2018 година, община Стамболово , област Хасково ” . 27.03.18 30.03.18 Хасково / Haskovo
Предмет на поръчката: "Доставка на санитарно-хигиенни материали и на тоалетна хартия и салфетки за ръце за нуждите на МОСВ", Обособена позиция № 1 - Доставка на тоалетна хартия, кухненски ролки, хартиени салфетки за храна и санитарни помещения; Обособена 26.03.18 02.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

" Доставка на боя, разредител, спрей и други материали, необходими за маркиране за нуждите на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово”

Външен ИН 9074955
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 39224200
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ”

Външен ИН 9074961
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 350,00 BGN

"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени

Външен ИН 9074919
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

обект на поръчката e доставка на дезинфектанти /биоцидни препарати и дезинфекциращи продукти/ за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца. Необходимите за лечебното заведение дезинфектанти са подробно описани и специфициран

Външен ИН 9074735
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33631600
Краен срок: 17.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 620,00 BGN

"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени

Външен ИН 9074675
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

" Доставка на боя, разредител, спрей и други материали, необходими за маркиране за нуждите на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово”

Външен ИН 9074618
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 39224200
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ”

Външен ИН 9074501
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 350,00 BGN

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на доставка на на строителни материали и свързаните с тях изделия за нуждите на ОП ЧПОИ, гр. Пещера, а именно:т.1.1 Бетон, Тротоарни плочи, Бордюри, Пясък, Цимент, Бои, Лакове, Сребърен феролит, Бе

Външен ИН 9074357
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 44114000 44113120 44111200 44111400 44112200 44112210 44111800 44912400 14211000 44832200 39224210 44512000 44316000 44523300
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пещера
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 980,00 BGN

" Доставка на хранителни продукти, млечни продукти , почистващи препарати и консумативи на ЦДГ "Звездичка” село Стамболово и филиали за 2018 година, община Стамболово , област Хасково ” .

Външен ИН 9074306
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15500000 39831000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стамболово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на поръчката: "Доставка на санитарно-хигиенни материали и на тоалетна хартия и салфетки за ръце за нуждите на МОСВ", Обособена позиция № 1 - Доставка на тоалетна хартия, кухненски ролки, хартиени салфетки за храна и санитарни помещения; Обособена

Външен ИН 9074253
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33760000 39831300 39831600
Краен срок: 02.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN