Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

4 795 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 480)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови 18.04.17 21.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарства, медицински консумативи и консумативи - козметика, памперси и други хигиенни материали и пособия.Предметът на обществената поръчка 18.04.17 24.04.17 Монтана / Montana
Доставки на хигиенни материали за нуждите на МИ - МВР 13.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 13.04.17 21.04.17 София / Sofia
"Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС "Дунав", гр.Русе за 2017 година" 11.04.17 19.04.17 Русе / Ruse
Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив 10.04.17 13.04.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на телескопична дръжка 07.04.17 11.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови 06.04.17 13.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарства, медицински консумативи и консумативи - козметика, памперси и други хигиенни материали и пособия.Предметът на обществената поръчка 06.04.17 18.04.17 Монтана / Montana

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063599
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови

Външен ИН 9063431
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44411000 39831000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Братя Даскалови
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

"Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарства, медицински консумативи и консумативи - козметика, памперси и други хигиенни материали и пособия.Предметът на обществената поръчка

Външен ИН 9063449
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33680000 33690000 33711510 33711700 33711710 33711720 33711740 33711770 33711900 33750000 33751000 33711410
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 446,00 BGN

Доставки на хигиенни материали за нуждите на МИ - МВР

Външен ИН 9063345
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински Институт - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 380,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063391
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС "Дунав", гр.Русе за 2017 година"

Външен ИН 9063261
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 39224200
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив

Външен ИН 9063222
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000 LA16
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

Доставка на телескопична дръжка

Външен ИН oldId_29741603
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44331000 44425500 31521320 39224000
Краен срок: 11.04.17
Краен срок за подаване на документи: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови

Външен ИН 9063103
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44411000 39831000
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Братя Даскалови
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

"Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарства, медицински консумативи и консумативи - козметика, памперси и други хигиенни материали и пособия.Предметът на обществената поръчка

Външен ИН 9063111
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33680000 33690000 33711510 33711700 33711710 33711720 33711740 33711770 33711900 33750000 33751000 33711410
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 446,00 BGN