Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

4 917 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 492)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ” 19.05.17 25.05.17 Смолян / Smolyan
"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година” на територията на община Макреш 18.05.17 26.05.17 Видин / Vidin
Доставка на материали и консумативи по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по процедура №BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" на ОП "РЧР" 16.05.17 23.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на обзавеждане и оборудване за помещенията, в които ще се предоставят услуги в ЦСРИ, по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по процедура 16.05.17 23.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община 15.05.17 18.05.17 Кърджали / Kardzhali
"ДОСТАВКА НА ДЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД” АД” 15.05.17 18.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на технически и почистващи уреди и инструменти 15.05.17 17.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово" по 2 /две/ обособени позиции" 12.05.17 15.05.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово 10.05.17 15.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали 10.05.17 15.05.17 Кърджали / Kardzhali

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ”

Външен ИН 9064466
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000 39830000 24455000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ТП ДЪРЖАВНО ЛАВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 550,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година” на територията на община Макреш

Външен ИН 9064460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000 39830000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА МАКРЕШ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 800,00 BGN

Доставка на материали и консумативи по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по процедура №BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" на ОП "РЧР"

Външен ИН oldId_30602733
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22852000 30197200 30192121 30192130 30197000 22850000 30197600 30197630 30197621 30197640 39292000 39292110 30195900 39800000 33711900 39811100 30125100 19400000 39500000 31531000 31224100 31224300 33140000
Краен срок: 23.05.17
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"

Доставка на обзавеждане и оборудване за помещенията, в които ще се предоставят услуги в ЦСРИ, по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по процедура

Външен ИН oldId_30602292
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39100000 37524000 30200000 32322000 39711360 30195913 39224340 39224300 33100000
Краен срок: 23.05.17
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"

Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община

Външен ИН 9064269
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33700000 24455000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"ДОСТАВКА НА ДЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД” АД”

Външен ИН 9064293
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000 LA16
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 210,00 BGN

Доставка на технически и почистващи уреди и инструменти

Външен ИН oldId_30571548
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42650000 42671000 44511000 44512940 39713430 42999000 39224000
Краен срок: 17.05.17
Краен срок за подаване на документи: 17.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОБИЛ ЕКСПРЕС ЕООД

"Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово" по 2 /две/ обособени позиции"

Външен ИН 9064208
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39831300 39831600 31510000 33760000 18141000 39224000 39224340 18930000
Краен срок: 15.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 524,00 BGN

Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово

Външен ИН 9064116
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 39224210
Краен срок: 15.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: [„Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Териториално поделение Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица]
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 100,00 BGN

Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на Открит плувен басейн «Арпезос» гр.Кърджали

Външен ИН 9064096
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 15.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN