Контакт

Обявления за Хигиенни материали

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Хигиенни материали. Ако Вашата фирма произвежда или доставя хигиенни и почистващи материали - препарати, уреди, консумативи, хартии, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 167 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 517)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите УОГС Юндола към Лесотехническия университет” 14.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2 13.09.17 20.09.17 Кюстендил / Kyustendil
"Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2 12.09.17 19.09.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите УОГС Юндола към Лесотехническия университет” 07.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на перилни и почистващи препарати и сапуни" 07.09.17 14.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 04.09.17 11.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна”АД” 24.08.17 31.08.17 Варна / Varna
Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година 23.08.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на градински материали за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 21.08.17 27.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци 22.08.17 25.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите УОГС Юндола към Лесотехническия университет”

Външен ИН 9068313
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Лесотехнически университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 850,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2

Външен ИН 9068264
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000 39112000 39120000 39136000 39141400 39143000 39130000 39224340 39112100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 833,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2

Външен ИН 9068224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000 39112000 39120000 39136000 39141400 39143000 39130000 39224340 39112100
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 333,00 BGN

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите УОГС Юндола към Лесотехническия университет”

Външен ИН 9068056
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Лесотехнически университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 850,00 BGN

"Доставка на перилни и почистващи препарати и сапуни"

Външен ИН 9068077
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33711900
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 466,00 BGN

"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9067981
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39514500 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 544,00 BGN

"Доставка чрез периодични заявки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна”АД”

Външен ИН 9067623
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Света Анна-Варна АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 500,00 BGN

Доставка на препарати за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година

Външен ИН 802039
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39810000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ-Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 603,00 BGN

Доставка на градински материали за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_32811691
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39224350 44511120 44511200 39224200 18141000 18424000 44820000 19640000 14212410
Краен срок: 27.08.17
Краен срок за подаване на документи: 27.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци

Външен ИН oldId_32811388
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34928480 39224340
Краен срок: 25.08.17
Краен срок за подаване на документи: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХИДРОСТРОЙ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR