Feedback

Tenders for Хигиенни материали

5 672 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 568)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ "ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИ 20.03.17 23.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на перилни и почистващи материали, за нуждите на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 4 обособени позиции”. 14.03.17 24.03.17 София / Sofia
"Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС "Тутракан" при СЦДП-ДП Габрово за 2017 година" 13.03.17 23.03.17 Силистра / Silistra
Обект на поръчката е доставка на дезинфектанти за нуждите на "СБАЛАГ-Майчин дом” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца франко склада на Възложителя, гр.София, ул.Здраве №2. Поръчката включва 12 /дванадесет/ обособени позиции, подробно описани и специфиц 13.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ "ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИ 10.03.17 17.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово, включваща 23 /двадесет и три/ самостоятелно обособени позиции" 08.03.17 15.03.17 Габрово / Gabrovo
"Доставка, чрез покупка на прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими материали за осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС "Суворово” през 2017 г” 23.02.17 09.03.17 Варна / Varna
Промяна 22.02.17 07.03.17 Враца / Vratsa
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на стопанствата към ЮЦДП , попадащи на територията на обл. Пловдив” 21.02.17 24.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на "МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 г" 21.02.17 06.03.17 Пазарджик / Pazardzhik

"ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ "ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИ

Външен ИН 9062467
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33771000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

"Доставка на перилни и почистващи материали, за нуждите на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 4 обособени позиции”.

Външен ИН 9062309
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39831220 39831240 39831300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ - Товарни превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 839,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС "Тутракан" при СЦДП-ДП Габрово за 2017 година"

Външен ИН 9062249
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 39224200
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториялно поделение Държавно горско стопанство към Държавно предприятие Северноцентрално държавно предприятие - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 800,00 BGN

Обект на поръчката е доставка на дезинфектанти за нуждите на "СБАЛАГ-Майчин дом” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца франко склада на Възложителя, гр.София, ул.Здраве №2. Поръчката включва 12 /дванадесет/ обособени позиции, подробно описани и специфиц

Външен ИН 9062245
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33631600
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 390,00 BGN

"ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ "ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИ

Външен ИН 9062207
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33771000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

"Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово, включваща 23 /двадесет и три/ самостоятелно обособени позиции"

Външен ИН 9062115
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 072,00 BGN

"Доставка, чрез покупка на прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими материали за осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС "Суворово” през 2017 г”

Външен ИН 9061749
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 39224200 44922100 44832200
Краен срок: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Директорът на ТП Държавно горско стопанство Суворово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Промяна

Външен ИН oldId_28726815
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 33760000 39800000
Краен срок: 07.03.17
Краен срок за подаване на документи: 07.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на стопанствата към ЮЦДП , попадащи на територията на обл. Пловдив”

Външен ИН 9061622
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39137000 33631600
Краен срок: 24.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 800,00 BGN

"Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на "МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 г"

Външен ИН 9061643
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33711900 39831000 19640000 33763000 44411000
Краен срок: 06.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Пазарджик АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 000,00 BGN