Feedback

Tenders for Хигиенни материали

5 568 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 557)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на кошчета за отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 година” 16.02.17 20.02.17 Враца / Vratsa
"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали” 13.02.17 16.02.17 Шумен / Shumen
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на стопанствата към ЮЦДП , попадащи на територията на обл. Пловдив” 13.02.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране 13.02.17 16.02.17 Добрич / Dobrich
" Доставка, чрез покупка на боя, спрей, разредители и други за нуждите на ТП "ДГС Смядово" за срок от една година" 09.02.17 13.02.17 Шумен / Shumen
Обществената поръчка включва доставка на съдове за твърди, неопасни битови отпадъци, както следва:- кофа тип "Кука" 0,11 м3 - 350 броя. - контейнер тип "Бобър" 1,10 м3 - 50 броя.- кошчета 0,04 м3 - 30 броя. 09.02.17 16.02.17 Враца / Vratsa
"Доставка на хигиенни материали, включително почистващи, перилни, миещи и други материали" по две обособени позиции 09.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ "д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян” (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават В 06.02.17 13.02.17 Смолян / Smolyan
Доставка на боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране 06.02.17 13.02.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали” 03.02.17 10.02.17 Шумен / Shumen

"Доставка на кошчета за отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 година”

Външен ИН 9061542
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39224340
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 980,00 BGN

"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали”

Външен ИН 9061381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 44111200 31500000 39224210 44111100 44114200 44167300 44172000 44111400 44521100 44531400
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: общ. Венец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на стопанствата към ЮЦДП , попадащи на територията на обл. Пловдив”

Външен ИН 9061387
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39137000 33631600
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 800,00 BGN

Доставка на боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране

Външен ИН 9061413
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 39224200
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

" Доставка, чрез покупка на боя, спрей, разредители и други за нуждите на ТП "ДГС Смядово" за срок от една година"

Външен ИН 9061298
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 39224200 44832200
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Смядово на СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 700,00 BGN

Обществената поръчка включва доставка на съдове за твърди, неопасни битови отпадъци, както следва:- кофа тип "Кука" 0,11 м3 - 350 броя. - контейнер тип "Бобър" 1,10 м3 - 50 броя.- кошчета 0,04 м3 - 30 броя.

Външен ИН 9061319
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39224340
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 980,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали, включително почистващи, перилни, миещи и други материали" по две обособени позиции

Външен ИН 9061320
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39831000 33700000 33761000 33763000 39224350 39542000 19640000 39224330 33711900 39513200
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 632,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ "д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян” (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават В

Външен ИН 9061203
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33711610 39830000 19520000 19640000 33711900 39224330 39831200 39831220 39831240 39831300 39514100 39525100 39525600
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 260,00 BGN

Доставка на боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране

Външен ИН 9061213
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 39224200
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали”

Външен ИН 9061147
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 44111200 44111100 44114200 44172000 44111400 39224210 44521100 44531400 44167300 31500000
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: общ. Венец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN