Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 956 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 696)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав” 18.04.18 23.04.18 Шумен / Shumen
"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени 13.04.18 16.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца 11.04.18 24.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на течен кислород и наем на една инсталация за захранване с втечнен газ. 11.04.18 18.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени 05.04.18 13.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков” - гр. Садово" 05.04.18 11.04.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на разтвор водно-карбамиден AdBlue за нуждите на рудник "Трояново-1", с. Трояново, рудник "Трояново-север", с. Ковачево и рудник "Трояново-3", с. Медникарово, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката, която 04.04.18 16.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца" 03.04.18 17.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества специализиран и универсален спрей-боя и креда, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС гр. Добрич при ДП СИДП гр. Шумен"ТЕХНИЧЕСКА СПЕ 03.04.18 13.04.18 Добрич / Dobrich
"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав” 30.03.18 13.04.18 Шумен / Shumen

"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав”

Външен ИН 9075069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 44810000 44922100 44111400
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени

Външен ИН 9074919
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

Външен ИН 9074831
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24951000 24951311 09211100
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

Доставка на течен кислород и наем на една инсталация за захранване с втечнен газ.

Външен ИН 9074790
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111900
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 552,00 BGN

"Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца”Кратко описание: Доставка на дезинфектанти, необходими за дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД за срок от 12 месеца разделен в 7 обособени

Външен ИН 9074675
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков” - гр. Садово"

Външен ИН 9074670
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 11.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по растителни генетични ресурси
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 000,00 BGN

Доставка на разтвор водно-карбамиден AdBlue за нуждите на рудник "Трояново-1", с. Трояново, рудник "Трояново-север", с. Ковачево и рудник "Трояново-3", с. Медникарово, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката, която

Външен ИН 9074620
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24957000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца"

Външен ИН 9074592
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24951000 24951311 09211100
Краен срок: 17.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

"Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества специализиран и универсален спрей-боя и креда, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС гр. Добрич при ДП СИДП гр. Шумен"ТЕХНИЧЕСКА СПЕ

Външен ИН 9074537
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24200000 24959100 44922100
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно гордско стопанство гр. Добрич при ДП СИДП гр. Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 700,00 BGN

"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав”

Външен ИН 9074440
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN