Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава в сферата на Химическите продукти или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

5 609 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 561)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на сълзотворен спрей 20.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат" 19.04.17 24.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на технически газове" 12.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на свежо минерално трансформаторно масло, Реф.№ PPD 17-030 10.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на сълзотворен спрей 10.04.17 19.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив 10.04.17 13.04.17 Пловдив / Plovdiv
Предметът на поръчката е доставката на двуазотен окис (райска газ) за УМБАЛ "Света Анна" - София АД, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Срокът на доставка е по предложение на 07.04.17 12.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП "ДГС Кюстендил”” 07.04.17 10.04.17 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на натриев хипохлорит /белина/” със съдържание на активен хлор 90гр. на литър, предназначен за обеззаразяване на питейни води. 06.04.17 18.04.17 Монтана / Montana
"Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат" 05.04.17 18.04.17 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на сълзотворен спрей

Външен ИН 9063541
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 716,00 BGN

"Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат"

Външен ИН 9063460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000 24440000 24450000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 800,00 BGN

"Доставка на технически газове"

Външен ИН 9063338
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24110000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен автотранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

Доставка на свежо минерално трансформаторно масло, Реф.№ PPD 17-030

Външен ИН 9063191
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09200000 09240000 24951000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕЗ Разпределение България АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка на сълзотворен спрей

Външен ИН 9063204
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 716,00 BGN

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив

Външен ИН 9063222
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000 LA16
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

Предметът на поръчката е доставката на двуазотен окис (райска газ) за УМБАЛ "Света Анна" - София АД, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Срокът на доставка е по предложение на

Външен ИН 9063169
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111500
Краен срок: 12.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Света Анна - София АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN

"Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП "ДГС Кюстендил””

Външен ИН 9063175
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24450000 24440000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Кюстендил към Югозападно държавно предприятие Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 700,00 BGN

"Доставка на натриев хипохлорит /белина/” със съдържание на активен хлор 90гр. на литър, предназначен за обеззаразяване на питейни води.

Външен ИН 9063091
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24962000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат"

Външен ИН 9063056
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000 24440000 24450000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 800,00 BGN