Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 002 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 601)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на материали за производство на сувенири по Дейност 1 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за събиране на ценови оферти за доставка на 2 броя преместваеми фургони с оборудван санитарен възел 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
" Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита,подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Петрич" 13.07.17 17.07.17 Югозападен / Yugozapaden
Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар/калциев хипохлорит/за нуждите на "В и К" ООД Кърджали 13.07.17 20.07.17 Кърджали / Kardzhali
Доставка на лепило за студена вулканизация 12.07.17 19.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ” ЕООД 11.07.17 20.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на сълзотворен спрей (голям) 07.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на разтворители и химикали за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките 07.07.17 11.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МАДЖАРОВО 06.07.17 12.07.17 Хасково / Haskovo
Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС "Елин Пелин". 06.07.17 17.07.17 София / Sofia

Избор на изпълнител за доставка на материали за производство на сувенири по Дейност 1

Външен ИН oldId_32085727
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39500000 18450000 39561141 39227000 34999400 24590000 44424200
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Фондация "Съпричастие"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за събиране на ценови оферти за доставка на 2 броя преместваеми фургони с оборудван санитарен възел

Външен ИН oldId_32076691
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44211000 44211100 24955000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стиво Х ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

" Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита,подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Петрич"

Външен ИН 9066212
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24450000 24452000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Петрич към ЮЗДП ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 810,00 BGN

Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар/калциев хипохлорит/за нуждите на "В и К" ООД Кърджали

Външен ИН 9066221
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24311900
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лепило за студена вулканизация

Външен ИН 9066196
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24510000 19510000 24910000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ” ЕООД

Външен ИН 9066136
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211000 09211100 09211610 09211650 24951000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИОСТРОЙ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка на сълзотворен спрей (голям)

Външен ИН 9066056
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 926,00 BGN

Доставка на разтворители и химикали за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките

Външен ИН 9066072
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 33696500
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 809,00 BGN

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МАДЖАРОВО

Външен ИН 9066029
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 24450000 24440000
Краен срок: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Маджарово ТП на ЮИДП ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС "Елин Пелин".

Външен ИН 9066024
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24440000 24450000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Елин Пелин при Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN