Feedback

Tenders for Химически продукти

5 478 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 548)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 17.03.17 24.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на диагностични консумативи, пособия, химикали, антибиотични субстанции и биологични продукти с къс срок на годност по проект ФНИ Б02/2, Договор №ДФНИ Б02/17 от 12.12.2014г., за втората година на договора с Анекс №1/20.12.2016г., финансиран със с 17.03.17 21.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на технически газове за лабораторни анализи. 16.03.17 20.03.17 София / Sofia
"Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Ц 16.03.17 24.03.17 Варна / Varna
Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 14.03.17 23.03.17 Варна / Varna
"Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива”.Обществената поръчка е разделена в шестнадесет обособени позиции 14.03.17 21.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на технически кислород, въглероден диоксид, газова смес за заваряване 82%Ar/18%СО2, газова смес за заваряване 79%Ar/18%СО2/3%О2 , азот, пропан-бутан и ацетилен необходими за текущо поддържане и ремонт на съоръженията на жп инфраструктура, машини 13.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Пр 10.03.17 16.03.17 Варна / Varna
Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 09.03.17 13.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на диагностични консумативи, пособия, химикали, антибиотични субстанции и биологични продукти с къс срок на годност по проект ФНИ Б02/2, Договор №ДФНИ Б02/17 от 12.12.2014г., за втората година на договора с Анекс №1/20.12.2016г., финансиран със с 09.03.17 17.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9062438
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24453000 33691000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на диагностични консумативи, пособия, химикали, антибиотични субстанции и биологични продукти с къс срок на годност по проект ФНИ Б02/2, Договор №ДФНИ Б02/17 от 12.12.2014г., за втората година на договора с Анекс №1/20.12.2016г., финансиран със с

Външен ИН 9062458
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33000000 24000000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 207,00 BGN

Доставка на технически газове за лабораторни анализи.

Външен ИН 9062372
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Ц

Външен ИН 9062395
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 24959100
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Външен ИН 9062280
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211100 09211000 24951311 24951000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива”.Обществената поръчка е разделена в шестнадесет обособени позиции

Външен ИН 9062320
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24320000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 140,00 BGN

"Доставка на технически кислород, въглероден диоксид, газова смес за заваряване 82%Ar/18%СО2, газова смес за заваряване 79%Ar/18%СО2/3%О2 , азот, пропан-бутан и ацетилен необходими за текущо поддържане и ремонт на съоръженията на жп инфраструктура, машини

Външен ИН 9062253
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24110000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 263,00 BGN

"Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Пр

Външен ИН 9062196
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 24959100
Краен срок: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9062158
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24453000 33691000
Краен срок: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

Доставка на диагностични консумативи, пособия, химикали, антибиотични субстанции и биологични продукти с къс срок на годност по проект ФНИ Б02/2, Договор №ДФНИ Б02/17 от 12.12.2014г., за втората година на договора с Анекс №1/20.12.2016г., финансиран със с

Външен ИН 9062167
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33000000 24000000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 207,00 BGN