Feedback

Tenders for Химически продукти

5 346 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 535)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на офис материали и консумативи, обезпечаващи дейността на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-0273- 01"Модел за личностно развитие и устойчива заетост в "Палад" ЕООД” 17.02.17 21.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на тор-амониева селитра за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 16.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация.Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация, по следните номенк 15.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на медицински газове за нуждите на Медицински институт - МВР 13.02.17 16.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на масла за МПС, гориво-смазочни материали и спирачна течност на МПС, за нуждите на ТП "ДГС Търговище” през 2017г. по реда на чл.187-189 от ЗОП" 13.02.17 22.02.17 Търговище / Targovishte
Доставка на течна техническа натриева основа 10.02.17 13.02.17 Плевен / Pleven
Избор на изпълнител за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители, болести и други повреди върху горски територии държавна собственост, попадащи в обхвата на област Благоевград, област Кюстендил и област Перник. 10.02.17 20.02.17 Югозападен / Yugozapaden
"Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин ,смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България ” 09.02.17 13.02.17 Добрич / Dobrich
Доставка чрез закупуване на препарат за растителна защита, за нуждите на териториалните поделения на Югозападно държавно предприятие ДП, гр. Благоевград 09.02.17 13.02.17 Югозападен / Yugozapaden
Доставка на тор-амониева селитра за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 08.02.17 15.02.17 Стара Загора / Stara Zagora

Избор на изпълнител за доставка на офис материали и консумативи, обезпечаващи дейността на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-0273- 01"Модел за личностно развитие и устойчива заетост в "Палад" ЕООД”

Външен ИН oldId_28664421
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30192121 24910000 30125100 30197200 22852000 30197643
Краен срок: 21.02.17
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАЛАД ЕООД

Доставка на тор-амониева селитра за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9061516
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 400,00 BGN

Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация.Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация, по следните номенк

Външен ИН 9061462
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на медицински газове за нуждите на Медицински институт - МВР

Външен ИН 9061375
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111500
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински институт - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на масла за МПС, гориво-смазочни материали и спирачна течност на МПС, за нуждите на ТП "ДГС Търговище” през 2017г. по реда на чл.187-189 от ЗОП"

Външен ИН 9061392
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211000 09211900 09211650 24951311
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на течна техническа натриева основа

Външен ИН 9061329
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24311520
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители, болести и други повреди върху горски територии държавна собственост, попадащи в обхвата на област Благоевград, област Кюстендил и област Перник.

Външен ИН 9061374
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 24450000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 160,00 BGN

"Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин ,смазочни материали и специални течности за нуждите на Община Каварна и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България ”

Външен ИН 9061303
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000 09211000 24951000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Доставка чрез закупуване на препарат за растителна защита, за нуждите на териториалните поделения на Югозападно държавно предприятие ДП, гр. Благоевград

Външен ИН 9061324
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 24450000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 000,00 BGN

Доставка на тор-амониева селитра за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9061282
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000
Краен срок: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 400,00 BGN