Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава с производство и доставка на химикали, чисти химически вещества или спомагателни химикали или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 716 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 672)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели 15.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на тор-амониев нитрат за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 12.02.18 19.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели 08.02.18 15.02.18 Пловдив / Plovdiv
Предметът на поръчката e доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка” АД, гр. Видин 07.02.18 15.02.18 Видин / Vidin
Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ - Търговище АД. 07.02.18 19.02.18 Търговище / Targovishte
"Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра "Герзовица" към ТП - Пловдив, подразделение Смолян за 2018г." по обособени позиции:Поз. № 1 "Доставка на опаковки и материали при производство на млечни продукти"Поз. № 2 "Доставка на вакуум пликов 06.02.18 14.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете лекарствени средства, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация. 01.02.18 11.02.18 София / Sofia
Избор на изпълнител/изпълнители за доставка на консумативи 31.01.18 12.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Периодична доставка на медицински газове-райска газ,газообразен кислород и течен кислород ,чрез монтиран от изпълнителя 1 бр.съд за съхранение, разположен на територията на ,,МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 2 /две/години от сключване на договора”.Вид на п 29.01.18 02.02.18 София / Sofia
"Доставка на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна течност и други консумативи на служебни МПС, за нуждите на ТП "ДГС Шумен за срок от 1г считано от датата на сключване на договора 26.01.18 19.02.18 Шумен / Shumen

Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели

Външен ИН 9073033
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24300000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по хранителни технологии
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на тор-амониев нитрат за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9072892
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели

Външен ИН 9072824
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24300000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по хранителни технологии
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на поръчката e доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка” АД, гр. Видин

Външен ИН 9072793
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.

Външен ИН 9072802
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра "Герзовица" към ТП - Пловдив, подразделение Смолян за 2018г." по обособени позиции:Поз. № 1 "Доставка на опаковки и материали при производство на млечни продукти"Поз. № 2 "Доставка на вакуум пликов

Външен ИН 9072773
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Фонд затворно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 603,00 BGN

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете лекарствени средства, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация.

Външен ИН 9072635
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 33600000
Краен срок: 11.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ”ЦАР ФЕРДИНАНДІ”ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

Избор на изпълнител/изпълнители за доставка на консумативи

Външен ИН oldId_36619674
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 14721000 24957100 14622000 42660000
Краен срок: 12.02.18
Краен срок за подаване на документи: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕТАЛНИ ПЕНИ ЕООД
Очаквана цена: 55 889,00 BGN

"Периодична доставка на медицински газове-райска газ,газообразен кислород и течен кислород ,чрез монтиран от изпълнителя 1 бр.съд за съхранение, разположен на територията на ,,МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 2 /две/години от сключване на договора”.Вид на п

Външен ИН 9072540
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111500
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ-Самоков ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 791,00 BGN

"Доставка на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна течност и други консумативи на служебни МПС, за нуждите на ТП "ДГС Шумен за срок от 1г считано от датата на сключване на договора

Външен ИН 826873
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211900 09211000 24951000 24951311 09211650
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Шумен Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN