Контакт

Обявления за Химически продукти

Ако вашата фирма се занимава в сферата на Химическите продукти или други подобни изделия, значи сте на правилното място.

5 789 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 579)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ” 19.05.17 25.05.17 Смолян / Smolyan
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на свежо минерално трансформаторно масло, предназначено за маслонапълнени съоръжения категория "О” и "А”. 19.05.17 23.05.17 Пловдив / Plovdiv
Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Казанлък." се обявява с цел избиране на 18.05.17 22.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни. 18.05.17 25.05.17 Варна / Varna
"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен 18.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни. 17.05.17 25.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
"ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” 09.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община 15.05.17 18.05.17 Кърджали / Kardzhali
"ДОСТАВКА НА ДЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД” АД” 15.05.17 18.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на технически газове" 12.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ”

Външен ИН 9064466
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000 39830000 24455000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ТП ДЪРЖАВНО ЛАВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 550,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на свежо минерално трансформаторно масло, предназначено за маслонапълнени съоръжения категория "О” и "А”.

Външен ИН 9064476
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09240000 09200000 24951000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД-МЕР ПЛОВДИВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Казанлък." се обявява с цел избиране на

Външен ИН 9064461
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24440000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

Доставка на емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни.

Външен ИН 9064427
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44800000 44810000 44820000 44832200 24910000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военноморските сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 333,00 BGN

"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен

Външен ИН 9064415
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 24450000 24440000 14212410
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни.

Външен ИН 9064385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24450000 24457000 24452000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ”

Външен ИН oldId_30605969
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Съвместно Командване на Силите

Доставка на хигиенни, санитарни, перилни, дезинфекционни и медицински материали за нуждите на Центрове за настаняване от семеен тип, Домашен социален патронаж, ЦСРИ "Орфей", ДЦДВУ"Надежда", Защитено жилище и Общинските детски градини на територията Община

Външен ИН 9064269
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33700000 24455000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"ДОСТАВКА НА ДЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД” АД”

Външен ИН 9064293
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000 LA16
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 210,00 BGN

"Доставка на технически газове"

Външен ИН 9064218
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38548000 24110000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен автотранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 800,00 BGN