Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 246 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1825)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Режийни услуги по поддържане и функциониране на Център за специална образователна подкрепа във връзка с целите на проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02 20.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КУХНЕНСКИ БЛОК НА МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, ГР. ДУПНИЦА ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 14.07.17 18.07.17 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище "Христо Смирненски”, гр.Омуртаг за учебната 2017-2018 година” 13.07.17 16.07.17 Търговище / Targovishte
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 13.07.17 18.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Ана Козинарова", вкл. доставка на мле 07.07.17 17.07.17 Пловдив / Plovdiv
Осигуряване на социални придобивки на работещите чрез оборудване на помещение за спорт и почивка на заетите лица в предприятието, по проект BG05M9OP001-1.008-0333 "Качествени и безопасни работни места в Сани топ ЕООД", финансиран по Оперативна програма Ра 07.07.17 09.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на доставчик или доставчици на хранителни продукти за нуждите на лечебното заведение. Доставките са разделени на 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в Обявата и Документацията към обществената поръчка. 05.07.17 12.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце", вкл. доставка на млечни прод 04.07.17 11.07.17 Пловдив / Plovdiv
Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Гина Кунчева", вкл. доставка на млечн 04.07.17 11.07.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ "Светла”Извършва се доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени про 04.07.17 11.07.17 Пловдив / Plovdiv

Режийни услуги по поддържане и функциониране на Център за специална образователна подкрепа във връзка с целите на проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02

Външен ИН oldId_32177406
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09100000 09310000 41110000 65111000 72400000 79700000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение "ДАРИ УСМИВКА"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КУХНЕНСКИ БЛОК НА МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, ГР. ДУПНИЦА ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Външен ИН 9066256
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03200000 03311000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 241,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище "Христо Смирненски”, гр.Омуртаг за учебната 2017-2018 година”

Външен ИН 9066241
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15300000 15500000 15800000
Краен срок: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Първо Начално Училище Христо Смирненски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД

Външен ИН 9066215
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Ана Козинарова", вкл. доставка на мле

Външен ИН 9066055
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦДГ Ана Козинарова
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Осигуряване на социални придобивки на работещите чрез оборудване на помещение за спорт и почивка на заетите лица в предприятието, по проект BG05M9OP001-1.008-0333 "Качествени и безопасни работни места в Сани топ ЕООД", финансиран по Оперативна програма Ра

Външен ИН oldId_31853051
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37440000 39113000 38000000 15981000
Краен срок: 09.07.17
Краен срок за подаване на документи: 09.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: САНИ ТОП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на доставчик или доставчици на хранителни продукти за нуждите на лечебното заведение. Доставките са разделени на 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в Обявата и Документацията към обществената поръчка.

Външен ИН 9065964
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце", вкл. доставка на млечни прод

Външен ИН 9065915
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Слънце
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Процедурата е на основание гл. 26 от Закона за обществените поръчки при стойност по чл.20, ал.3 от същия. Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Гина Кунчева", вкл. доставка на млечн

Външен ИН 9065912
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Гина Кунчева
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ "Светла”Извършва се доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени про

Външен ИН 9065929
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03222200 03221000 03222000
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Светла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 963,00 BGN