Feedback

Tenders for Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

16 592 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1660)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП - ЦУ за срок от 12 месеца”Уникален номер на поръчката: 20170209agVw8123720 17.02.17 22.02.17 Враца / Vratsa
Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ "Червената шапчица" Кратко описание на поръчката: Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В усл 17.02.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца на ДГ "Боряна”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ "Рая”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В у 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйцаза нуждите на ДГ "Звезда”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца на нуждите на ДГ "Мир”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В у 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ "Росица”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ "Светла”.Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хранителни продукти и напитки влключително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство Паламара” за срок от 12 месеца 16.02.17 21.02.17 Шумен / Shumen
"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 2017 Г.”, по обособени позиции, както следва:ПОЗИЦИЯ № 1 "Месо и месни продукти”ПОЗИЦИЯ № 2 "Замразена риба”ПОЗИЦИЯ № 3 "Пакетирани стоки”ПОЗИЦИЯ № 4 "Мляко и млечни продукти”ПОЗИЦИЯ № 5 "Хляб”ПОЗИЦИЯ № 6 "Замразени зел 16.02.17 21.02.17 Пловдив / Plovdiv

"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП - ЦУ за срок от 12 месеца”Уникален номер на поръчката: 20170209agVw8123720

Външен ИН 9061550
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15831000 15981000 15861000 15863000 15512000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ "Червената шапчица" Кратко описание на поръчката: Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В усл

Външен ИН 9061562
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Червената шапчица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 916,00 BGN

Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца на ДГ "Боряна”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията

Външен ИН 9061497
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 03311000 03142500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Боряна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 334,00 BGN

"Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ "Рая”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В у

Външен ИН 9061502
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 03311000 03142500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Рая
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 667,00 BGN

Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйцаза нуждите на ДГ "Звезда”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В

Външен ИН 9061499
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 03311000 03142500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Звезда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 129,00 BGN

"Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца на нуждите на ДГ "Мир”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В у

Външен ИН 9061506
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 03311000 03142500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Мир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 800,00 BGN

"Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ "Росица”Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията.

Външен ИН 9061505
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 03311000 03142500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Росица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ "Светла”.Извършва се доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията.

Външен ИН 9061504
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 03142500 03311000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Светла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 400,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и напитки влключително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство Паламара” за срок от 12 месеца

Външен ИН 9061503
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15980000 15911000 15860000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИДП ТП ДЛС ПАЛАМАРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 2017 Г.”, по обособени позиции, както следва:ПОЗИЦИЯ № 1 "Месо и месни продукти”ПОЗИЦИЯ № 2 "Замразена риба”ПОЗИЦИЯ № 3 "Пакетирани стоки”ПОЗИЦИЯ № 4 "Мляко и млечни продукти”ПОЗИЦИЯ № 5 "Хляб”ПОЗИЦИЯ № 6 "Замразени зел

Външен ИН 9061530
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15600000 15800000 03142500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 279,00 BGN