Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 786 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2079)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" град СОФИЯ" за 2018г. 16.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца 15.02.18 19.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЯ "Ана Кузманова” гр. Карлово 15.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Вержин и Хаик Папазян” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни 14.02.18 19.02.18 Сливен / Sliven
:Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Зорница” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; О 14.02.18 19.02.18 Сливен / Sliven
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Асенова крепост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- "Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-"Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-" Месо и месни продукти ”; По 13.02.18 15.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Божур” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7 13.02.18 16.02.18 Сливен / Sliven
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Асенова крепост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- "Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-"Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-" Месо и месни продукти ”; По 12.02.18 15.02.18 Пловдив / Plovdiv
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ДГ 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА ГР СОФИЯ РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ 11.02.18 16.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Еделвайс” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; О 09.02.18 16.02.18 Сливен / Sliven

"Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" град СОФИЯ" за 2018г.

Външен ИН 9073054
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 15500000 15511000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ - гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца

Външен ИН 9073019
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15600000 03220000 15897200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЯ "Ана Кузманова” гр. Карлово

Външен ИН 9073000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Обединени детски ясли /ОДЯ/ Ана Кузманова гр.Карлово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 350,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Вержин и Хаик Папазян” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни

Външен ИН 9072961
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15112130 03311000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Вержин и Хаик Папазян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 427,00 BGN

:Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Зорница” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; О

Външен ИН 9072965
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15112130 03311000 15331100 03222200 03220000 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Зорница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 259,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Асенова крепост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- "Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-"Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-" Месо и месни продукти ”; По

Външен ИН 9072927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Асенова крепост
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Божур” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7

Външен ИН 9072929
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000 15511000 15112130 15200000 15100000 15300000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Божур
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 665,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Асенова крепост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- "Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-"Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-" Месо и месни продукти ”; По

Външен ИН 9072914
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Асенова крепост
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ДГ 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА ГР СОФИЯ РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

Външен ИН 9072882
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Еделвайс” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; О

Външен ИН 9072847
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Еделвайс
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 186,00 BGN