Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за хранителни продукти, безалкохолни напитки, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, както и всички свързани продукти. Ако вашата фирма има интерес в някой от тези сектори, значи сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 954 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1896)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на готова храна - закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ "Христо Ботев гр.Благоевград" 18.09.17 21.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І - ІV клас за учебната 2017 - 2018 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, 18.09.17 21.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Христо Ботев” - село Арчар ” по обособени позиции- Обособена позиция №1"Доставка на закуски за 144 ученика за 147 учебни дни за учебната 2017/2018 година";- Обособена позиция №2"Доста 18.09.17 21.09.17 Видин / Vidin
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Монтана 14.09.17 21.09.17 Монтана / Montana
"Доставка чрез закупуване на жив дивеч за нуждите на ТП ДГС - Алабак". Поръчката е необходима за закупуването на шестнадесет броя приплод от елен лопатар, от които 11 броя -женски и 5 броя-мъжки. Същите ще бъдат разселени в "База за интензивно стопанисван 14.09.17 21.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от І ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Монтана, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявк 13.09.17 18.09.17 Монтана / Montana
"Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от СУ "Георги Стойков раковски”- гр.Сливен, обл. Сливен за учебната 2017/2018" 13.09.17 18.09.17 Сливен / Sliven
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Ралица”, с прогнозна стойност до 55 000 лв. /петдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, разпределени в следните групи:1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца 13.09.17 18.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на готов топъл обяд за ученици от целодневно обучение от I до VII клас на СУ "Н. Й. Вапцаров" - Айтос” 12.09.17 15.09.17 Бургас / Burgas
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Щурче" гр. Плевен по две обособени позици: Обособена позиция №1 - Доставка на плодове и зеленчуци по схемата "Училищен плод"; Обособена позиция №2 - Доставка на мляко и млечни продукти по схемата "Училищн 12.09.17 20.09.17 Плевен / Pleven

"Доставка на готова храна - закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ "Христо Ботев гр.Благоевград"

Външен ИН 9068381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55521200 15813000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Eдинадесето ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 347,00 BGN

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І - ІV клас за учебната 2017 - 2018 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци,

Външен ИН 9068378
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 55500000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 085,00 BGN

”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Христо Ботев” - село Арчар ” по обособени позиции- Обособена позиция №1"Доставка на закуски за 144 ученика за 147 учебни дни за учебната 2017/2018 година";- Обособена позиция №2"Доста

Външен ИН 9068377
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 55500000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 104,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Монтана

Външен ИН 9068322
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 750,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на жив дивеч за нуждите на ТП ДГС - Алабак". Поръчката е необходима за закупуването на шестнадесет броя приплод от елен лопатар, от които 11 броя -женски и 5 броя-мъжки. Същите ще бъдат разселени в "База за интензивно стопанисван

Външен ИН 9068314
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15119300
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 640,00 BGN

"Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от І ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Монтана, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявк

Външен ИН 9068262
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55523100 15100000 15300000 15500000 15600000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от СУ "Георги Стойков раковски”- гр.Сливен, обл. Сливен за учебната 2017/2018"

Външен ИН 9068260
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55523100 15813000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Георги Стойков Раковски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 700,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Ралица”, с прогнозна стойност до 55 000 лв. /петдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, разпределени в следните групи:1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца

Външен ИН 9068259
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15511100 15551300 15540000 15530000 15500000 15100000 15220000 03142500 03220000 15612500 15300000 15890000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Ралица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Доставка на готов топъл обяд за ученици от целодневно обучение от I до VII клас на СУ "Н. Й. Вапцаров" - Айтос”

Външен ИН 9068225
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15813000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Н. Й. Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 926,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Щурче" гр. Плевен по две обособени позици: Обособена позиция №1 - Доставка на плодове и зеленчуци по схемата "Училищен плод"; Обособена позиция №2 - Доставка на мляко и млечни продукти по схемата "Училищн

Външен ИН 9068222
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15300000 15500000 03200000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Щурче
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 600,00 BGN