Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Ако вашата фирма се занимава доставка хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки и други подобни изделия, значи сте на правилното място.

17 682 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1769)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Материали и консумативи за два кабинета по "Български език и литература", един кабинет "Традиционен български фолклор и занаяти" и един кабинет "Професионално ориентиране" 19.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Домашен социален патронаж гр.Стрелча” и осигуряване на "Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане". 18.05.17 25.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Възложителят цели избирането на изпълнител или изпълнители, които да осъществяват доставка на хранителни продукти за кухнята на лечебното заведение за срок от 12 /дванадесет/ месеца, по 8 /осем/ обособени позиции. 18.05.17 26.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година” на територията на община Макреш 18.05.17 26.05.17 Видин / Vidin
"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ "Мир”Извършва се доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогно 18.05.17 25.05.17 Пловдив / Plovdiv
"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен 18.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ИГЛИКА град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти”- Обособена позиция № 2 "Месо и месни продукти” - Обособена позиция 17.05.17 19.05.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2017г./2018г. 17.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Ветово по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ветово 2016 год" 16.05.17 23.05.17 Русе / Ruse
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ИГЛИКА град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти”- Обособена позиция № 2 "Месо и месни продукти” - Обособена позиция 16.05.17 20.05.17 Пловдив / Plovdiv

Материали и консумативи за два кабинета по "Български език и литература", един кабинет "Традиционен български фолклор и занаяти" и един кабинет "Професионално ориентиране"

Външен ИН oldId_30855265
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 15000000 15800000 37400000 37451700 18800000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННА ТРИБУНА ЗА ХОРА В РИСК"

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Домашен социален патронаж гр.Стрелча” и осигуряване на "Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане".

Външен ИН 9064440
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15500000 15800000 15810000 15830000 15850000 15870000 15114000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 977,00 BGN

Възложителят цели избирането на изпълнител или изпълнители, които да осъществяват доставка на хранителни продукти за кухнята на лечебното заведение за срок от 12 /дванадесет/ месеца, по 8 /осем/ обособени позиции.

Външен ИН 9064436
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 550,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година” на територията на община Макреш

Външен ИН 9064460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000 39830000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА МАКРЕШ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 800,00 BGN

"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ "Мир”Извършва се доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогно

Външен ИН 9064433
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03222200 03221000 03222000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Мир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 000,00 BGN

"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен

Външен ИН 9064415
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 24450000 24440000 14212410
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ИГЛИКА град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти”- Обособена позиция № 2 "Месо и месни продукти” - Обособена позиция

Външен ИН 9064386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15800000 15890000 03200000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 983,00 BGN

Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2017г./2018г.

Външен ИН 9064399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15300000 15980000 39221110 39221120
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Авиоотряд 28
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Ветово по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ветово 2016 год"

Външен ИН 9064360
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15000000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 083,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ИГЛИКА град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти”- Обособена позиция № 2 "Месо и месни продукти” - Обособена позиция

Външен ИН 9064352
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15800000 15890000 03200000
Краен срок: 20.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 983,00 BGN