Feedback

Tenders for Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

16 985 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1699)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр 21.03.17 24.03.17 Добрич / Dobrich
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за календарната 2017 година, за училищен стол към СУ "Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле. 17.03.17 24.03.17 Русе / Ruse
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци”, гр. Етрополе" по обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Месо, риба и месни продукти" Обособена позиция № 2 "Мляко и млечни продукти" Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци"Обособена поз 17.03.17 21.03.17 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Първи юни гр. Панагюрище слeд предварителни заявки, по обособени позиции:1.Месо,мляко,риба,месни и млечни продукти,№2 Плодове,зеленчуци и онсерви, №3 други хранителни продукти и №4 хляб и хлебни изделия 16.03.17 21.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на "ЕВН България Електроразпределение” EАД 16.03.17 20.03.17 Пловдив / Plovdiv
Обществената поръчка включва шест обособени позиции за доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за необходимите продукти по видове и количества, за Домашен социален патронаж за срок до 31.12.2017 г. и за обществена трапезария за 17.03.17 20.03.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на готов топъл обяд и готови закуски за учениците от СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Велинград, по обособени позиции: позиция 1 - обяд за учениците І - ІV клас от целодневна организация на учебния ден, и позиция 2 - закуска за ученици от ПДГ, 15.03.17 24.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК" 15.03.17 24.03.17 Варна / Varna
"Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП, попадащи на територията на обл. Пазарджик” Възлагане от страна на ТП ДЛС "Чепино” на определен изпълнител, който да достави следния посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП, 15.03.17 24.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Райна Княгиня гр. Панагюрище слид предварителни заявки, по обособени позиции:1.Месо,мляко,риба,месни и млечни продукти,№2 Плодове,зеленчуци и онсерви, №3 други хранителни продукти и №4 хляб и хлебни изделия 15.03.17 21.03.17 Пазарджик / Pazardzhik

"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр

Външен ИН 9062508
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000 77110000 77315000 03111300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за календарната 2017 година, за училищен стол към СУ "Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле.

Външен ИН 9062449
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15431000 15800000 15870000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ “Св. Паисий Хилендарски”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 176,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци”, гр. Етрополе" по обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Месо, риба и месни продукти" Обособена позиция № 2 "Мляко и млечни продукти" Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци"Обособена поз

Външен ИН 9062456
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Етрополе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 600,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Първи юни гр. Панагюрище слeд предварителни заявки, по обособени позиции:1.Месо,мляко,риба,месни и млечни продукти,№2 Плодове,зеленчуци и онсерви, №3 други хранителни продукти и №4 хляб и хлебни изделия

Външен ИН 9062384
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000 15810000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Първи юни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 000,00 BGN

Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на "ЕВН България Електроразпределение” EАД

Външен ИН 9062400
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15981100
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Електроразпределение ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Обществената поръчка включва шест обособени позиции за доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за необходимите продукти по видове и количества, за Домашен социален патронаж за срок до 31.12.2017 г. и за обществена трапезария за

Външен ИН 9062419
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000 15100000 03311000 15500000 15300000 03200000 15800000 03142500
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Домашен социален патронаж-гр. Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 655,00 BGN

Доставка на готов топъл обяд и готови закуски за учениците от СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Велинград, по обособени позиции: позиция 1 - обяд за учениците І - ІV клас от целодневна организация на учебния ден, и позиция 2 - закуска за ученици от ПДГ,

Външен ИН 9062325
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15813000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Св. св. Кирил и Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 200,00 BGN

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК"

Външен ИН 9062351
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП, попадащи на територията на обл. Пазарджик” Възлагане от страна на ТП ДЛС "Чепино” на определен изпълнител, който да достави следния посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП,

Външен ИН 9062349
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03000000 03111000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на Държавно ловно стопанство Чепино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 160,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Райна Княгиня гр. Панагюрище слид предварителни заявки, по обособени позиции:1.Месо,мляко,риба,месни и млечни продукти,№2 Плодове,зеленчуци и онсерви, №3 други хранителни продукти и №4 хляб и хлебни изделия

Външен ИН 9062358
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000 15810000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Брезичка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 000,00 BGN