Контакт

Обявления за Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Ако вашата фирма се занимава доставка хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки и други подобни изделия, значи сте на правилното място.

17 365 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1737)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
"Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 - доставка на плодове и зеленчуци 20.04.17 24.04.17 Бургас / Burgas
"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за ДГ "Сливница" - гр. Сливница във вид и качество, отговарящи на изискванията на Закона за храните, Наредба № 6/10.08.2011 г., Нар 20.04.17 24.04.17 София / Sofia
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Приказен свят"с. Николово община Русе по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Месо и месни продукти-прогнозна стойност/в лв. без ДДС/3250лв./три хиляди двеста и петдесет лв.Обособена позиция №2: 20.04.17 24.04.17 Русе / Ruse
"Доставка на топъл обяд по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1 : "Доставка на топъл обяд - кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене в СУ "Никола Вапцаров", с. Борино" Обособена позиция 2 :"Доставка на топъл о 19.04.17 24.04.17 Смолян / Smolyan
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца 19.04.17 24.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на готова храна и хляб по едно ядене за закуска, обяд и вечеря приготвени по диети , съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения" на МЗ. Диетите с които лечебното заведение рабо 18.04.17 21.04.17 Смолян / Smolyan
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 13.04.17 21.04.17 София / Sofia
Обществената поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство” и Детска кухня, гр.Севлиево по шест обособени позиции" предвижда доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за продук 13.04.17 18.04.17 Габрово / Gabrovo
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Месо и месни продукти, риба” Обособена позиция № 2 "Консерви, сухи бобови, зърнени” 12.04.17 19.04.17 София / Sofia

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063599
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 - доставка на плодове и зеленчуци

Външен ИН 9063509
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03220000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Калина Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за ДГ "Сливница" - гр. Сливница във вид и качество, отговарящи на изискванията на Закона за храните, Наредба № 6/10.08.2011 г., Нар

Външен ИН 9063517
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 749,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Приказен свят"с. Николово община Русе по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Месо и месни продукти-прогнозна стойност/в лв. без ДДС/3250лв./три хиляди двеста и петдесет лв.Обособена позиция №2:

Външен ИН 9063521
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03200000 03142500 03311000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Приказен свят
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 879,00 BGN

"Доставка на топъл обяд по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1 : "Доставка на топъл обяд - кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене в СУ "Никола Вапцаров", с. Борино" Обособена позиция 2 :"Доставка на топъл о

Външен ИН 9063483
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55000000 55500000 15810000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 169,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца

Външен ИН 9063473
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15600000 03220000 15897200
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на готова храна и хляб по едно ядене за закуска, обяд и вечеря приготвени по диети , съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения" на МЗ. Диетите с които лечебното заведение рабо

Външен ИН 9063419
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 55500000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрохилна болница за активно лечение Проф.д-р К.Чилов ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063391
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Обществената поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство” и Детска кухня, гр.Севлиево по шест обособени позиции" предвижда доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за продук

Външен ИН 9063399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000 15500000 15100000 15300000 03200000 15800000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина “Щастливо детство” гр. Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 950,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Месо и месни продукти, риба” Обособена позиция № 2 "Консерви, сухи бобови, зърнени”

Външен ИН 9063303
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03200000 03311000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ихтиман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN