Контакт

Обявления за Строителство на инсталации

Обществени поръчки и търгове за строителство и изграждане на всякакъв вид инсталации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 556 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1756)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер 14.09.17 19.09.17 Разград / Razgrad
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 14.09.17 19.09.17 Смолян / Smolyan
Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап - от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок 13.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
Реконструкция на котелна инсталация и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един стоманен водогреен котел с номинално топлинно натоварване от 406 kW до 440 kW в ДКЦ I-Добрич ООД. 13.09.17 20.09.17 Добрич / Dobrich
"Основен ремонт на водопровод по ул. "Богдан Овесянин" от о.т.161 до о.т.169 в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик" 05.09.17 20.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Преминаване на река "Пясъчник” на Главен колектор III между РШ1 и РШ2 на Битова и дъждовна канализация на с. Старосел, Община Хисаря. 04.09.17 20.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Изпълнение на текущ ремонт на покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София, на ул. Здраве №2 в две обособени позиции" Обособена позиция 1: "РСМР по покрива, демонтажни и монтажни работи, полагане на хидроизолация, подмяна на улуци, подулучни поли и шап 04.09.17 07.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментна поддръжка на пожароизвестителна инсталация" 04.09.17 13.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
: Изграждане на дренаж за отводняване на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел 01.09.17 18.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Изграждане на отоплителна инсталация с котел на пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ І-176 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев" 01.09.17 04.09.17 Благоевград / Blagoevgrad

Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер

Външен ИН 9068290
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45300000 45400000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 78 307,00 BGN

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9068299
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап - от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок

Външен ИН 9068275
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 148 000,00 BGN

Реконструкция на котелна инсталация и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един стоманен водогреен котел с номинално топлинно натоварване от 406 kW до 440 kW в ДКЦ I-Добрич ООД.

Външен ИН 9068272
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

"Основен ремонт на водопровод по ул. "Богдан Овесянин" от о.т.161 до о.т.169 в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик"

Външен ИН 9068007
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332200
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 500,00 BGN

Преминаване на река "Пясъчник” на Главен колектор III между РШ1 и РШ2 на Битова и дъждовна канализация на с. Старосел, Община Хисаря.

Външен ИН 9067961
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332300
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Хисаря
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 500,00 BGN

"Изпълнение на текущ ремонт на покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София, на ул. Здраве №2 в две обособени позиции" Обособена позиция 1: "РСМР по покрива, демонтажни и монтажни работи, полагане на хидроизолация, подмяна на улуци, подулучни поли и шап

Външен ИН 9067982
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261900 45315000
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински Университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 134 000,00 BGN

"Абонаментна поддръжка на пожароизвестителна инсталация"

Външен ИН 9067954
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000 45312100
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 900,00 BGN

: Изграждане на дренаж за отводняване на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел

Външен ИН 9067924
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Хисаря
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 500,00 BGN

"Изграждане на отоплителна инсталация с котел на пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ І-176 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев"

Външен ИН 9067940
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 45331110
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 000,00 BGN