Контакт

Обявления за Строителство на инсталации

Обществени поръчки и търгове за строителство и изграждане на всякакъв вид инсталации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 887 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1889)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя" 08.02.18 12.02.18 Русе / Ruse
Реконструкция на изводни килии. 02.02.18 12.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание. 01.02.18 19.02.18 Русе / Ruse
Ретрофит на КРУ 6,3 kV в п/ст Ерма река 30.01.18 15.02.18 Пловдив / Plovdiv
Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание 25.01.18 12.02.18 Русе / Ruse
Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя" 23.01.18 07.02.18 Русе / Ruse
Доставка и монтаж на средства за колективна защита и осигуряване на социални придобивки на работещите в Гама Пласт БГ ООД - място за отдих и хранене, и място за спорт със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на: 1.Предпазни 23.01.18 30.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Реконструкция и модернизация на общински пазар - Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг - ЦГЧ - Втори етап. 19.01.18 19.02.18 Плевен / Pleven
"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна””. 19.01.18 19.02.18 Варна / Varna
"Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на първи етап за "Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа" от кръстовището на ул. "Възраждане" /о.т.125/ до края /о.т.330/", 19.01.18 19.02.18 Добрич / Dobrich

"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

Външен ИН 9072829
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 42512300
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Реконструкция на изводни килии.

Външен ИН oldId_36666667
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31200000 31300000 45310000
Краен срок: 12.02.18
Краен срок за подаване на документи: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Реконструкция на котел 5 - обособена позиция - Монтажни работи - Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

Външен ИН 9072624
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45351000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Ретрофит на КРУ 6,3 kV в п/ст Ерма река

Външен ИН 9072576
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45317300
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 90 000,00 BGN

Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Външен ИН 9072456
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

Външен ИН 9072407
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 42512300
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка и монтаж на средства за колективна защита и осигуряване на социални придобивки на работещите в Гама Пласт БГ ООД - място за отдих и хранене, и място за спорт със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на: 1.Предпазни

Външен ИН oldId_36419568
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45340000 31219000 39221000 39717200
Краен срок: 30.01.18
Краен срок за подаване на документи: 30.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАМА ПЛАСТ БГ ООД
Очаквана цена: 83 775,00 BGN

Реконструкция и модернизация на общински пазар - Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг - ЦГЧ - Втори етап.

Външен ИН 825554
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45310000 45332000 45213140
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Червен бряг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 148 645,00 BGN

"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна””.

Външен ИН 825423
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вълчи дол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 930 271,00 BGN

"Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на първи етап за "Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа" от кръстовището на ул. "Възраждане" /о.т.125/ до края /о.т.330/",

Външен ИН 825380
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45000000 45300000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шабла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 433 549,00 BGN