Контакт

Обявления за Строителство на инсталации

Обществени поръчки и търгове за строителство и изграждане на всякакъв вид инсталации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 135 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1814)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ "Антим I” и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", захранващ сграда на Столична община на ул. "Оборище" № 44 - гр. София 13.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ "Радост" в с. Гложена, общ. Козлодуй". Обемът на отделните строително-монтажни дейности е подборно изложен и представен в приложената, към документацията техническа спецификация и проект, както и в Количестве 09.11.17 13.11.17 Враца / Vratsa
"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково" 09.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч” , включваща две обособени позиции, а именно:1.Обособена позиция № 1 "Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес 03.11.17 06.11.17 София / Sofia
Видовете строително-монтажни работи, предмет на поръчката са: 1. Цялостен ремонт на покрива - демонтира се съществуващия покрив /керемиди, обшивка, покривна конструкция/ и се изпълнява нова покривна конструкция от метални ферми, дървени ребра, дъсчена обш 01.11.17 20.11.17 Ямбол / Yambol
"Проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б" 31.10.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим І” № 5 30.10.17 09.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Видовете строително-монтажни работи, предмет на поръчката са: 1. Цялостен ремонт на покрива - демонтира се съществуващия покрив /керемиди, обшивка, покривна конструкция/ и се изпълнява нова покривна конструкция от метални ферми, дървени ребра, дъсчена обш 27.10.17 13.11.17 Ямбол / Yambol
Строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД", финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания 27.10.17 03.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ "Антим I” и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", захранващ сграда на Столична община на ул. "Оборище" № 44 - гр. София 26.10.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ "Антим I” и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", захранващ сграда на Столична община на ул. "Оборище" № 44 - гр. София

Външен ИН 9070256
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Оборище - Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 85 000,00 BGN

"Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ "Радост" в с. Гложена, общ. Козлодуй". Обемът на отделните строително-монтажни дейности е подборно изложен и представен в приложената, към документацията техническа спецификация и проект, както и в Количестве

Външен ИН 9070187
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 125,00 BGN

"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково"

Външен ИН 9070194
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45430000 45312200 45442100
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 449,00 BGN

"Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч” , включваща две обособени позиции, а именно:1.Обособена позиция № 1 "Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес

Външен ИН 9069954
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 45331110 45442180 45432110 45421110
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Годеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 182 737,00 BGN

Видовете строително-монтажни работи, предмет на поръчката са: 1. Цялостен ремонт на покрива - демонтира се съществуващия покрив /керемиди, обшивка, покривна конструкция/ и се изпълнява нова покривна конструкция от метални ферми, дървени ребра, дъсчена обш

Външен ИН 9069905
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261100 45261211 45261910 45310000 45311200
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тунджа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 833,00 BGN

"Проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б"

Външен ИН 9069845
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45223000 45343000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 98 000,00 BGN

Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. "Антим І” № 5

Външен ИН 812216
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45400000 45300000 45450000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична дирекция на вътрешните работи - Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 470 000,00 BGN

Видовете строително-монтажни работи, предмет на поръчката са: 1. Цялостен ремонт на покрива - демонтира се съществуващия покрив /керемиди, обшивка, покривна конструкция/ и се изпълнява нова покривна конструкция от метални ферми, дървени ребра, дъсчена обш

Външен ИН 9069733
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261100 45261211 45310000 45311200
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тунджа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 833,00 BGN

Строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД", финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания

Външен ИН oldId_34433529
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45313100 42416100
Краен срок: 03.11.17
Краен срок за подаване на документи: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИПОС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ "Антим I” и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", захранващ сграда на Столична община на ул. "Оборище" № 44 - гр. София

Външен ИН 9069684
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Оборище - Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 85 000,00 BGN