Контакт

Обявления за Изолирани жици и кабели

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и услуги за изолирани жици, кабели и всичко свързано с тях. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 826 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 183)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. 08.01.18 16.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на изолирани проводници 28.12.17 19.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на "Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС 15.12.17 03.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - София област". В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули 01.12.17 06.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
доставка на "Проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване” 30.11.17 04.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила" 21.11.17 08.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
доставка на "Проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване” 21.11.17 29.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1."Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на "ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът включва доставка на електроматериали и апаратура за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност на дружеството. В зависимост 21.11.17 24.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц 21.11.17 24.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - София област". В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули 20.11.17 30.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр.

Външен ИН oldId_36095325
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34142000 31321000
Краен срок: 16.01.18
Краен срок за подаване на документи: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Очаквана цена: 236 192,00 BGN

Доставка на изолирани проводници

Външен ИН 821697
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44318000
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Поръчката включва абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на "Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 5 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС

Външен ИН 9071616
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31321100
Краен срок: 03.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителeн директор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - София област". В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули

Външен ИН 9070987
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44411000 44500000
Краен срок: 06.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ ОБЛАСТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

доставка на "Проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване”

Външен ИН 9070939
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32500000 32562000 32580000 32581100 32581110
Краен срок: 04.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сухопътни войски - военно формирование 22450
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 658,00 BGN

"Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила"

Външен ИН 816015
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31300000
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕЗ Разпределение България АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 699 970,00 BGN

доставка на "Проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване”

Външен ИН 9070587
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32500000 32562000 32580000 32581100 32581110
Краен срок: 29.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сухопътни войски - военно формирование 22450
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 658,00 BGN

1."Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на "ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът включва доставка на електроматериали и апаратура за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност на дружеството. В зависимост

Външен ИН 9070607
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 31170000 31300000 31500000 44162000 38550000 38425100
Краен срок: 24.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц

Външен ИН 9070608
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34913000 30237000 31156000 31213300 30237140 30211000 31224400 39717100 32562100 30216000 30237360 30236110 30237132 30234000
Краен срок: 24.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Национална сигурност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 998,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - София област". В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули

Външен ИН 9070493
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31700000 31300000 44411000 44500000
Краен срок: 30.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ ОБЛАСТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN