Контакт

Обявления за Изолирани жици и кабели

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и услуги за изолирани жици, кабели и всичко свързано с тях. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 774 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 178)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС и СТК 26.10.17 31.10.17 Враца / Vratsa
В рамките на поръчката следва да се извършват периодични доставки по заявка на електро и железарски материали за нуждите на ТП на ДГС Казанлък. Техническите изисквания на Възложителя, дейностите и видовете материали по артикули, включени в предмета на общ 18.10.17 23.10.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на изолирани проводници 17.10.17 07.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС и СТК 17.10.17 25.10.17 Враца / Vratsa
"Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел” 09.10.17 14.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
В рамките на поръчката следва да се извършват периодични доставки по заявка на електро и железарски материали за нуждите на ТП на ДГС Казанлък. Техническите изисквания на Възложителя, дейностите и видовете материали по артикули, включени в предмета на общ 09.10.17 17.10.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на строителни, технически и изолационни материали, вкл. помощни” 29.09.17 06.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Периодични доставки на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2017 - 2018 г. 28.09.17 04.10.17 Бургас / Burgas
Доставка на материали за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи" в 37 (тридесет и седем) обособени позиции 20.09.17 11.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодични доставки на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2017 - 2018 г. 18.09.17 27.09.17 Бургас / Burgas

Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС и СТК

Външен ИН 9069672
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000 32562200
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 615,00 BGN

В рамките на поръчката следва да се извършват периодични доставки по заявка на електро и железарски материали за нуждите на ТП на ДГС Казанлък. Техническите изисквания на Възложителя, дейностите и видовете материали по артикули, включени в предмета на общ

Външен ИН 9069393
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44316400 31224100 31224400
Краен срок: 23.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на Държавно горско стопанство Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на изолирани проводници

Външен ИН 810356
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44318000 31300000
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС и СТК

Външен ИН 9069347
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000 32562200
Краен срок: 25.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 615,00 BGN

"Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

Външен ИН 809046
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44318000 31342000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД, под. Трансенерго и РП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 140 000,00 BGN

В рамките на поръчката следва да се извършват периодични доставки по заявка на електро и железарски материали за нуждите на ТП на ДГС Казанлък. Техническите изисквания на Възложителя, дейностите и видовете материали по артикули, включени в предмета на общ

Външен ИН 9069068
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44316400 31224100 31224400
Краен срок: 17.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на Държавно горско стопанство Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка на строителни, технически и изолационни материали, вкл. помощни”

Външен ИН oldId_33674378
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44100000 31340000
Краен срок: 06.10.17
Краен срок за подаване на документи: 06.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стационарна КИС
Очаквана цена: 0,00 EUR

Периодични доставки на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2017 - 2018 г.

Външен ИН 9068758
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31300000
Краен срок: 04.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Доставка на материали за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи" в 37 (тридесет и седем) обособени позиции

Външен ИН 806166
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 38810000 31681410 31221000 31160000 31221100 31321210 31211310 31211320 31711120 31214510 33195100 31131100 31224800 38412000 38417000 24900000 09211200 09211500 38310000 09211100 31532000 31532600 31521300 31532610 31223000 31532510 30000000 24951000 39224200 31711140 44315200 44315310 42418100 44165100 44531400 44532100 19522100 24311420 42674000 44512300 42124130 44440000 42131260 44334000 19212510 44540000 44170000 44190000 44332000 44100000 44000000 44162000 44164310 44167110 42131000 44300000 39541100
Краен срок: 11.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална eлектрическа компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 631,00 BGN

Периодични доставки на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел за нуждите на Общинско предприятие ,,Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2017 - 2018 г.

Външен ИН 9068407
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31300000
Краен срок: 27.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN