Feedback

Tenders for Юридически услуги

3 590 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 359)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Техническа помощ за подпомагане на процеса за управление на риска в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 20.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Техническа помощ за подпомагане на процеса за управление на риска в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13.03.17 20.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за организация и управление на проект "Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица” 08.03.17 09.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект "Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец и с. Плешивец в Община Ружинци” по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 27.02.17 07.03.17 Видин / Vidin
Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, фин 13.02.17 21.03.17 Варна / Varna
"Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварит 13.02.17 17.02.17 София / Sofia
е "Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предвар 06.02.17 13.02.17 София / Sofia
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 19.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж 19.01.17 09.02.17 Кюстендил / Kyustendil

Техническа помощ за подпомагане на процеса за управление на риска в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Външен ИН 9062507
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Техническа помощ за подпомагане на процеса за управление на риска в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Външен ИН 9062266
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Избор на изпълнител за организация и управление на проект "Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица”

Външен ИН oldId_29044276
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 09.03.17
Краен срок за подаване на документи: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АВО - БЕЛ

"Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект "Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец и с. Плешивец в Община Ружинци” по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или

Външен ИН 9061840
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 79400000
Краен срок: 07.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА РУЖИНЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, фин

Външен ИН 772060
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 71221000 71315000 79121000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Провадия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 091 000,00 BGN

"Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварит

Външен ИН 9061408
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

е "Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предвар

Външен ИН 9061208
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 768518
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 79100000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

Външен ИН 768052
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79100000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Шумен - Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Победители: адвокат Евгени Ганев Гандев
Contractor Prices: адвокат Евгени Ганев Гандев: 6 000,00 BGN

"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж

Външен ИН 768050
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71620000 71311000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN