Feedback

Tenders for Юридически услуги

3 515 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 352)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън 28.12.16 05.01.17 Перник / Pernik
"Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки по три проекта: 1.BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски 19.12.16 28.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки по три проекта: 1.BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски 16.12.16 27.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" (ИА "СОСЕЗФ") при извършване на оценка на съответствието на вътрешни правила и процедури на РА за управление и контрол с изискванията на приложим 25.11.16 02.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по Процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на... Продължава в раздел II.1.4 22.11.16 14.12.16 Ловеч / Lovech
Обявление за възложена поръчка 16.11.16 София / Sofia
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при "Монтаж на разединители за превключване на еднофазни трансформатори 400/110/36 kV в п/ст "Златица" 400/110/36 kV 16.11.16 22.11.16 София / Sofia
прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 14.11.16 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 14.11.16 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито в междублоковото пространство на бл.383 жк."Света Троица" и бл. 299 жк."Света Троица" , район "Илинден, гр.София" 14.11.16 29.11.16 Благоевград / Blagoevgrad

Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън

Външен ИН 9060339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000 79342400
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки по три проекта: 1.BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски

Външен ИН 9060107
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000 79131000 79342400
Краен срок: 28.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 498,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки по три проекта: 1.BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски

Външен ИН 9060057
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000 79131000 79342400
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 498,00 BGN

"Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" (ИА "СОСЕЗФ") при извършване на оценка на съответствието на вътрешни правила и процедури на РА за управление и контрол с изискванията на приложим

Външен ИН 9059118
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000 79212000
Краен срок: 02.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по Процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на... Продължава в раздел II.1.4

Външен ИН 759060
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79410000 79400000 79320000 71356200 71620000 71311000 79131000
Краен срок: 14.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 90 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 758215
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.16
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79411000 79131000 79342400
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Своге
Място на изпълнение: BG:

Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при "Монтаж на разединители за превключване на еднофазни трансформатори 400/110/36 kV в п/ст "Златица" 400/110/36 kV

Външен ИН 9058668
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71500000 79131000 79342400
Краен срок: 22.11.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Външен ИН 757608
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.16
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 79421000 79131000 79342400 79200000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Царево

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

Външен ИН 757650
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.16
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 64200000 64210000 64212000 32252000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален институт за помирение и арбитраж
Победители: Българска телекомуникационна компания АД
Contractor Prices: Българска телекомуникационна компания АД: 5 108,00 BGN

"Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито в междублоковото пространство на бл.383 жк."Света Троица" и бл. 299 жк."Света Троица" , район "Илинден, гр.София"

Външен ИН 9058537
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45212220 79131000 79342400
Краен срок: 29.11.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Илинден
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN