Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 753 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 376)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016г. за Осигуряване на външни услуги, свързани с постигане на високи стандарти за качество на полаганите в ЦСРИ грижи за потребителите по проект "Възможности з 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на правна, финансова и техническа експертиза за управление на проектните дейности" 07.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта. 06.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта. 06.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на правна, финансова и техническа експертиза за управление на проектните дейности" 05.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител на дейност "Организация и управление” по проект "Създаване на работни места за продължително безработни и неактивни лица в сферата на чистотата" 06.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и администриране на проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 "Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД". 03.07.17 06.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и администриране на проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 "Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД". 30.06.17 04.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за организация, управление и отчитане на дейностите по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията за труд в "Дипи" ЕООД" 29.06.17 01.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на материали и консумативи за изпълнение на дейностите" 26.06.17 03.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016г. за Осигуряване на външни услуги, свързани с постигане на високи стандарти за качество на полаганите в ЦСРИ грижи за потребителите по проект "Възможности з

Външен ИН oldId_32050385
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79100000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Предоставяне на правна, финансова и техническа експертиза за управление на проектните дейности"

Външен ИН oldId_31859232
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000 79100000 79400000
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта.

Външен ИН oldId_31853439
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕДА-ММ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на дейностите по организация и управление на проекта.

Външен ИН oldId_31853424
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНЕКС ТРЕЙД ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Предоставяне на правна, финансова и техническа експертиза за управление на проектните дейности"

Външен ИН oldId_31825954
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79200000 79100000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител на дейност "Организация и управление” по проект "Създаване на работни места за продължително безработни и неактивни лица в сферата на чистотата"

Външен ИН oldId_31825393
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79200000 79131000
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОФИЯ КЛИЙН ЕЙДЖЪНСИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организация и администриране на проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 "Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД".

Външен ИН oldId_31742715
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 06.07.17
Краен срок за подаване на документи: 06.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАМА ПЛАСТ БГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организация и администриране на проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 "Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД".

Външен ИН oldId_31720503
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 04.07.17
Краен срок за подаване на документи: 04.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Организация и администриране на проект BG05M9OP001-1.008-1492-C01 „Съвременни и безопасни условия на труд в Гама Пласт БГ ООД“.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за организация, управление и отчитане на дейностите по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията за труд в "Дипи" ЕООД"

Външен ИН oldId_31698065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 01.07.17
Краен срок за подаване на документи: 01.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИПИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на материали и консумативи за изпълнение на дейностите"

Външен ИН oldId_31578600
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30197640 30199120 30191000 22112000 22470000 37524000 39292000 30195900 22110000 37500000 37535200 37535100 39113600 18000000 30195913 39298900 37510000 39500000 32322000 30200000
Краен срок: 03.07.17
Краен срок за подаване на документи: 03.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ"
Очаквана цена: 0,00 EUR