Feedback

Tenders for Юридически услуги

3 550 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 355)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварит 13.02.17 17.02.17 София / Sofia
е "Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предвар 06.02.17 13.02.17 София / Sofia
"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж 19.01.17 09.02.17 Кюстендил / Kyustendil
"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж 19.01.17 09.02.17 Кюстендил / Kyustendil
"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж 19.01.17 09.02.17 Кюстендил / Kyustendil
"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж 19.01.17 09.02.17 Кюстендил / Kyustendil
Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 "Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-20 16.01.17 07.02.17 Плевен / Pleven
Експ. помощ за подготовка на инв. проектно предл. по Пр. Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на "Комбинирана процедура за проект. и изгр. на компост. инсталации и на инст. за предв. третиране на бит. отп 28.12.16 02.02.17 Кюстендил / Kyustendil
"Изработване и доставка на представителни документи - дипломи за висше образование, европейско дипломно приложение свидетелства за професионална квалификация, удостоверения и др." 04.01.17 26.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън 28.12.16 05.01.17 Перник / Pernik

"Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварит

Външен ИН 9061408
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

е "Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предвар

Външен ИН 9061208
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж

Външен ИН 768050
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71620000 71311000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж

Външен ИН 768037
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71620000 71311000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж

Външен ИН 768035
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71356200 71311000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

"Предпроектни проучвания за подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграж

Външен ИН 768027
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71356200 71311000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 "Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-20

Външен ИН 767157
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85000000 79100000
Краен срок: 07.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 800,00 BGN

Експ. помощ за подготовка на инв. проектно предл. по Пр. Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на "Комбинирана процедура за проект. и изгр. на компост. инсталации и на инст. за предв. третиране на бит. отп

Външен ИН 764774
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71356200 71311000
Краен срок: 02.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 350 000,00 BGN

"Изработване и доставка на представителни документи - дипломи за висше образование, европейско дипломно приложение свидетелства за професионална квалификация, удостоверения и др."

Външен ИН 765293
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 26.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийски университет Св. Климент Охридски
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън

Външен ИН 9060339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000 79342400
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN