Контакт

Обявления за Юридически услуги

Ако вашата фирма се занимава с Юридически услуги, Вие сте на правилното място.

3 683 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 369)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Подбор на юрист по проект "Образователна интеграция право с дългосрочен ефект” 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на кухненско оборудване за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на спортни стоки за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на учебна литература и помагала за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект” 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Организиране на публични мероприятия по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Транспортни услуги за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип в това число поддръжка на тестов сайт за обучение до приключването на ДЗИ 2017г, генериране и разпространение на пароли, зареждане на сканирани формуляри за оце 13.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на учебна литература и помагала за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 03.04.17 10.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект” 03.04.17 10.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Подбор на юрист по проект "Образователна интеграция право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29966090
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79100000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на кухненско оборудване за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29966069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39221000 39221100 39711360 39711361
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на спортни стоки за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29966010
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37400000 18931100 18932000 37411130 39522540 39522530 31521320 31527210 37414200
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на учебна литература и помагала за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29965620
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22470000 22111000 22114000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29965613
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18331000 18235300 18441000 18221300 37523000 37310000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Организиране на публични мероприятия по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29965603
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 80500000 55000000 55500000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Транспортни услуги за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29965272
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

"Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип в това число поддръжка на тестов сайт за обучение до приключването на ДЗИ 2017г, генериране и разпространение на пароли, зареждане на сканирани формуляри за оце

Външен ИН 9063355
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Учебен център
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Доставка на учебна литература и помагала за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29717878
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22470000 22111000 22114000
Краен срок: 10.04.17
Краен срок за подаване на документи: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29717705
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18331000 18235300 18441000 18221300 37523000 37310000
Краен срок: 10.04.17
Краен срок за подаване на документи: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ