Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 907 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 391)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 12.02.18 15.02.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от 12.02.18 14.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 05.02.18 12.02.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 02.02.18 12.02.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от 02.02.18 09.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Подготовка на технически спецификации и тръжни документации за възлагане на обществените поръчки за дейностите по проектите, които се финансират по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 год." с две обособе 26.01.18 30.01.18 Варна / Varna
"Подготовка на технически спецификации и тръжни документации за възлагане на обществените поръчки за дейностите по проектите, които се финансират по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 год." с две обособе 17.01.18 25.01.18 Варна / Varna
"ПОДГОТОВКА НА РАМКАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА КАТО АЛТЕРНАТИВЕН СПОСОБ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ" 15.01.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Планиране архитектура на Единен портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в Сектор "Правосъдие 15.01.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на услуги по издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис". 16.01.18 19.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072909
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от

Външен ИН 9072886
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072711
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072672
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от

Външен ИН 9072659
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Подготовка на технически спецификации и тръжни документации за възлагане на обществените поръчки за дейностите по проектите, които се финансират по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 год." с две обособе

Външен ИН 9072525
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79411000 79140000
Краен срок: 30.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Подготовка на технически спецификации и тръжни документации за възлагане на обществените поръчки за дейностите по проектите, които се финансират по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 год." с две обособе

Външен ИН 9072279
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79411000 79140000
Краен срок: 25.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"ПОДГОТОВКА НА РАМКАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА КАТО АЛТЕРНАТИВЕН СПОСОБ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ"

Външен ИН 824561
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72222000 79131000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 500,00 BGN

Планиране архитектура на Единен портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в Сектор "Правосъдие

Външен ИН 824596
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72222000 79131000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 500,00 BGN

"Предоставяне на услуги по издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис".

Външен ИН 9072251
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79132100
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Прокуратура на Република България - Главен прокурор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 000,00 BGN