Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 978 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 398)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия:- "Реконструкция и 11.04.18 20.04.18 Видин / Vidin
Разработване на Комуникационен план във връзка с изпълнение на проект "Античните Родопи и Егея- Културен коридор за подпомагане на развитието на региона”/ARA-CC/, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6C.05, финансиран по Програма за сътрудничество 11.04.18 18.04.18 Кърджали / Kardzhali
Авторски надзор по време на строителството на обекти: 1. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- Етап I, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за строителство на строителни 04.04.18 18.04.18 Враца / Vratsa
"Експертна помощ на община Чипровци за подготовка на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.005 по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г, Приоритетна ос 2 "Отпадъци” 03.04.18 24.04.18 Монтана / Montana
Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки - открити процедури (чл. 18 ал. 1 т. 1 ЗОП) по реда на ЗОП. Предвижда се разработването на седем броя тръжни документации, предмета на които подробно е посочен в указанията към участниците, дос 26.03.18 29.03.18 Пазарджик / Pazardzhik
"Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи 22.03.18 27.03.18 Враца / Vratsa
Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки - открити процедури (чл. 18 ал. 1 т. 1 ЗОП) по реда на ЗОП. Предвижда се разработването на седем броя тръжни документации, предмета на които подробно е посочен в указанията към участниците, дос 15.03.18 23.03.18 Пазарджик / Pazardzhik
Изготвяне на Съвместна стратегия за подобряване на безопасността на навигацията в Долен Дунав, във връзка с проект на община Русе за "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор 12.03.18 15.03.18 Русе / Ruse
"Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи 12.03.18 22.03.18 Враца / Vratsa
"Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по процедура ВС16МЮР002-4-003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска .. 08.03.18 29.03.18 Монтана / Montana

"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия:- "Реконструкция и

Външен ИН 9074820
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 79400000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА РУЖИНЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 320,00 BGN

Разработване на Комуникационен план във връзка с изпълнение на проект "Античните Родопи и Егея- Културен коридор за подпомагане на развитието на региона”/ARA-CC/, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6C.05, финансиран по Програма за сътрудничество

Външен ИН 9074791
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 339,00 BGN

Авторски надзор по време на строителството на обекти: 1. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- Етап I, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за строителство на строителни

Външен ИН 9074641
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79121100 71247000 71521000
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Експертна помощ на община Чипровци за подготовка на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.005 по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г, Приоритетна ос 2 "Отпадъци”

Външен ИН 840688
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71210000 71356200 71311000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чипровци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки - открити процедури (чл. 18 ал. 1 т. 1 ЗОП) по реда на ЗОП. Предвижда се разработването на седем броя тръжни документации, предмета на които подробно е посочен в указанията към участниците, дос

Външен ИН 9074245
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 29.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Велинград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

"Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи

Външен ИН 9074157
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000 71241000 79131000 79723000 71313440
Краен срок: 27.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки - открити процедури (чл. 18 ал. 1 т. 1 ЗОП) по реда на ЗОП. Предвижда се разработването на седем броя тръжни документации, предмета на които подробно е посочен в указанията към участниците, дос

Външен ИН 9073889
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 23.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Велинград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Изготвяне на Съвместна стратегия за подобряване на безопасността на навигацията в Долен Дунав, във връзка с проект на община Русе за "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор

Външен ИН 9073723
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 15.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 375,00 BGN

"Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи

Външен ИН 9073733
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000 71241000 79131000 79723000 71313440
Краен срок: 22.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по процедура ВС16МЮР002-4-003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска ..

Външен ИН 833984
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 29.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN