Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 852 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 386)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, във връзка с изготвяне на проект на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на обще 27.10.17 06.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изработка и доставка на студентски книжки, дипломи за висше образование и европейско дипломно приложение за нуждите на УНСС" 24.10.17 16.11.17 София / Sofia
Възлагане на представителство на "Софийска стокова борса” АД за сключване на борсови сделки, включително покупки по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, в съответствие със ЗСБТ, ТЗ, ЗЗД, Правилник на "ССБ” АД, Правилник за производство пред Борсовия арбитр 24.10.17 31.10.17 Бургас / Burgas
Извършване на анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво ЕС и изготвяне на промени в националната нормативна уредба. 12.10.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изготвяне на технически проект "Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. маг 02.10.17 09.11.17 Видин / Vidin
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 18.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Информация при производство по обжалване 15.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2" за "Разработка на ЦАИС "Съдебен статус". 11.09.17 16.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 11.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002.Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност” 201 12.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, във връзка с изготвяне на проект на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на обще

Външен ИН 9069725
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71311200 30 79111000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изработка и доставка на студентски книжки, дипломи за висше образование и европейско дипломно приложение за нуждите на УНСС"

Външен ИН 811388
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 160 000,00 BGN

Възлагане на представителство на "Софийска стокова борса” АД за сключване на борсови сделки, включително покупки по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, в съответствие със ЗСБТ, ТЗ, ЗЗД, Правилник на "ССБ” АД, Правилник за производство пред Борсовия арбитр

Външен ИН 9069596
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66132000
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Извършване на анализ на стратегически и нормативни документи в областта на електронното здравеопазване в България и на ниво ЕС и изготвяне на промени в националната нормативна уредба.

Външен ИН 809765
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на здравеопазването
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 439 546,00 BGN

"Изготвяне на технически проект "Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. маг

Външен ИН 807855
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71410000 79121000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА РУЖИНЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Външен ИН 805814
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 72200000 72221000 72000000 71620000 79632000 72260000 72250000 72227000 79100000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Информация при производство по обжалване

Външен ИН 805394
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 79997000 79632000 79996000 72227000 72221000 71620000 72200000 72000000 72260000 72250000 79100000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2" за "Разработка на ЦАИС "Съдебен статус".

Външен ИН 804658
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 72222000
Краен срок: 16.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 166,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 804654
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 72222000
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 166,00 BGN

Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002.Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност” 201

Външен ИН 9068226
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция за инвестиции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN