Контакт

Обявления за Юридически услуги

Ако вашата фирма се занимава с Юридически услуги, Вие сте на правилното място.

3 709 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 371)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Съобщение за набиране на ценови предложения на ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 16.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на EN ISO 3834-2:2006 и EN ISO 14001:2015 и постигане и оценка на съответствието с европейски стандарт EN 1090-1:2009+A1:2012 09.05.17 19.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за извършване на услуга "Осъществяване на дейност за организация и управление на проект № BG05M9OP001-1.003-2902-C01 "Обучение и заетост за успешен бизнес" по ОП "РЧР", процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" 28.04.17 05.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Подбор на психолог по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 24.04.17 05.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Подбор на медиатор по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 24.04.17 05.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Подбор на психолог по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 24.04.17 05.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осъществяване на техническа помощ при изпълнението на проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен" 13.04.17 03.05.17 Бургас / Burgas
Подбор на юрист по проект "Образователна интеграция право с дългосрочен ефект” 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на кухненско оборудване за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на спортни стоки за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Съобщение за набиране на ценови предложения на ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Външен ИН oldId_30573972
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79340000 79131000 79952000 79341400
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на EN ISO 3834-2:2006 и EN ISO 14001:2015 и постигане и оценка на съответствието с европейски стандарт EN 1090-1:2009+A1:2012

Външен ИН oldId_30457111
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79132000
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕМОТЕРМ ЕООД

Избор на изпълнител за извършване на услуга "Осъществяване на дейност за организация и управление на проект № BG05M9OP001-1.003-2902-C01 "Обучение и заетост за успешен бизнес" по ОП "РЧР", процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015"

Външен ИН oldId_30244241
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79100000
Краен срок: 05.05.17
Краен срок за подаване на документи: 05.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕМ ТЕХ 1 ЕООД

Подбор на психолог по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_30204019
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85121270
Краен срок: 05.05.17
Краен срок за подаване на документи: 05.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Подбор на медиатор по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_30102368
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85000000 79100000
Краен срок: 05.05.17
Краен срок за подаване на документи: 05.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Подбор на психолог по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_30102037
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85121270
Краен срок: 05.05.17
Краен срок за подаване на документи: 05.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Осъществяване на техническа помощ при изпълнението на проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен"

Външен ИН 783206
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71541000 71300000 71800000 79100000 90700000
Краен срок: 03.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 405 000,00 BGN

Подбор на юрист по проект "Образователна интеграция право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29966090
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79100000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на кухненско оборудване за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29966069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39221000 39221100 39711360 39711361
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на спортни стоки за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29966010
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37400000 18931100 18932000 37411130 39522540 39522530 31521320 31527210 37414200
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ