Контакт

Обявления за Юридически услуги

Обществени поръчки за правни и юридически услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 812 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 382)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002.Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност” 201 12.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на градински материали за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 21.08.17 27.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и управление на проекта 22.08.17 23.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и управление на проекта - технически сътрудник 22.08.17 23.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за организация и управление на проекта 21.08.17 22.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект” 21.08.17 27.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност "Технически сътрудник" по проект BG05M9OP001-1.003-3139-С01 "НА РАБОТА В "ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ", спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. 19.08.17 21.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Управление, изпълнение, отчитане, мониторинг и контрол на проекта 16.08.17 18.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга във връзка с организация и управление на дейностите по договор № BG05M9OP001-1.008-0935-C01, проект "Баланс на професионалния със семейния и личен живот, здравословна работна среда - ресурс за повишаване конкурентоспособността на "НОВ 15.08.17 20.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуги по организация и управление на проекта от технически сътрудник 15.08.17 17.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002.Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност” 201

Външен ИН 9068226
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция за инвестиции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Доставка на градински материали за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_32811691
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39224350 44511120 44511200 39224200 18141000 18424000 44820000 19640000 14212410
Краен срок: 27.08.17
Краен срок за подаване на документи: 27.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организация и управление на проекта

Външен ИН oldId_32807873
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 23.08.17
Краен срок за подаване на документи: 23.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организация и управление на проекта - технически сътрудник

Външен ИН oldId_32807869
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 23.08.17
Краен срок за подаване на документи: 23.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНТЕКС ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за организация и управление на проекта

Външен ИН oldId_32806646
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 22.08.17
Краен срок за подаване на документи: 22.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОДУЛ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_32782792
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 33141620 34928300 30195900 32320000 30200000 32322000 38651000 30195913 39113200 39113000 39121200
Краен срок: 27.08.17
Краен срок за подаване на документи: 27.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за длъжност "Технически сътрудник" по проект BG05M9OP001-1.003-3139-С01 "НА РАБОТА В "ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ", спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

Външен ИН oldId_32779532
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.08.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 21.08.17
Краен срок за подаване на документи: 21.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАЛИЛЕО.БГ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Управление, изпълнение, отчитане, мониторинг и контрол на проекта

Външен ИН oldId_32717868
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 18.08.17
Краен срок за подаване на документи: 18.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Извършване на услуга във връзка с организация и управление на дейностите по договор № BG05M9OP001-1.008-0935-C01, проект "Баланс на професионалния със семейния и личен живот, здравословна работна среда - ресурс за повишаване конкурентоспособността на "НОВ

Външен ИН oldId_32695795
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79200000 79131000
Краен срок: 20.08.17
Краен срок за подаване на документи: 20.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОВА ЛИНИЯ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по организация и управление на проекта от технически сътрудник

Външен ИН oldId_32692595
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79131000
Краен срок: 17.08.17
Краен срок за подаване на документи: 17.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД
Очаквана цена: 0,00 EUR