Контакт

Обявления за Каучукови продукти

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е производство или доставка на гуми, ленти и всякакви видове каучукови продукти, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 772 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 378)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД "Охрана”. 16.04.18 20.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на външни гуми (летни и зимни) за служебните моторни превозни средства, предоставени за ползване на ТД на НАП Варна” 04.04.18 10.04.18 Варна / Varna
"Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД "Охрана”. 30.03.18 16.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Закупуване на външни гуми за служебни автомобили на ТД на НАП София”. 29.03.18 12.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини 28.03.18 02.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на нови летни и зимни гуми за моторни превозни средства /МПС/, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково. 28.03.18 04.04.18 Хасково / Haskovo
"Доставка на външни гуми за леки автомобили за ТД на НАП Бургас " 28.03.18 10.04.18 Бургас / Burgas
"Доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП "ДГС Ардино" за срок от 24 м." 20.03.18 25.04.18 Кърджали / Kardzhali
„Доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, за срок от 24 м.“ 22.03.18 25.04.18 17:00 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на електрически осветителни лампи и ремъци, необходими за текущо поддържане на релсови самоходни специализирани машини (РССМ) и моторни влекачи за период от две години по 2 обособени позиции”, както следва:Обособена позиция 1: "Доставка на елект 21.03.18 29.03.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД "Охрана”.

Външен ИН 9074951
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Доставка на външни гуми (летни и зимни) за служебните моторни превозни средства, предоставени за ползване на ТД на НАП Варна”

Външен ИН 9074622
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 10.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

"Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД "Охрана”.

Външен ИН 9074448
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Закупуване на външни гуми за служебни автомобили на ТД на НАП София”.

Външен ИН 9074402
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 12.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 700,00 BGN

Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини

Външен ИН 9074385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 34352100 34352200 34352300
Краен срок: 02.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална служба за охрана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на нови летни и зимни гуми за моторни превозни средства /МПС/, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково.

Външен ИН 9074386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 34352100 34352300 50116510
Краен срок: 04.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на външни гуми за леки автомобили за ТД на НАП Бургас "

Външен ИН 9074372
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 10.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП "ДГС Ардино" за срок от 24 м."

Външен ИН 836668
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/ - Смолян, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТП ДГС Ардино/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

„Доставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП „ДГС Ардино“, за срок от 24 м.“

Външен ИН TED.125606-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 25.04.18 17:00
Брой: 2018057
Дата на изпращане на обявлението: 20.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/ — Смолян, Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ /ТП „ДГС Ардино“/
Място на изпълнение: BG: Кърджали
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Доставка на електрически осветителни лампи и ремъци, необходими за текущо поддържане на релсови самоходни специализирани машини (РССМ) и моторни влекачи за период от две години по 2 обособени позиции”, както следва:Обособена позиция 1: "Доставка на елект

Външен ИН 9074088
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31531000 19212510
Краен срок: 29.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 970,00 BGN