Контакт

Обявления за Каучукови продукти

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е производство или доставка на гуми, ленти и всякакви видове каучукови продукти, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 494 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 350)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”- гр.Русе при "Северноцентрално държавно предприятие”ДП - гр.Габрово 15.11.17 21.11.17 Русе / Ruse
Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП ДЛС"Дунав”, гр.Русе при "Северно централно държавно предприятие”ДП, гр.Габрово” 15.11.17 21.11.17 Русе / Ruse
"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП и УЦ на НАП "Боровец"" 13.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово” 10.11.17 16.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ЦУ при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово 09.11.17 13.11.17 Габрово / Gabrovo
"Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 "Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции" и Обособена позиция 08.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” 06.11.17 13.11.17 Русе / Ruse
Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”, гр. Русе при "Северноцентрално държавно предприятие "ДП, гр.Габрово 03.11.17 14.11.17 Русе / Ruse
"Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й” 03.11.17 06.11.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДГС Елена гр.Елена 02.11.17 10.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”- гр.Русе при "Северноцентрално държавно предприятие”ДП - гр.Габрово

Външен ИН 9070369
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП ДЛС"Дунав”, гр.Русе при "Северно централно държавно предприятие”ДП, гр.Габрово”

Външен ИН 9070370
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34352300
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП и УЦ на НАП "Боровец""

Външен ИН 9070262
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 495,00 BGN

"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово”

Външен ИН 9070202
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие гр.Габрово ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ЦУ при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово

Външен ИН 9070157
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 200,00 BGN

"Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 "Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции" и Обособена позиция

Външен ИН 9070147
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 31400000 19510000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Технически операции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 972,00 BGN

"Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе”

Външен ИН 9070042
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”, гр. Русе при "Северноцентрално държавно предприятие "ДП, гр.Габрово

Външен ИН 9069982
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34352300
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово- Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав-Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Доставка на външни гуми за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й”

Външен ИН 9069971
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 500,00 BGN

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДГС Елена гр.Елена

Външен ИН 9069909
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП град Габрово- Териториално Поделение Държавно горско стопанство Елена гр.Елена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN