Контакт

Обявления за Каучукови продукти

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Каучуковите продукти, то Вие сте на правилното място.

3 082 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 309)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на летни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции"; Обособена позиция № 19.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Закупуване на външни гуми за служебни автомобили на ТД на НАП София”. 13.04.17 19.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 12.04.17 18.04.17 Габрово / Gabrovo
оставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за автомобили, собственост на РДГ - Благоевград, включително сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на автомобилите, собственост на РДГ - Благоевград по обособени позиции, 11.04.17 19.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на стелки 10.04.17 19.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД "Охрана”. 07.04.17 20.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка: " Доставка на външни гуми за леки автомобили за ТД на НАП гр.Бургас" 07.04.17 11.04.17 Югоизточен / Yugoiztochen
Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на летни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции"; Обособена позиция № 06.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Болярка” гр. Велико Търново, при "СЦДП” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 6120.00 лева (шест хиляди и сто и двадесет лева) без Д 05.04.17 18.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 05.04.17 12.04.17 Габрово / Gabrovo

Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на летни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции"; Обособена позиция №

Външен ИН 9063455
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 38550000 19510000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

"Закупуване на външни гуми за служебни автомобили на ТД на НАП София”.

Външен ИН 9063349
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 500,00 BGN

ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Външен ИН 9063321
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03420000 34351100 19510000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

оставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за автомобили, собственост на РДГ - Благоевград, включително сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на автомобилите, собственост на РДГ - Благоевград по обособени позиции,

Външен ИН 9063293
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34300000 34350000 50100000 50116500 50116510 19510000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Доставка на стелки

Външен ИН oldId_29818706
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34300000 19510000
Краен срок: 19.04.17
Краен срок за подаване на документи: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД

"Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД "Охрана”.

Външен ИН 9063136
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка: " Доставка на външни гуми за леки автомобили за ТД на НАП гр.Бургас"

Външен ИН 9063170
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на летни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции"; Обособена позиция №

Външен ИН 9063090
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 38550000 19510000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Болярка” гр. Велико Търново, при "СЦДП” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 6120.00 лева (шест хиляди и сто и двадесет лева) без Д

Външен ИН 9063030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Болярка гр. Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 120,00 BGN

ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Външен ИН 9063051
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03420000 19510000 34351100
Краен срок: 12.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN