Feedback

Tenders for Каучукови продукти

2 874 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 288)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ДОСТАВКА НА ГУМИ 21.00-35 30.12.16 16.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП" 21.12.16 23.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на летни, зимни и всесезонни гуми за леки, лекотоварни, товарни, високопроходими и специализирани автомобили и мотоциклети на СЗДП за срок от 36 месеца” 20.12.16 10.01.17 Враца / Vratsa
Решение за откриване на процедура 09.11.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП" 13.12.16 20.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на гуми по три обособени позиции” 09.12.16 05.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на ископно насипни работи, строителни машини и об 05.12.16 10.01.17 Смолян / Smolyan
„Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини и об.“„Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)“„Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно- насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер –товара (...))“„Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“„Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, (...)“ 08.12.16 10.01.17 17:00 Смолян / Smolyan
Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Елена, град Елена 05.12.16 21.12.16 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България” АД и услуги по демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми и джанти" 29.11.16 04.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

ДОСТАВКА НА ГУМИ 21.00-35

Външен ИН oldId_27799416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34350000 19511200
Краен срок: 16.01.17
Краен срок за подаване на документи: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:

"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП"

Външен ИН 9060189
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 23.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 990,00 BGN

"Доставка на летни, зимни и всесезонни гуми за леки, лекотоварни, товарни, високопроходими и специализирани автомобили и мотоциклети на СЗДП за срок от 36 месеца”

Външен ИН 763468
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 34352100 34352200 34352300 34411200
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 195 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 763170
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31214100 31221000 31224000 31321000 31342000 44812310 44820000 44832200 44832000 14812000 19522100 24910000 24959000 24963000 31711140 44531400 44531510 44440000 42141200 44511000 44162000 44334000 44167000 42600000 44510000 44163000 44172000 44174000 44425200
Дата на изпращане на обявлението: 16.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 549 301,00 BGN

"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП"

Външен ИН 9059876
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 20.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 990,00 BGN

"Доставка на гуми по три обособени позиции”

Външен ИН 761854
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000 19511200
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 129 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на ископно насипни работи, строителни машини и об

Външен ИН 760960
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34300000 34350000 34352000
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

„Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини и об.“„Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)“„Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно- насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер –товара (...))“„Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“„Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, (...)“

Външен ИН TED.431372-2016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34300000 34350000 34352000
Краен срок: 10.01.17 17:00
Брой: 2016237
Дата на изпращане на обявлението: 05.12.16
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ЮЦДП ТП „Държавно ловно стопанство — Извора“
Място на изпълнение: BG: Smolyan

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Елена, град Елена

Външен ИН 9059444
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000 19510000
Краен срок: 21.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП град Габрово- Териториално Поделение Държавно горско стопанство Елена гр.Елена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

"Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България” АД и услуги по демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми и джанти"

Външен ИН 760162
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 04.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕЗ Разпределение България АД
Очаквана цена: 650 000,00 BGN