Контакт

Обявления за Кетъринг

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за кетъринг, доставка на готова храна, снабдяване на обществени кухни и столове и всичко свързано с тях.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 887 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 689)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Настоящата поръчка е с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги Вяра, Надежда и Любов в с. Марчево, общ. Гърмен и изпълнението на проект "Топъл обяд” . В ЦСУ "Вяра, Надежда, Любов се доставят хранителни продукти не 15.01.18 18.01.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на 49. ОУ "Бенито Хуарес" 12.01.18 16.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: "Осигуряване на топъл обяд в Община Антон", проектно предложение № BG05FMOP001-3.002-0220, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за евро 10.01.18 18.01.18 София / Sofia
" Доставка на обяд - основно ястие и питка хляб за учениците от I до V клас, включени в целодневна организация на учебния ден в СУ ”Васил Левски"- гр. Долни чифлик. 05.01.18 08.01.18 Варна / Varna
Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от I до VII клас, включително, в СУ "Христо Ботев”, с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково” 05.01.18 10.01.18 Хасково / Haskovo
Настоящата поръчка е с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги Вяра, Надежда и Любов в с. Марчево, общ. Гърмен и изпълнението на проект "Топъл обяд” . В ЦСУ "Вяра, Надежда, Любов се доставят хранителни продукти не 05.01.18 12.01.18 Благоевград / Blagoevgrad
ДОСТАВКА НА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете хранителни продукти, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация. 05.01.18 11.01.18 София / Sofia
Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на 49. ОУ "Бенито Хуарес" 04.01.18 11.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на готови закуски и готов топъл обяд в СУ Свети Климент Охридски, за календарнапо две обособени позиции- прогнозна стойност по първа обособена позиция - 13251,00 лв без ДДС- прогнозна стойност по втора обособена позиция - 70824,00 лв без ДДС 03.01.18 10.01.18 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в " ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД 02.01.18 16.01.18 Стара Загора / Stara Zagora

Настоящата поръчка е с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги Вяра, Надежда и Любов в с. Марчево, общ. Гърмен и изпълнението на проект "Топъл обяд” . В ЦСУ "Вяра, Надежда, Любов се доставят хранителни продукти не

Външен ИН 9072205
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15620000 15625000 15626000 15800000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на 49. ОУ "Бенито Хуарес"

Външен ИН 9072170
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15894210 03200000 15813000 15500000
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 49. ОУ „Бенито Хуарес
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 500,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: "Осигуряване на топъл обяд в Община Антон", проектно предложение № BG05FMOP001-3.002-0220, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за евро

Външен ИН 9072115
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Антон
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 700,00 BGN

" Доставка на обяд - основно ястие и питка хляб за учениците от I до V клас, включени в целодневна организация на учебния ден в СУ ”Васил Левски"- гр. Долни чифлик.

Външен ИН 9072025
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 968,00 BGN

Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от I до VII клас, включително, в СУ "Христо Ботев”, с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково”

Външен ИН 9072028
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 55524000 15813000
Краен срок: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 249,00 BGN

Настоящата поръчка е с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги Вяра, Надежда и Любов в с. Марчево, общ. Гърмен и изпълнението на проект "Топъл обяд” . В ЦСУ "Вяра, Надежда, Любов се доставят хранителни продукти не

Външен ИН 9072027
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15620000 15625000 15626000 15800000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете хранителни продукти, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация.

Външен ИН 9072016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000 55500000
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ”ЦАР ФЕРДИНАНДІ”ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плод за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на 49. ОУ "Бенито Хуарес"

Външен ИН 9071988
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15894210 03200000 15813000 15500000
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 49. ОУ „Бенито Хуарес
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 500,00 BGN

Доставка на готови закуски и готов топъл обяд в СУ Свети Климент Охридски, за календарнапо две обособени позиции- прогнозна стойност по първа обособена позиция - 13251,00 лв без ДДС- прогнозна стойност по втора обособена позиция - 70824,00 лв без ДДС

Външен ИН 9071967
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15894210 15811000
Краен срок: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Свети Климент Охридски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 84 075,00 BGN

Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в " ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД

Външен ИН 9071939
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85111500 55523000
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве-Стара Загора-ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN