Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на компютърно оборудване и принадлежности за офиса, тонери, принтери, хартия, канцеларски материали. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 405 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2141)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи, намиращи се в поддръжка до 30 ноември 2017г. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя - диагностика, ремонт и подмяна на дефекти 17.11.17 21.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на персонални компютри - 5 (пет) броя. 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на доставчик на канцеларски материали и консумативи" с две обособени позиции:Обособена позиция №1 - "Доставка на канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоки 16.11.17 20.11.17 Перник / Pernik
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Медицински университет - Пловдив" в изпълнение на договор № BG05M2OP001-2.009-0025-C01 по проект "Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А 15.11.17 20.11.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0 14.11.17 17.11.17 Кърджали / Kardzhali
Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале 13.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на мултимедийни проектори, интерактивни дъски, таблети и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на 7 /седем/ броя общински детски градини на територията на Община Благоевград”. 13.11.17 20.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц 13.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на касови книги, кламери, папки дело с връзки, папки с машинки. 10.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и въвеждане в експлоатация на активи по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лаптоп-7 броя; Обособена позиция 2: Сървър - 1 брой; Обособена позиция 3: Дрон с фотокамера-1 брой; Дрон с термовизионна камера-1брой; Обособена позиция 4: Тестов 09.11.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи, намиращи се в поддръжка до 30 ноември 2017г. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя - диагностика, ремонт и подмяна на дефекти

Външен ИН 9070463
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50323000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

Доставка на персонални компютри - 5 (пет) броя.

Външен ИН 9070413
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30213300
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Избор на доставчик на канцеларски материали и консумативи" с две обособени позиции:Обособена позиция №1 - "Доставка на канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоки

Външен ИН 9070399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Медицински университет - Пловдив" в изпълнение на договор № BG05M2OP001-2.009-0025-C01 по проект "Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А

Външен ИН 9070381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30190000 30237320 30234000 30197100 30197320 22851000 30197330 30192121 30192125 30192900 30199000 30197220 22852000 30199710
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 856,00 BGN

"Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0

Външен ИН 9070288
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 516,00 BGN

Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале

Външен ИН 9070268
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22900000 30199792 22816000 22321000 38111100 39295200 30199730 15842200 39221120
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на мултимедийни проектори, интерактивни дъски, таблети и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на 7 /седем/ броя общински детски градини на територията на Община Благоевград”.

Външен ИН 9070273
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32322000 30213100 30213200 38652120
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 545,00 BGN

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц

Външен ИН 9070283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34913000 30237000 31156000 31213300 30237140 30211000 31224400 39717100 32562100 30216000 30237360 30236110 30237132 30234000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Национална сигурност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 998,00 BGN

Доставка на касови книги, кламери, папки дело с връзки, папки с машинки.

Външен ИН 9070213
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22813000 22852000 30197220
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска градска прокуратура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 500,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на активи по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лаптоп-7 броя; Обособена позиция 2: Сървър - 1 брой; Обособена позиция 3: Дрон с фотокамера-1 брой; Дрон с термовизионна камера-1брой; Обособена позиция 4: Тестов

Външен ИН oldId_34707206
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48800000 33120000 09332000 48300000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОЛАР ДИЗАЙН ПЛЕВЕН ООД
Очаквана цена: 193 650,00 BGN