Feedback

Tenders for Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

17 993 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1800)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен 13.01.17 13.01.17 Бургас / Burgas
Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - 11.01.17 16.01.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”. 10.01.17 17.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на лентови носители за архивиране и съхранение на данни на АИС в мрежата за предаване на данни на МВР"Обособена позиция 1 /ОП1/№Описание на лентови носители "или еквивалент/и” брой1HP LTO Ultrium 3 Data Cartridge C7973A 400/800 GB 3002HP LTO Ult 10.01.17 16.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра "Герзовица" към ДПФЗД - ТП Пловдив, Подразделение Смолян", по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Доставка на кофички за кисело мляко;Обособена позиция № 2 "Изработване и на кли 09.01.17 16.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати 09.01.17 17.01.17 Габрово / Gabrovo
Избор на изпълнител на Дейност Дейност "Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидираната заетост по проекта" 08.01.17 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в "НОЛА 7" ООД 06.01.17 13.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен 06.01.17 13.01.17 Бургас / Burgas
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дисков масив 04.01.17 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен

Външен ИН 9060636
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 22851000 22852000 30192000 39263000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 293 987,00 BGN

Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) -

Външен ИН 9060549
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 39162100 39162000 39263000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Никола Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 000,00 BGN

"Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”.

Външен ИН 9060534
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 30199000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Очаквана цена: 6 999 762,00 BGN

"Доставка на лентови носители за архивиране и съхранение на данни на АИС в мрежата за предаване на данни на МВР"Обособена позиция 1 /ОП1/№Описание на лентови носители "или еквивалент/и” брой1HP LTO Ultrium 3 Data Cartridge C7973A 400/800 GB 3002HP LTO Ult

Външен ИН 9060536
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30234500 30234600 30234700
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 925,00 BGN

"Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра "Герзовица" към ДПФЗД - ТП Пловдив, Подразделение Смолян", по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Доставка на кофички за кисело мляко;Обособена позиция № 2 "Изработване и на кли

Външен ИН 9060494
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15500000 30199760 19520000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Фонд затворно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 400,00 BGN

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати

Външен ИН 9060501
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197000 37524100 39263000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 395,00 BGN

Избор на изпълнител на Дейност Дейност "Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидираната заетост по проекта"

Външен ИН oldId_27841063
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213000 31210000 31154000 30232000 48820000 32410000 32420000
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: А+Т 96 ЕООД

Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в "НОЛА 7" ООД

Външен ИН oldId_27840828
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 48820000 30213000 30232000 30214000
Краен срок: 13.01.17
Краен срок за подаване на документи: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОЛА 7 ООД

"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен

Външен ИН 9060469
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 22851000 22852000 30192000 39263000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 293 987,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дисков масив

Външен ИН oldId_27814615
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30233141
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД