Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на компютърно оборудване и принадлежности за офиса, тонери, принтери, хартия, канцеларски материали. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 667 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2067)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях. 13.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране".Настоящата поръчка се провежда във връзка с необходимостта от поддръжка на ИТ системите в АЯР. Наличните системи и бройката служители създават предпо 13.09.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на консумативи за офис техника и профилактика” 13.09.17 20.09.17 Варна / Varna
"Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град". 11.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД 11.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на копирна и печатарска хартия”. 08.09.17 15.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01", по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.0 08.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,СИНЧЕЦ‘‘ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘. 07.09.17 15.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Закупуване на машини и оборудване по проект "Повишаване на конкурентоспособността на ФИШ ИНВЕСТ ООД" по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на Машина за сортиране на риба - 1 брой; Обособена позиция 2 - Доставка на Двигател за ло 07.09.17 11.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД

Външен ИН 9068397
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях.

Външен ИН 9068271
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50312600 50312610 32420000 72110000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Предмет на поръчката: "Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране".Настоящата поръчка се провежда във връзка с необходимостта от поддръжка на ИТ системите в АЯР. Наличните системи и бройката служители създават предпо

Външен ИН 9068244
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50324100
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”

Външен ИН 9068253
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град".

Външен ИН 9068175
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197630
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионално управление на образованието - София-град
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД

Външен ИН 9068146
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на копирна и печатарска хартия”.

Външен ИН 9068113
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197630 30197642
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01", по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.0

Външен ИН 9068095
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199500 30197630
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 076,00 BGN

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,СИНЧЕЦ‘‘ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘.

Външен ИН 9068051
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 39100000 39162000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Марица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

"Закупуване на машини и оборудване по проект "Повишаване на конкурентоспособността на ФИШ ИНВЕСТ ООД" по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на Машина за сортиране на риба - 1 брой; Обособена позиция 2 - Доставка на Двигател за ло

Външен ИН oldId_33126910
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34310000 30132000
Краен срок: 11.09.17
Краен срок за подаване на документи: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФИШ ИНВЕСТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR