Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на компютърно оборудване и принадлежности за офиса, тонери, принтери, хартия, канцеларски материали. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 984 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1999)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за извършване на услуги по информиране и публичност 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора 19.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
Изработка и доставка на материали за осигуряване на информиране и публичност Об. позиция 1 Информационни материали - Информационен плакат Об. позиция 2: Информационно съобщение Об. позиция 3: Промоционални материали - Химикалки 18.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на офис оборудване по проект "Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД" 18.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване на информационни материали в рамките на проект "Подобряване на работната среда в "Хидробетон" ООД" 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Информиране и публичност на проекта 18.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС 160/01.07.2016 г. за избор на изпълнител на дейност "Визуализация на проект" по проект BG16RFOP002-2.002-0449-C01 "Развитие на управленския капацитет в "МИМ България" АД 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG05M9OP001-1.003-1890-C01: "Създаване на нови устойчиви работни места в "Ек 17.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за събиране на ценови оферти- Доставка на материали и консумативи, необходими за осъществяване на дейностите по проекта 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за Проект "Шарени мъниста" по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейск 17.07.17 21.07.17 Пазарджик / Pazardzhik

Избор на изпълнител за извършване на услуги по информиране и публичност

Външен ИН oldId_32186306
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79340000 22120000 22462000 35261000 44423400 30192121 30196100 30234600
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Вилмар Контрол" ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора

Външен ИН 9066393
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192110 30125100
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тракийски университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 516,00 BGN

Изработка и доставка на материали за осигуряване на информиране и публичност Об. позиция 1 Информационни материали - Информационен плакат Об. позиция 2: Информационно съобщение Об. позиция 3: Промоционални материали - Химикалки

Външен ИН oldId_32111823
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22120000 35261000 30192121
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОМЕ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за доставка на офис оборудване по проект "Откриване на нови работни места в Плеядес България ООД"

Външен ИН oldId_32085701
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30211400 31210000 31154000 30231320 48820000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изработване на информационни материали в рамките на проект "Подобряване на работната среда в "Хидробетон" ООД"

Външен ИН oldId_32081693
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22100000 22150000 22459100 22462000 30192121
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХИДРОБЕТОН ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Информиране и публичност на проекта

Външен ИН oldId_32081378
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22100000 22459100 22462000 22120000 30192121 30196100 30197200 22852000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР РУРИКОМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС 160/01.07.2016 г. за избор на изпълнител на дейност "Визуализация на проект" по проект BG16RFOP002-2.002-0449-C01 "Развитие на управленския капацитет в "МИМ България" АД

Външен ИН oldId_32080030
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 79340000 22459100 22817000 30196100
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИМ - БЪЛГАРИЯ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG05M9OP001-1.003-1890-C01: "Създаване на нови устойчиви работни места в "Ек

Външен ИН oldId_32076865
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30197640 30199120 30125100 30125120 22850000 22852000 30197200
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕКСТРИЙМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за събиране на ценови оферти- Доставка на материали и консумативи, необходими за осъществяване на дейностите по проекта

Външен ИН oldId_32076806
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30125100 30197640 30199120 22850000 30192121
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стиво Х ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за Проект "Шарени мъниста" по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейск

Външен ИН 9066342
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 30213100 30213200 30216110 30232100 30232000 39122100 38651000 32340000 32332100 32343000 38652120 32331300 38653400 42715000 42994230
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Пещера
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 329,00 BGN