Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Компютри, офис техника, оборудване и консумативи. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

19 326 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1933)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на услуга във връзка с осигуряването на Публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Материали за визуализация и публичност във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за интегрирането на нова работна сила в сферата на куриерските услуги" 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на тонер касети и принадлежности за компютър за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия” 23.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”. 19.05.17 26.05.17 Ямбол / Yambol
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”. 19.05.17 26.05.17 Ямбол / Yambol
Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МИ-МВР 19.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на оборудване 19.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за управление на бизнес процесите по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за аудио-визуална пост продукция (1 бр.) Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за управление на прои 18.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване за нуждите на ДП "Фонд затворно дело"" 18.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново” 18.05.17 26.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Извършване на услуга във връзка с осигуряването на Публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01

Външен ИН oldId_30855665
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22459100 22460000 18441000 30199792
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД

Материали за визуализация и публичност във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за интегрирането на нова работна сила в сферата на куриерските услуги"

Външен ИН oldId_30855281
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22150000 22120000 22459100 22100000 30192121 79340000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛЕАС ЕООД

Доставка на тонер касети и принадлежности за компютър за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”

Външен ИН 9064572
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125000 30125100
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

"Доставка на консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”.

Външен ИН 9064481
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125100 30237320 30234600
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”.

Външен ИН 9064479
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197630 30197000 39263000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МИ-МВР

Външен ИН 9064493
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30125100 30192000 39263000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински институт - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 588,00 BGN

Доставка на оборудване

Външен ИН oldId_30712542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 32250000 32333200 38652120 39112000 39717200 42512000 48000000 30195913 30195920
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стопанска камара - Велико Търново

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за управление на бизнес процесите по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за аудио-визуална пост продукция (1 бр.) Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за управление на прои

Външен ИН oldId_30711289
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 30200000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРО ФИЛМС ООД

"Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване за нуждите на ДП "Фонд затворно дело""

Външен ИН 9064447
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 30000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Фонд затворно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново”

Външен ИН 9064441
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 30200000 50320000 30237000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN