Feedback

Tenders for Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

18 629 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1863)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за "Доставка на канцеларски материали и консумативи" 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване за дизайн по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД" 17.03.17 22.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на принтер по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД" 17.03.17 22.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване, обзавеждане и ДНА за новоразкрити работни места 17.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на техническо оборудване по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД" 20.03.17 22.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели 17.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа 16.03.17 23.03.17 Плевен / Pleven
"Доставка на персонални преносими компютри-5 броя" 15.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходимо за внедряване на новият метод в производство: Медицински 3д скенер за пред мишница; 2 броя; Широкоформатен 3д принтер 2 броя; 16.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали

Външен ИН oldId_29405192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22462000 22150000 30192121 22852000 22817000 30196100 30197210 30234600
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за "Доставка на канцеларски материали и консумативи"

Външен ИН oldId_29355121
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30125100 30197643 30197630
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕСИ ООД

Доставка на оборудване за дизайн по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД"

Външен ИН oldId_29308264
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213100 31210000 48000000
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИК-БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД

Доставка на принтер по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД"

Външен ИН oldId_29308207
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30232100
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИК-БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД

Доставка на оборудване, обзавеждане и ДНА за новоразкрити работни места

Външен ИН oldId_29308243
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30211400 30231320 30232000 38652120 32322000 39112000 39120000 30193200 39131000 48000000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Доставка на техническо оборудване по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД"

Външен ИН oldId_29307495
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213100
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИК-БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД

Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели

Външен ИН 9062455
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа

Външен ИН 9062403
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 39000000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 992,00 BGN

"Доставка на персонални преносими компютри-5 броя"

Външен ИН oldId_29236610
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ООД

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, необходимо за внедряване на новият метод в производство: Медицински 3д скенер за пред мишница; 2 броя; Широкоформатен 3д принтер 2 броя;

Външен ИН oldId_29236300
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30232100
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДА ТРАНС ООД