Контакт

Обявления за Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Компютри, офис техника, оборудване и консумативи. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място.

18 967 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1897)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа". 21.04.17 24.04.17 Плевен / Pleven
Изработка и доставка на рекламни материали до офиса на МГ Експерт ЕООД 20.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Хардуер: Сървъри -4 бр.; Хранилище за данни - 1бр.; Хранилище за архиви - 1 бр.; Управляеми комутатори 12 порта 10GBase-T - 3 бр.; Управляем комутатор, 48 порта 1GbE - 1 бр.; Защитна стена - 2 бр.; Мобил 13.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуги за: 1. Изработка на 1 бр. информационна табела, 2. Изработка на 1 бр. временна информационна табела, 3. Изработка на 100 бр. информационни материали, 4. Изработка на 50 бр. информационни USB стикове 18.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне за временно възмездно ползване на система за безжично гласуване за нуждите на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет" 18.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", включваща две обособени позиции:Поз. 1 "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард"Поз. 2 "Доставка 13.04.17 20.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ "РАЛИЦА" В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели;Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване;Обосо 13.04.17 24.04.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на офис бюра и контейнери 13.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Наем на техника в това число 6 бр. Сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства за сървърно оборудване, софтуер за отдалечено управление на сървърни конзоли, комуникационно оборудване , архивираща техника, мрежови принтери.” 12.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа". 12.04.17 20.04.17 Плевен / Pleven

Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа".

Външен ИН 9063566
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 303,00 BGN

Изработка и доставка на рекламни материали до офиса на МГ Експерт ЕООД

Външен ИН oldId_30065138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 22120000 30192121
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МГ-ЕКСПЕРТ ЕООД

Доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Хардуер: Сървъри -4 бр.; Хранилище за данни - 1бр.; Хранилище за архиви - 1 бр.; Управляеми комутатори 12 порта 10GBase-T - 3 бр.; Управляем комутатор, 48 порта 1GbE - 1 бр.; Защитна стена - 2 бр.; Мобил

Външен ИН oldId_29999348
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48000000
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД

Предоставяне на услуги за: 1. Изработка на 1 бр. информационна табела, 2. Изработка на 1 бр. временна информационна табела, 3. Изработка на 100 бр. информационни материали, 4. Изработка на 50 бр. информационни USB стикове

Външен ИН oldId_29992344
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 30237132 30234600 79800000 22100000
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД

"Предоставяне за временно възмездно ползване на система за безжично гласуване за нуждите на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет"

Външен ИН 9063448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30210000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 670,00 BGN

"Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", включваща две обособени позиции:Поз. 1 "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард"Поз. 2 "Доставка

Външен ИН 9063362
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125100
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието и храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ "РАЛИЦА" В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели;Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване;Обосо

Външен ИН 9063376
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39100000 39300000 39500000 39700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 750,00 BGN

Доставка на офис бюра и контейнери

Външен ИН oldId_29962010
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 30193200
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

"Наем на техника в това число 6 бр. Сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства за сървърно оборудване, софтуер за отдалечено управление на сървърни конзоли, комуникационно оборудване , архивираща техника, мрежови принтери.”

Външен ИН 9063308
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30211000 30200000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Учебен център
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа".

Външен ИН 9063331
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 303,00 BGN