Feedback

Tenders for Компютри, офис техника, оборудване и консумативи

18 296 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1830)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на офис материали и консумативи, обезпечаващи дейността на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-0273- 01"Модел за личностно развитие и устойчива заетост в "Палад" ЕООД” 17.02.17 21.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност /2,00, 5,00 и 10,00 лева/. На ваучерите, имащи надлежна защита, следва да бъде отбелязано, че са издадени по смисъла на Наредба №11/21.12.2005год. н 17.02.17 22.02.17 Габрово / Gabrovo
"Доставка на допълнителни 4 броя дисплеи за доизграждане на видеостена в АСК 3 на БНТ" 16.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим” 14.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материали за теоретично обучение "Работник в заведения за хранене и развлечения" 811090 15.02.17 16.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г." 11.02.17 22.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект № BG05M9OP001-1.003-0125-C01 "Създаване на условия за устойчива заетост в "АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД чрез разкриване на нови работни места”. 14.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на компютърно оборудване и софтуерни продукти 13.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт 10.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград"Обособена позиция № 2 "Д 10.02.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv

Избор на изпълнител за доставка на офис материали и консумативи, обезпечаващи дейността на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-0273- 01"Модел за личностно развитие и устойчива заетост в "Палад" ЕООД”

Външен ИН oldId_28664421
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30192121 24910000 30125100 30197200 22852000 30197643
Краен срок: 21.02.17
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАЛАД ЕООД

Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност /2,00, 5,00 и 10,00 лева/. На ваучерите, имащи надлежна защита, следва да бъде отбелязано, че са издадени по смисъла на Наредба №11/21.12.2005год. н

Външен ИН 9061553
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22450000 30199750
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение на белодробни болести - Царица Йоанна ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 800,00 BGN

"Доставка на допълнителни 4 броя дисплеи за доизграждане на видеостена в АСК 3 на БНТ"

Външен ИН 9061512
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30231300
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска национална телевизия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим”

Външен ИН oldId_28595803
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22850000 30197643 30192121 30191000 22114500 22470000 18300000 18222200 39500000 44812400 37525000 22830000 22110000 22114000 39298600 30194000 30192600 30195900 39292000 33696500 38510000 35261000 30195100 34999400 37523000 37820000 37452200 37452900 37451700 37451900 37524000 37441100 39121200 39112000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ОБЩИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА УЧИЛИЩАТА И ЦДГ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА"

Доставка на материали за теоретично обучение "Работник в заведения за хранене и развлечения" 811090

Външен ИН oldId_28563751
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22470000 22830000 30192121
Краен срок: 16.02.17
Краен срок за подаване на документи: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА АКСАКОВО

"Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г."

Външен ИН 771854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30210000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Централна избирателна комисия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500 000,00 BGN

Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект № BG05M9OP001-1.003-0125-C01 "Създаване на условия за устойчива заетост в "АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД чрез разкриване на нови работни места”.

Външен ИН oldId_28534545
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30197630 30197600 22851000 30199500 30125100 30197200 22852000
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД

Доставка на компютърно оборудване и софтуерни продукти

Външен ИН oldId_28534361
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48000000
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОЗМЕТИК-ЛАЙН ООД

Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт

Външен ИН 9061362
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192320
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за градска мобилност ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград"Обособена позиция № 2 "Д

Външен ИН 9061348
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30193000 30197000 30199000 39263000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN