Контакт

Обявления за Консултантски Услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 601 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1761)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на експертни услуги по проект "Encouraging labor mobility in field of sustainable tourism services”, Код на проекта № 16.4.2.038, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейск 20.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуга по организация и управление - избор на координатор по проект № BG05M9OP001-1.008-0694-C01 "Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД" 20.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване, адаптиране и въвеждане на методи и процеси за развитие на човешкия ресурс в предприятието 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Заемане на длъжност "Координатор на проект" в Екип за управление по проект BG05M9OP001-1.003-2227 ”Нов старт” 19.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и управление на проект 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на изпълнител за позицията "Координатор проект" 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуги за сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и околна среда с обхват производство на изделия от неръждаема стомана и прецизни метални конструкции, инженеринг, производство и комплексна доставка на професионалн 18.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на "ръководител проект" по договор за предоставяне BG05M9OP001-1.008-0332-C01 17.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Координатор проект 18.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на организация и управление на проекта с избор на позиция "Експерт тръжни процедури” във връзка с осъществяване на дейност "Организация и управление на проекта” в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1970-C01 "Създаване на добри и безопасни усл 17.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Осигуряване на експертни услуги по проект "Encouraging labor mobility in field of sustainable tourism services”, Код на проекта № 16.4.2.038, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейск

Външен ИН oldId_32178153
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Читалище „Бъднина“
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуга по организация и управление - избор на координатор по проект № BG05M9OP001-1.008-0694-C01 "Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД"

Външен ИН oldId_32165499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОВИ 1 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване, адаптиране и въвеждане на методи и процеси за развитие на човешкия ресурс в предприятието

Външен ИН oldId_32141074
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 72200000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАНО-ТЕХ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Заемане на длъжност "Координатор на проект" в Екип за управление по проект BG05M9OP001-1.003-2227 ”Нов старт”

Външен ИН oldId_32116466
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИЕНА ПЛАСТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организация и управление на проект

Външен ИН oldId_32111089
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЯНА 2007 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на изпълнител за позицията "Координатор проект"

Външен ИН oldId_32110282
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предоставяне на услуги за сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и околна среда с обхват производство на изделия от неръждаема стомана и прецизни метални конструкции, инженеринг, производство и комплексна доставка на професионалн

Външен ИН oldId_32110217
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АВА-М ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на "ръководител проект" по договор за предоставяне BG05M9OP001-1.008-0332-C01

Външен ИН oldId_32085733
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БОНЕВ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Координатор проект

Външен ИН oldId_32080587
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕСПРЕД АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на организация и управление на проекта с избор на позиция "Експерт тръжни процедури” във връзка с осъществяване на дейност "Организация и управление на проекта” в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1970-C01 "Създаване на добри и безопасни усл

Външен ИН oldId_32052637
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR