Контакт

Обявления за Консултантски Услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 262 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1827)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на екип за управление и оценка на проект: "Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017” 15.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
Предоставяне на услуги по извънгаранционна поддръжка на Информационна система "Управление на отпадъците" в Столична община. 15.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на екип за управление и оценка на проект: "Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017” 15.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
"Наемане на двама външни експерти за извършване на проучвания и анализи с оглед изграждане на модел за управление на качеството в съдебната система и включване на гражданското общество в процеса на мониторинг на изпълнението на дейността на съдебната сист 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на екип за управление и оценка на проект: "Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017” 07.11.17 14.11.17 Хасково / Haskovo
Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт с подмяна стълбове на ВЛ 220 kV Сила 06.11.17 14.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на поръчката: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги от Е 06.11.17 09.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по извънгаранционна поддръжка на Информационна система "Управление на отпадъците" в Столична община 03.11.17 14.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка е "Разработване, адаптиране и въвеждане на иновативен модел за организация на труда, управлението и развитието на човешките ресурси в предприятието-разработване, адаптиране и внедряване на нов модел на организация на труд 01.11.17 09.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП.Кратко описание: "Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер "Ривал” , вкл. актуализация на счетоводен софтуер "Ривал” и прил 01.11.17 06.11.17 Враца / Vratsa

"Избор на екип за управление и оценка на проект: "Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017”

Външен ИН 9070353
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79421000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 414,00 BGN

Предоставяне на услуги по извънгаранционна поддръжка на Информационна система "Управление на отпадъците" в Столична община.

Външен ИН 9070363
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72200000 90500000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Избор на екип за управление и оценка на проект: "Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017”

Външен ИН 9070357
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79421000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 414,00 BGN

"Наемане на двама външни експерти за извършване на проучвания и анализи с оглед изграждане на модел за управление на качеството в съдебната система и включване на гражданското общество в процеса на мониторинг на изпълнението на дейността на съдебната сист

Външен ИН oldId_34639243
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79419000 79000000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ"
Очаквана цена: 36 849,00 BGN

"Избор на екип за управление и оценка на проект: "Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017”

Външен ИН 9070079
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79421000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 414,00 BGN

Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт с подмяна стълбове на ВЛ 220 kV Сила

Външен ИН 9070000
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД МЕР Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Предмет на поръчката: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги от Е

Външен ИН 9070018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Предоставяне на услуги по извънгаранционна поддръжка на Информационна система "Управление на отпадъците" в Столична община

Външен ИН 9069977
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72200000 90500000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е "Разработване, адаптиране и въвеждане на иновативен модел за организация на труда, управлението и развитието на човешките ресурси в предприятието-разработване, адаптиране и внедряване на нов модел на организация на труд

Външен ИН 9069891
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71241000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 166,00 BGN

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП.Кратко описание: "Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер "Ривал” , вкл. актуализация на счетоводен софтуер "Ривал” и прил

Външен ИН 9069875
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72266000 72267000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN