Контакт

Обявления за Консултантски Услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 023 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1803)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин " 18.09.17 21.09.17 Смолян / Smolyan
Избор на изпълнител за дейност "РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО" в две обособени позиции 13.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Ре-инженеринг, документиране, техническа и софтуерна имплементация на бизнес процеси и въвеждане, конфигуриране и поддръжка на Графична система за графични нотации (от типа на BPMN или подобна и език за описание от типа на BPEL или подобен) за бизнес проц 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Ре-инженеринг, документиране, техническа и софтуерна имплементация на бизнес процеси и въвеждане, конфигуриране и поддръжка на Графична система за графични нотации (от типа на BPMN или подобна и език за описание от типа на BPEL или подобен) за бизнес проц 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново" 15.09.17 18.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. "Ген. Тотлебен” №34” 12.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка "Център” и вътрешна ВиК мрежа"т.1 Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва своите задължения и отговорности при Изпъ 11.09.17 14.09.17 Монтана / Montana
"Предоставяне на консултантски услуги свързани с оценяване - изготвяне на оценка за недвижими имоти и движими вещи за нуждите на ТП ДГС "Хисар” към ЮЦДП "гр. Смолян” 11.09.17 14.09.17 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин " 08.09.17 15.09.17 Смолян / Smolyan
"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново" 07.09.17 14.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин "

Външен ИН 9068394
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71313000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 999,00 BGN

Избор на изпълнител за дейност "РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО" в две обособени позиции

Външен ИН oldId_33356520
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79414000 48000000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕНКАУРА ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ре-инженеринг, документиране, техническа и софтуерна имплементация на бизнес процеси и въвеждане, конфигуриране и поддръжка на Графична система за графични нотации (от типа на BPMN или подобна и език за описание от типа на BPEL или подобен) за бизнес проц

Външен ИН oldId_33323162
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РИАЛ СИСТЕМС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ре-инженеринг, документиране, техническа и софтуерна имплементация на бизнес процеси и въвеждане, конфигуриране и поддръжка на Графична система за графични нотации (от типа на BPMN или подобна и език за описание от типа на BPEL или подобен) за бизнес проц

Външен ИН oldId_33323160
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РИАЛ СИСТЕМС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново"

Външен ИН 9068334
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

"Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. "Ген. Тотлебен” №34”

Външен ИН 9068191
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71530000 45233252
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Съвместно командване на силите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 416,00 BGN

"Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка "Център” и вътрешна ВиК мрежа"т.1 Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва своите задължения и отговорности при Изпъ

Външен ИН 9068174
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233126 45232150 45232410
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Технологичен парк“ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 886,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги свързани с оценяване - изготвяне на оценка за недвижими имоти и движими вещи за нуждите на ТП ДГС "Хисар” към ЮЦДП "гр. Смолян”

Външен ИН 9068139
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000 71000000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин "

Външен ИН 9068102
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71313000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 999,00 BGN

"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново"

Външен ИН 9068066
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN