Контакт

Обявления за Консултантски Услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 639 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1864)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 12.02.18 15.02.18 Кърджали / Kardzhali
"Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Костинброд, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционни намерения: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ 08.02.18 15.02.18 София / Sofia
Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ "Юрий Гагарин", ведно с прилежащото дворно пространство, в гр. Долна баня, община Долна Баня". 06.02.18 14.02.18 София / Sofia
Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, Община Долна баня". 05.02.18 08.02.18 София / Sofia
"Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV "Илинден” в участъка от стълб № 10 до п/ст "ВЕЦ Рила" 05.02.18 12.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Реконструкция на ВЛ 110 kV "Даладжа” от п/ст "Гледка" до п/ст "Ардино". 05.02.18 12.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на Възложителя консултантски услуги по управление и отчитане на проекта, в случай че бъде финансиран, включващи следните дейности:- разработване на детайлен график за изпълнение на дейностите по проекта;- кон 05.02.18 08.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Предоставяне на услуги, свързани с оценяване - изготвяне на оценка за определяне на месечната наемна цена на самостоятелно обособена площ от горска територия №1, представляваща, част от поземлени имоти с идентификатор №02837.13.262 и идентификатор №02837 05.02.18 09.02.18 Пазарджик / Pazardzhik
"Предоставяне на услуги, свързани с оценяване - изготвяне на оценка за съоражение - довеждащ водопровод, находящ се на територията на ТП ДГС "Родопи" 05.02.18 09.02.18 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 05.02.18 12.02.18 Кърджали / Kardzhali

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072909
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Костинброд, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционни намерения: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ

Външен ИН 9072834
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79420000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Костинброд
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 558,00 BGN

Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ "Юрий Гагарин", ведно с прилежащото дворно пространство, в гр. Долна баня, община Долна Баня".

Външен ИН 9072744
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Долна баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 616,00 BGN

Консултантски услуги, свързани с управлението на проект "Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, Община Долна баня".

Външен ИН 9072724
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Долна баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 106,00 BGN

"Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на ВЛ 110 kV "Илинден” в участъка от стълб № 10 до п/ст "ВЕЦ Рила"

Външен ИН 9072730
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71500000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN

"Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Реконструкция на ВЛ 110 kV "Даладжа” от п/ст "Гледка" до п/ст "Ардино".

Външен ИН 9072729
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71500000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на Възложителя консултантски услуги по управление и отчитане на проекта, в случай че бъде финансиран, включващи следните дейности:- разработване на детайлен график за изпълнение на дейностите по проекта;- кон

Външен ИН 9072732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 75112100
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 000,00 BGN

"Предоставяне на услуги, свързани с оценяване - изготвяне на оценка за определяне на месечната наемна цена на самостоятелно обособена площ от горска територия №1, представляваща, част от поземлени имоти с идентификатор №02837.13.262 и идентификатор №02837

Външен ИН 9072703
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално Държавно предприятие териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250,00 BGN

"Предоставяне на услуги, свързани с оценяване - изготвяне на оценка за съоражение - довеждащ водопровод, находящ се на територията на ТП ДГС "Родопи"

Външен ИН 9072701
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79419000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално Държавно предприятие териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300,00 BGN

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072711
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN