Контакт

Обявления за Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Тук виждате обществени поръчки за услуги в областта на културата, спорта и развлеченията. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 759 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 176)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на ТВ услуги" 03.05.18 09.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на ТВ услуги" 26.04.18 03.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0022 "Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1",...Продължава в VI.3. Друга информаци 23.04.18 17.05.18 Враца / Vratsa
"Извършване на ТВ услуги" 20.04.18 27.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата 19.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие, с две обособени позиции 12.04.18 08.05.18 Югоизточен / Yugoiztochen
Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата 11.04.18 18.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на идейна творческа концепция за официално откриващо събитие на проект "Пловдив - Европейска столица на културата 2019" 04.04.18 09.05.18 Пловдив / Plovdiv
Обявление за възложена поръчка 20.03.18 София / Sofia
Предметът на обществената поръчка включва дейностите по "Провеждане и участие в мероприятия в гр. Пловдив и изнесено обучение по Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 "Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А 13.03.18 16.03.18 Пловдив / Plovdiv

"Извършване на ТВ услуги"

Външен ИН 9075659
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92220000
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Извършване на ТВ услуги"

Външен ИН 9075376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92220000
Краен срок: 03.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0022 "Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1",...Продължава в VI.3. Друга информаци

Външен ИН 843484
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 22120000 92220000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 240,00 BGN

"Извършване на ТВ услуги"

Външен ИН 9075149
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92220000
Краен срок: 27.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата

Външен ИН 9075115
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 470,00 BGN

Изпълнение на мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие, с две обособени позиции

Външен ИН 841793
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79340000 79952000 22120000 92110000 30192121 79341000 30234400 30237132 22150000 22459100 22852000 22461000 30199792 22817000
Краен срок: 08.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СНЦ Местна инициативна група-Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 122 147,00 BGN

Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата

Външен ИН 9074822
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 470,00 BGN

Изготвяне на идейна творческа концепция за официално откриващо събитие на проект "Пловдив - Европейска столица на културата 2019"

Външен ИН 840975
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79421200 92310000
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинска фондация Пловдив 2019
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 836502
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 22000000 79811000 92220000 22100000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: СОЦИАЛНИ НОРМИ ЕООД
СОЦИАЛНИ НОРМИ ЕООД
Contractor Prices: СОЦИАЛНИ НОРМИ ЕООД: 1 660,00 BGN
СОЦИАЛНИ НОРМИ ЕООД: 160,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва дейностите по "Провеждане и участие в мероприятия в гр. Пловдив и изнесено обучение по Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 "Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А

Външен ИН 9073806
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55320000 80500000 55120000 79961000 92000000
Краен срок: 16.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 548,00 BGN