Контакт

Обявления за Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Тук виждате обществени поръчки за услуги в областта на културата, спорта и развлеченията. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 713 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 172)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата поръчка е: "Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на "Топлофикация София” ЕАД”. 30.10.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1. Филмиране на езиков курс по български език за румънски граждани 2. Заснемане на 4 броя клипа 24.10.17 07.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на настоящата поръчка е: "Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на "Топлофикация София” ЕАД”. 20.10.17 27.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Услуги по осигуряване на визуализация и публичност, изпълнение на дейности по информация и комуникация по 3 обособени позиции": 11.10.17 02.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект на Община Ботевград по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. с две обособени позиции: 06.10.17 27.10.17 София / Sofia
"Организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна 06.10.17 30.10.17 Варна / Varna
"Разработване на рекламно-информационни видео материали" 03.10.17 26.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 12.09.17 Пловдив / Plovdiv
Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035 23.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за осигуряване на информиране и публичност по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2270 / 10.04.2017г., по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" на ОП "Развитие на човешките ресурси", във връзка с 22.08.17 23.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предмет на настоящата поръчка е: "Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на "Топлофикация София” ЕАД”.

Външен ИН 9069789
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92214000 50000000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 200,00 BGN

1. Филмиране на езиков курс по български език за румънски граждани 2. Заснемане на 4 броя клипа

Външен ИН oldId_34316753
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 92111000
Краен срок: 07.11.17
Краен срок за подаване на документи: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие Дунавска Добруджа
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на настоящата поръчка е: "Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на "Топлофикация София” ЕАД”.

Външен ИН 9069493
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92214000 50000000
Краен срок: 27.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 200,00 BGN

"Услуги по осигуряване на визуализация и публичност, изпълнение на дейности по информация и комуникация по 3 обособени позиции":

Външен ИН 809424
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341000 79810000 79952000 22462000 92111200
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 833,00 BGN

"Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект на Община Ботевград по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. с две обособени позиции:

Външен ИН 808747
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 79811000 92220000 22100000
Краен срок: 27.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 833,00 BGN

"Организиране и провеждане на пиротехническо шоу на територията на община Варна

Външен ИН 808634
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92360000 79954000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"Разработване на рекламно-информационни видео материали"

Външен ИН 807992
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92111260
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 241 200,00 BGN

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 804710
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 92230000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035

Външен ИН oldId_32858063
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63510000 60100000 92331210
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за осигуряване на информиране и публичност по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2270 / 10.04.2017г., по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" на ОП "Развитие на човешките ресурси", във връзка с

Външен ИН oldId_32834567
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 72400000 22120000 22462000 22459100 30196100 30192121 92200000
Краен срок: 23.08.17
Краен срок за подаване на документи: 23.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: К Е ГРУП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR