Контакт

Обявления за Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Тук виждате обществени поръчки за услуги в областта на културата, спорта и развлеченията. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 696 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 170)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035 23.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за осигуряване на информиране и публичност по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2270 / 10.04.2017г., по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" на ОП "Развитие на човешките ресурси", във връзка с 22.08.17 23.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Участие в обществена поръчка за доставка на учебници за уч. 2017/2018 г. 18.08.17 22.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за дейност "ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ" на проект BG05M9OP001-1.003-3139-С01 "НА РАБОТА В "ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ", спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г. 19.08.17 21.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035 14.08.17 21.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за подготовка и излъчване на платен репортаж в медия по Договор BG05M9OP001-1.003-1135-C01 "Нови перспективи за развитие на ДИО ООД, чрез инвестиция в човешки ресурси" 10.08.17 12.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване и внедряване на интегрирана система, съдържаща интелигентно софтуерно управление на процесите в пост-продукционната индустрия и хардуерно оборудване 10.08.17 17.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организиране и провеждане на социални, културни и други мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата при провеждане на лагерите и х 07.08.17 15.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
Организиране на летен лагер за ученици по проект "Еднакви и различни” - BG05M2OP001-3.002- 0408 04.08.17 11.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 "Работилница за детски мечти" 01.08.17 08.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035

Външен ИН oldId_32858063
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63510000 60100000 92331210
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за осигуряване на информиране и публичност по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2270 / 10.04.2017г., по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" на ОП "Развитие на човешките ресурси", във връзка с

Външен ИН oldId_32834567
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 72400000 22120000 22462000 22459100 30196100 30192121 92200000
Краен срок: 23.08.17
Краен срок за подаване на документи: 23.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: К Е ГРУП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Участие в обществена поръчка за доставка на учебници за уч. 2017/2018 г.

Външен ИН oldId_32808011
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22112000 22470000 22472000 92312212
Краен срок: 22.08.17
Краен срок за подаване на документи: 22.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ "Христо Ботев" - гр. Русе
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за дейност "ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ" на проект BG05M9OP001-1.003-3139-С01 "НА РАБОТА В "ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ", спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

Външен ИН oldId_32779627
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 35261000 44423400 22459100 92200000
Краен срок: 21.08.17
Краен срок за подаване на документи: 21.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАЛИЛЕО.БГ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035

Външен ИН oldId_32673512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63510000 60100000 92331210
Краен срок: 21.08.17
Краен срок за подаване на документи: 21.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за подготовка и излъчване на платен репортаж в медия по Договор BG05M9OP001-1.003-1135-C01 "Нови перспективи за развитие на ДИО ООД, чрез инвестиция в човешки ресурси"

Външен ИН oldId_32620167
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 92200000
Краен срок: 12.08.17
Краен срок за подаване на документи: 12.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИО ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване и внедряване на интегрирана система, съдържаща интелигентно софтуерно управление на процесите в пост-продукционната индустрия и хардуерно оборудване

Външен ИН oldId_32585959
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 92110000
Краен срок: 17.08.17
Краен срок за подаване на документи: 17.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФИФТ ДИГРИИ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организиране и провеждане на социални, културни и други мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата при провеждане на лагерите и х

Външен ИН 799581
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000 92300000 63500000 66510000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 205 283,00 BGN

Организиране на летен лагер за ученици по проект "Еднакви и различни” - BG05M2OP001-3.002- 0408

Външен ИН oldId_32505297
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63510000 92331210 60100000
Краен срок: 11.08.17
Краен срок за подаване на документи: 11.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБЕЦ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Организиране и провеждане на спортни и културни мероприятия, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.001-0115 "Работилница за детски мечти"

Външен ИН oldId_32401649
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 60100000 60000000 60130000 92000000 92600000 92622000
Краен срок: 08.08.17
Краен срок за подаване на документи: 08.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
Очаквана цена: 28 710,00 BGN