Контакт

Обявления за Лабораторно, оптично и прецизно оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 701 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 871)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале 13.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА както следва: - Спектрален анализатор - 1 бр. - Система за измерване и анализ на цифрови и аналогови сигнали - 1 бр. - Отдалечена работна станция - 1 бр. - Преносима работна станция - 1 б 09.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА, както следва: - Специализирана измервателна система с Цифров осцилоскоп - 1 бр.; - Комплект надграждащи модули към измервателна система - 1 бр.; - Безпилотен летателен апарат с 6-8 перки 09.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ” 09.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ 09.11.17 16.11.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Доставка на апарат за измерване на Зета потенциал. 08.11.17 13.11.17 София / Sofia
"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на GPS - оборудване за служебните автомобили в Главна дирекция "Охрана” 08.11.17 15.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА както следва: 1. КАД КАМ система (1бр.), състояща се от: 1.1. КАД оптичен скенер апарат (1бр.) 1.2. КАМ фрезапарат (1бр.) 2. Пещ за изпичане и пресоване на керамика с вакуумпомпа (1бр.) 3. Синтеров 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Ремонт на газ анализатори, производство на "Делта Инструмент" ООД, в обекти на " Софийска вода" АД" 07.11.17 10.11.17 София / Sofia
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Измервателно лабораторно оборудване (от два модула - модул Лазерен гранулометричен анализатор за сухо и мокро измерване, - модул за сухо диспергиране); В 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале

Външен ИН 9070268
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22900000 30199792 22816000 22321000 38111100 39295200 30199730 15842200 39221120
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА както следва: - Спектрален анализатор - 1 бр. - Система за измерване и анализ на цифрови и аналогови сигнали - 1 бр. - Отдалечена работна станция - 1 бр. - Преносима работна станция - 1 б

Външен ИН oldId_34706990
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 38550000 38000000 48000000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИКЪЛ КЕАР ООД
Очаквана цена: 99 838,00 BGN

Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА, както следва: - Специализирана измервателна система с Цифров осцилоскоп - 1 бр.; - Комплект надграждащи модули към измервателна система - 1 бр.; - Безпилотен летателен апарат с 6-8 перки

Външен ИН oldId_34706974
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30236200 34711200 38651600 32333200 38550000 34711500 34711400 34711300
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ - ОН ООД
Очаквана цена: 90 842,00 BGN

Доставка на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ”

Външен ИН 9070195
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38428000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по архитектура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ

Външен ИН 9070192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42413500 34326200 38548000 44512700 44512200 44512300 44512800 44512500 31521300 42123000 42122100 31158000 30213100
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Доставка на апарат за измерване на Зета потенциал.

Външен ИН 9070138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38550000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на GPS - оборудване за служебните автомобили в Главна дирекция "Охрана”

Външен ИН 9070136
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38112100
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 500,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА както следва: 1. КАД КАМ система (1бр.), състояща се от: 1.1. КАД оптичен скенер апарат (1бр.) 1.2. КАМ фрезапарат (1бр.) 2. Пещ за изпичане и пресоване на керамика с вакуумпомпа (1бр.) 3. Синтеров

Външен ИН oldId_34637502
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 38000000 30216110
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ИЛИ ДЕНТ ЕООД
Очаквана цена: 229 233,00 BGN

"Ремонт на газ анализатори, производство на "Делта Инструмент" ООД, в обекти на " Софийска вода" АД"

Външен ИН 9070091
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50413100
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 840,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Измервателно лабораторно оборудване (от два модула - модул Лазерен гранулометричен анализатор за сухо и мокро измерване, - модул за сухо диспергиране); В

Външен ИН oldId_34616176
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 38432000 38434000 42632000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД
Очаквана цена: 389 560,00 BGN