Контакт

Обявления за Лабораторно, оптично и прецизно оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 939 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 894)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо 15.01.18 18.01.18 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на манометри" 12.01.18 17.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка е доставка на уреди за абонатни станции (АС), като е разделена на три обособени позиции съобразно нуждите на Топлофикация-Бургас ЕАД, както следва:Обособена позиция №1 Доставка на помпи за АС;Обособена позиция №2 Доставка 11.01.18 18.01.18 Бургас / Burgas
Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по "Фармация"при МУ-Плевен. 10.01.18 17.01.18 Плевен / Pleven
"Доставка на компютърна техника и периферни устройства” 09.01.18 16.01.18 Сливен / Sliven
Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ГСМ 08.01.18 12.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо 05.01.18 12.01.18 Кърджали / Kardzhali
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45 05.01.18 09.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS - Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на "Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр 05.01.18 09.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на ДМА както следва: 1. Специализиран мултимер (4 броя) 2. Осцилоскоп (2 броя) 3. Специализиран източник на регулируемо захранващо напрежение (2 броя) 4. Специализиран измервателен генератор (2 броя) 5. Мобилна работна станция (1 брой) 6. С 02.01.18 09.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо

Външен ИН 9072195
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113300 30214000 30213100 38631000 38112100 30000000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 608,00 BGN

"Доставка на манометри"

Външен ИН 9072184
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38423100
Краен срок: 17.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 773,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е доставка на уреди за абонатни станции (АС), като е разделена на три обособени позиции съобразно нуждите на Топлофикация-Бургас ЕАД, както следва:Обособена позиция №1 Доставка на помпи за АС;Обособена позиция №2 Доставка

Външен ИН 9072154
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42943700 38551000 42131130
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Бургас ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по "Фармация"при МУ-Плевен.

Външен ИН 9072097
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38510000
Краен срок: 17.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на компютърна техника и периферни устройства”

Външен ИН 9072096
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30211400 30232110 38520000 48820000 30213100
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 700,00 BGN

Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ГСМ

Външен ИН 9072047
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38400000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 700,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо

Външен ИН 9072034
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113300 30214000 30213100 38631000 38112100 30000000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 608,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия за 2 броя ЕМВ серия 32 и 1 брой локомотив серия 45

Външен ИН 9072038
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38554000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 225,00 BGN

Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS - Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на "Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр

Външен ИН 9072001
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38112100
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Доставка на ДМА както следва: 1. Специализиран мултимер (4 броя) 2. Осцилоскоп (2 броя) 3. Специализиран източник на регулируемо захранващо напрежение (2 броя) 4. Специализиран измервателен генератор (2 броя) 5. Мобилна работна станция (1 брой) 6. С

Външен ИН oldId_36009016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 38341300 38342000 31161900 31100000 30213000 09331000 31155000 38127000
Краен срок: 09.01.18
Краен срок за подаване на документи: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОЛВЕНТЕР ООД
Очаквана цена: 70 011,00 BGN