Контакт

Обявления за Лабораторно, оптично и прецизно оборудване

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на апарати, сушилни, стерилизатори, инкубатори, оптично и прецизно оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 434 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 944)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на автоматични регулатори на напрежение за силови трансформатори 17.05.18 23.05.18 Бургас / Burgas
Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо 16.05.18 21.05.18 Кърджали / Kardzhali
Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели. Доставката ще се извърши франко помпена станция "Караджалово". Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, въве 09.05.18 14.05.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на водомери 09.05.18 14.05.18 Видин / Vidin
Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо 08.05.18 15.05.18 Кърджали / Kardzhali
Доставка на автоматични регулатори на напрежение за силови трансформатори 04.05.18 16.05.18 Бургас / Burgas
Доставка на лабораторни консумативи 03.05.18 11.05.18 Плевен / Pleven
Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели. Доставката ще се извърши франко помпена станция "Караджалово". Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, въве 02.05.18 09.05.18 Пловдив / Plovdiv
Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 33 333, 33 лв.разпределени, както следва:• 25 000 лв. без ДДС за с 30.04.18 08.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на НЕК ЕАД" 26.04.18 21.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на автоматични регулатори на напрежение за силови трансформатори

Външен ИН 9076151
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38341300
Краен срок: 23.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо

Външен ИН 9076144
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113300 30214000 30213100 38631000 38112100 30000000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 608,00 BGN

Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели. Доставката ще се извърши франко помпена станция "Караджалово". Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, въве

Външен ИН 9075836
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38300000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на водомери

Външен ИН 9075785
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38421100
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на оборудване по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България с включени три обо

Външен ИН 9075754
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113300 30214000 30213100 38631000 38112100 30000000
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 608,00 BGN

Доставка на автоматични регулатори на напрежение за силови трансформатори

Външен ИН 9075681
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38341300
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Доставка на лабораторни консумативи

Външен ИН 9075583
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 25 11 33698100 33793000 38000000 15994200
Краен срок: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 400,00 BGN

Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели. Доставката ще се извърши франко помпена станция "Караджалово". Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, въве

Външен ИН 9075529
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38300000
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух /АИСККАВ/Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 33 333, 33 лв.разпределени, както следва:• 25 000 лв. без ДДС за с

Външен ИН 9075478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50411200
Краен срок: 08.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН ВФ 26940 – Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

"Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на НЕК ЕАД"

Външен ИН 844358
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38112100
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална eлектрическа компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 190 000,00 BGN