Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

33 782 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3379)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 14 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Родопи”. 13.11.17 17.11.17 Пазарджик / Pazardzhik
Периодична доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за срок от 8 месеца , съгласно условията на техническата спецификация. Процедурата е Доставка на медикаменти Приложение № 1. Участниците не са длъжни да офери 13.11.17 16.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Батак” 13.11.17 17.11.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в "Евро Старс” ООД 07.11.17 14.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на ЛПС и работно облекло за работниците на Матиос АД 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, с. Карвуна, община Балчик 07.11.17 10.11.17 Добрич / Dobrich
Доставка на на медицински консумативи за нуждите на ДМСГД Стара Загора 07.11.17 14.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на лични предпазни средства, обувки защитни и специално работно облекло. 06.11.17 09.11.17 Варна / Varna
"Доставка на химикали, среди, ензими и китове, антитела, имунологични китове, специфични реактиви и консумативи ” за нуждите на Институт по микробиология "Стефан Ангелов” - БАН. 03.11.17 08.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на химикали за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет" 03.11.17 06.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 14 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Родопи”.

Външен ИН 9070260
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално Държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 100,00 BGN

Периодична доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за срок от 8 месеца , съгласно условията на техническата спецификация. Процедурата е Доставка на медикаменти Приложение № 1. Участниците не са длъжни да офери

Външен ИН 9070238
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000 33661500 33661600
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Батак”

Външен ИН 9070240
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално Държавно предприятие териториално поделение Държавно горско стопанство Батак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 950,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в "Евро Старс” ООД

Външен ИН oldId_34637903
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18141000 18831000 33735100 18800000
Краен срок: 14.11.17
Краен срок за подаване на документи: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРО СТАРС ООД
Очаквана цена: 88 019,00 BGN

Закупуване на ЛПС и работно облекло за работниците на Матиос АД

Външен ИН oldId_34616063
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18800000 18100000 33735100 18143000 18141000 18444000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАТИОС АД
Очаквана цена: 111 315,00 BGN

Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, с. Карвуна, община Балчик

Външен ИН 9070060
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КАРВУНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

Доставка на на медицински консумативи за нуждите на ДМСГД Стара Загора

Външен ИН 9070070
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дом за медико социални грижи за деца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства, обувки защитни и специално работно облекло.

Външен ИН 9070045
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18130000 18832000 35000000 18143000 33735100
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: контраадмирал Митко Александров Петев - командир на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 929,00 BGN

"Доставка на химикали, среди, ензими и китове, антитела, имунологични китове, специфични реактиви и консумативи ” за нуждите на Институт по микробиология "Стефан Ангелов” - БАН.

Външен ИН 9069989
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 33000000 24965000
Краен срок: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по микробиология „Стефан Ангелов” (ИМикБ-БАН)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 956,00 BGN

"Доставка на химикали за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет"

Външен ИН 9069990
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Лесотехнически университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 590,00 BGN