Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

32 944 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3295)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Биохимичен анализатор "Mindray-200";Обособена позиция № 2: "Апарат Електролити AV 15.09.17 18.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Избор на изпълнител за осъществяване на периодични доставки на консумативи и материали, необходими за обезпечаване дейността на дирекция ККСП" по две обособени позиции. 14.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/:Обособена позиция I Лабораторни реакти 12.09.17 21.09.17 Варна / Varna
Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по седем обособени позиции. 12.09.17 18.09.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД 08.09.17 15.09.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 05.09.17 13.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 04.09.17 11.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св. Мина” - Пловдив” ЕООД” 01.09.17 08.09.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на медицински консуматив (спринцовки за инфузионни помпи 50 мл.) за нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД 01.09.17 08.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоа 01.09.17 11.09.17 Габрово / Gabrovo

Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Биохимичен анализатор "Mindray-200";Обособена позиция № 2: "Апарат Електролити AV

Външен ИН 9068361
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33696500
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 333,00 BGN

"Избор на изпълнител за осъществяване на периодични доставки на консумативи и материали, необходими за обезпечаване дейността на дирекция ККСП" по две обособени позиции.

Външен ИН 9068324
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на младежта и спорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/:Обособена позиция I Лабораторни реакти

Външен ИН 9068199
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33140000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по седем обособени позиции.

Външен ИН 9068200
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКЦ I Габрово ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД

Външен ИН 9068103
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33696500
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 333,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33072455
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 35810000 35111200 33735100
Краен срок: 13.09.17
Краен срок за подаване на документи: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9067981
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39514500 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 544,00 BGN

"Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св. Мина” - Пловдив” ЕООД”

Външен ИН 9067928
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 327,00 BGN

Доставка на медицински консуматив (спринцовки за инфузионни помпи 50 мл.) за нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД

Външен ИН 9067927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "ДКЦ I Габрово" ЕООД по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоа

Външен ИН 9067907
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКЦ I Габрово ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN