Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

37 089 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3709)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция "Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти” съдържаща в себе си три номенклатурни единици както следва: Номенклатурна единица № 1 Emtricitabine/Tenofovir disoproxsil film-coated tabl 18.05.18 21.05.18 Плевен / Pleven
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД 18.05.18 21.05.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна 18.05.18 23.05.18 Варна / Varna
"Доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна” 17.05.18 23.05.18 Варна / Varna
Доставка на референтни материали, сертифицирани референтни материали, лабораторни реактиви за генетично модифицирани организми /ГМО/, индикаторни тръбички, химически реактиви и консумативи по двадесет и пет обособени позиции. 11.05.18 21.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна 11.05.18 18.05.18 Варна / Varna
"Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 13 обособени позиции"Обособена позиция 1. ЕпруветкиОбособена позиция 2. Наконечници за автоматични пипетиОбособена позиция 3. Пипети тип "Резила"Обособена 11.05.18 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на "ЮЦДП” - гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив - ТП ДГС "Асеновград”, ТП ДГС "Карлово”, ТП ДГС "Клисура”, Т 11.05.18 16.05.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна” 10.05.18 17.05.18 Варна / Varna
Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция "Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти” съдържаща в себе си три номенклатурни единици както следва: Номенклатурна единица № 1 Emtricitabine/Tenofovir disoproxsil film-coated tabl 10.05.18 17.05.18 Плевен / Pleven

Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция "Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти” съдържаща в себе си три номенклатурни единици както следва: Номенклатурна единица № 1 Emtricitabine/Tenofovir disoproxsil film-coated tabl

Външен ИН 9076214
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД

Външен ИН 9076235
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 569,00 BGN

Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна

Външен ИН 9076275
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 23.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна”

Външен ИН 9076206
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33730000
Краен срок: 23.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

Доставка на референтни материали, сертифицирани референтни материали, лабораторни реактиви за генетично модифицирани организми /ГМО/, индикаторни тръбички, химически реактиви и консумативи по двадесет и пет обособени позиции.

Външен ИН 9075935
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696300 33696500 33696600
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична регионална здравна инспекция
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 765,00 BGN

Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна

Външен ИН 9075970
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 13 обособени позиции"Обособена позиция 1. ЕпруветкиОбособена позиция 2. Наконечници за автоматични пипетиОбособена позиция 3. Пипети тип "Резила"Обособена

Външен ИН 9075922
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33696300
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 887,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на "ЮЦДП” - гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив - ТП ДГС "Асеновград”, ТП ДГС "Карлово”, ТП ДГС "Клисура”, Т

Външен ИН 9075925
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39137000 33631600
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Кормисош - гр. Лъки към Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 100,00 BGN

"Доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна”

Външен ИН 9075872
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33730000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция "Доставка на антиретровирусни лекарствени продукти” съдържаща в себе си три номенклатурни единици както следва: Номенклатурна единица № 1 Emtricitabine/Tenofovir disoproxsil film-coated tabl

Външен ИН 9075852
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN