Контакт

Обявления за Лекарства и консумативи

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за доставка на препарати за медицината, фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи. Ако се интересувате от този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

34 935 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3494)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”. 15.01.18 18.01.18 Смолян / Smolyan
Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД 12.01.18 19.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД 11.01.18 15.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Процедурата е разделена на две обособени позиции: позиция № 1: Доставка на медикаменти (лекарствени продукти), Позиция № 2: Доставка на 10.01.18 19.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово"Обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва:Обособен 10.01.18 17.01.18 Шумен / Shumen
Доставка на медикаменти за ЦСМП - Разград през 2018г. и 2019г.Поръчката включва периодични доставки на 33 вида лекарствени продукти, описани подробно в Техническа спецификация, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена 10.01.18 19.01.18 Разград / Razgrad
"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести” 05.01.18 12.01.18 Смолян / Smolyan
"Доставка на химикали и консумативи ” за нуждите на Институт по микробиология "Стефан Ангелов” - БАН. 05.01.18 09.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете лекарствени средства, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация. 05.01.18 11.01.18 София / Sofia
Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 (десет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП "ДГС - Борино”, и за които е налице предписание от специалист очни болести 04.01.18 09.01.18 Смолян / Smolyan

"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”.

Външен ИН 9072192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 950,00 BGN

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД

Външен ИН 9072176
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33631600
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 530,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Външен ИН 9072155
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33690000 33140000
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Процедурата е разделена на две обособени позиции: позиция № 1: Доставка на медикаменти (лекарствени продукти), Позиция № 2: Доставка на

Външен ИН 9072108
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве Проф. Н.Шипковенски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 269,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово"Обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва:Обособен

Външен ИН 9072114
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30197642 33000000 18100000 18110000
Краен срок: 17.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 141,00 BGN

Доставка на медикаменти за ЦСМП - Разград през 2018г. и 2019г.Поръчката включва периодични доставки на 33 вида лекарствени продукти, описани подробно в Техническа спецификация, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена

Външен ИН 9072116
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”

Външен ИН 9072003
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 950,00 BGN

"Доставка на химикали и консумативи ” за нуждите на Институт по микробиология "Стефан Ангелов” - БАН.

Външен ИН 9072008
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 33000000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по микробиология Стефан Ангелов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 376,00 BGN

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете лекарствени средства, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация.

Външен ИН 9072018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 33600000
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ”ЦАР ФЕРДИНАНДІ”ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 (десет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП "ДГС - Борино”, и за които е налице предписание от специалист очни болести

Външен ИН 9071976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - Териториално поделение Държавно горско стопанство - Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN