Контакт

Обявления за Лични предпазни средства

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на работно облекло, предпазна екипировка, лични предпазни средства (ЛПС). Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 917 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 692)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”. 15.01.18 18.01.18 Смолян / Smolyan
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово"Обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва:Обособен 10.01.18 17.01.18 Шумен / Shumen
Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на "КОЦ Враца" ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 "Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца" по ОП 10.01.18 15.01.18 Враца / Vratsa
"Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на "Оптикс" АД", подробно посочени и описани в Техническа спецификация /Прил. №5 към настоящата публична покана/, във връзка с изпълнението на проект: "Инвестиции за осигуряване на по-здравословн 08.01.18 18.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести” 05.01.18 12.01.18 Смолян / Smolyan
"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло" по 3 (три) обособени позиции: 1. ОП № 1 "Доставка на защитно работно яке", 2. ОП № 2 "Доставка на защитен работен полугащеризон", 3. ОП № 3 "Доставка на защитна престилка с прехвърляне" 04.01.18 12.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на лични предпазни средства и специално защитно работно облекло" 05.01.18 15.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 (десет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП "ДГС - Борино”, и за които е налице предписание от специалист очни болести 04.01.18 09.01.18 Смолян / Smolyan
Предметът на настоящата поръчка е "Изпълнение на дейности от Работен пакет 2 Информация и публичност с цел осигуряване на публичност по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално раз 02.01.18 09.01.18 Кърджали / Kardzhali
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан", по обособени позиции: обособена позиция № 1: "Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, фл 02.01.18 10.01.18 Стара Загора / Stara Zagora

"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”.

Външен ИН 9072192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 950,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово"Обществената поръчка включва пет обособени позиции, както следва:Обособен

Външен ИН 9072114
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30197642 33000000 18100000 18110000
Краен срок: 17.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 141,00 BGN

Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на "КОЦ Враца" ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 "Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца" по ОП

Външен ИН 9072100
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОЦ - Враца ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 533,00 BGN

"Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на "Оптикс" АД", подробно посочени и описани в Техническа спецификация /Прил. №5 към настоящата публична покана/, във връзка с изпълнението на проект: "Инвестиции за осигуряване на по-здравословн

Външен ИН oldId_36095365
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 18.01.18
Краен срок за подаване на документи: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОПТИКС АД
Очаквана цена: 105 180,00 BGN

"Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 13 броя служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС "Смилян”, и за които е налице предписание от специалист очни болести”

Външен ИН 9072003
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 950,00 BGN

"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло" по 3 (три) обособени позиции: 1. ОП № 1 "Доставка на защитно работно яке", 2. ОП № 2 "Доставка на защитен работен полугащеризон", 3. ОП № 3 "Доставка на защитна престилка с прехвърляне"

Външен ИН oldId_36049072
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18213000 35113490
Краен срок: 12.01.18
Краен срок за подаване на документи: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Очаквана цена: 39 200,00 BGN

"Доставка на лични предпазни средства и специално защитно работно облекло"

Външен ИН oldId_36048941
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 15.01.18
Краен срок за подаване на документи: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ХЕМ" АД
Очаквана цена: 208 300,00 BGN

Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 10 (десет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП "ДГС - Борино”, и за които е налице предписание от специалист очни болести

Външен ИН 9071976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33734000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - Териториално поделение Държавно горско стопанство - Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е "Изпълнение на дейности от Работен пакет 2 Информация и публичност с цел осигуряване на публичност по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално раз

Външен ИН 9071942
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341000 07 18331000 22816000 30199792 79811000 18441000 22150000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 229,00 BGN

"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан", по обособени позиции: обособена позиция № 1: "Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, фл

Външен ИН 9071936
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 64216000 22459100 30234600 30192121 35261000 22150000 22852000 18939000 30196100 35821000 35821100 79822000
Краен срок: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чирпан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN