Контакт

Обявления за Лични предпазни средства

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на работно облекло, предпазна екипировка, лични предпазни средства (ЛПС). Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 398 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 640)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 14.09.17 22.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019 11.09.17 21.09.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на работно облекло по Позиции, както следва : №1 - работен костюм от док; №2 - топъл костюм с подплата. 11.09.17 18.09.17 Плевен / Pleven
Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 " Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020 07.09.17 15.09.17 Кърджали / Kardzhali
Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект " Активно включване за по-добър живот” по ОПРЧР 2014-2020 07.09.17 15.09.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД" 18.08.17 11.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Инженеринг, включващ: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на съоръжения за покриване на открити стълбищни пространства на подлеза на кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Ситняково" и подлеза на кръстовището на бул. "Сит 05.09.17 08.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 05.09.17 13.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 04.09.17 11.09.17 Благоевград / Blagoevgrad

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33356441
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18444200 18800000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33355173
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18444000 18444110 18331000 19251000 18800000 18200000
Краен срок: 22.09.17
Краен срок за подаване на документи: 22.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХИДРОСТРОЙ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Външен ИН 9068164
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 18330000 18936000 39221121
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинска фондация Пловдив 2019
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на работно облекло по Позиции, както следва : №1 - работен костюм от док; №2 - топъл костюм с подплата.

Външен ИН 9068138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 BC25 KA11 18224000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 000,00 BGN

Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 " Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020

Външен ИН 9068065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 35810000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 840,00 BGN

Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект " Активно включване за по-добър живот” по ОПРЧР 2014-2020

Външен ИН 9068064
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 358100003
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 208,00 BGN

"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД"

Външен ИН oldId_33126363
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 35113400 18130000
Краен срок: 11.09.17
Краен срок за подаване на документи: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженеринг, включващ: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на съоръжения за покриване на открити стълбищни пространства на подлеза на кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Ситняково" и подлеза на кръстовището на бул. "Сит

Външен ИН 9068013
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45223000 18142000 71000000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Оборище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 141 666,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33072455
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 35810000 35111200 33735100
Краен срок: 13.09.17
Краен срок за подаване на документи: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9067981
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39514500 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 544,00 BGN