Контакт

Обявления за Лични предпазни средства

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на работно облекло, предпазна екипировка, лични предпазни средства (ЛПС). Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 065 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 607)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лични предпазни средства 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на лятно униформено облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална за нуждите на служителите на ГД "Изпълнение на наказанията" 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на материали за производство на сувенири по Дейност 1 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 17.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло и ЛПС 17.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на колективни средства за защита съобразно специфичните рискове за работа на височина и в затворени пространства 14.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства 12.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разяснение по Процедура "Избор на доставчик за осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД" 12.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за доставка на работно облекло 12.07.17 13.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. 15.07.17 17.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на лични предпазни средства

Външен ИН oldId_32118147
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 35810000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛТРОН СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на лятно униформено облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална за нуждите на служителите на ГД "Изпълнение на наказанията"

Външен ИН 9066389
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18410000 18400000 18100000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на материали за производство на сувенири по Дейност 1

Външен ИН oldId_32085727
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39500000 18450000 39561141 39227000 34999400 24590000 44424200
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Фондация "Съпричастие"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_32054040
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35810000 18100000 18000000 18800000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специално работно облекло и ЛПС

Външен ИН oldId_32052111
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18800000 18141000 18424000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на колективни средства за защита съобразно специфичните рискове за работа на височина и в затворени пространства

Външен ИН oldId_32050519
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42000000 35810000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: САНИ ТОП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства

Външен ИН oldId_32016229
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разяснение по Процедура "Избор на доставчик за осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД"

Външен ИН oldId_32010416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХАН ОМУРТАГ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за доставка на работно облекло

Външен ИН oldId_31978193
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТРИСТА БГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Външен ИН oldId_31977746
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 35810000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОТОР-СЕРВИЗ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR