Feedback

Tenders for Мебелировка

7 257 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 726)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на оборудване, обзавеждане и ДНА за новоразкрити работни места 17.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на възлагането е осъществяването на дейности по обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община.Настоящата обществена поръчка следва да бъде определена к 16.03.17 20.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата процедура е: "Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол", във връзка с възлагането на дейности по проект "Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия 16.03.17 23.03.17 Ямбол / Yambol
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа 16.03.17 23.03.17 Плевен / Pleven
Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично), по индивидуални размери на възложителя, видът и броят/ кв.м на елементите, използвани при изработване на мебелното обзавеждане, се определят съобразно заявените от възложителя видове м 17.03.17 22.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Закупуване и доставка на офис оборудване: 1.Офис бюра тип "самостоятелно" - 10 бр.; 2.Офис стола - 10 бр.; 3.Офис шкафа - 10 бр." 15.03.17 18.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане за нуждите на Институт по океанология - БАН в изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода” - IMAMO, Д-34-10/31.03.2015 г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъ 15.03.17 20.03.17 Варна / Varna
Доставка и монтаж на офис обзавеждане в помещение на сектор УЧР, изработено с плоскости Kronospan 15.03.17 21.03.17 Враца / Vratsa
Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Лесотехническия университет 14.03.17 17.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали, консумативи за офис техника за нуждите на Общинска администрация Завет по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали”Обособена позиция № 2 "Доставка на канцеларски материали 10.03.17 20.03.17 Разград / Razgrad

Доставка на оборудване, обзавеждане и ДНА за новоразкрити работни места

Външен ИН oldId_29308243
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30211400 30231320 30232000 38652120 32322000 39112000 39120000 30193200 39131000 48000000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Предмет на възлагането е осъществяването на дейности по обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община.Настоящата обществена поръчка следва да бъде определена к

Външен ИН 9062374
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 33100000 39200000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на Район Витоша - СО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 026,00 BGN

Предметът на настоящата процедура е: "Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол", във връзка с възлагането на дейности по проект "Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия

Външен ИН 9062404
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39120000 39121200 39121100 39160000 39112000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа

Външен ИН 9062403
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 39000000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 992,00 BGN

Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично), по индивидуални размери на възложителя, видът и броят/ кв.м на елементите, използвани при изработване на мебелното обзавеждане, се определят съобразно заявените от възложителя видове м

Външен ИН 9062432
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Закупуване и доставка на офис оборудване: 1.Офис бюра тип "самостоятелно" - 10 бр.; 2.Офис стола - 10 бр.; 3.Офис шкафа - 10 бр."

Външен ИН oldId_29236564
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 39112000
Краен срок: 18.03.17
Краен срок за подаване на документи: 18.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРО ПАК ЕООД

"Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане за нуждите на Институт по океанология - БАН в изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода” - IMAMO, Д-34-10/31.03.2015 г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъ

Външен ИН 9062326
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39180000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по океанология - БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка и монтаж на офис обзавеждане в помещение на сектор УЧР, изработено с плоскости Kronospan

Външен ИН oldId_29206823
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 39112000 30193200
Краен срок: 21.03.17
Краен срок за подаване на документи: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Лесотехническия университет

Външен ИН 9062314
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 39263000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Лесотехнически университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

Доставка на канцеларски материали, консумативи за офис техника за нуждите на Общинска администрация Завет по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали”Обособена позиция № 2 "Доставка на канцеларски материали

Външен ИН 9062212
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197630 30125110 30125120 22000000 30192700 39263000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Завет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 500,00 BGN