Контакт

Обявления за Мебелировка

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Мебели и свързани с това дейности, то Вие сте на правилното място.

6 483 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 649)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на оборудване: мебели за офис по проект BG05M9OP001-1.003-2050-CO1 "Устойчиви работни места в сферата на комуникациите, иновативните технологии и електронната търговия" 14.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за ДОСТАВКА на офис обзавеждане 18.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на кухненско оборудване за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ "РАЛИЦА" В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели;Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване;Обосо 13.04.17 24.04.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка и монтаж на кухненско оборудване за Детска градина №187 "Жар птица". Видовете и техническите параметри на кухненското оборудване са подробно описани в техническа спецификация към документацията за участие. 13.04.17 20.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на офис бюра и контейнери 13.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане 12.04.17 15.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл.2, ал.7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител за позицията: "Закупуване на офис оборудване и софтуер”” 12.04.17 18.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на работен стол 10.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на мебелировка за офиса 07.04.17 11.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на оборудване: мебели за офис по проект BG05M9OP001-1.003-2050-CO1 "Устойчиви работни места в сферата на комуникациите, иновативните технологии и електронната търговия"

Външен ИН oldId_29998670
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОВЕН ЕООД

Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за ДОСТАВКА на офис обзавеждане

Външен ИН oldId_29994117
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 39111200
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СмартА Груп ЕООД

Публично съобщение с предмет: Доставка на кухненско оборудване за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29966069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39221000 39221100 39711360 39711361
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ "РАЛИЦА" В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели;Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване;Обосо

Външен ИН 9063376
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39100000 39300000 39500000 39700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 750,00 BGN

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за Детска градина №187 "Жар птица". Видовете и техническите параметри на кухненското оборудване са подробно описани в техническа спецификация към документацията за участие.

Външен ИН 9063387
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39221000 39135100 39711100 39711360
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Красна поляна на Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на офис бюра и контейнери

Външен ИН oldId_29962010
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 30193200
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане

Външен ИН oldId_29859865
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 39112000
Краен срок: 15.04.17
Краен срок за подаване на документи: 15.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение Българска асоциация на малките и средни предприятия

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл.2, ал.7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител за позицията: "Закупуване на офис оборудване и софтуер””

Външен ИН oldId_29858064
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 30200000 39120000 39112000 30193200
Краен срок: 18.04.17
Краен срок за подаване на документи: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЕНСТАР ЕООД

Доставка на работен стол

Външен ИН oldId_29818583
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39112000
Краен срок: 18.04.17
Краен срок за подаване на документи: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

Доставка на мебелировка за офиса

Външен ИН oldId_29788001
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 39112000 30193200
Краен срок: 11.04.17
Краен срок за подаване на документи: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФИСКОНСУЛТ ООД
Място на изпълнение: BG: