Feedback

Tenders for Мебелировка

6 984 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 699)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен 13.01.17 13.01.17 Бургас / Burgas
Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - 11.01.17 16.01.17 Добрич / Dobrich
Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати 09.01.17 17.01.17 Габрово / Gabrovo
"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен 06.01.17 13.01.17 Бургас / Burgas
Закупуване на оборудване и обзавеждане, свързани със създаването на нови работни места по проект "Осигуряване на устойчива заетост в "ДКЦ Авис-Медика" ООД 04.01.17 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публична покана номер BG05M9OP001-1.003-0289-C01-Su03/ дата 05.01.2017 г. с предмет "Доставка на сервизно оборудване и обзавеждане за нуждите на "ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009” ООД” 05.01.17 13.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на поръчката: "Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности с деца в предучилищна възраст п 04.01.17 12.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по проект "Цветен град" 04.01.17 09.01.17 Габрово / Gabrovo
"Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане в Средно училище "Христо Ботев", гр. Сапарева баня". 30.12.16 11.01.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на кашпи, перголи, беседки и маси необходими за територията на зелената система на Столична община. 30.12.16 09.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен

Външен ИН 9060636
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 22851000 22852000 30192000 39263000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 293 987,00 BGN

Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) -

Външен ИН 9060549
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 39162100 39162000 39263000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Никола Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 000,00 BGN

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати

Външен ИН 9060501
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197000 37524100 39263000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 395,00 BGN

"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен

Външен ИН 9060469
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 22851000 22852000 30192000 39263000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 293 987,00 BGN

Закупуване на оборудване и обзавеждане, свързани със създаването на нови работни места по проект "Осигуряване на устойчива заетост в "ДКЦ Авис-Медика" ООД

Външен ИН oldId_27814528
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39120000 44411300 39143121 30213000 30231320 33100000 33190000
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АВИС - МЕДИКА ООД

Публична покана номер BG05M9OP001-1.003-0289-C01-Su03/ дата 05.01.2017 г. с предмет "Доставка на сервизно оборудване и обзавеждане за нуждите на "ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009” ООД”

Външен ИН oldId_27814500
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39221200 39222000 42999100 39713430 34912000
Краен срок: 13.01.17
Краен срок за подаване на документи: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009 ООД

Предмет на поръчката: "Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности с деца в предучилищна възраст п

Външен ИН 9060434
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22111000 22900000 39263000 30192000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 750 583,00 BGN

"Осигуряване на канцеларски материали и консумативи по проект "Цветен град"

Външен ИН 9060442
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30192000 39263000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 750,00 BGN

"Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане в Средно училище "Христо Ботев", гр. Сапарева баня".

Външен ИН 9060379
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30213000 30231000 39160000 32322000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сапарева баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 226 883,00 BGN

Доставка на кашпи, перголи, беседки и маси необходими за територията на зелената система на Столична община.

Външен ИН 9060380
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39142000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN