Feedback

Tenders for Мебелировка

7 101 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 711)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим” 14.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на стопанствата към ЮЦДП , попадащи на територията на обл. Пловдив” 13.02.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на метални шкафове и каси за нуждите на ТД на НАП София" 10.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград"Обособена позиция № 2 "Д 10.02.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ "Цанко Церковски” гр. Павликени, чрез подобряване на образователната инфраструктур 09.02.17 21.02.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на Изпълнител за изработка, доставка и монтаж на шкаф, демонтаж и повторен монтаж на плот за представителната тоалетна в обект на адрес: ул. "Атанас Далчев” № 13 09.02.17 13.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на офис оборудване, обзавеждане и стопански инвентар за подсигуряване на нови работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.003-0745-C01 "Възможност за заетост в "Стеди България" ЕООД" 07.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на траурни стоки по обособени позиции" Обособена позиция 1 - "Доставка на ковчези" и Обособена позиция 2 - "Доставка на погребални стоки" 07.02.17 13.02.17 Добрич / Dobrich
Доставка на офис обзавеждане, необходимо за разкриване на нови работни места по Проект BG05M9OP001-1.003-1240-C01 "НОВА ПОСОКА” 07.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на визьорни стъкла 06.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим”

Външен ИН oldId_28595803
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22850000 30197643 30192121 30191000 22114500 22470000 18300000 18222200 39500000 44812400 37525000 22830000 22110000 22114000 39298600 30194000 30192600 30195900 39292000 33696500 38510000 35261000 30195100 34999400 37523000 37820000 37452200 37452900 37451700 37451900 37524000 37441100 39121200 39112000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ОБЩИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА УЧИЛИЩАТА И ЦДГ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА"

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на стопанствата към ЮЦДП , попадащи на територията на обл. Пловдив”

Външен ИН 9061387
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39137000 33631600
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 800,00 BGN

"Доставка на метални шкафове и каси за нуждите на ТД на НАП София"

Външен ИН 9061338
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39141300 44421720
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновгра по две обособени позиции Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград"Обособена позиция № 2 "Д

Външен ИН 9061348
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30193000 30197000 30199000 39263000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ "Цанко Церковски” гр. Павликени, чрез подобряване на образователната инфраструктур

Външен ИН 9061304
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000 39120000 39112000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 490,00 BGN

Избор на Изпълнител за изработка, доставка и монтаж на шкаф, демонтаж и повторен монтаж на плот за представителната тоалетна в обект на адрес: ул. "Атанас Далчев” № 13

Външен ИН oldId_28432832
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39122100
Краен срок: 13.02.17
Краен срок за подаване на документи: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АДИС ЕООД

Доставка на офис оборудване, обзавеждане и стопански инвентар за подсигуряване на нови работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.003-0745-C01 "Възможност за заетост в "Стеди България" ЕООД"

Външен ИН oldId_28395428
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 30232000 30121100 38650000 39121000 39112000 18100000
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стеди България ЕООД

"Доставка на траурни стоки по обособени позиции" Обособена позиция 1 - "Доставка на ковчези" и Обособена позиция 2 - "Доставка на погребални стоки"

Външен ИН 9061230
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39296000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 500,00 BGN

Доставка на офис обзавеждане, необходимо за разкриване на нови работни места по Проект BG05M9OP001-1.003-1240-C01 "НОВА ПОСОКА”

Външен ИН oldId_28355411
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39121000 39112000
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИС КРЕДИТ АД

Доставка на визьорни стъкла

Външен ИН oldId_28352170
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39299000 14820000 33793000 38000000
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД