Контакт

Обявления за Мебелировка

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на производството и доставка на мебели, маси, столове, бюра и др и свързани с това дейности, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 582 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 759)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале 13.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на стелажи в стаите на Студентските общежития в Университет "Проф. д-р Асен Златаров". 13.11.17 21.11.17 Бургас / Burgas
"Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА "Д. А. Ценов" град Свищов" в три обособени позиции:Обособена поз 08.11.17 17.11.17 Северен централен / Severen tsentralen
"Доставка на траурни стоки по обособени позиции”Доставка на траурни стоки по обособени позиции, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция - ОП 1 "Доставка на ковчези”; 06.11.17 09.11.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на мебелно обзавеждане с шест обособени позиции":Обособена позиция № 1 - "Доставка на обзавеждане на стаите за отдих в командните пунктове в с. Тъжа, област Стара Загора и гр. Хасково и 63 ракетни площадки в системата на ИАБГ";Обособена позиция 06.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на канцеларски материали, офис стоки и консумативи за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., с две обособени позиции 03.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Обзавеждане и оборудване на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково" 02.11.17 07.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за ........ 01.11.17 21.11.17 Монтана / Montana
Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале 01.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на доставчик на климатици, обзавеждане и оборудване в помещения за персонала в сградата на "Интер Експо Център" ЕООД 31.10.17 07.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале

Външен ИН 9070268
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22900000 30199792 22816000 22321000 38111100 39295200 30199730 15842200 39221120
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка и монтаж на стелажи в стаите на Студентските общежития в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Външен ИН 9070244
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39131100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 374,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА "Д. А. Ценов" град Свищов" в три обособени позиции:Обособена поз

Външен ИН 9070102
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199000 39292400 30197210 30237130 30237200 30237400 30237300 30234000 30237250 31411000 31422000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 780,00 BGN

"Доставка на траурни стоки по обособени позиции”Доставка на траурни стоки по обособени позиции, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция - ОП 1 "Доставка на ковчези”;

Външен ИН 9070046
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39296100 31527210 39298100 39296000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на мебелно обзавеждане с шест обособени позиции":Обособена позиция № 1 - "Доставка на обзавеждане на стаите за отдих в командните пунктове в с. Тъжа, област Стара Загора и гр. Хасково и 63 ракетни площадки в системата на ИАБГ";Обособена позиция

Външен ИН 9070050
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Борба с градушките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 900,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали, офис стоки и консумативи за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., с две обособени позиции

Външен ИН 9069979
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39263000 30192000 30199710 30197220 22813000 30100000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Обзавеждане и оборудване на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково"

Външен ИН 9069950
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000 32000000
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 867,00 BGN

"Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за ........

Външен ИН 812753
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 39160000 32340000 38000000 38510000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 437,00 BGN

Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале

Външен ИН 9069893
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22900000 30199792 22816000 22321000 38111100 39295200 30199730 15842200 39221120
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Избор на доставчик на климатици, обзавеждане и оборудване в помещения за персонала в сградата на "Интер Експо Център" ЕООД

Външен ИН oldId_34492335
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37441100 37440000 39113600
Краен срок: 07.11.17
Краен срок за подаване на документи: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR