Контакт

Обявления за Мебелировка

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на производството и доставка на мебели, маси, столове, бюра и др и свързани с това дейности, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 281 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 829)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2018г./2019г. 19.04.18 25.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на обзавеждане за ДГ "Детелина"- пристройка разширение, кв.254,УПИ VIII -5216,гр.Поморие” 18.04.18 25.04.18 Бургас / Burgas
Доставка на медицинско оборудване за обслужваща сграда към ДКЦ "Изток", гр. Пловдив. 17.04.18 20.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на компютърно и лабораторно оборудване за нуждите на ПМГ "Св. Климент Охридски”-гр.Силистра”, по проект "Координиране на съвместни политики и инвестиции, оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, финансиран по Програма за 13.04.18 25.04.18 Силистра / Silistra
"Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "Interreg VA Румъния България 2014 2020”, по обособени позиции" 13.04.18 18.04.18 Русе / Ruse
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020" Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавеж 12.04.18 16.04.18 Кюстендил / Kyustendil
Обществената поръчка се открива с цел закупуването на необходимо обзавеждане и оборудване за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет. За изпълнението на обособена позиция №1 е необходимо закупуването на две перални, една 10.04.18 13.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦДГ "1-Ви Юни" в село Хитрино в рамките на проект: "Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация 10.04.18 13.04.18 Шумен / Shumen
"Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "Interreg VA Румъния България 2014 2020”, по обособени позиции" 05.04.18 13.04.18 Русе / Ruse
Доставка на медицинско оборудване за обслужваща сграда към ДКЦ "Изток", гр. Пловдив. 04.04.18 16.04.18 Пловдив / Plovdiv

Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2018г./2019г.

Външен ИН 9075106
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15300000 15980000 39221110 39221120
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Авиоотряд 28
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на обзавеждане за ДГ "Детелина"- пристройка разширение, кв.254,УПИ VIII -5216,гр.Поморие”

Външен ИН 9075055
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39200000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Доставка на медицинско оборудване за обслужваща сграда към ДКЦ "Изток", гр. Пловдив.

Външен ИН 9075022
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39200000 33100000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 700,00 BGN

"Доставка на компютърно и лабораторно оборудване за нуждите на ПМГ "Св. Климент Охридски”-гр.Силистра”, по проект "Координиране на съвместни политики и инвестиции, оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, финансиран по Програма за

Външен ИН 9074911
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 48000000 39000000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Директор на ПМГ „Свети Климент Охридски“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 443,00 BGN

"Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "Interreg VA Румъния България 2014 2020”, по обособени позиции"

Външен ИН 9074927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 39000000 32250000 48000000 39717000
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 453,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020" Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавеж

Външен ИН 9074839
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 31000000 39000000 39512100 39512200 39512300 39512400 39512500 39221100
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 549,00 BGN

Обществената поръчка се открива с цел закупуването на необходимо обзавеждане и оборудване за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет. За изпълнението на обособена позиция №1 е необходимо закупуването на две перални, една

Външен ИН 9074762
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 208,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦДГ "1-Ви Юни" в село Хитрино в рамките на проект: "Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация

Външен ИН 9074764
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39161000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Хитрино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 607,00 BGN

"Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "Interreg VA Румъния България 2014 2020”, по обособени позиции"

Външен ИН 9074684
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 39000000 32250000 48000000 39717000
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 453,00 BGN

Доставка на медицинско оборудване за обслужваща сграда към ДКЦ "Изток", гр. Пловдив.

Външен ИН 9074629
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39200000 33100000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 700,00 BGN