Контакт

Обявления за Медицинско оборудване

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 476 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1048)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на специализирана научна апаратура по проект "Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи"" 15.05.18 22.05.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД" 11.05.18 14.05.18 Габрово / Gabrovo
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори 11.05.18 21.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца с увреждания", гр. Исперих по три обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на специализирано оборудване и терапевтични материали";Обособена позиция № 2 "Доставка на 09.05.18 21.05.18 Разград / Razgrad
"Доставка и монтаж на кухненско оборудване в изпълнение на проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите "Дневен център за деца с увреждания” и "Център за социална рехабилитация и интеграция” в "Д 09.05.18 14.05.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на видео лапароскопска система за хирургия 09.05.18 14.05.18 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Родилно отделение при "УМБАЛ - Бургас” АД”. 08.05.18 16.05.18 Бургас / Burgas
Доставка на спирачен диск и монитор за наблюдение на врати, както следва: 1.Обособена позиция 1 Доставка на спирачен диск за ТБ тип "Шкода-Соларис" - 26Tr/27Tr: 1.1. Спирачен диск на преден, среден и двигателен мост, каталожен номер 0707-000-036, количест 04.05.18 09.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
В предмета на поръчката се включват:1.1.доставка на нова многофункционална ултразвукова система за нуждите на ДКЦ "Света Марина” ЕООД - гр. Варна (Оборудване/Оборудването );1.2.монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Оборудването;1.3.първоначално 03.05.18 08.05.18 Варна / Varna
"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура- високо специализирани мултипараметрични пациентни монитори съвместими с наличните монитори и централна мониторна система инсталирани в ОАИЛ при "МБАЛ- Свиленград" Е 03.05.18 11.05.18 Хасково / Haskovo

"Доставка на специализирана научна апаратура по проект "Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи""

Външен ИН 9076062
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 22.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 516,00 BGN

"Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД"

Външен ИН 9075907
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 890,00 BGN

Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори

Външен ИН 9075912
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33157400
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца с увреждания", гр. Исперих по три обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на специализирано оборудване и терапевтични материали";Обособена позиция № 2 "Доставка на

Външен ИН 9075842
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33196200 37310000 39713200
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Исперих
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 772,00 BGN

"Доставка и монтаж на кухненско оборудване в изпълнение на проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите "Дневен център за деца с увреждания” и "Център за социална рехабилитация и интеграция” в "Д

Външен ИН 9075847
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39711300 33196200
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 600,00 BGN

Доставка на видео лапароскопска система за хирургия

Външен ИН 9075784
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33162100
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „МБАЛ Пазарджик ” АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Родилно отделение при "УМБАЛ - Бургас” АД”.

Външен ИН 9075738
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33192120 33190000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Доставка на спирачен диск и монитор за наблюдение на врати, както следва: 1.Обособена позиция 1 Доставка на спирачен диск за ТБ тип "Шкода-Соларис" - 26Tr/27Tr: 1.1. Спирачен диск на преден, среден и двигателен мост, каталожен номер 0707-000-036, количест

Външен ИН 9075665
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34322000 33195100
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

В предмета на поръчката се включват:1.1.доставка на нова многофункционална ултразвукова система за нуждите на ДКЦ "Света Марина” ЕООД - гр. Варна (Оборудване/Оборудването );1.2.монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Оборудването;1.3.първоначално

Външен ИН 9075637
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33112000
Краен срок: 08.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКЦ „Света Марина“ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура- високо специализирани мултипараметрични пациентни монитори съвместими с наличните монитори и централна мониторна система инсталирани в ОАИЛ при "МБАЛ- Свиленград" Е

Външен ИН 9075613
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33195100
Краен срок: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN