Контакт

Обявления за Медицинско оборудване

Списъкът по-долу е за обществени поръчки и търгове за доставка на медицинско оборудване, техника, скенери, резервни части и поддръжка. Ако се интересувате от такава информация, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 727 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 973)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
В предмета на поръчката се включват:1.доставка на оборудване за полисомнографски център в МБАЛ "Света Марина” ЕАД (Оборудване/Оборудването ), включващо:1.1. Портативна полисомнографска система - 32-канална, с възможност за предаване в реално време на сигн 03.01.18 08.01.18 Варна / Varna
"Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна”АД"За нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна" АД е необходимо закупуването на 1 бр.графичен рентгенов апарат с устройство за извличане на дигитални образи от аналогови рентгенови апарати 28.12.17 02.01.18 Варна / Varna
Закупуване на класически микробиологични хранителни среди и хранителни среди, базирани на сертифицирани биокомпоненти и закупуване на лабораторни консумативи 21.12.17 05.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал на УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 22.12.17 15.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на парафинов център за нуждите на отделение Клинична патология в "КОЦ-Пловдив” ЕООД”, отговарящо на техническите спецификации и изискванията на Възложителя. 22.12.17 02.01.18 Пловдив / Plovdiv
В предмета на поръчката се включват:1.доставка на оборудване за полисомнографски център в МБАЛ "Света Марина” ЕАД (Оборудване/Оборудването ), включващо:1.1. Портативна полисомнографска система - 32-канална, с възможност за предаване в реално време на сигн 21.12.17 02.01.18 Варна / Varna
"Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна”АД"За нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна" АД е необходимо закупуването на 1 бр.графичен рентгенов апарат с устройство за извличане на дигитални образи от аналогови рентгенови апарати 21.12.17 28.12.17 Варна / Varna
Доставка на нов автоматичен биохимичен анализатор, съответстващ на техническите изисквания на Възложителя, необходим за нуждите на МБАЛ"Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка 20.12.17 03.01.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на Автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на НМТБ "Цар Борис ІІІ”. 19.12.17 02.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на медицински изделия за Отделение по ортопедия и травматология при "МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД 13.12.17 19.01.18 София / Sofia

В предмета на поръчката се включват:1.доставка на оборудване за полисомнографски център в МБАЛ "Света Марина” ЕАД (Оборудване/Оборудването ), включващо:1.1. Портативна полисомнографска система - 32-канална, с възможност за предаване в реално време на сигн

Външен ИН 9071962
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 500,00 BGN

"Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна”АД"За нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна" АД е необходимо закупуването на 1 бр.графичен рентгенов апарат с устройство за извличане на дигитални образи от аналогови рентгенови апарати

Външен ИН 9071879
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Света Анна-Варна АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Закупуване на класически микробиологични хранителни среди и хранителни среди, базирани на сертифицирани биокомпоненти и закупуване на лабораторни консумативи

Външен ИН oldId_35915999
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 24965000 33124130 33141115 33141420 33141600 33192500 33631600 33696500 38437100 38437120 38519000 42671100 24931250
Краен срок: 05.01.18
Краен срок за подаване на документи: 05.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРОВИОТИК АД
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал на УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД

Външен ИН 821507
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33199000 18110000 33151400
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 185 133,00 BGN

"Доставка и монтаж на парафинов център за нуждите на отделение Клинична патология в "КОЦ-Пловдив” ЕООД”, отговарящо на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Външен ИН 9071829
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 600,00 BGN

В предмета на поръчката се включват:1.доставка на оборудване за полисомнографски център в МБАЛ "Света Марина” ЕАД (Оборудване/Оборудването ), включващо:1.1. Портативна полисомнографска система - 32-канална, с възможност за предаване в реално време на сигн

Външен ИН 9071782
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 500,00 BGN

"Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна”АД"За нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна" АД е необходимо закупуването на 1 бр.графичен рентгенов апарат с устройство за извличане на дигитални образи от аналогови рентгенови апарати

Външен ИН 9071766
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 28.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Света Анна-Варна АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на нов автоматичен биохимичен анализатор, съответстващ на техническите изисквания на Възложителя, необходим за нуждите на МБАЛ"Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка

Външен ИН 9071730
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 03.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на Автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на НМТБ "Цар Борис ІІІ”.

Външен ИН 9071685
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис ІІІ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на медицински изделия за Отделение по ортопедия и травматология при "МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД

Външен ИН 819755
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33183100
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ-Самоков ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 850,00 BGN