Контакт

Обявления за Моторни превозни средства

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка, ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, автомобили, камиони, автобуси. Ако Вашата дейност е в някоя от тези сфери, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 274 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 628)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лекотоварен, бордови автомобил 19.09.17 21.09.17 Разград / Razgrad
Доставка на 3 микробуса за оборудване на нови работни места по Проект № BG05M9OP001-1.003-2939-C01 "Разкриване на нови работни места в "Автомагистрали" ЕАД" 12.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДОСТАВКА НА 3 (ТРИ) БРОЯ УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА ДО 5 t ВКЛЮЧИТЕЛНО, С БРОЙ МЕСТА ОТ 13+1 ДО 20+1 15.09.17 20.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на траспортни средства за реализиране на проект Модернизиране на системата на професионалното образование в Професионална гимназия Велизар Пеев по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус - прог 13.09.17 18.09.17 София / Sofia
"Доставка на нов, изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Враца" 11.09.17 15.09.17 Враца / Vratsa
Доставка на лекотоварен, бордови автомобил 08.09.17 18.09.17 Разград / Razgrad
ДОСТАВКА НА 3 (ТРИ) БРОЯ УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА ДО 5 t ВКЛЮЧИТЕЛНО, С БРОЙ МЕСТА ОТ 13+1 ДО 20+1 07.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на траспортни средства за реализиране на проект Модернизиране на системата на професионалното образование в Професионална гимназия Велизар Пеев по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус - прог 05.09.17 13.09.17 София / Sofia
"Доставка на специализирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания" по Проект BG05M90P001-2.002-0293 "Независим, достоен и спокоен живот в Банкя" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 "Намаляване на 05.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нов, изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Враца" 04.09.17 11.09.17 Враца / Vratsa

Доставка на лекотоварен, бордови автомобил

Външен ИН 9068420
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34130000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Доставка на 3 микробуса за оборудване на нови работни места по Проект № BG05M9OP001-1.003-2939-C01 "Разкриване на нови работни места в "Автомагистрали" ЕАД"

Външен ИН oldId_33356655
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34114400
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДОСТАВКА НА 3 (ТРИ) БРОЯ УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА ДО 5 t ВКЛЮЧИТЕЛНО, С БРОЙ МЕСТА ОТ 13+1 ДО 20+1

Външен ИН 9068339
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34121000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стационарна комуникационна и информационна система
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Доставка на траспортни средства за реализиране на проект Модернизиране на системата на професионалното образование в Професионална гимназия Велизар Пеев по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус - прог

Външен ИН 9068283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34100000 34115200 34421000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия Велизар Пеев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 160,00 BGN

"Доставка на нов, изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Враца"

Външен ИН 9068173
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Доставка на лекотоварен, бордови автомобил

Външен ИН 9068107
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34130000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

ДОСТАВКА НА 3 (ТРИ) БРОЯ УПОТРЕБЯВАН АВТОБУС С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА ДО 5 t ВКЛЮЧИТЕЛНО, С БРОЙ МЕСТА ОТ 13+1 ДО 20+1

Външен ИН 9068055
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34121000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стационарна комуникационна и информационна система
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Доставка на траспортни средства за реализиране на проект Модернизиране на системата на професионалното образование в Професионална гимназия Велизар Пеев по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус - прог

Външен ИН 9068041
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34100000 34115200 34421000
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия Велизар Пеев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 160,00 BGN

"Доставка на специализирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания" по Проект BG05M90P001-2.002-0293 "Независим, достоен и спокоен живот в Банкя" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 "Намаляване на

Външен ИН 9068004
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 60100000 60130000 34100000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Банкя
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

"Доставка на нов, изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Враца"

Външен ИН 9067953
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN