Контакт

Обявления за Моторни превозни средства

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка, ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, автомобили, камиони, автобуси. Ако Вашата дейност е в някоя от тези сфери, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 967 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 697)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на автобус за нуждите на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич 13.02.18 19.02.18 Добрич / Dobrich
Доставка чрез покупка на камион 09.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на нов високо проходим автомобил, тип "Пикап” с двойна кабина и отделно товарно пространство за нуждите на общинско дружество "Тузлушка земя” ЕООД 07.02.18 15.02.18 Търговище / Targovishte
Доставка на автобус за нуждите на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич 01.02.18 12.02.18 Добрич / Dobrich
Доставка на колесен челен товарач 30.01.18 06.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на предвидената процедура Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: 1. Комбиниран багер - 1 бр.; 2. Хидравличен багер - 1 бр,; 3. Мини челен товарач - 1 бр.; 4. Камион - 1 бр.; 5. Камион - 1 бр.; 6. Мобилен компресор с пневма 30.01.18 08.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на Национална художествена академия" 31.01.18 05.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на Национална художествена академия" 31.01.18 05.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0550-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в "ХЕЛФИ ПЛАСТИКС" ООД 29.01.18 05.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр. Обособена позиция 2: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр Обособена позиция 3: Комбиниран багер челен товарач-1бр Обособена п 26.01.18 03.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на автобус за нуждите на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич

Външен ИН 9072935
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЙОРДАН ЙОВКОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на камион

Външен ИН 9072859
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34100000 34134000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Садово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на нов високо проходим автомобил, тип "Пикап” с двойна кабина и отделно товарно пространство за нуждите на общинско дружество "Тузлушка земя” ЕООД

Външен ИН 9072796
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113200
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тузлушка земя ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на автобус за нуждите на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич

Външен ИН 9072641
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЙОРДАН ЙОВКОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Доставка на колесен челен товарач

Външен ИН oldId_36622301
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34144710
Краен срок: 06.02.18
Краен срок за подаване на документи: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РИЛА ПЪТИЩА ООД
Очаквана цена: 362 806,00 BGN

Предмет на предвидената процедура Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: 1. Комбиниран багер - 1 бр.; 2. Хидравличен багер - 1 бр,; 3. Мини челен товарач - 1 бр.; 4. Камион - 1 бр.; 5. Камион - 1 бр.; 6. Мобилен компресор с пневма

Външен ИН oldId_36619759
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 43210000 43250000 34140000 42120000
Краен срок: 08.02.18
Краен срок за подаване на документи: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОСИСТЕМ ЕООД
Очаквана цена: 550 635,00 BGN

"Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на Национална художествена академия"

Външен ИН 9072615
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална Художествена Академия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на Национална художествена академия"

Външен ИН 9072585
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална Художествена Академия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0550-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в "ХЕЛФИ ПЛАСТИКС" ООД

Външен ИН oldId_36561181
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42994200 34130000
Краен срок: 05.02.18
Краен срок за подаване на документи: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД
Очаквана цена: 1 335 000,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване 4 оси-1бр. Обособена позиция 2: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси-1бр Обособена позиция 3: Комбиниран багер челен товарач-1бр Обособена п

Външен ИН oldId_36514489
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34134200 43250000 43300000
Краен срок: 03.02.18
Краен срок за подаване на документи: 03.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД
Очаквана цена: 1 567 845,00 BGN