Feedback

Tenders for Моторни превозни средства

6 380 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 638)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания:Брой места: 5 Брой врати : 4Тип на двигателя: Дизел.Мощност на двигател 13.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на чл. 1, ал.1 от ПМС 160/2016 г. , с предмет: "Закупуване и доставка на 5 броя фабрично нови автомобили по проект "Заетост и професионално развитие в "Елит кар" ООД" 04.01.17 13.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 "Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 20 04.01.17 11.01.17 Монтана / Montana
"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания: Брой места: 5 Брой врати : 4 Тип на двигателя: Дизел. Мощност на д 04.01.17 13.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Закупуване на специализирано превозно средство” по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кочер 04.01.17 11.01.17 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена” 30.12.16 12.01.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на лизинг на употребявани автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД. 29.12.16 09.01.17 16:00 Бургас / Burgas
"Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема", съгласно утвърдени маршрутни разписания по градска линия № 1 и № 2 28.12.16 03.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на 3 (три) броя леки автомобили за нуждите на БТА" 27.12.16 30.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Закупуване на специализирано превозно средство” по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кочер 23.12.16 27.12.16 Кюстендил / Kyustendil

"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания:Брой места: 5 Брой врати : 4Тип на двигателя: Дизел.Мощност на двигател

Външен ИН 9060634
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Стамболийски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на чл. 1, ал.1 от ПМС 160/2016 г. , с предмет: "Закупуване и доставка на 5 броя фабрично нови автомобили по проект "Заетост и професионално развитие в "Елит кар" ООД"

Външен ИН oldId_27814503
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 13.01.17
Краен срок за подаване на документи: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛИТ КАР ООД

"Доставка на специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 "Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 20

Външен ИН 9060416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34114400 60130000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вършец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания: Брой места: 5 Брой врати : 4 Тип на двигателя: Дизел. Мощност на д

Външен ИН 9060432
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стамболийски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Закупуване на специализирано превозно средство” по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кочер

Външен ИН 9060435
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34114300
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кочериново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена”

Външен ИН 9060385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Елена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на лизинг на употребявани автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД.

Външен ИН TED.463301-2016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.12.16
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34121100
Краен срок: 09.01.17 16:00
Брой: 2016251
Дата на изпращане на обявлението: 27.12.16
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: BG
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Бургасбус“ ЕООД
Място на изпълнение: BG: Burgas

"Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема", съгласно утвърдени маршрутни разписания по градска линия № 1 и № 2

Външен ИН 9060342
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34121000 60130000
Краен срок: 03.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гълъбово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на 3 (три) броя леки автомобили за нуждите на БТА"

Външен ИН 9060295
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 30.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

"Закупуване на специализирано превозно средство” по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кочер

Външен ИН 9060258
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34114300
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кочериново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 000,00 BGN