Feedback

Tenders for Моторни превозни средства

6 630 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 663)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция "Морско дело и рибарство". 21.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин. 21.03.17 24.03.17 София / Sofia
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 3 / дата 17.03.2017г. Закупуване на земекопна техника за осигуряване на разкритите работни места. Верижен мини багер - 1 /един/ бр. - нов. За изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0265-C01 "Заетост и обучение на безработни лица в 17.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предметът на обществената поръчка е "Избор на изпълнител за доставка на един брой употребявана автовишка с кош за нуждите на Община Видин”. 15.03.17 22.03.17 Видин / Vidin
"Закупуване на високопроходим автомобил за ослужване на общинските горски територии" 14.03.17 17.03.17 Ловеч / Lovech
Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин 13.03.17 20.03.17 София / Sofia
Избор на изпълнител за доставка на високо проходим автомобил, тип 4х4, с каросерия за товарене 10.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Промяна 13.03.17 15.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Процедура за доставка на лекотоварен автомобил по проект BG05M9OP001-1.003-0976 "Ново работно място в Стеалит ООД" 09.03.17 10.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция "Морско дело и рибарство". 09.03.17 20.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция "Морско дело и рибарство".

Външен ИН 9062536
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието и храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин.

Външен ИН 9062544
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елин Пелин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 3 / дата 17.03.2017г. Закупуване на земекопна техника за осигуряване на разкритите работни места. Верижен мини багер - 1 /един/ бр. - нов. За изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0265-C01 "Заетост и обучение на безработни лица в

Външен ИН oldId_29326858
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 43210000 43262000 34144000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Голдерикс ЕООД

Предметът на обществената поръчка е "Избор на изпълнител за доставка на един брой употребявана автовишка с кош за нуждите на Община Видин”.

Външен ИН 9062363
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34144000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

"Закупуване на високопроходим автомобил за ослужване на общинските горски територии"

Външен ИН 9062295
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113100
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин

Външен ИН 9062265
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елин Пелин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на високо проходим автомобил, тип 4х4, с каросерия за товарене

Външен ИН oldId_29133964
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОНСИ-52 ЕООД

Промяна

Външен ИН oldId_29132233
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34114000 34300000
Краен срок: 15.03.17
Краен срок за подаване на документи: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Летище София” ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Процедура за доставка на лекотоварен автомобил по проект BG05M9OP001-1.003-0976 "Ново работно място в Стеалит ООД"

Външен ИН oldId_29095860
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 10.03.17
Краен срок за подаване на документи: 10.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТЕАЛИТ ООД

"Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция "Морско дело и рибарство".

Външен ИН 9062143
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 34113200
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието и храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN