Контакт

Обявления за Научни изследвания и експериментални разработки

По-долу виждате обществени поръчки свързани с научни разработки, иновации, изследвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

694 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 70)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изготвяне на идеен проект за технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за к 03.11.17 13.11.17 Русе / Ruse
Информация при производство по обжалване 15.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Услуга за оценка на съответствието на алармени системи RControl с директиви ЕМС, RED, LVD във връзка с поставяне на CE маркировка" 17.08.17 25.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Услуги за оценка на съответствието на комуникатори от продуктови серии MN01 и MQ03 с директиви ЕМС, RED, LVD във връзка с поставяне на CE маркировка” 17.08.17 25.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 14.08.17 Варна / Varna
"Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г." 09.08.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 09.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 10.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ «ЛЮЛЯКОВИЦА» В ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО МУ ИЗГРАЖДАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2014 Г. ДО НАЧАЛОТО НА 2017 Г. - ДО КОТА ПЛАЖ 822 08.08.17 23.08.17 Пазарджик / Pazardzhik

Изготвяне на идеен проект за технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за к

Външен ИН 9069985
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Информация при производство по обжалване

Външен ИН 805444
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 34513100 73110000 90712300 34900000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по океанология - БАН
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 803096
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 73000000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регоналното развитие и благоустройството
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Услуга за оценка на съответствието на алармени системи RControl с директиви ЕМС, RED, LVD във връзка с поставяне на CE маркировка"

Външен ИН oldId_32752411
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 73430000
Краен срок: 25.08.17
Краен срок за подаване на документи: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕЗИДЪНС КОНТРОЛ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Услуги за оценка на съответствието на комуникатори от продуктови серии MN01 и MQ03 с директиви ЕМС, RED, LVD във връзка с поставяне на CE маркировка”

Външен ИН oldId_32752342
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 73430000
Краен срок: 25.08.17
Краен срок за подаване на документи: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕЗИДЪНС КОНТРОЛ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 800630
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34513100 73110000 90712300 34900000
Дата на изпращане на обявлението: 14.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по океанология - БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

"Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г."

Външен ИН 799996
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 425 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 799997
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Дата на изпращане на обявлението: 09.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 425 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 800203
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32322000 73431000 80610000 80511000 32351200 30000000
Дата на изпращане на обявлението: 10.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерски съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 050 000,00 BGN

ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ «ЛЮЛЯКОВИЦА» В ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО МУ ИЗГРАЖДАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2014 Г. ДО НАЧАЛОТО НА 2017 Г. - ДО КОТА ПЛАЖ 822

Външен ИН oldId_32546240
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 73430000 71324000
Краен срок: 23.08.17
Краен срок за подаване на документи: 23.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR