Контакт

Обявления за Научни изследвания и експериментални разработки

По-долу виждате обществени поръчки свързани с научни разработки, иновации, изследвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

707 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 71)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води 05.01.18 12.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Социологически (извадкови) проучвания сред населението и бизнеса и анализ за целите на Доклад 1 / година 1 22.12.17 10.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Консултантски услуги по трансфер на знания в подкрепа на внедряване на иновативен процес 01.12.17 08.12.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги 17.11.17 Враца / Vratsa
Изготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8 14.11.17 20.11.17 Русе / Ruse
Изготвяне на идеен проект за технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за к 03.11.17 13.11.17 Русе / Ruse
Решение за откриване на процедура 30.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на спасителни проучвания на 5 броя археологически обекти, открити в имоти, свързани със строителството на язовир "Луда Яна" и ПСПВ, община Панагюрище 30.10.17 14.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 30.10.17 Варна / Varna
Поправка 06.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

Външен ИН 9072006
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 667,00 BGN

Социологически (извадкови) проучвания сред населението и бизнеса и анализ за целите на Доклад 1 / година 1

Външен ИН oldId_35914587
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 73000000
Краен срок: 10.01.18
Краен срок за подаване на документи: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за изследване на демокрацията
Очаквана цена: 35 600,00 BGN

Консултантски услуги по трансфер на знания в подкрепа на внедряване на иновативен процес

Външен ИН oldId_35349798
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 73200000
Краен срок: 08.12.17
Краен срок за подаване на документи: 08.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАПТЕХ ЕООД
Очаквана цена: 186 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка - комунални услугиОбявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 815532
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 73400000 71320000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: ИЯИЯЕ-БАН
Contractor Prices: ИЯИЯЕ-БАН:

Изготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8

Външен ИН 9070289
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Изготвяне на идеен проект за технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за к

Външен ИН 9069985
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 812275
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Дата на изпращане на обявлението: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

Извършване на спасителни проучвания на 5 броя археологически обекти, открити в имоти, свързани със строителството на язовир "Луда Яна" и ПСПВ, община Панагюрище

Външен ИН 812276
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 14.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 812227
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 34513100 73110000 90712300 34900000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по океанология - БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Платерина ООД
Contractor Prices: Платерина ООД:

Поправка

Външен ИН 808650
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 73430000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дуржавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Очаквана цена: 0,00 EUR