Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 062 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1507)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
доставка на течни горива за зареждане на автомобилите и машините, собственост на Община Годеч с Бензин А 95, Дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан за автомобили. Доставката е обособена в три позиции, както следва:- обособена позиция №1: "Доставка на 09.02.18 12.02.18 София / Sofia
"Доставка на бензин и дизелово гориво за служебните МПС и земеделските машини и инструменти на СУ "Цанко Церковски" гр. Полски Тръмбеш 07.02.18 15.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на Община Опан" 05.02.18 08.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Нова инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр. 01.02.18 08.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
доставка на течни горива за зареждане на автомобилите и машините, собственост на Община Годеч с Бензин А 95, Дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан за автомобили. Доставката е обособена в три позиции, както следва:- обособена позиция №1: "Доставка на 01.02.18 08.02.18 София / Sofia
"Доставка на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна течност и други консумативи на служебни МПС, за нуждите на ТП "ДГС Шумен за срок от 1г считано от датата на сключване на договора 26.01.18 19.02.18 Шумен / Shumen
"Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2018" 26.01.18 31.01.18 Шумен / Shumen
"Доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на Община Опан" 26.01.18 02.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на 11588 литра ново турбинно масло 26.01.18 02.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на пелети за нуждите на 170 СУ "Васил Левски"" 26.01.18 16.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

доставка на течни горива за зареждане на автомобилите и машините, собственост на Община Годеч с Бензин А 95, Дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан за автомобили. Доставката е обособена в три позиции, както следва:- обособена позиция №1: "Доставка на

Външен ИН 9072848
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132100 09134200 09122000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Годеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 991,00 BGN

"Доставка на бензин и дизелово гориво за служебните МПС и земеделските машини и инструменти на СУ "Цанко Церковски" гр. Полски Тръмбеш

Външен ИН 9072778
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000 09132000 09134000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 890,00 BGN

"Доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на Община Опан"

Външен ИН 9072698
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09000000 09100000 09132000 09134200
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Опан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Нова инсталация за производство на полимер модифициран битум - 1 бр.

Външен ИН oldId_36666830
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09130000
Краен срок: 08.02.18
Краен срок за подаване на документи: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД
Очаквана цена: 398 750,00 BGN

доставка на течни горива за зареждане на автомобилите и машините, собственост на Община Годеч с Бензин А 95, Дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан за автомобили. Доставката е обособена в три позиции, както следва:- обособена позиция №1: "Доставка на

Външен ИН 9072639
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132100 09134200 09122000
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Годеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 991,00 BGN

"Доставка на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна течност и други консумативи на служебни МПС, за нуждите на ТП "ДГС Шумен за срок от 1г считано от датата на сключване на договора

Външен ИН 826873
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211900 09211000 24951000 24951311 09211650
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Шумен Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2018"

Външен ИН 9072517
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200 09132000
Краен срок: 31.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никола Козлево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на Община Опан"

Външен ИН 9072518
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09000000 09100000 09132000 09134200
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Опан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Доставка на 11588 литра ново турбинно масло

Външен ИН 9072522
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09000000
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Топлофикация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на пелети за нуждите на 170 СУ "Васил Левски""

Външен ИН 826749
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09135100
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 170-то Средно училище - Васил Левски, гр. Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 180 000,00 BGN