Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 854 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1386)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Цар Калоян, Детска градина "Славейче” гр. Цар Калоян и Детска градина "Пролет” с. Езерче за отоплителен сезон на 2017-2018 год.” 14.09.17 21.09.17 Разград / Razgrad
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) с максимално съдържание на сяра- S 0,001 11.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на прогнозно 152 тона пелети от дървесни стърготини за нуждите на община Кирково през отоплителен сезон 2017г.-2018г. 08.09.17 11.09.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2018г.".Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- Да са произведени от 100 % дървесина; - В пелетите да няма следи от пясък; - Влагосъдържание не 08.09.17 12.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2017г. до 30.04.2018г. Подлежащите на доставка въглища следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- въглища 08.09.17 12.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите наДържавна психиатрична болница - Карвуна 07.09.17 18.09.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на пелети и дървен чипс за нуждите на СУ "Васил Левски” гр. Ардино” за отоплителния период на 2017/2018 г.” 05.09.17 12.09.17 Кърджали / Kardzhali
Доставка на дърва и въглища за нуждите на Община Ковачевци за отоплителен сезон 2017-2018 г., три обособени позиции, както следва : Обособена позиция 1 "Доставка на дърва за огрев (твърда дървесина) за нуждите на ОУ "Св.св.Кирил и Методий” с.Калище и ДГ " 05.09.17 13.09.17 Перник / Pernik
Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд”. 04.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на твърдо гориво за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, намиращи се на територията на Община "Родопи” за отоплителен сезон зима 2017г./ пролет 2018г. по три обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 04.09.17 07.09.17 Пловдив / Plovdiv

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Цар Калоян, Детска градина "Славейче” гр. Цар Калоян и Детска градина "Пролет” с. Езерче за отоплителен сезон на 2017-2018 год.”

Външен ИН 9068315
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Цар Калоян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 697,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на периодични доставки чрез специализиран транспорт (автомобилни цистерни) на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) с максимално съдържание на сяра- S 0,001

Външен ИН 9068158
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Авиоотряд 28
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 585,00 BGN

Доставка на прогнозно 152 тона пелети от дървесни стърготини за нуждите на община Кирково през отоплителен сезон 2017г.-2018г.

Външен ИН 9068090
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09135100
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 640,00 BGN

"Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2018г.".Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- Да са произведени от 100 % дървесина; - В пелетите да няма следи от пясък; - Влагосъдържание не

Външен ИН 9068093
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 880,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2017г. до 30.04.2018г. Подлежащите на доставка въглища следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- въглища

Външен ИН 9068092
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111100
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 290,00 BGN

Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите наДържавна психиатрична болница - Карвуна

Външен ИН 9068049
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КАРВУНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Доставка на пелети и дървен чипс за нуждите на СУ "Васил Левски” гр. Ардино” за отоплителния период на 2017/2018 г.”

Външен ИН 9068030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Директор на СУ Васил Левски гр. Ардино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Доставка на дърва и въглища за нуждите на Община Ковачевци за отоплителен сезон 2017-2018 г., три обособени позиции, както следва : Обособена позиция 1 "Доставка на дърва за огрев (твърда дървесина) за нуждите на ОУ "Св.св.Кирил и Методий” с.Калище и ДГ "

Външен ИН 9067997
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111000 09111400
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ковачевци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво /евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд”.

Външен ИН 9067966
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Костинброд Еко АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на твърдо гориво за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, намиращи се на територията на Община "Родопи” за отоплителен сезон зима 2017г./ пролет 2018г. по три обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №

Външен ИН 9067987
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111100 03413000 09111400
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN