Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

14 321 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1433)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на твърди горива за отопление на сгради - общинска собственост на територията на община Ново село през отоплителен сезон 2017-2018 г., с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на въглища тип "Донбас"; Обособена позиция № 2: Достав 17.11.17 20.11.17 Видин / Vidin
"Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОУ "Петър Парчевич”- гр. Чипровци за отоплителен сезон 2017г./2018г.”, 17.11.17 20.11.17 Монтана / Montana
"Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр. Брацигово, община Брацигово за 2017/2018 година” 15.11.17 21.11.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на течни горива за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали и нейните териториални звена. 15.11.17 20.11.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка чрез покупка на пелети за нуждите на СУ Христо Ботев, ДВХУИ с. Джурково и ОЗ Юрий Гагарин ” 14.11.17 17.11.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва:БЕНЗИН А 95 7100 л.ЕВРОДИ 10.11.17 16.11.17 Сливен / Sliven
Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на Център за психично здраве - Смолян ЕООД за отоплителен сезон 2017 / 2018 г. 09.11.17 20.11.17 Смолян / Smolyan
"Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОУ "Петър Парчевич”- гр. Чипровци за отоплителен сезон 2017г./2018г.”, 09.11.17 16.11.17 Монтана / Montana
Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев”, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 09.11.17 20.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодична покупка на бензин A-95H, бензин A-98H и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА" 08.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на твърди горива за отопление на сгради - общинска собственост на територията на община Ново село през отоплителен сезон 2017-2018 г., с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на въглища тип "Донбас"; Обособена позиция № 2: Достав

Външен ИН 9070485
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОВО СЕЛО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 850,00 BGN

"Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОУ "Петър Парчевич”- гр. Чипровци за отоплителен сезон 2017г./2018г.”,

Външен ИН 9070455
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Основно училище Петър Парчевич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

"Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр. Брацигово, община Брацигово за 2017/2018 година”

Външен ИН 9070346
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132100 09134200 09122000 24951000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Брацигово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка на течни горива за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали и нейните териториални звена.

Външен ИН 9070362
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на пелети за нуждите на СУ Христо Ботев, ДВХУИ с. Джурково и ОЗ Юрий Гагарин ”

Външен ИН 9070290
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лъки
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва:БЕНЗИН А 95 7100 л.ЕВРОДИ

Външен ИН 9070198
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200 09132000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Иван Селимински АД - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 531,00 BGN

Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на Център за психично здраве - Смолян ЕООД за отоплителен сезон 2017 / 2018 г.

Външен ИН 9070167
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000 09134200
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СМОЛЯН ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОУ "Петър Парчевич”- гр. Чипровци за отоплителен сезон 2017г./2018г.”,

Външен ИН 9070175
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Основно училище Петър Парчевич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев”, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Външен ИН 9070179
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 400,00 BGN

"Периодична покупка на бензин A-95H, бензин A-98H и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА"

Външен ИН 9070111
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN