Контакт

Обявления за Нефтопродукти, горива и смазочни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на нефтопродукти, горива и смазочни материали, моторни масла. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 473 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1348)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ” ЕООД 11.07.17 20.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодични доставки на твърди горива - въглища и брикети" 06.07.17 10.07.17 Шумен / Shumen
Избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД" 05.07.17 12.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на процедурата: Доставка на дизелово гориво по проект BG05M9OP001-1.008-0052-С01: "Подобряване условията на труд, оптимизация на работните процеси и предоставяне на социални придобивки за работниците и служителите на хотелски комплекс "Дипломат 04.07.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0440 "Добри и безопасни условия на труд и организиран транспорт за заети лица в "Запрянови -03" ООД" 30.06.17 10.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка на територията на гр.Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД. 30.06.17 03.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Периодични доставки на твърди горива - въглища и брикети" 29.06.17 06.07.17 Шумен / Shumen
,,Периодична доставка на горива: безоловен бензин А 95, бензин А 98 и дизелово гориво за МПС за нуждите на автомобилите на "МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти, на територията на Р. България за с 28.06.17 05.07.17 София / Sofia
"Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси "К.Малков”, гр. Садово и избор на координатор на балансираща група” 27.06.17 29.06.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка на територията на гр.Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД. 23.06.17 29.06.17 Пазарджик / Pazardzhik

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ” ЕООД

Външен ИН 9066136
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211000 09211100 09211610 09211650 24951000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИОСТРОЙ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Периодични доставки на твърди горива - въглища и брикети"

Външен ИН 9066034
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111000
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 512,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД"

Външен ИН oldId_31793966
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 12.07.17
Краен срок за подаване на документи: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХАН ОМУРТАГ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на процедурата: Доставка на дизелово гориво по проект BG05M9OP001-1.008-0052-С01: "Подобряване условията на труд, оптимизация на работните процеси и предоставяне на социални придобивки за работниците и служителите на хотелски комплекс "Дипломат

Външен ИН oldId_31742659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0440 "Добри и безопасни условия на труд и организиран транспорт за заети лица в "Запрянови -03" ООД"

Външен ИН oldId_31720589
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 10.07.17
Краен срок за подаване на документи: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дружество с ограничена отговорност "ЗАПРЯНОВИ - 03"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка на територията на гр.Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД.

Външен ИН 9065776
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000 09200000
Краен срок: 03.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВКТВ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Периодични доставки на твърди горива - въглища и брикети"

Външен ИН 9065763
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111000
Краен срок: 06.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 512,00 BGN

,,Периодична доставка на горива: безоловен бензин А 95, бензин А 98 и дизелово гориво за МПС за нуждите на автомобилите на "МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с кредитни карти, на територията на Р. България за с

Външен ИН 9065713
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132000 09132100 09134200
Краен срок: 05.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ-Самоков ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 642,00 BGN

"Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по растителни генетични ресурси "К.Малков”, гр. Садово и избор на координатор на балансираща група”

Външен ИН 9065648
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09000000 09310000
Краен срок: 29.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по растителни генетични ресурси
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

Доставка на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция с налична газова колонка на територията на гр.Велинград за нуждите на "ВКТВ" ЕООД.

Външен ИН 9065565
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 29.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВКТВ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN