Контакт

Обявления за Образователни и учебно-тренировъчни услуги

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 247 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 525)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обучения на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса 17.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на новонаетите лица по проект BG05M9OP001-1.003-1019-C02, процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015”, в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Провеждане на обучения по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" Обособен 14.07.17 17.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител, който да проведе "Обучение на представителите на целевата група” по проект BG05M9OP001-1.003-1890-C01: "Създаване на нови устойчиви рабо 13.07.17 14.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Обучение на лица за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в озеленяването" по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по 11.07.17 17.07.17 Плевен / Pleven
Предоставяне на професионално обучение 06.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на професионално обучение 06.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на професионално обучение Обособена позиция 1 Предоставяне на обучения по професията "Офис-мениджър" Обособена позиция 2 Предоставяне на обучения по професията "Техник по комуникационни системи" 06.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга по организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен и обучение по част от професия по трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица 05.07.17 06.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Обучения на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място

Външен ИН oldId_32146139
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАНО-ТЕХ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса

Външен ИН oldId_32112836
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса

Външен ИН oldId_32050710
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обучение на новонаетите лица по проект BG05M9OP001-1.003-1019-C02, процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015”, в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Провеждане на обучения по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" Обособен

Външен ИН oldId_32013234
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Глобал Метрикс ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител, който да проведе "Обучение на представителите на целевата група” по проект BG05M9OP001-1.003-1890-C01: "Създаване на нови устойчиви рабо

Външен ИН oldId_32010376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 14.07.17
Краен срок за подаване на документи: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕКСТРИЙМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Обучение на лица за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в озеленяването" по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по

Външен ИН 9066165
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Предоставяне на професионално обучение

Външен ИН oldId_31851055
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МВВИ КОНСУЛТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предоставяне на професионално обучение

Външен ИН oldId_31850953
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕМ ЕН ДЖИ ЕС - 3 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предоставяне на професионално обучение Обособена позиция 1 Предоставяне на обучения по професията "Офис-мениджър" Обособена позиция 2 Предоставяне на обучения по професията "Техник по комуникационни системи"

Външен ИН oldId_31850938
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КЕЙБЪЛТЕЛ-ПРИМА АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Извършване на услуга по организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен и обучение по част от професия по трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица

Външен ИН oldId_31825263
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 06.07.17
Краен срок за подаване на документи: 06.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХЕЛТИ БАРС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR