Контакт

Обявления за Образователни и учебно-тренировъчни услуги

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 549 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 555)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка , монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод и презентации в заседателна зала в Централна сграда на МВР" 14.11.17 17.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност". 14.11.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици” за овладяване на немски език , по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция-1: Организиране и провеждане н 14.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност 14.11.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА РАБОТА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ШАНС ЗА АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ" 09.11.17 17.11.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност 09.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Провеждане на професионално и обучение по ключови компетенции, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.005-0155-C01, по проект "Алтернативен свят”. 08.11.17 14.11.17 Кърджали / Kardzhali
Придобиване на професионална квалификация за лицата от целевата група 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Придобиване на професионална квалификация за лицата от целевата група 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка , монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод и презентации в заседателна зала в Централна сграда на МВР" 06.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Доставка , монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод и презентации в заседателна зала в Централна сграда на МВР"

Външен ИН 9070325
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32300000 32320000 32340000 32350000 80510000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност".

Външен ИН oldId_34786832
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОМПЛЕКС РАЙ ЕООД
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"Провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици” за овладяване на немски език , по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция-1: Организиране и провеждане н

Външен ИН oldId_34786825
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЪНШАЙН ХОЛИДЕЙС ЕАД
Очаквана цена: 133 900,00 BGN

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност

Външен ИН oldId_34783958
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АКВА КОНСУЛТ 2008 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА РАБОТА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ШАНС ЗА АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ"

Външен ИН 9070172
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000 80510000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност

Външен ИН oldId_34669709
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОМПЛЕКС РАЙ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Провеждане на професионално и обучение по ключови компетенции, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.005-0155-C01, по проект "Алтернативен свят”.

Външен ИН 9070142
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Джебел
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 333,00 BGN

Придобиване на професионална квалификация за лицата от целевата група

Външен ИН oldId_34616048
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД
Очаквана цена: 33 750,00 BGN

Придобиване на професионална квалификация за лицата от целевата група

Външен ИН oldId_34616045
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ШУГЪР ДЖОБ ЕООД
Очаквана цена: 33 750,00 BGN

"Доставка , монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод и презентации в заседателна зала в Централна сграда на МВР"

Външен ИН 9070004
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32300000 32320000 32340000 32350000 80510000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN