Контакт

Обявления за Образователни и учебно-тренировъчни услуги

По-долу виждате обществени поръчки за възлагане и организиране на образователни курсове, тренировки, учебна дейност. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 405 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 541)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 "Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне "Ограмотяване на възрастни” - Фаза 1 по Оперативна програма "Наука и образова 15.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване” 13.09.17 20.09.17 Перник / Pernik
"Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 "Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне "Ограмотяване на възрастни” - Фаза 1 по Оперативна програма "Наука и образова 07.09.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на технологично оборудване, предназначено за обзавеждане на 2 (две) зали за учебна и лабораторна практика на учениците в ПГЕА, гр. София "Доставка на технологично оборудване, предназначено за обзавеждане на 2 (две) зали за учебна и лабораторна пр 31.08.17 08.09.17 София / Sofia
Курс за правоспособност за работа с горска техника 30.08.17 07.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване 29.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Идентифициране на младежи, заинтересовани от проф. кариера в туризма, провеждане на мотивационни семинари и разработване на съвместна стратегия за у-ние на чов. ресурси в целевия трансгр. регион 25.08.17 15.09.17 Добрич / Dobrich
"Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на имуществото и пропусквателен режим на централната сграда и сградата на начален етап на СУ "Иван Вазов”, гр. Нова Загора, за периода 15.09.2017г.- 15.09.2018г.” 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за провеждане на обучение на 4 новонаети по проекта лица по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на 4 новонаети по проекта лица по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 "Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне "Ограмотяване на възрастни” - Фаза 1 по Оперативна програма "Наука и образова

Външен ИН 9068364
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на образованието и науката
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 834,00 BGN

"Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване”

Външен ИН 9068266
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витошко-Судена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 "Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне "Ограмотяване на възрастни” - Фаза 1 по Оперативна програма "Наука и образова

Външен ИН 9068067
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на образованието и науката
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 834,00 BGN

Доставка на технологично оборудване, предназначено за обзавеждане на 2 (две) зали за учебна и лабораторна практика на учениците в ПГЕА, гр. София "Доставка на технологично оборудване, предназначено за обзавеждане на 2 (две) зали за учебна и лабораторна пр

Външен ИН 9067873
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80212000 38000000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия по електротехника и автоматика
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 330,00 BGN

Курс за правоспособност за работа с горска техника

Външен ИН oldId_32971682
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80411000 80500000
Краен срок: 07.09.17
Краен срок за подаване на документи: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване

Външен ИН oldId_32964142
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000 85147000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Идентифициране на младежи, заинтересовани от проф. кариера в туризма, провеждане на мотивационни семинари и разработване на съвместна стратегия за у-ние на чов. ресурси в целевия трансгр. регион

Външен ИН 802550
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 88 011,00 BGN

"Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на имуществото и пропусквателен режим на централната сграда и сградата на начален етап на СУ "Иван Вазов”, гр. Нова Загора, за периода 15.09.2017г.- 15.09.2018г.”

Външен ИН 9067762
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80200000 79700000
Краен срок: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Иван Вазов
Очаквана цена: 15 580,00 BGN

Избор на изпълнител за провеждане на обучение на 4 новонаети по проекта лица по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"

Външен ИН oldId_32940542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Симбула ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обучение на 4 новонаети по проекта лица по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"

Външен ИН oldId_32938452
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Симбула ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR