Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 206 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 221)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
" Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" по обособени позиции: Позиция №1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" Позиция №2 - Доставка на работно о 11.05.18 16.05.18 Шумен / Shumen
Доставка на работни обувки за нуждите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, ОПБО, ДСУ, Дейност "Спорт и туризъм” за 2018 г. 09.05.18 17.05.18 Хасково / Haskovo
"Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП " ДЛС Балчик” при ДП " СИДП” гр. Шумен за 2018г." Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабрич 30.04.18 04.05.18 Добрич / Dobrich
"Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия" с 2 обособени позиции: 26.04.18 18.05.18 Смолян / Smolyan
" Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" по обособени позиции: Позиция №1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" Позиция №2 - Доставка на работно о 27.04.18 10.05.18 Шумен / Shumen
"Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП " ДЛС Балчик” при ДП " СИДП” гр. Шумен за 2018г."Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабричн 19.04.18 27.04.18 Добрич / Dobrich
Изработка и доставка на униформено облекло и обувки за служители от дирекция "Фискален контрол” в четири обособени позиции 10.04.18 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, 03.04.18 10.04.18 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за изработване и доставка на костюми и декори необходими изпълнение на дейности по проект: "Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда" BG05M2OP001-0226- C01, финансиран от Оперативна програм 03.04.18 12.04.18 Добрич / Dobrich
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 03.04.18 02.05.18 Пловдив / Plovdiv

" Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" по обособени позиции: Позиция №1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" Позиция №2 - Доставка на работно о

Външен ИН 9075905
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222100 18221300 18815200 18424000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Шумен на СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Доставка на работни обувки за нуждите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, ОПБО, ДСУ, Дейност "Спорт и туризъм” за 2018 г.

Външен ИН 9075820
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18800000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 143,00 BGN

"Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП " ДЛС Балчик” при ДП " СИДП” гр. Шумен за 2018г." Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабрич

Външен ИН 9075457
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 18100000 18831000
Краен срок: 04.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия" с 2 обособени позиции:

Външен ИН 844399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие Смолян - ТП Държавно горско стопанство-Триград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

" Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" по обособени позиции: Позиция №1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Шумен" Позиция №2 - Доставка на работно о

Външен ИН 9075405
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222100 18221300 18815200 18424000
Краен срок: 10.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Шумен на СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП " ДЛС Балчик” при ДП " СИДП” гр. Шумен за 2018г."Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество фабричн

Външен ИН 9075104
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 18100000 18831000
Краен срок: 27.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Изработка и доставка на униформено облекло и обувки за служители от дирекция "Фискален контрол” в четири обособени позиции

Външен ИН 841443
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222000 18441000 18332000 18800000
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 076 075,00 BGN

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД,

Външен ИН 9074574
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33199000 18813000 18222100 18213000 18810000 18332000 18234000
Краен срок: 10.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД гр. Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Избор на изпълнител за изработване и доставка на костюми и декори необходими изпълнение на дейности по проект: "Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда" BG05M2OP001-0226- C01, финансиран от Оперативна програм

Външен ИН 9074591
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18222100 18222200 18813000
Краен срок: 12.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шаблаа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 551,00 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:

Външен ИН 840583
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18800000
Краен срок: 02.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП „ДГС – Пловдив”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 100,00 BGN