Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 829 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 183)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лични предпазни средства 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 17.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло и ЛПС 17.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства 12.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разяснение по Процедура "Избор на доставчик за осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД" 12.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. 15.07.17 17.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП ДГС "Омуртаг" по обособени позиции:Позиция № 1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП ДГС "Омуртаг"Позиция № 2 - Доставка на работн 12.07.17 20.07.17 Търговище / Targovishte
Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД" 11.07.17 18.07.17 Шумен / Shumen
" Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служители на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет" 11.07.17 20.07.17 Варна / Varna
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016г. с предмет "Избор на външен изпълнител за доставка на лични предпазни средства и работно облекло по проект BG05M9OP001-1.008-0930-C01 "Осигуряване на 10.07.17 12.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на лични предпазни средства

Външен ИН oldId_32118147
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 35810000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛТРОН СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_32054040
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35810000 18100000 18000000 18800000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специално работно облекло и ЛПС

Външен ИН oldId_32052111
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18800000 18141000 18424000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства

Външен ИН oldId_32016229
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разяснение по Процедура "Избор на доставчик за осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД"

Външен ИН oldId_32010416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХАН ОМУРТАГ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Външен ИН oldId_31977746
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 35810000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОТОР-СЕРВИЗ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП ДГС "Омуртаг" по обособени позиции:Позиция № 1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП ДГС "Омуртаг"Позиция № 2 - Доставка на работн

Външен ИН 9066202
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18424000 18110000 18200000 18800000 18210000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Омуртаг при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1374-C01 "Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД"

Външен ИН oldId_31949665
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХАН ОМУРТАГ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

" Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на служители на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет"

Външен ИН 9066145
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 18213000 18811000 18412000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 264 033,00 BGN

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016г. с предмет "Избор на външен изпълнител за доставка на лични предпазни средства и работно облекло по проект BG05M9OP001-1.008-0930-C01 "Осигуряване на

Външен ИН oldId_31914983
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 12.07.17
Краен срок за подаване на документи: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR