Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 012 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 202)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк 14.11.17 17.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и специално работно облекло за работниците на Кастело Прискаст ООД 10.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на "Менкаура" ЕООД" съгласно договор № BG05M9OP001-1.008-1517-С01, сключен за изпълнение на проект "Безопасност и здраве на служителите на "Менкаура" ЕООД" 09.11.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в "Евро Старс” ООД 07.11.17 14.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на специално работно облекло и ЛПС 07.11.17 14.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на ЛПС и работно облекло за работниците на Матиос АД 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк 06.11.17 13.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на лични предпазни средства, обувки защитни и специално работно облекло. 06.11.17 09.11.17 Варна / Varna
Доставка на защитно работно облекло и работни обувки 02.11.17 09.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на поръчката: "Доставка на учебни и спортни пособия, костюми, помагала и литература за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 "Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят”.Обществената поръчка включва три обособени позиции, както 03.11.17 07.11.17 Шумен / Shumen

"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк

Външен ИН 9070291
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18234000 18200000 18800000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 475,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и специално работно облекло за работниците на Кастело Прискаст ООД

Външен ИН oldId_34784404
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35113400 18830000 18100000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД
Очаквана цена: 113 072,00 BGN

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на "Менкаура" ЕООД" съгласно договор № BG05M9OP001-1.008-1517-С01, сключен за изпълнение на проект "Безопасност и здраве на служителите на "Менкаура" ЕООД"

Външен ИН oldId_34706832
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 18000000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕНКАУРА ЕООД
Очаквана цена: 43 689,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в "Евро Старс” ООД

Външен ИН oldId_34637903
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18141000 18831000 33735100 18800000
Краен срок: 14.11.17
Краен срок за подаване на документи: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРО СТАРС ООД
Очаквана цена: 88 019,00 BGN

Закупуване на специално работно облекло и ЛПС

Външен ИН oldId_34616065
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 18000000
Краен срок: 14.11.17
Краен срок за подаване на документи: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД
Очаквана цена: 45 393,00 BGN

Закупуване на ЛПС и работно облекло за работниците на Матиос АД

Външен ИН oldId_34616063
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18800000 18100000 33735100 18143000 18141000 18444000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАТИОС АД
Очаквана цена: 111 315,00 BGN

"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк

Външен ИН 9070029
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18234000 18200000 18800000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 475,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства, обувки защитни и специално работно облекло.

Външен ИН 9070045
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18130000 18832000 35000000 18143000 33735100
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: контраадмирал Митко Александров Петев - командир на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 929,00 BGN

Доставка на защитно работно облекло и работни обувки

Външен ИН oldId_34587403
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35113000 18830000
Краен срок: 09.11.17
Краен срок за подаване на документи: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД
Очаквана цена: 74 250,00 BGN

Предмет на поръчката: "Доставка на учебни и спортни пособия, костюми, помагала и литература за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 "Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят”.Обществената поръчка включва три обособени позиции, както

Външен ИН 9069955
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 37310000 18331000 18441000 22852000 18823000
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 883,00 BGN