Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 075 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 208)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на "КОЦ Враца" ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 "Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца" по ОП 10.01.18 15.01.18 Враца / Vratsa
Избор на изпълнител по процедура с предмет "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло" по проект BG05M9OP001-1.008-1653-С01 "Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в ЕНЕРГОРЕМОНТ - Кресна АД” 28.12.17 04.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на "КОЦ Враца" ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 "Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца" по ОП 29.12.17 09.01.18 Враца / Vratsa
"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло" по 3 (три) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 "Доставка на защитно работно яке" 2. Обособена позиция № 2 "Доставка на защитен работен полугащеризон" 3. Обособена позиция № 3 "Д 22.12.17 08.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции: 19.12.17 11.01.18 Пазарджик / Pazardzhik
Изработка и доставка на униформено облекло, по обособени позиции 15.12.17 15.01.18 Варна / Varna
Предмет на обществената поръчка включва доставка на специално работно облекло /обувки/, предназначено за ползване от служителите на Дирекция "Технически инспекторат", което трябва да притежава достатъчно здравина, издръжливост и пропускливост на водните 14.12.17 21.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло”, във връзка с изпълнението на проект: "Интегриране на благоприятни условия на труд "Сиби” ООД" BG05M9OP001-1.008-0483, с Договор от 07.06.2017г., № BG05M9OP001-1.008-0483-C01, финансиран 07.12.17 18.12.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0236-C01, проект: "Добри и безопасни условия на труд в Стеаринос ООД” 06.12.17 13.12.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло 06.12.17 13.12.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на "КОЦ Враца" ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 "Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца" по ОП

Външен ИН 9072100
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОЦ - Враца ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 533,00 BGN

Избор на изпълнител по процедура с предмет "Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло" по проект BG05M9OP001-1.008-1653-С01 "Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в ЕНЕРГОРЕМОНТ - Кресна АД”

Външен ИН oldId_35953313
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 04.01.18
Краен срок за подаване на документи: 04.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД
Очаквана цена: 44 600,00 BGN

Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на "КОЦ Враца" ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 "Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца" по ОП

Външен ИН 9071901
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОЦ - Враца ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 533,00 BGN

"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло" по 3 (три) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 "Доставка на защитно работно яке" 2. Обособена позиция № 2 "Доставка на защитен работен полугащеризон" 3. Обособена позиция № 3 "Д

Външен ИН oldId_35917548
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 18213000 18114000 35113490
Краен срок: 08.01.18
Краен срок за подаване на документи: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Очаквана цена: 39 200,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:

Външен ИН 820594
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално Държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 100,00 BGN

Изработка и доставка на униформено облекло, по обособени позиции

Външен ИН 820095
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 18300000 18100000 18200000 18400000
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВВМУ Н.Й.Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 171 749,00 BGN

Предмет на обществената поръчка включва доставка на специално работно облекло /обувки/, предназначено за ползване от служителите на Дирекция "Технически инспекторат", което трябва да притежава достатъчно здравина, издръжливост и пропускливост на водните

Външен ИН 9071577
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18813000 18234000 18200000 18800000
Краен срок: 21.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавен фонд Земеделие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло”, във връзка с изпълнението на проект: "Интегриране на благоприятни условия на труд "Сиби” ООД" BG05M9OP001-1.008-0483, с Договор от 07.06.2017г., № BG05M9OP001-1.008-0483-C01, финансиран

Външен ИН oldId_35517208
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 18.12.17
Краен срок за подаване на документи: 18.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИБИ ООД
Очаквана цена: 153 670,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0236-C01, проект: "Добри и безопасни условия на труд в Стеаринос ООД”

Външен ИН oldId_35516946
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 13.12.17
Краен срок за подаване на документи: 13.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТЕАРИНОС ООД
Очаквана цена: 56 238,00 BGN

Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

Външен ИН oldId_35513191
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18000000 18800000
Краен срок: 13.12.17
Краен срок за подаване на документи: 13.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Очаквана цена: 58 515,00 BGN