Контакт

Обявления за Обувни изделия

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за изработка и доставка на обувки, калъпи за обувки, токове, катарами и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 930 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 193)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 14.09.17 22.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло 31.08.17 04.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло по проект «Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във "ВЕНУС-Р ” ЕООД в съответствие с Договор № BG05M9OP001-1.008-0847-C01 по ОП "Развитие на човешкит 28.08.17 04.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на материали за безопасни условия на труд" 28.08.17 20.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на ЛПС и специално работно облекло 28.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на ЛПС и СРО 28.08.17 29.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло и ЛПС 29.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло по проект «Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във "ВЕНУС-Р ” ЕООД в съответствие с Договор № BG05M9OP001-1.008-0847-C01 28.08.17 04.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за изпълнение на проект с наименование: "Подобряване на работната среда и повишаване на производителността на труд в "Амиго Нова" ООД" 25.08.17 27.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33356441
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18444200 18800000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33355173
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18444000 18444110 18331000 19251000 18800000 18200000
Краен срок: 22.09.17
Краен срок за подаване на документи: 22.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХИДРОСТРОЙ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изпълнение на дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_32991493
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18200000 18800000 35810000 35110000
Краен срок: 04.09.17
Краен срок за подаване на документи: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АСТРОИДА ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло по проект «Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във "ВЕНУС-Р ” ЕООД в съответствие с Договор № BG05M9OP001-1.008-0847-C01 по ОП "Развитие на човешкит

Външен ИН oldId_32967632
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000 33734000 33735000
Краен срок: 04.09.17
Краен срок за подаване на документи: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВЕНУС Р ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на материали за безопасни условия на труд"

Външен ИН oldId_32945088
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35810000 35110000 18000000 18100000 18800000
Краен срок: 20.09.17
Краен срок за подаване на документи: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Съвместно Командване на Силите
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на ЛПС и специално работно облекло

Външен ИН oldId_32942204
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18424000 18800000 33734000 35810000 35110000 33735000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на ЛПС и СРО

Външен ИН oldId_32942191
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 18444200 33735100 33735000 35810000
Краен срок: 29.08.17
Краен срок за подаване на документи: 29.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГАЛПРИНТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специално работно облекло и ЛПС

Външен ИН oldId_32941880
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000 35110000 33734000 33735000
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло по проект «Подобряване условията на труд и повишаване ефективността на персонала във "ВЕНУС-Р ” ЕООД в съответствие с Договор № BG05M9OP001-1.008-0847-C01

Външен ИН oldId_32941327
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 18000000 33734000 33735000
Краен срок: 04.09.17
Краен срок за подаване на документи: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВЕНУС Р ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за изпълнение на проект с наименование: "Подобряване на работната среда и повишаване на производителността на труд в "Амиго Нова" ООД"

Външен ИН oldId_32889190
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18200000 18800000 35810000 33734000 33735000
Краен срок: 27.08.17
Краен срок за подаване на документи: 27.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АМИГО НОВА ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR