Контакт

Обявления за Охранителни Услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Охрана и Охранителна дейност. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

5 655 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 566)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система 18.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, предвод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособен 15.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково 15.05.17 18.05.17 Хасково / Haskovo
Настоящата поръчка има за предмет охрана на обект Регионално депо з аотпадъци - Севлиево ООД, находящо се в гр. Севлиево, ул. "Ловнидолско шосе" №84; 15.05.17 18.05.17 Габрово / Gabrovo
"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП ТП ДГС Белово " 12.05.17 22.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Абонаментно обслужване на СОТ и охрана с технически средства и реакция с жива сила на обекти в МЕР София област 10.05.17 22.05.17 София / Sofia
Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП-Смо 05.05.17 26.05.17 Пловдив / Plovdiv
Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система 05.05.17 17.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Настоящата поръчка има за предмет охрана на обект Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД, в гр. Севилево, ул. "Ловнидолско шосе" №84; 04.05.17 12.05.17 Габрово / Gabrovo
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково 04.05.17 12.05.17 Хасково / Haskovo

Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система

Външен ИН 9064407
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Избор на банки за комплексно банково обслужване на "СБР-НК" ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, предвод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособен

Външен ИН 9064275
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково

Външен ИН 9064288
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79713000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Настоящата поръчка има за предмет охрана на обект Регионално депо з аотпадъци - Севлиево ООД, находящо се в гр. Севлиево, ул. "Ловнидолско шосе" №84;

Външен ИН 9064301
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 600,00 BGN

"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП ТП ДГС Белово "

Външен ИН 9064238
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 79711000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЗДП ДП ТП ДГС Белово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 294,00 BGN

Абонаментно обслужване на СОТ и охрана с технически средства и реакция с жива сила на обекти в МЕР София област

Външен ИН 9064122
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 000,00 BGN

Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП-Смо

Външен ИН 785889
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 448,00 BGN

Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система

Външен ИН 9064021
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 17.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Настоящата поръчка има за предмет охрана на обект Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД, в гр. Севилево, ул. "Ловнидолско шосе" №84;

Външен ИН 9063979
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 600,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково

Външен ИН 9063995
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79713000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN