Feedback

Tenders for Охранителни Услуги

6 076 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 608)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката "Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе ”Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 6 и § 4 от ПЗР на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (приета 01.02.17 06.02.17 Русе / Ruse
Охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП- гр. Смолян, ТП ДГС "Алабак" за срок от 36 месеца. 31.01.17 21.02.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-известителна техника в обектите на ТП "ДГС - Михалково”” 31.01.17 22.02.17 Смолян / Smolyan
"Охрана на обекти на Община гр. Добрич по обособени позиции" 30.01.17 20.02.17 Добрич / Dobrich
"Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане 25.01.17 16.02.17 Смолян / Smolyan
Предмет на поръчката "Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе ”Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 6 и § 4 от ПЗР на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (приета 23.01.17 31.01.17 Русе / Ruse
"Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на "УМБАЛ - Русе" АД” 17.01.17 08.02.17 Русе / Ruse
"Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора" 16.01.17 06.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София - Околовръстен път 11-13 16.01.17 06.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас". 12.01.17 06.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет на поръчката "Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе ”Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 6 и § 4 от ПЗР на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (приета

Външен ИН 9061048
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79723000
Краен срок: 06.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 300,00 BGN

Охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП- гр. Смолян, ТП ДГС "Алабак" за срок от 36 месеца.

Външен ИН 770069
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000 79711000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 060,00 BGN

"Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-известителна техника в обектите на ТП "ДГС - Михалково””

Външен ИН 770089
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79700000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално Поделение (ТП) Държавно Горско Стопанство (ДГС) – Михалково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие (ДП ЮЦДП) – Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Охрана на обекти на Община гр. Добрич по обособени позиции"

Външен ИН 769967
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000 79711000 79713000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 396 300,00 BGN

"Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане

Външен ИН 769142
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян, Териториално поделение на Държавно горско стопанство-с.Смилян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 800,00 BGN

Предмет на поръчката "Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе ”Във връзка с изискванията на чл. 8, ал. 6 и § 4 от ПЗР на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (приета

Външен ИН 9060836
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79723000
Краен срок: 31.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 300,00 BGN

"Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на "УМБАЛ - Русе" АД”

Външен ИН 767627
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 08.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 99 996,00 BGN

"Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Стара Загора"

Външен ИН 767302
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79723000
Краен срок: 06.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София - Околовръстен път 11-13

Външен ИН 767133
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 06.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по физиология на растенията и генетика - БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 315 000,00 BGN

"Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас".

Външен ИН 766802
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000 79711000 79713000
Краен срок: 06.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Митници
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 680,00 BGN