Контакт

Обявления за Охранителни Услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Охрана и Охранителна дейност. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

5 560 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 556)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 12.04.17 18.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от 12.04.17 19.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1а, и прилeжащ паркинг на ул. "Съборна" № 1 11.04.17 19.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ) на информационната система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения на територията на Столична община" 10.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД." 04.04.17 20.04.17 Пловдив / Plovdiv
Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на административна сграда на МЕПР Ловеч 06.04.17 19.04.17 Плевен / Pleven
"Предоставяне на техническа помощ за подготовка на проектно предложение за кандидатстване по обявена Процедура BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на б 05.04.17 10.04.17 Враца / Vratsa
"Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от РСУО - Шумен". 05.04.17 10.04.17 Шумен / Shumen
Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от 04.04.17 11.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДЛС 03.04.17 24.04.17 Пазарджик / Pazardzhik

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9063304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от

Външен ИН 9063316
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1а, и прилeжащ паркинг на ул. "Съборна" № 1

Външен ИН 9063290
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на туризма
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Изграждане и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ) на информационната система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения на територията на Столична община"

Външен ИН 9063233
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на имуществото в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД."

Външен ИН 781706
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД, изпълнителен директор проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600 000,00 BGN

Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на административна сграда на МЕПР Ловеч

Външен ИН 9063093
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

"Предоставяне на техническа помощ за подготовка на проектно предложение за кандидатстване по обявена Процедура BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на б

Външен ИН 9063028
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000 71356200 79723000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Оряхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на територията на общините от РСУО - Шумен".

Външен ИН 9063077
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79723000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от

Външен ИН 9062985
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДЛС

Външен ИН 781512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение държавно ловно стопанство Чепино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 000,00 BGN