Контакт

Обявления за Охранителни Услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за обществени поръчки и търгове за предоставяне на Охранителни Услуги, физическа охрана, въоръжена охрана, СОТ, СОД. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 208 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 621)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Габрово, описани в Техническото задание /Приложение 1/. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Охраната на посоченит 07.11.17 14.11.17 Габрово / Gabrovo
"Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана с осъществяване на пропускателен режим на територията и сградите на НПГПТО” съгласно Техническа спецификация на Възложителя. 07.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството, както и сградата на ловен дом "Маринска" 24 часа в денонощието. Срок на договора п 30.10.17 03.11.17 Ловеч / Lovech
Предметът е избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ Христо Ботев» АД- Враца, като следните неизчерпателно изброени такива:• свободни парични средства - депозити; разполагаеми 30.10.17 02.11.17 Враца / Vratsa
"Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана с осъществяване на пропускателен режим на територията и сградите на НПГПТО” 27.10.17 06.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на системи за физическа сигурност във в.ф. 32890-Бургас 23.10.17 27.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Инкасиране на суми от услуги, предлагани от "В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” 23.10.17 20.11.17 Ловеч / Lovech
Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на п/ст Мелта 20.10.17 25.10.17 Плевен / Pleven
Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството, както и сградата на ловен дом”Маринска” 24 часа в денонощието.Срок на договора при 20.10.17 27.10.17 Ловеч / Lovech
Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда и прилежащ терен към нея на РИМ-Варна-Археологически музей,гр.Варна,бул.Мария Луиза № 41 19.10.17 26.10.17 Варна / Varna

Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Габрово, описани в Техническото задание /Приложение 1/. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Охраната на посоченит

Външен ИН 9070097
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 600,00 BGN

"Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана с осъществяване на пропускателен режим на територията и сградите на НПГПТО” съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

Външен ИН 9070066
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000 79710000 79711000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НПГПТО М. В. Ломоносов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството, както и сградата на ловен дом "Маринска" 24 часа в денонощието. Срок на договора п

Външен ИН 9069803
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

Предметът е избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ Христо Ботев» АД- Враца, като следните неизчерпателно изброени такива:• свободни парични средства - депозити; разполагаеми

Външен ИН 9069757
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66110000
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев АД Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 300,00 BGN

"Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана с осъществяване на пропускателен режим на територията и сградите на НПГПТО”

Външен ИН 9069718
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79710000 79711000 79713000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НПГПТО М.В.Ломоносов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Изграждане на системи за физическа сигурност във в.ф. 32890-Бургас

Външен ИН oldId_34275850
Вид обявление Комбинирано обявление
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71223000 45312200 79711000
Краен срок: 27.10.17
Краен срок за подаване на документи: 27.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Инкасиране на суми от услуги, предлагани от "В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството”

Външен ИН 811070
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79940000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВиК АД, гр.Ловеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на п/ст Мелта

Външен ИН 9069483
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 25.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството, както и сградата на ловен дом”Маринска” 24 часа в денонощието.Срок на договора при

Външен ИН 9069484
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 27.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО РУСАЛКА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда и прилежащ терен към нея на РИМ-Варна-Археологически музей,гр.Варна,бул.Мария Луиза № 41

Външен ИН 9069445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 70000000 79000000 79700000
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионален исторически музей-Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 000,00 BGN