Контакт

Обявления за Охранителни Услуги

Списъкът по-долу показва резултатите за обществени поръчки и търгове за предоставяне на Охранителни Услуги, физическа охрана, въоръжена охрана, СОТ, СОД. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 664 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 667)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1а, и прилежащ паркинг на ул. "Съборна" № 1" 18.04.18 25.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С 13.04.18 19.04.18 Варна / Varna
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 02.04.18 05.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА. Извършване на физическата охрана от 2 (двама) охранители на смяна с автопатрул, чрез местостоянка пред един от двата входа на стопанството или в двора на стопанството всеки работен ден от 17.00 ч до 08.0 02.04.18 11.04.18 София / Sofia
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 02.04.18 05.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти на Технически университет - Габрово". 30.03.18 23.04.18 Габрово / Gabrovo
VII. "Въоръжена охрана на обекти на Община Созопол по обособени позиции” 30.03.18 23.04.18 Бургас / Burgas
"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС-Карлово" за срок от 36 месеца””. 30.03.18 23.04.18 Пловдив / Plovdiv
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С 27.03.18 12.04.18 Варна / Varna
"Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи 22.03.18 27.03.18 Враца / Vratsa

"Охрана на сградите на Министерството на туризма, находящи се в гр. София, ул. "Съборна" № 1 и в гр. Пловдив, ул. "Железарска" № 1а, и прилежащ паркинг на ул. "Съборна" № 1"

Външен ИН 9075083
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на туризма
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С

Външен ИН 9074886
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 100,00 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9074512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА. Извършване на физическата охрана от 2 (двама) охранители на смяна с автопатрул, чрез местостоянка пред един от двата входа на стопанството или в двора на стопанството всеки работен ден от 17.00 ч до 08.0

Външен ИН 9074514
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 11.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/БОТЕВГРАД към Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9074498
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти на Технически университет - Габрово".

Външен ИН 839964
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 370 000,00 BGN

VII. "Въоръжена охрана на обекти на Община Созопол по обособени позиции”

Външен ИН 839929
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Созопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 110 000,00 BGN

"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС-Карлово" за срок от 36 месеца””.

Външен ИН 839984
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие ДП, ТП Държавно горско стопанство Карлово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 800,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С

Външен ИН 9074311
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 12.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 100,00 BGN

"Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 "Проектиране и изграждане на компостиращи

Външен ИН 9074157
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000 71241000 79131000 79723000 71313440
Краен срок: 27.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN