Контакт

Обявления за Услуги, свързани с околната среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 578 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 158)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Разработване на "Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен (2018-2022 06.07.17 13.07.17 Шумен / Shumen
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 27.06.17 10.07.17 Варна / Varna
Извършване на годишен мониторинг на РДНО с. Цалапица по показатели води/подземни, повърхностни и инфилтратни/, отпадъчни газове на изхода на газовите кладенци, почви, шум, подземни води от два броя тръбни кладенци, както и подземни води от 39бр. тръбни к 26.06.17 29.06.17 Пловдив / Plovdiv
Извършване на годишен мониторинг на РДНО с. Цалапица по показатели води/подземни, повърхностни и инфилтратни/, отпадъчни газове на изхода на газовите кладенци, почви, шум, подземни води от два броя тръбни кладенци, както и подземни води от 39бр. тръбни к 16.06.17 23.06.17 Пловдив / Plovdiv
"Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив" и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г." , по проект "Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния възд 14.06.17 21.06.17 Пловдив / Plovdiv
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Проучвател 13.06.17 16.06.17 Перник / Pernik
ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ (ПРЕОТКОСИРАНЕ), СРР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ХТС И ДИФЕРЕНЦИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В УЧАСТЪКА ОТ ПРОФИЛ ХХІІ ДО ПРОФИЛ ХХХІV НА ОКИСНО НАСИПИЩЕ ПОД КОТА 892 05.06.17 26.06.17 Пазарджик / Pazardzhik
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Проучвател 05.06.17 13.06.17 Перник / Pernik

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066227
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 QB49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066224
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Разработване на "Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен (2018-2022

Външен ИН 9066026
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9065653
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 49 90712200
Краен срок: 10.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Извършване на годишен мониторинг на РДНО с. Цалапица по показатели води/подземни, повърхностни и инфилтратни/, отпадъчни газове на изхода на газовите кладенци, почви, шум, подземни води от два броя тръбни кладенци, както и подземни води от 39бр. тръбни к

Външен ИН 9065612
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731400 90732600 90733700
Краен срок: 29.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 100,00 BGN

Извършване на годишен мониторинг на РДНО с. Цалапица по показатели води/подземни, повърхностни и инфилтратни/, отпадъчни газове на изхода на газовите кладенци, почви, шум, подземни води от два броя тръбни кладенци, както и подземни води от 39бр. тръбни к

Външен ИН 9065346
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731400 90732600 90733700
Краен срок: 23.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 100,00 BGN

"Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив" и План за действие към същата за периода 2018 - 2023г." , по проект "Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния възд

Външен ИН 9065252
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90731000
Краен срок: 21.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Проучвател

Външен ИН 9065213
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 16.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ (ПРЕОТКОСИРАНЕ), СРР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ХТС И ДИФЕРЕНЦИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В УЧАСТЪКА ОТ ПРОФИЛ ХХІІ ДО ПРОФИЛ ХХХІV НА ОКИСНО НАСИПИЩЕ ПОД КОТА 892

Външен ИН oldId_31114711
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45112300 90722300
Краен срок: 26.06.17
Краен срок за подаване на документи: 26.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Проучвател

Външен ИН 9064938
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 13.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN