Контакт

Обявления за Услуги, свързани с околната среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 683 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 169)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*” - реф.№ 89/2017 - ОПнс. 30.01.18 06.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на инвентаризация на 5 (пет) нови устойчиви органични замърсители (УОЗ), включени в Регламент (ЕО) № 850/2004 и Стокхолмската конвенция в периода 2011-2015 г. 29.01.18 14.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево" по обособени позиции 29.01.18 05.02.18 Габрово / Gabrovo
Услуги по въвеждане на системи за управление 29.01.18 06.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*. Опазване, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда, защита на здравето на хората. 15.01.18 29.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
Услуги по миграция и актуализация на въведената в Бруната ООД СУОС 05.01.18 12.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуги по миграция и актуализация на въведената в Бруната ООД СУОС 05.01.18 12.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Разработване на Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018-2027г." 29.12.17 05.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изготвяне на експертни становища/рецензии на докладите пo Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие за разработване на Национална стратегия за адап 21.12.17 28.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 18.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Предаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*” - реф.№ 89/2017 - ОПнс.

Външен ИН 9072569
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Извършване на инвентаризация на 5 (пет) нови устойчиви органични замърсители (УОЗ), включени в Регламент (ЕО) № 850/2004 и Стокхолмската конвенция в периода 2011-2015 г.

Външен ИН 9072546
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90743100
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево" по обособени позиции

Външен ИН 9072555
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90720000 90730000 90731000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

Услуги по въвеждане на системи за управление

Външен ИН oldId_36560510
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71241000 71731000 90710000
Краен срок: 06.02.18
Краен срок за подаване на документи: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАН-КОМПЮТРИ ООД
Очаквана цена: 30 300,00 BGN

Предаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*. Опазване, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда, защита на здравето на хората.

Външен ИН 9072199
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 29.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Услуги по миграция и актуализация на въведената в Бруната ООД СУОС

Външен ИН oldId_36095155
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 90710000
Краен срок: 12.01.18
Краен срок за подаване на документи: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БРУНАТА ООД
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

Услуги по миграция и актуализация на въведената в Бруната ООД СУОС

Външен ИН oldId_36095154
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 90710000
Краен срок: 12.01.18
Краен срок за подаване на документи: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БРУНАТА ООД
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

"Разработване на Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018-2027г."

Външен ИН 822048
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90720000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 165 000,00 BGN

"Изготвяне на експертни становища/рецензии на докладите пo Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие за разработване на Национална стратегия за адап

Външен ИН 9071805
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90712400
Краен срок: 28.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 820467
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90710000
Дата на изпращане на обявлението: 18.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 120 000,00 BGN