Контакт

Обявления за Услуги, свързани с околната среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 634 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 164)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги от Е 06.11.17 09.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017 - 2021 г.” 03.11.17 13.11.17 Перник / Pernik
"Проучване на видовете и количествата опасни отпадъци от производствена дейност, за които в страната не са изградени съоръжения за третиране и оценка на необходимостта от изграждане на такива съоръжения". 01.11.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги 27.10.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Проучване на видовете и количествата опасни отпадъци от производствена дейност, за които в страната не са изградени съоръжения за третиране и оценка на необходимостта от изграждане на такива съоръжения". 24.10.17 31.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги 23.10.17 30.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Информация и публичност, във връзка със стартирането на проект № BG16M1OP002-5.002-0002 "Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021", по процедура чрез директно предоставяне - №BG16M1OP002-5.002 "Разработване/А 23.10.17 30.10.17 Перник / Pernik
Услуги по миграция и актуализация на въведените в Бруната ООД СУК и СУОС 13.10.17 20.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изготвяне на експертни становища/рецензии на докладите пo Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие за разработване на Национална стратегия за адап 13.10.17 17.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изготвяне на експертни становища/рецензии на докладите пo Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие за разработване на Национална стратегия за адап 04.10.17 12.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет на поръчката: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги от Е

Външен ИН 9070018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017 - 2021 г.”

Външен ИН 9069998
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90731000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

"Проучване на видовете и количествата опасни отпадъци от производствена дейност, за които в страната не са изградени съоръжения за третиране и оценка на необходимостта от изграждане на такива съоръжения".

Външен ИН 9069876
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90740000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 666,00 BGN

Предметът на поръчката е: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги

Външен ИН 9069735
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Проучване на видовете и количествата опасни отпадъци от производствена дейност, за които в страната не са изградени съоръжения за третиране и оценка на необходимостта от изграждане на такива съоръжения".

Външен ИН 9069593
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90740000
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 666,00 BGN

Предметът на поръчката е: "Подпомагане дейността на Министерство на околната среда и водите при провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г." с включени 8 обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 "Консултантски услуги

Външен ИН 9069543
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Информация и публичност, във връзка със стартирането на проект № BG16M1OP002-5.002-0002 "Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021", по процедура чрез директно предоставяне - №BG16M1OP002-5.002 "Разработване/А

Външен ИН 9069555
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22150000 79952000 90731300 90731100 90731400
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400,00 BGN

Услуги по миграция и актуализация на въведените в Бруната ООД СУК и СУОС

Външен ИН oldId_34072529
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71731000 90710000
Краен срок: 20.10.17
Краен срок за подаване на документи: 20.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БРУНАТА ООД
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

"Изготвяне на експертни становища/рецензии на докладите пo Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие за разработване на Национална стратегия за адап

Външен ИН 9069247
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90712400
Краен срок: 17.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Изготвяне на експертни становища/рецензии на докладите пo Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие за разработване на Национална стратегия за адап

Външен ИН 9068922
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90712400
Краен срок: 12.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN