Контакт

Обявления за Услуги, свързани с околната среда

Тук виждате обществени поръчки за одити и оценки за гарантиране на съответствие с екологични норми, разработване на стратегии и програми по околна среда, проучвания. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 602 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 161)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново" 15.09.17 18.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват разработване на предпроектно проучване за реализиане на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в подкрепа на политиките на Община Горна Оряховица за подобряване качес 08.09.17 11.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново" 07.09.17 14.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват разработване на предпроектно проучване за реализиане на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в подкрепа на политиките на Община Горна Оряховица за подобряване качес 01.09.17 08.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Актуализация на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца" 25.08.17 01.09.17 Враца / Vratsa
"Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии - държавна собственост, на територията на ТП "ДГС Кости" 18.08.17 21.08.17 Бургас / Burgas
"Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО" 17.08.17 11.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер" 11.08.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Услуги по въвеждане на системи за управление 07.08.17 15.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуги по въвеждане на системи за управление 07.08.17 15.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново"

Външен ИН 9068334
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват разработване на предпроектно проучване за реализиане на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в подкрепа на политиките на Община Горна Оряховица за подобряване качес

Външен ИН 9068125
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90731000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново"

Външен ИН 9068066
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват разработване на предпроектно проучване за реализиане на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в подкрепа на политиките на Община Горна Оряховица за подобряване качес

Външен ИН 9067933
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90731000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Актуализация на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца"

Външен ИН 9067673
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90731100 90731400
Краен срок: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 586,00 BGN

"Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии - държавна собственост, на територията на ТП "ДГС Кости"

Външен ИН 9067434
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90714000 90714400
Краен срок: 21.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

"Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО"

Външен ИН 801092
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90733000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер"

Външен ИН 800274
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90721700
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500 000,00 BGN

Услуги по въвеждане на системи за управление

Външен ИН oldId_32584177
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71241000 71731000 90710000
Краен срок: 15.08.17
Краен срок за подаване на документи: 15.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАН-КОМПЮТРИ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по въвеждане на системи за управление

Външен ИН oldId_32527581
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71241000 71731000 90710000
Краен срок: 15.08.17
Краен срок за подаване на документи: 15.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАН-КОМПЮТРИ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR