Контакт

Обявления за Осветителни уреди и електрически лампи

Тук виждате обществени поръчки и търгове за производство и доставка на осветителни тела за всякакви нужди. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 981 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 299)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на 10 бр. фотоволтаични LED лампа за осветяване на алеи около земно - насипни басейни 30.08.17 09.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, окабеляване и монтаж на художествено осветление за "Малък градски театър "Зад канала" и Доставка на пулт за управление на осветление за "Малък градски театър "Зад канала" по две обособени п 25.08.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на г 25.08.17 07.09.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на оборудване и обзавеждане и инвентар по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване и обзавеждане 1; Обособена позиция 2: Оборудване и обзавеждане 2; Обособена позиция 3: Климатик (тип домашен) - 3 броя; Обособена позиция 4: Осв 23.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на осветителни тела 23.08.17 24.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Кюстендил" 24.08.17 28.08.17 Кюстендил / Kyustendil
Предмет на обществената поръчка e: "Доставка на енергоефективни улични осветителни тела за нуждите на община Ботевград" 23.08.17 28.08.17 София / Sofia
Доставка на материали и консумативи специфични за дейността на фирмата по договор № BG05M9OP001-1.008-0935-C01, проект "Баланс на професионалния със семейния и личен живот, здравословна работна среда - ресурс за повишаване конкурентоспособността на "НОВА 21.08.17 28.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на 31 осветителни тела за подобряване осветеността на офиси и складово помещение в "Офис идея плюс” ООД по проект BG05M9OP001-1.008-1424-C01 "Здравословни и безопасни работни места в "Офис идея плюс" ООД” 16.08.17 21.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на обществената поръчка e: "Доставка на енергоефективни светодиодни улични осветителни тела за нуждите на община Ботевград" 16.08.17 23.08.17 София / Sofia

Доставка на 10 бр. фотоволтаични LED лампа за осветяване на алеи около земно - насипни басейни

Външен ИН oldId_32993371
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31500000
Краен срок: 09.09.17
Краен срок за подаване на документи: 09.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛСЕД ВАРНА АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка, окабеляване и монтаж на художествено осветление за "Малък градски театър "Зад канала" и Доставка на пулт за управление на осветление за "Малък градски театър "Зад канала" по две обособени п

Външен ИН 802587
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31000000 31300000 31500000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 252,00 BGN

Предметът на поръчката е "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на г

Външен ИН 9067697
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42413500 34326200 38548000 44512700 44512200 44512300 44512800 44512500 31521300 42123000 42122100 31158000 30213100
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

Доставка на оборудване и обзавеждане и инвентар по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване и обзавеждане 1; Обособена позиция 2: Оборудване и обзавеждане 2; Обособена позиция 3: Климатик (тип домашен) - 3 броя; Обособена позиция 4: Осв

Външен ИН oldId_32862088
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39100000 39120000 39220000 39221100 37440000 37461500 31120000 31500000 39717200
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЕМПЕ 2 ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на осветителни тела

Външен ИН oldId_32861507
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31500000
Краен срок: 24.08.17
Краен срок за подаване на документи: 24.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНТЕКС ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Кюстендил"

Външен ИН 9067614
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31531000 31680000 31530000 44411000 44520000
Краен срок: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

Предмет на обществената поръчка e: "Доставка на енергоефективни улични осветителни тела за нуждите на община Ботевград"

Външен ИН 9067610
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928500 31500000
Краен срок: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

Доставка на материали и консумативи специфични за дейността на фирмата по договор № BG05M9OP001-1.008-0935-C01, проект "Баланс на професионалния със семейния и личен живот, здравословна работна среда - ресурс за повишаване конкурентоспособността на "НОВА

Външен ИН oldId_32810519
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31500000
Краен срок: 28.08.17
Краен срок за подаване на документи: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОВА ЛИНИЯ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за доставка на 31 осветителни тела за подобряване осветеността на офиси и складово помещение в "Офис идея плюс” ООД по проект BG05M9OP001-1.008-1424-C01 "Здравословни и безопасни работни места в "Офис идея плюс" ООД”

Външен ИН oldId_32720792
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31500000
Краен срок: 21.08.17
Краен срок за подаване на документи: 21.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на обществената поръчка e: "Доставка на енергоефективни светодиодни улични осветителни тела за нуждите на община Ботевград"

Външен ИН 9067359
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928500 31500000
Краен срок: 23.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN