Контакт

Обявления за Отопление, климатизация и вентилация

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на системи за отопление, климатична техника, вентилатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 712 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 872)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Ремонт на отоплителна инсталация на административна сграда на ТП "ДЛС-Тракия” 14.11.17 21.11.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц 13.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ "Антим I” и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", захранващ сграда на Столична община на ул. "Оборище" № 44 - гр. София 13.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ "Радост" в с. Гложена, общ. Козлодуй". Обемът на отделните строително-монтажни дейности е подборно изложен и представен в приложената, към документацията техническа спецификация и проект, както и в Количестве 09.11.17 13.11.17 Враца / Vratsa
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом "Изгрев" - гр. Бяла, обл. Варна и Учебна база "Цигов чарк" - гр. Батак". 08.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е: "Доставка на топловъздушни апарати (ТВА) за отопление на производствени помещения" 07.11.17 14.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства - климатици” 06.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на филтри 06.11.17 09.11.17 Варна / Varna
Закупуване на товаро-подемно оборудване и система 03.11.17 10.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч” , включваща две обособени позиции, а именно:1.Обособена позиция № 1 "Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес 03.11.17 06.11.17 София / Sofia

"Ремонт на отоплителна инсталация на административна сграда на ТП "ДЛС-Тракия”

Външен ИН 9070303
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 695,00 BGN

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции:- Обособена позиция № 1- "Твърд диск”- Обособена позиция № 2 - "Комуникационни компоненти”- Обособена позиция № 3 - "Вентилатори” - Обособена позиц

Външен ИН 9070283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34913000 30237000 31156000 31213300 30237140 30211000 31224400 39717100 32562100 30216000 30237360 30236110 30237132 30234000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Национална сигурност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 998,00 BGN

Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ "Антим I” и 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", захранващ сграда на Столична община на ул. "Оборище" № 44 - гр. София

Външен ИН 9070256
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Оборище - Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 85 000,00 BGN

"Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ "Радост" в с. Гложена, общ. Козлодуй". Обемът на отделните строително-монтажни дейности е подборно изложен и представен в приложената, към документацията техническа спецификация и проект, както и в Количестве

Външен ИН 9070187
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 125,00 BGN

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом "Изгрев" - гр. Бяла, обл. Варна и Учебна база "Цигов чарк" - гр. Батак".

Външен ИН 9070128
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42512200
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Прокуратура на Република България - главен прокурор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 864,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: "Доставка на топловъздушни апарати (ТВА) за отопление на производствени помещения"

Външен ИН 9070068
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44622000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 700,00 BGN

"Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез закупуване на оборудване-доставка на колективни предпазни средства - климатици”

Външен ИН 9070027
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 666,00 BGN

Доставка на филтри

Външен ИН 9070048
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42514310 42913000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: контраадмирал Митко Александров Петев - командир на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 416,00 BGN

Закупуване на товаро-подемно оборудване и система

Външен ИН oldId_34585212
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 43340000 44622000
Краен срок: 10.11.17
Краен срок за подаване на документи: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД
Очаквана цена: 382 000,00 BGN

"Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч” , включваща две обособени позиции, а именно:1.Обособена позиция № 1 "Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес

Външен ИН 9069954
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 45331110 45442180 45432110 45421110
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Годеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 182 737,00 BGN