Контакт

Обявления за Отопление, климатизация и вентилация

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на системи за отопление, климатична техника, вентилатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 424 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 843)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 25 бр. климатици, във връзка с изпълнението на проект "Добри и безопасни условия на труд в "Димана" АД" 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Реконструкция на котелна инсталация и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един стоманен водогреен котел с номинално топлинно натоварване от 406 kW до 440 kW в ДКЦ I-Добрич ООД. 13.09.17 20.09.17 Добрич / Dobrich
"Доставка и монтаж на климатици за нуждите на дирекция "Миграция" 13.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. " 12.09.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС "Хисар” за срок от 12 месеца 11.09.17 14.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година" 07.09.17 12.09.17 Шумен / Shumen
"Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на "Столичен електротранспорт” ЕАД" 04.09.17 08.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на отоплителна инсталация с котел на пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ І-176 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев" 01.09.17 04.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абонатни станции за нуждите на ДКЦ XXVIII- София ЕООД и ДКЦ XIV - София ЕООД", съгласно Техническата спецификация -неразделна част от настоящата обява. 01.09.17 13.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост. 01.09.17 04.09.17 София / Sofia

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 25 бр. климатици, във връзка с изпълнението на проект "Добри и безопасни условия на труд в "Димана" АД"

Външен ИН oldId_33356509
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИМАНА АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Реконструкция на котелна инсталация и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един стоманен водогреен котел с номинално топлинно натоварване от 406 kW до 440 kW в ДКЦ I-Добрич ООД.

Външен ИН 9068272
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на климатици за нуждите на дирекция "Миграция"

Външен ИН 9068279
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Миграция
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 700,00 BGN

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Външен ИН 9068218
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 667,00 BGN

Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС "Хисар” за срок от 12 месеца

Външен ИН 9068141
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44620000 50720000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година"

Външен ИН 9068080
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на "Столичен електротранспорт” ЕАД"

Външен ИН 9067950
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15981000 39221140 42161000 37414700
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Изграждане на отоплителна инсталация с котел на пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ І-176 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев"

Външен ИН 9067940
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 45331110
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абонатни станции за нуждите на ДКЦ XXVIII- София ЕООД и ДКЦ XIV - София ЕООД", съгласно Техническата спецификация -неразделна част от настоящата обява.

Външен ИН 9067942
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42000000 44622000 39715000
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 333,00 BGN

Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост.

Външен ИН 9067902
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50720000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN