Контакт

Обявления за Отопление, климатизация и вентилация

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка и поддръжка на системи за отопление, климатична техника, вентилатори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 122 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 913)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление при необходимост за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас и УБ гр. Поморие 13.02.18 15.02.18 Бургас / Burgas
"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя" 08.02.18 12.02.18 Русе / Ruse
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление при необходимост за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас и УБ гр. Поморие 02.02.18 12.02.18 Бургас / Burgas
В предметът на поръчката са включени доставка, монтаж, демонтаж на 7 броя климатични усройства 26.01.18 01.02.18 Бургас / Burgas
Поддръжка на климатични системи на Община Пловдив. 25.01.18 29.01.18 Пловдив / Plovdiv
Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание 25.01.18 12.02.18 Русе / Ruse
Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя" 23.01.18 07.02.18 Русе / Ruse
"Доставка чрез закупуване на оборудване за нуждите на "Металика” ООД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Аспирационна система с филтриращ ръкав - мобилно устройство - 1бр. Обособена позиция 2: Аспирационна и филтрираща система - мобилно устройст 22.01.18 29.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и монтаж на средства за колективна защита и осигуряване на социални придобивки на работещите в Гама Пласт БГ ООД - място за отдих и хранене, и място за спорт със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на: 1.Предпазни 23.01.18 30.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр. Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой. Обособена 23.01.18 31.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление при необходимост за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас и УБ гр. Поморие

Външен ИН 9072932
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000 50720000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

Външен ИН 9072829
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 42512300
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление при необходимост за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас и УБ гр. Поморие

Външен ИН 9072658
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000 50720000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

В предметът на поръчката са включени доставка, монтаж, демонтаж на 7 броя климатични усройства

Външен ИН 9072520
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717000
Краен срок: 01.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Поддръжка на климатични системи на Община Пловдив.

Външен ИН 9072451
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717000
Краен срок: 29.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Външен ИН 9072456
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

Външен ИН 9072407
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 42512300
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на оборудване за нуждите на "Металика” ООД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Аспирационна система с филтриращ ръкав - мобилно устройство - 1бр. Обособена позиция 2: Аспирационна и филтрираща система - мобилно устройст

Външен ИН oldId_36419576
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39717000
Краен срок: 29.01.18
Краен срок за подаване на документи: 29.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕТАЛИКА ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка и монтаж на средства за колективна защита и осигуряване на социални придобивки на работещите в Гама Пласт БГ ООД - място за отдих и хранене, и място за спорт със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на: 1.Предпазни

Външен ИН oldId_36419568
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45340000 31219000 39221000 39717200
Краен срок: 30.01.18
Краен срок за подаване на документи: 30.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАМА ПЛАСТ БГ ООД
Очаквана цена: 83 775,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр. Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой. Обособена

Външен ИН oldId_36419573
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34142000 43210000 31321000 44622000 38500000
Краен срок: 31.01.18
Краен срок за подаване на документи: 31.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД
Очаквана цена: 461 069,00 BGN