Контакт

Обявления за Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Обществени поръчки за предоставяне на услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 858 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1086)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Почистване на автомобили собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица” 13.02.18 16.02.18 Северен централен / Severen tsentralen
Oсъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. Факултета в район Красна поляна на Столична община. 09.02.18 16.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес:гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград". Обществената поръчка предвижда услуги по с фадрома по товаре 07.02.18 12.02.18 Хасково / Haskovo
Периодична поддръжка и/или възстановяване на санитарно-охранителни зони (СОЗ), чрез извършване на следните дейности: почистване на СОЗ от храсти и единични дървета; почистване на СОЗ от тревиста растителност чрез косене с моторна косачка; събиране, това 06.02.18 14.02.18 Разград / Razgrad
Извършване на дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация в обекти, и на зелени площи в община Силистра. 05.02.18 12.02.18 Силистра / Silistra
"Почистване на автомобили собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица” 31.01.18 12.02.18 Северен централен / Severen tsentralen
"Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на "УМБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив" 30.01.18 05.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес:гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград". Обществената поръчка предвижда услуги по с фадрома по товаре 30.01.18 06.02.18 Хасково / Haskovo
"Предаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*” - реф.№ 89/2017 - ОПнс. 30.01.18 06.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на инвентаризация на 5 (пет) нови устойчиви органични замърсители (УОЗ), включени в Регламент (ЕО) № 850/2004 и Стокхолмската конвенция в периода 2011-2015 г. 29.01.18 14.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Почистване на автомобили собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”

Външен ИН 9072917
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90917000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 600,00 BGN

Oсъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. Факултета в район Красна поляна на Столична община.

Външен ИН 9072869
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90640000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Красна поляна на Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

"Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес:гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград". Обществената поръчка предвижда услуги по с фадрома по товаре

Външен ИН 9072787
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 90513000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 014,00 BGN

Периодична поддръжка и/или възстановяване на санитарно-охранителни зони (СОЗ), чрез извършване на следните дейности: почистване на СОЗ от храсти и единични дървета; почистване на СОЗ от тревиста растителност чрез косене с моторна косачка; събиране, това

Външен ИН 9072750
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Извършване на дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация в обекти, и на зелени площи в община Силистра.

Външен ИН 9072725
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000 90922000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Силистра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 746,00 BGN

"Почистване на автомобили собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”

Външен ИН 9072608
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90917000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 600,00 BGN

"Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на "УМБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив"

Външен ИН 9072573
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90524400
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 000,00 BGN

"Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес:гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград". Обществената поръчка предвижда услуги по с фадрома по товаре

Външен ИН 9072574
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 90513000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 014,00 BGN

"Предаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*” - реф.№ 89/2017 - ОПнс.

Външен ИН 9072569
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Извършване на инвентаризация на 5 (пет) нови устойчиви органични замърсители (УОЗ), включени в Регламент (ЕО) № 850/2004 и Стокхолмската конвенция в периода 2011-2015 г.

Външен ИН 9072546
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90743100
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN