Контакт

Обявления за Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Обществени поръчки за предоставяне на услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 609 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 961)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще зап 18.07.17 21.07.17 Пловдив / Plovdiv
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna
"Извършване на услуги по профилактика, отпушване и видео диагностика на канализация, почистване на ревизионни шахти и септични ями в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения:- Административна сграда - гр. София;- Р 13.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извозване на смет", разделен на 7 (седем) обособени позиции. 13.07.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Предмет на настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител за "Извозване на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаси" с две обособени позиции:- обособена позиция 1 - "Извозване на битови и промишлени 12.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Услуги свързани с измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ предоставени за ползване на ТД на НАП Варна" 12.07.17 14.07.17 Варна / Varna
Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще зап 11.07.17 18.07.17 Пловдив / Plovdiv
"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог" 07.07.17 13.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
Разработване на "Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен (2018-2022 06.07.17 13.07.17 Шумен / Shumen

Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще зап

Външен ИН 9066381
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90610000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066227
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 QB49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

"Извършване на услуги по профилактика, отпушване и видео диагностика на канализация, почистване на ревизионни шахти и септични ями в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения:- Административна сграда - гр. София;- Р

Външен ИН 9066235
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90470000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 58 020,00 BGN

"Извозване на смет", разделен на 7 (седем) обособени позиции.

Външен ИН 9066243
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90511400
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военновъздушните сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066224
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител за "Извозване на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаси" с две обособени позиции:- обособена позиция 1 - "Извозване на битови и промишлени

Външен ИН 9066184
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90513000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Услуги свързани с измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ предоставени за ползване на ТД на НАП Варна"

Външен ИН 9066188
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще зап

Външен ИН 9066139
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90610000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог"

Външен ИН 9066058
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разлог
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Разработване на "Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен (2018-2022

Външен ИН 9066026
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN