Контакт

Обявления за Озеленяване, аранжиране, цветя

Списъкът по-долу показва резултатите за Обществени поръчки и търгове за проектиране, изграждане и поддръжка на градини, доставка на цветя, луксозни букети, украса. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 171 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 418)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за "Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект "ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ" - жк."Манастирски ливади - изток", кв.6а - УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се 07.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Разширение на гробищен парк - ІІ-ри етап” в землище на с.Горски Извор - Имот № 045001, местност "Кайряка”, Община Димитровград, Област Хасково.” 27.10.17 31.10.17 Хасково / Haskovo
"Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект "ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ" - жк."Манастирски ливади - изток", кв.6а - УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-ра 20.10.17 06.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г." 12.10.17 15.11.17 Ловеч / Lovech
Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена за посев 13.10.17 06.11.17 Търговище / Targovishte
"Рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт и отводнителна и дренажна система - кв. 98, кв. 133 и кв. 134 по плана на гр. Завет - етап 1" 04.10.17 02.11.17 Разград / Razgrad
Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култура в Обект № 5 "Новаково" 04.10.17 20.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня" 03.10.17 24.10.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на изпълнител за СМР на обект "Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление, улична мрежа и обществени зелени площи”, ПОДОБЕКТ: "Реконструкция на площадно пространство село Пре 26.09.17 29.09.17 Монтана / Montana
Есенна почвоподготовка, есенно залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДГС Златоград” в ОБЕКТ № 2017-2 26.09.17 11.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за "Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект "ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ" - жк."Манастирски ливади - изток", кв.6а - УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се

Външен ИН 9070080
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236250 45231300
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ТРИАДИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

"Разширение на гробищен парк - ІІ-ри етап” в землище на с.Горски Извор - Имот № 045001, местност "Кайряка”, Община Димитровград, Област Хасково.”

Външен ИН 9069706
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45112714
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 500,00 BGN

"Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект "ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ" - жк."Манастирски ливади - изток", кв.6а - УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-ра

Външен ИН 9069498
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236250 45231300
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ТРИАДИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

"Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г."

Външен ИН 809726
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45212225 45236000 45112700 45232141
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ловеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 147 596,00 BGN

Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена за посев

Външен ИН 809807
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт и отводнителна и дренажна система - кв. 98, кв. 133 и кв. 134 по плана на гр. Завет - етап 1"

Външен ИН 808232
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45112710
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Завет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 431 333,00 BGN

Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култура в Обект № 5 "Новаково"

Външен ИН oldId_33809433
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77300000 77231600 77211500
Краен срок: 20.10.17
Краен срок за подаване на документи: 20.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Асеновград
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня"

Външен ИН 808095
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 24.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сапарева баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 620,00 BGN

Избор на изпълнител за СМР на обект "Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление, улична мрежа и обществени зелени площи”, ПОДОБЕКТ: "Реконструкция на площадно пространство село Пре

Външен ИН 9068643
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233140 45112710 77300000 45233141 45233161 34928500
Краен срок: 29.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чипровци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 92 282,00 BGN

Есенна почвоподготовка, есенно залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДГС Златоград” в ОБЕКТ № 2017-2

Външен ИН oldId_33565569
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211500 77231600 77300000
Краен срок: 11.10.17
Краен срок за подаване на документи: 11.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Златоград
Очаквана цена: 0,00 EUR