Контакт

Обявления за Озеленяване, аранжиране, цветя

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Озеленяване, аранжиране, цветя. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

3 963 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 397)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен 18.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на Министерство на външните работи” с три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 (ОП № 1): "Поддържане на зелени площи и благоустроени 17.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”:Позиция № 1 "Доставка на посадъчен м 09.05.17 17.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Благоустрояване на дворно пространство на ЦДГ ”Щастливо детство", ул. "Цар Асен" № 1, град Враца - основен ремонт” 03.05.17 19.05.17 Враца / Vratsa
Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България 02.05.17 23.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка, чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Смядово” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора". 28.04.17 26.05.17 Шумен / Shumen
Поддържaне на градини и зел. площи, разположени в междубл. пространства на терит. на СO район Люлин в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. "Филиповци", кв. Република и м. "Люлин - център 25.04.17 05.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч" 24.04.17 23.05.17 Ловеч / Lovech
"Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана” 25.04.17 02.05.17 Монтана / Montana
Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път” - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца 19.04.17 27.04.17 Враца / Vratsa

"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен

Външен ИН 9064415
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 24450000 24440000 14212410
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

"Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на Министерство на външните работи” с три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 (ОП № 1): "Поддържане на зелени площи и благоустроени

Външен ИН 9064378
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000 90610000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на външните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”:Позиция № 1 "Доставка на посадъчен м

Външен ИН 9064085
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 24450000 24440000 14212410
Краен срок: 17.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

"Благоустрояване на дворно пространство на ЦДГ ”Щастливо детство", ул. "Цар Асен" № 1, град Враца - основен ремонт”

Външен ИН 9063931
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45112711 45236210 45233161
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 187 592,00 BGN

Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България

Външен ИН 785265
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121210 77300000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

"Доставка, чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Смядово” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора".

Външен ИН 785015
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000 03211200 03211120
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Смядово Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 792,00 BGN

Поддържaне на градини и зел. площи, разположени в междубл. пространства на терит. на СO район Люлин в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. "Филиповци", кв. Република и м. "Люлин - център

Външен ИН 784468
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 05.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Люлин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 264 032,00 BGN

"Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч"

Външен ИН 784301
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45112700 45112710 45112711
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Угърчин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 154 166,00 BGN

"Православен храм в УПИ I, кв. 290, гр. Монтана”

Външен ИН 9063699
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112710 45112711
Краен срок: 02.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път” - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца

Външен ИН 9063454
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 70000000 77000000 77300000
Краен срок: 27.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областен управител на Област Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN