Контакт

Обявления за Озеленяване, аранжиране, цветя

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Озеленяване, аранжиране, цветя. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

3 910 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 391)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
«Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом » 1.Кратко описание: Поддържане на тревните площи в междублоковите пространства, детските площадки и градините за обществено ползване, ремонт на парковата мебел, отсичане на сухи и опасни дървета, кас 18.04.17 21.04.17 Монтана / Montana
«Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом » 1.Кратко описание: Поддържане на тревните площи в междублоковите пространства, детските площадки и градините за обществено ползване, ремонт на парковата мебел, отсичане на сухи и опасни дървета, кас 11.04.17 18.04.17 Монтана / Montana
Предмет на поръчката:" Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков”, включва доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на об 06.04.17 19.04.17 София / Sofia
Предмет на обществената поръчка е "Доставка на растителност, цветя и тревни смески за нуждите на Общинско предприятие " Паркове и зони за отдих", гр. Ямбол по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - " Доставка на иглолистна и широколис 04.04.17 07.04.17 Ямбол / Yambol
"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ - ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод 03.04.17 10.04.17 Шумен / Shumen
Хербицидни обработки за борба с плевелната и храстовата растителност в траурните паркове в град Пловдив 03.04.17 11.04.17 Пловдив / Plovdiv
Рязане и почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност, санитарна сеч и подравняване короните на декоративните дървета в траурните паркове в град Пловдив 03.04.17 11.04.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора” по две обособени позиции:Обособена позиция №1: "Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения"Обособена позиция №2: "Доставка 03.04.17 11.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Реконструкция, изместване и дрениране на стадион в град Драгоман" 29.03.17 13.04.17 София / Sofia
"Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия”, ТП "ДГС-Асеновград”, ТП "ДЛС-Женда” и ТП "ДГС-Момчилград” по обособени позиции” 28.03.17 31.03.17 Пловдив / Plovdiv

«Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом » 1.Кратко описание: Поддържане на тревните площи в междублоковите пространства, детските площадки и градините за обществено ползване, ремонт на парковата мебел, отсичане на сухи и опасни дървета, кас

Външен ИН 9063441
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

«Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом » 1.Кратко описание: Поддържане на тревните площи в междублоковите пространства, детските площадки и градините за обществено ползване, ремонт на парковата мебел, отсичане на сухи и опасни дървета, кас

Външен ИН 9063286
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Предмет на поръчката:" Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков”, включва доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на об

Външен ИН 9063122
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03451000 77300000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Самоков
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е "Доставка на растителност, цветя и тревни смески за нуждите на Общинско предприятие " Паркове и зони за отдих", гр. Ямбол по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - " Доставка на иглолистна и широколис

Външен ИН 9063004
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100
Краен срок: 07.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ - ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Външен ИН 9062938
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Eкспериментална база Държавно предприятие към Институт по земеделие - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 720,00 BGN

Хербицидни обработки за борба с плевелната и храстовата растителност в траурните паркове в град Пловдив

Външен ИН 9062954
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77313000 24453000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинско предприятие Траурна дейност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Рязане и почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност, санитарна сеч и подравняване короните на декоративните дървета в траурните паркове в град Пловдив

Външен ИН 9062953
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77313000 45111220
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинско предприятие Траурна дейност
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора” по две обособени позиции:Обособена позиция №1: "Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения"Обособена позиция №2: "Доставка

Външен ИН 9062968
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03120000 77300000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Реконструкция, изместване и дрениране на стадион в град Драгоман"

Външен ИН 9062808
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112723
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Драгоман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 137 500,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия”, ТП "ДГС-Асеновград”, ТП "ДЛС-Женда” и ТП "ДГС-Момчилград” по обособени позиции”

Външен ИН 9062734
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 31.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 088,00 BGN