Feedback

Tenders for Озеленяване, аранжиране, цветя

4 233 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 424)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр 21.03.17 24.03.17 Добрич / Dobrich
"Абонаментна поддръжка на автоматизирани напоителни системи на територията на община Несебър” 17.03.17 24.03.17 Бургас / Burgas
"Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП, попадащи на територията на обл. Пазарджик” Възлагане от страна на ТП ДЛС "Чепино” на определен изпълнител, който да достави следния посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП, 15.03.17 24.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга: "Озеленяване, поддържане и почистване на новоизградените и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, скверове, междублокови прострaнства и разделителни ивици на територия 10.03.17 21.03.17 Шумен / Shumen
"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр 10.03.17 21.03.17 Добрич / Dobrich
Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт Стара Загора. 09.03.17 13.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на растителност, включваща широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе и други. 02.03.17 09.03.17 Пловдив / Plovdiv
"ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО" 28.02.17 21.03.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт Стара Загора. 28.02.17 07.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на семена за посев за нуждите на ТП Белене при ДПФЗД", по обособени позиции 27.02.17 21.03.17 София / Sofia

"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр

Външен ИН 9062508
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000 77110000 77315000 03111300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

"Абонаментна поддръжка на автоматизирани напоителни системи на територията на община Несебър”

Външен ИН 9062448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77314000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Несебър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП, попадащи на територията на обл. Пазарджик” Възлагане от страна на ТП ДЛС "Чепино” на определен изпълнител, който да достави следния посевен и посадъчен материал за нуждите на ТП,

Външен ИН 9062349
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03000000 03111000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на Държавно ловно стопанство Чепино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 160,00 BGN

"Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга: "Озеленяване, поддържане и почистване на новоизградените и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, скверове, междублокови прострaнства и разделителни ивици на територия

Външен ИН 9062186
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велики Преслав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр

Външен ИН 9062199
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000 77110000 77315000 03111300
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт Стара Загора.

Външен ИН 9062159
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Доставка на растителност, включваща широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе и други.

Външен ИН 9061970
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03120000 77300000
Краен срок: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО"

Външен ИН 774596
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77313000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карлово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 116 666,00 BGN

Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт Стара Загора.

Външен ИН 9061874
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 07.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Доставка на семена за посев за нуждите на ТП Белене при ДПФЗД", по обособени позиции

Външен ИН 774202
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 000,00 BGN