Feedback

Tenders for Озеленяване, аранжиране, цветя

4 143 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 415)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община - район "Илинден" 13.02.17 13.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, пре 10.02.17 14.02.17 Бургас / Burgas
"Поддръжка на градини, зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община - район "Надежда" 02.02.17 09.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, пре 31.01.17 09.02.17 Бургас / Burgas
Доставка чрез покупка на семена за посев, за нуждите на «Добруджански земеделски институт - гр. Ген. Тошево» 20.01.17 14.02.17 Добрич / Dobrich
Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена, торове и препарати за растителна защита в три обособени позиции 19.01.17 14.02.17 Шумен / Shumen
"Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за обект "Обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица" 19.01.17 20.02.17 Кюстендил / Kyustendil
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 10.01.17 31.01.17 Ловеч / Lovech
"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДГС "Преслав" за 2017 г.” 10.01.17 01.02.17 Шумен / Shumen
СМР на обекти по одобрени проекти па процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов" по ОПРР с обособени позиции: Об. позиция № 7: "П 27.12.16 03.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община - район "Илинден"

Външен ИН 9061410
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Илинден
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, пре

Външен ИН 9061359
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121210 77300000
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Поддръжка на градини, зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община - район "Надежда"

Външен ИН 9061096
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Надежда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, пре

Външен ИН 9061043
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121210 77300000
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на семена за посев, за нуждите на «Добруджански земеделски институт - гр. Ген. Тошево»

Външен ИН 768439
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000 03111300 03211200 03114200
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 101 000,00 BGN

Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена, торове и препарати за растителна защита в три обособени позиции

Външен ИН 768081
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000 14310000 24452000 24453000 24457000
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЛС Паламара при СИДП ДП - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за обект "Обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица"

Външен ИН 768025
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71310000 45112711 45211360
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 996 289,00 BGN

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Външен ИН 766298
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 31.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тетевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДГС "Преслав" за 2017 г.”

Външен ИН 766090
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 01.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

СМР на обекти по одобрени проекти па процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов" по ОПРР с обособени позиции: Об. позиция № 7: "П

Външен ИН oldId_27814357
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45000000 45233162 45332000 45313100 45236210 45112700
Краен срок: 03.02.17
Краен срок за подаване на документи: 03.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СВИЩОВ