Feedback

Tenders for Озеленяване, аранжиране, цветя

4 112 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 412)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката за услуга е "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”. 23.12.16 27.12.16 Пазарджик / Pazardzhik
Предмет на поръчката за услуга е "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”. 14.12.16 22.12.16 Пазарджик / Pazardzhik
„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва.“„Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия — гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ — Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас“„Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ „Константин Фотинов“- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас“ 03.12.16 09.01.17 17:15 Бургас / Burgas
„Поддържане на градини и зелени площи на територията на Община Созопол“. 02.12.16 05.01.17 16:00 Бургас / Burgas
Доставка на матриали по проект №BG05М2ОР001-3.002-0015 "Училищ за шампиони", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 23.11.16 15.12.16 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2017г." с обособени позиции: "Доставка на минерални торове през 2017г.”, "Доставка на продукти за РЗ през 2017” и "Доставка на семе 23.11.16 14.12.16 Русе / Ruse
Решение за откриване на процедура 14.11.16 Габрово / Gabrovo
Доставка на цветя и декоративна растителност за 2017 г. по три обособени позиции 14.11.16 05.12.16 Габрово / Gabrovo
Обявление за възложена поръчка 11.11.16 София / Sofia
Обявление за възложена поръчка 10.11.16 Пазарджик / Pazardzhik

Предмет на поръчката за услуга е "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”.

Външен ИН 9060278
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 03451100
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на поръчката за услуга е "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”.

Външен ИН 9059943
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 03451100
Краен срок: 22.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва.“„Пристрояване на физкултурен салон към Търговска гимназия — гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ — Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КК на гр. Бургас“„Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ „Константин Фотинов“- Бургас, УПИ I, кв. 133 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас“

Външен ИН TED.425967-2016
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45112000 45214200 45231100 45262400 45212200 45454000 45112710 45262211 45110000
Краен срок: 09.01.17 17:15
Брой: 2016234
Дата на изпращане на обявлението: 30.11.16
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG: Burgas

„Поддържане на градини и зелени площи на територията на Община Созопол“.

Външен ИН TED.424524-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 05.01.17 16:00
Брой: 2016233
Дата на изпращане на обявлението: 30.11.16
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Созопол
Място на изпълнение: BG: Burgas

Доставка на матриали по проект №BG05М2ОР001-3.002-0015 "Училищ за шампиони", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Външен ИН 759193
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 22100000 03121200 37523000 34999400 44511120 37400000 30200000 18300000
Краен срок: 15.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Петко Рачов Славейков
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 179,00 BGN

"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2017г." с обособени позиции: "Доставка на минерални торове през 2017г.”, "Доставка на продукти за РЗ през 2017” и "Доставка на семе

Външен ИН 759211
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14310000 24453000 03111000
Краен срок: 14.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИЗС Образцов чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 95 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 757794
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03120000 03450000 77300000
Дата на изпращане на обявлението: 14.11.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 96 700,00 BGN

Доставка на цветя и декоративна растителност за 2017 г. по три обособени позиции

Външен ИН 757795
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03120000 03450000 77300000
Краен срок: 05.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 800,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 757526
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.11.16
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 45236250 45112700 45310000 34928500 45213316 45233000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Самоков
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800 535,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 757238
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.16
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 77300000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Септември
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 000,00 BGN