Контакт

Обявления за Озеленяване, аранжиране, цветя

Списъкът по-долу показва резултатите за Обществени поръчки и търгове за проектиране, изграждане и поддръжка на градини, доставка на цветя, луксозни букети, украса. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 283 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 429)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, пре 05.02.18 12.02.18 Бургас / Burgas
Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Оборище" през 2018 г. 02.02.18 09.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
["Доставка на декоративни камъни за алпинеум, посадъчен материал и материали свързани с озеленяване и еко дейности за нуждите на клубовете по интереси" във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - 02.02.18 07.02.18 Монтана / Montana
Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства през 2018г. 31.01.18 05.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ,ПРЕПАРАТИ И ТОРОВЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА,СТОПАНИСВАНА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР.ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА 29.01.18 16.02.18 Добрич / Dobrich
Поддържaне на градини и зел. площи, разположени в междубл. пространства на терит. на СO район Люлин в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. "Филиповци", кв. Република и м. "Люлин - център 29.01.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом” гр.Попово ” 26.01.18 16.02.18 Търговище / Targovishte
"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Преслав" 26.01.18 19.02.18 Шумен / Shumen
"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2018г." с обособени позиции:"Доставка на минерални торове през 2018г.", "Доставка на продукти за РЗ през 2018г." и "Доставка на сем 26.01.18 19.02.18 Русе / Ruse
"Доставка на декоративни камъни за алпинеум, посадъчен материал и материали свързани с озеленяване и еко дейности за нуждите на клубовете по интереси" във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - 25.01.18 01.02.18 Монтана / Montana

"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, пре

Външен ИН 9072723
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121210
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Оборище" през 2018 г.

Външен ИН 9072668
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77314000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Оборище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

["Доставка на декоративни камъни за алпинеум, посадъчен материал и материали свързани с озеленяване и еко дейности за нуждите на клубовете по интереси" във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 -

Външен ИН 9072657
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 708,00 BGN

Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства през 2018г.

Външен ИН 9072591
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Оборище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ,ПРЕПАРАТИ И ТОРОВЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА,СТОПАНИСВАНА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР.ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Външен ИН 9072548
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03000000 03111000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Поддържaне на градини и зел. площи, разположени в междубл. пространства на терит. на СO район Люлин в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. "Филиповци", кв. Република и м. "Люлин - център

Външен ИН 827030
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Люлин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 264 032,00 BGN

"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом” гр.Попово ”

Външен ИН 826739
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 500,00 BGN

"Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП "ДГС Преслав"

Външен ИН 826744
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03111000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 525,00 BGN

"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2018г." с обособени позиции:"Доставка на минерални торове през 2018г.", "Доставка на продукти за РЗ през 2018г." и "Доставка на сем

Външен ИН 826761
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14310000 24453000 03111000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИЗС Образцов чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 230 700,00 BGN

"Доставка на декоративни камъни за алпинеум, посадъчен материал и материали свързани с озеленяване и еко дейности за нуждите на клубовете по интереси" във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 -

Външен ИН 9072471
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000
Краен срок: 01.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 708,00 BGN