Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка, ограждения и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 469 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1647)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул. 15.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
"Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката 17.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
"Благоустрояване на централен площад в УПИ VII - ЗА ЧИТАЛИЩЕ КОО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.35, с.Оборище, общ.Панагюрище” 14.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 14.09.17 19.09.17 Смолян / Smolyan
"Текущ ремонт на пътни настилки по уличната мрежа в мах.Старо село, с.Храбърско чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия" 12.09.17 15.09.17 София / Sofia
Извършване на строително - ремонтни работи по техническо задание на обект с предмет : " Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда” 12.09.17 19.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. "Ген. Тотлебен” №34” 12.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка "Център” и вътрешна ВиК мрежа"т.1 Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва своите задължения и отговорности при Изпъ 11.09.17 14.09.17 Монтана / Montana
Доставка и монтаж на бариерна устройство - тежък тип 08.09.17 12.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител на СМР на обект "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10+700". 08.09.17 11.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул.

Външен ИН 9068359
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 71000000 71247000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 94 666,00 BGN

"Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката

Външен ИН 9068366
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 82 339,00 BGN

"Благоустрояване на централен площад в УПИ VII - ЗА ЧИТАЛИЩЕ КОО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.35, с.Оборище, общ.Панагюрище”

Външен ИН 9068323
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233262
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 84 500,00 BGN

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9068299
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

"Текущ ремонт на пътни настилки по уличната мрежа в мах.Старо село, с.Храбърско чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия"

Външен ИН 9068202
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Извършване на строително - ремонтни работи по техническо задание на обект с предмет : " Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда”

Външен ИН 9068216
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якоруда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

"Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. "Ген. Тотлебен” №34”

Външен ИН 9068191
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71530000 45233252
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Съвместно командване на силите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 416,00 BGN

"Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка "Център” и вътрешна ВиК мрежа"т.1 Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва своите задължения и отговорности при Изпъ

Външен ИН 9068174
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233126 45232150 45232410
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Технологичен парк“ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 886,00 BGN

Доставка и монтаж на бариерна устройство - тежък тип

Външен ИН 9068112
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928300
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Избор на изпълнител на СМР на обект "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10+700".

Външен ИН 9068121
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45262211
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 95 833,00 BGN