Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка, ограждения и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 021 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1603)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на строително-монтажни работи (текущ ремонт) 17.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Рехабилитация на пристанищната инфраструктура обслужваща корабните места в участъка от "Речна гара" до "Колодрума" - Пристанищен терминал Видин-Център" 14.07.17 19.07.17 Монтана / Montana
"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”. 14.07.17 19.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на пътно-поддържащи машини по проект "Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево ("Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по прог 13.07.17 20.07.17 Добрич / Dobrich
Покана за доставка на пътни знаци и комплекти за ВОД 12.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности и обработка на деформационни фуги, подмяна на тротоарна настилка и ремонт на входно стълбище в 39 СУ "Петър Динеков" в ж.к. "Младост 2", район "Младост", град София" 11.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Ремонт на общински път GAB 3009 Поповци-Гергини-Гарван-Николчовци" 10.07.17 19.07.17 Габрово / Gabrovo
Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства за скеле по проект BG05M9OP001-1.008-0739 - C01 "Безопасност и здраве при работа в Хели-Н ООД" с бенефициент Хели - Н ООД, , финансиран по процедура "Добри и безопасни условия на труд" по Оп 07.07.17 14.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на поръчката, количество и/или обем: : "Основен ремонт на обекти от IV-класна пътна мрежа, разположена на територията на Община Средец" по три обособени позиции:Обособена позиция №1 -"Основен ремонт на път BGS 3233 /ІІІ-908,м.Босна-Варовник/ - Бо 06.07.17 20.07.17 Бургас / Burgas

Изпълнение на строително-монтажни работи (текущ ремонт)

Външен ИН oldId_32081701
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45421000 45430000 45340000 45400000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ КИВИ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд

Външен ИН oldId_32077362
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45440000 45400000 45432112 45233220 45233270 45310000 45232453
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕСПРЕД АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Рехабилитация на пристанищната инфраструктура обслужваща корабните места в участъка от "Речна гара" до "Колодрума" - Пристанищен терминал Видин-Център"

Външен ИН 9066303
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233161
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Клон-териториално поделение Лом на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”.

Външен ИН 9066302
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233222 45233220 45236200
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гурково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 208,00 BGN

"Доставка на пътно-поддържащи машини по проект "Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево ("Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по прог

Външен ИН 9066211
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34921100 43313100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 426,00 BGN

Покана за доставка на пътни знаци и комплекти за ВОД

Външен ИН oldId_31950197
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34928470 34992200
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности и обработка на деформационни фуги, подмяна на тротоарна настилка и ремонт на входно стълбище в 39 СУ "Петър Динеков" в ж.к. "Младост 2", район "Младост", град София"

Външен ИН 9066152
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45453100 45233000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Младост
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 87 500,00 BGN

"Ремонт на общински път GAB 3009 Поповци-Гергини-Гарван-Николчовци"

Външен ИН 9066109
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства за скеле по проект BG05M9OP001-1.008-0739 - C01 "Безопасност и здраве при работа в Хели-Н ООД" с бенефициент Хели - Н ООД, , финансиран по процедура "Добри и безопасни условия на труд" по Оп

Външен ИН oldId_31885926
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34928320 34928310 39540000
Краен срок: 14.07.17
Краен срок за подаване на документи: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХЕЛИ - Н ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на поръчката, количество и/или обем: : "Основен ремонт на обекти от IV-класна пътна мрежа, разположена на територията на Община Средец" по три обособени позиции:Обособена позиция №1 -"Основен ремонт на път BGS 3233 /ІІІ-908,м.Босна-Варовник/ - Бо

Външен ИН 9066017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Средец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 244 500,00 BGN