Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка, ограждения и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 565 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1757)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив" 06.02.18 09.02.18 Южен централен / Yuzhen tsentralen
Предмет на поръчката е "СТРОИТЕЛСТВО" като включва дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилна боя (при необходимост и стъклени перли) и с двукомпонентен студен шприц-пастик на обект: Улична мрежа гр.Севлиево 02.02.18 19.02.18 Габрово / Gabrovo
"Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив" 30.01.18 06.02.18 Южен централен / Yuzhen tsentralen
"Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 30.01.18 02.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на община Аврен 26.01.18 02.02.18 Варна / Varna
"Ремонт и рехабилитация на улици в Община Омуртаг” 25.01.18 09.02.18 Търговище / Targovishte
"Дейности по информация и комуникация по Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", по обособени позиции" 25.01.18 08.02.18 Разград / Razgrad
"Текущ ремонт на ГАП "ШОПОВЦИ-ВЛАХОВ ДОЛ” с дължина 8 000 м., осигуряващ достъп до обекти, предвидени за ползване на дървесина през 2018г.” в териториалния обхват на ТП ДГС Малко Търново. 24.01.18 08.02.18 Бургас / Burgas
Доставка и монтаж на средства за колективна защита и осигуряване на социални придобивки на работещите в Гама Пласт БГ ООД - място за отдих и хранене, и място за спорт със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на: 1.Предпазни 23.01.18 30.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Реконструкция на улици на територията на град Козлодуй” 22.01.18 19.02.18 Враца / Vratsa

"Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив"

Външен ИН 9072768
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31523000 34924000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Предмет на поръчката е "СТРОИТЕЛСТВО" като включва дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилна боя (при необходимост и стъклени перли) и с двукомпонентен студен шприц-пастик на обект: Улична мрежа гр.Севлиево

Външен ИН 9072678
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233221
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

"Изготвяне на Вътрешно обозначителни /указателни/ табели за УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив"

Външен ИН 9072579
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31523000 34924000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни"

Външен ИН 9072561
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50232100
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Струмяни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на община Аврен

Външен ИН 9072508
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50232100
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Аврен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Ремонт и рехабилитация на улици в Община Омуртаг”

Външен ИН 9072464
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Омуртаг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 788,00 BGN

"Дейности по информация и комуникация по Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", по обособени позиции"

Външен ИН 9072477
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22150000 22140000 22462000 34924000 79952000
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 319,00 BGN

"Текущ ремонт на ГАП "ШОПОВЦИ-ВЛАХОВ ДОЛ” с дължина 8 000 м., осигуряващ достъп до обекти, предвидени за ползване на дървесина през 2018г.” в териториалния обхват на ТП ДГС Малко Търново.

Външен ИН 9072429
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233142
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Малко Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 199 880,00 BGN

Доставка и монтаж на средства за колективна защита и осигуряване на социални придобивки на работещите в Гама Пласт БГ ООД - място за отдих и хранене, и място за спорт със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на: 1.Предпазни

Външен ИН oldId_36419568
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45340000 31219000 39221000 39717200
Краен срок: 30.01.18
Краен срок за подаване на документи: 30.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАМА ПЛАСТ БГ ООД
Очаквана цена: 83 775,00 BGN

"Реконструкция на улици на територията на град Козлодуй”

Външен ИН 825814
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 92 300,00 BGN