Контакт

Обявления за Печатни материали и печатни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 265 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1127)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски " ЕАД- Плевен. 14.09.17 21.09.17 Плевен / Pleven
ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019 11.09.17 21.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на "ЮИДП” ДП, Териториално поделение "Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация” 11.09.17 19.09.17 Бургас / Burgas
Предметът на поръчката включва изработване на акцидентни печатни материали - деловодни съдебни книги, съдебни документи на химизирана хартия,изработване на папки за образуване на административни дела, печатни бланки и формуляри по утвърдени от Възложите 08.09.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за "Застраховане на придобитото оборудване и обзавеждане" в изпълнение на проект "Нови работни места в Строител ООД”, Договор BG05M9OP001-1.003-2421-С01- изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност по 04.09.17 05.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на учебници и учебни помагала за учениците на СУ "Христо Ботев”, гр.Айтос, по обособени позиции”.Обособена позиция №1, включваща следните учебници и учебни помагала:IІ клас№ по ред Учебници и учебни помагала Автор(и) брой 1 Български език Ст.Здр 31.08.17 05.09.17 Бургас / Burgas
"Публикуване на обяви и съобщения в национални и чуждестранни медии за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и за дейността на дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавн 30.08.17 04.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
за "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в СУ "Св. св. Кирил и Методий"”-гр. Козлодуй, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1:.Учебници и учебни помагала от издателство "Просвета- София 30.08.17 05.09.17 Враца / Vratsa
Предмета на поръчката предвижда да се избере/ат изпълнител/и, с който/които да се сключи/ат договори за извършване на доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на "Енерго-Про Мрежи" АД, по обособени позиции, както следва:Обособена пози 30.08.17 11.09.17 Варна / Varna
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 81-во СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ВИКТОР ЮГО” -гр. София, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции и съгласно техническа спецификация, както следва:Обособена позиция 1: Учебници и 30.08.17 11.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски " ЕАД- Плевен.

Външен ИН 9068307
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителен Директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечевие Д-р Георги Странски ЕАД-Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Външен ИН 9068164
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 18330000 18936000 39221121
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинска фондация Пловдив 2019
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на "ЮИДП” ДП, Териториално поделение "Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация”

Външен ИН 9068157
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100 22000000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 025,00 BGN

Предметът на поръчката включва изработване на акцидентни печатни материали - деловодни съдебни книги, съдебни документи на химизирана хартия,изработване на папки за образуване на административни дела, печатни бланки и формуляри по утвърдени от Възложите

Външен ИН 9068085
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22100000 22800000 79800000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Върховен административен съд
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 451,00 BGN

Избор на изпълнител за "Застраховане на придобитото оборудване и обзавеждане" в изпълнение на проект "Нови работни места в Строител ООД”, Договор BG05M9OP001-1.003-2421-С01- изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност по

Външен ИН oldId_33048299
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66000000 79800000
Краен срок: 05.09.17
Краен срок за подаване на документи: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТРОИТЕЛ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на учебници и учебни помагала за учениците на СУ "Христо Ботев”, гр.Айтос, по обособени позиции”.Обособена позиция №1, включваща следните учебници и учебни помагала:IІ клас№ по ред Учебници и учебни помагала Автор(и) брой 1 Български език Ст.Здр

Външен ИН 9067886
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22112000
Краен срок: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 622,00 BGN

"Публикуване на обяви и съобщения в национални и чуждестранни медии за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и за дейността на дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавн

Външен ИН 9067846
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000 22120000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

за "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в СУ "Св. св. Кирил и Методий"”-гр. Козлодуй, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1:.Учебници и учебни помагала от издателство "Просвета- София

Външен ИН 9067822
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22470000 22112000
Краен срок: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Св.св.Кирили и Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 083,00 BGN

Предмета на поръчката предвижда да се избере/ат изпълнител/и, с който/които да се сключи/ат договори за извършване на доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на "Енерго-Про Мрежи" АД, по обособени позиции, както следва:Обособена пози

Външен ИН 9067824
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30197630 22851000 22852000 30197220 39263000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 81-во СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ВИКТОР ЮГО” -гр. София, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции и съгласно техническа спецификация, както следва:Обособена позиция 1: Учебници и

Външен ИН 9067821
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 03 22112000 22470000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 81 Средно училище Виктор Юго
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 541,00 BGN