Контакт

Обявления за Печатни материали и печатни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 173 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1218)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника (книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една двуезична брошура и на една двуезична дипляна” - услуги включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 13.02.18 16.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на визия, изработване, доставка и брандиране на рекламни, информационни и протоколни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС 09.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА "Васил Левски" за 2018 г. 09.02.18 13.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Аксаково за 2018 г.” 06.02.18 09.02.18 Варна / Varna
Предмет на настоящата обществена поръчка е периодична доставка по предварителни заявки на специализирана литература, художествена литература, учебни помагала и пособия, образователни игри, материали за декори, аксесоари и реквизит с цел осигуряване на нео 06.02.18 15.02.18 Ямбол / Yambol
Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции 06.02.18 12.02.18 Варна / Varna
"Отпечатване на вестник "Аз-буки" и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН "Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции".Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:Обособена позиция № 1 - "Отпечатване 05.02.18 08.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника (книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една двуезична брошура и на една двуезична дипляна” - услуги включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 05.02.18 12.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на "МБАЛ Пазарджик” АД 02.02.18 12.02.18 Пазарджик / Pazardzhik
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Организиране и провежд 02.02.18 13.02.18 Монтана / Montana

"Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника (книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една двуезична брошура и на една двуезична дипляна” - услуги включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т.

Външен ИН 9072931
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 000,00 BGN

Изготвяне на визия, изработване, доставка и брандиране на рекламни, информационни и протоколни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС

Външен ИН 9072867
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 18530000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на младежта и спорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 784,00 BGN

Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА "Васил Левски" за 2018 г.

Външен ИН 9072850
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална спортна академия Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Аксаково за 2018 г.”

Външен ИН 9072774
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22450000 30199770
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Аксаково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е периодична доставка по предварителни заявки на специализирана литература, художествена литература, учебни помагала и пособия, образователни игри, материали за декори, аксесоари и реквизит с цел осигуряване на нео

Външен ИН 9072775
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22110000 37524100 18800000 18443000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тунджа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 933,00 BGN

Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции

Външен ИН 9072737
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22852000 22852100 30199500 30145100 30197220 22813000 30192700 30141000 30192121 30192125 30192132 30192130 30192900 30197100 30199230 22800000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Отпечатване на вестник "Аз-буки" и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН "Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции".Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:Обособена позиция № 1 - "Отпечатване

Външен ИН 9072712
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22210000 22211000
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национално издателство за образование и наука Аз-буки
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 709,00 BGN

"Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника (книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една двуезична брошура и на една двуезична дипляна” - услуги включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т.

Външен ИН 9072714
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 000,00 BGN

Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на "МБАЛ Пазарджик” АД

Външен ИН 9072667
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39263000 30197220 22852100 30199500 30125000 79822000 79971200
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Организиране и провежд

Външен ИН 9072673
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 22462000 79810000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN