Контакт

Обявления за Печатни материали и печатни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 619 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1162)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Медицински университет - Пловдив" в изпълнение на договор № BG05M2OP001-2.009-0025-C01 по проект "Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А 15.11.17 20.11.17 Пловдив / Plovdiv
Информация и публичност по Проект "Интелигентна медицина” (SMART_MED), вкл.: D2.1.2 10 публикации в местни и регионални медии; D2.1.3 Брошури; D2.1.4 Табела за проекта. 15.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
«”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС Стара река" 14.11.17 17.11.17 Сливен / Sliven
Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале 13.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС" 13.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на касови книги, кламери, папки дело с връзки, папки с машинки. 10.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10 10.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН 09.11.17 20.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция Земеделие гр. Кърджали 08.11.17 15.11.17 Кърджали / Kardzhali
"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образован 08.11.17 13.11.17 Хасково / Haskovo

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Медицински университет - Пловдив" в изпълнение на договор № BG05M2OP001-2.009-0025-C01 по проект "Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А

Външен ИН 9070381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30190000 30237320 30234000 30197100 30197320 22851000 30197330 30192121 30192125 30192900 30199000 30197220 22852000 30199710
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 856,00 BGN

Информация и публичност по Проект "Интелигентна медицина” (SMART_MED), вкл.: D2.1.2 10 публикации в местни и регионални медии; D2.1.3 Брошури; D2.1.4 Табела за проекта.

Външен ИН 9070352
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22150000 22120000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 149,00 BGN

«”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС Стара река"

Външен ИН 9070335
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Стара река
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300,00 BGN

Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - "Изработване и доставка на печатни материали";Обособена позиция № 2 - "Изработване и доставка на кале

Външен ИН 9070268
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22900000 30199792 22816000 22321000 38111100 39295200 30199730 15842200 39221120
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС"

Външен ИН 9070276
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 664,00 BGN

Доставка на касови книги, кламери, папки дело с връзки, папки с машинки.

Външен ИН 9070213
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22813000 22852000 30197220
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска градска прокуратура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 500,00 BGN

"Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10

Външен ИН 9070231
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 22410000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български институт по метрология
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 500,00 BGN

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН

Външен ИН 9070166
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция Земеделие гр. Кърджали

Външен ИН 9070125
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30192000
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОД Земеделие Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образован

Външен ИН 9070130
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22000000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 850,00 BGN