Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 646 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 365)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на ново оборудване - ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса комплектована с термостанция и 17 10.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на почистващи продукти. Поръчката включва 63 продукта по списък. Количествата са ориентировъчни, подробно описани в спецификация към документацията за участие, Възложителят не е длъжен да ги изкупи. Всеки участник задължително трябва да представи 08.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: - шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие; - шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие; - мелница-гранулатор за всички видове пластмаса. 06.11.17 15.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на полиетиленови платна 03.11.17 16.11.17 Враца / Vratsa
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки - 1 бр. и Обособена позиция 2: Шприц машина за производство на пластмасови детайли - 1 брой. 02.11.17 09.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на машини и оборудване за пластмасови изделия 30.10.17 06.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Линия за гранулиране на пластмаса и предварителна мелница 25.10.17 01.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материали за изработка на капачки 25.10.17 01.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на ободряващи напитки и пластмасови прибори за еднократна употреба” 24.10.17 14.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка е извършване на строително - монтажни работи /СМР/ на парна централа, външен топлопровод и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци на основание на одобрен от Възложителя инвестиционен проект във фаза "технически проект" 19.10.17 23.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Закупуване на ново оборудване - ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса комплектована с термостанция и 17

Външен ИН oldId_34706817
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31131100 42994000 42622000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЗКИ-ВОЛТА ООД
Очаквана цена: 999 100,00 BGN

Доставка на почистващи продукти. Поръчката включва 63 продукта по списък. Количествата са ориентировъчни, подробно описани в спецификация към документацията за участие, Възложителят не е длъжен да ги изкупи. Всеки участник задължително трябва да представи

Външен ИН 9070121
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: - шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие; - шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие; - мелница-гранулатор за всички видове пластмаса.

Външен ИН oldId_34587290
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42994200
Краен срок: 15.11.17
Краен срок за подаване на документи: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИМА - МИХОВ ЕООД
Очаквана цена: 371 000,00 BGN

Доставка на полиетиленови платна

Външен ИН 9069969
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19520000 08
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 500,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: Обособена позиция 1: Автоматизирана машина за производство на опаковки - 1 бр. и Обособена позиция 2: Шприц машина за производство на пластмасови детайли - 1 брой.

Външен ИН oldId_34527760
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42642500 42664100
Краен срок: 09.11.17
Краен срок за подаване на документи: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕВЮЕЛ ООД
Очаквана цена: 1 439 735,00 BGN

Закупуване на машини и оборудване за пластмасови изделия

Външен ИН oldId_34458789
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42000000
Краен срок: 06.11.17
Краен срок за подаване на документи: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОНИ МГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Линия за гранулиране на пластмаса и предварителна мелница

Външен ИН oldId_34332108
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42994200
Краен срок: 01.11.17
Краен срок за подаване на документи: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЛАСТ КОЛЕКТ ООД
Очаквана цена: 586 749,00 BGN

Доставка на материали за изработка на капачки

Външен ИН oldId_34331973
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44618350 19520000
Краен срок: 01.11.17
Краен срок за подаване на документи: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на ободряващи напитки и пластмасови прибори за еднократна употреба”

Външен ИН 811529
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15860000 39222120 15831000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Гранична полиция- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително - монтажни работи /СМР/ на парна централа, външен топлопровод и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци на основание на одобрен от Възложителя инвестиционен проект във фаза "технически проект"

Външен ИН 9069462
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 23.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на отбраната
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 241 600,00 BGN