Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 010 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 401)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип "Бобър" 1.1 м и пластмасови кофи за битови отпадъци - 240 литра за нуждите на община Сливо поле" 22.05.18 22.05.18 Русе / Ruse
"Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип "Бобър" 1.1 м и пластмасови кофи за битови отпадъци - 240 литра за нуждите на община Сливо поле" 15.05.18 22.05.18 Русе / Ruse
"Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 13 обособени позиции"Обособена позиция 1. ЕпруветкиОбособена позиция 2. Наконечници за автоматични пипетиОбособена позиция 3. Пипети тип "Резила"Обособена 11.05.18 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по три обособени позиции" 10.05.18 17.05.18 Шумен / Shumen
"Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати по две обособени позиции за нуждите на Медицински университет - Пловдив” 02.05.18 23.05.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции” 26.04.18 14.05.18 Добрич / Dobrich
"Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП "Чистота и Озеленяване" при Община Приморско" по обособени позиции 30.04.18 21.05.18 Бургас / Burgas
"Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 13 обособени позиции"Обособена позиция 1. ЕпруветкиОбособена позиция 2. Наконечници за автоматични пипетиОбособена позиция 3. Пипети тип "Резила"Обособена 30.04.18 10.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София 26.04.18 18.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Основен ремонт на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. "Г. Кънев" № 2 - втори етаж и двор".Извършване на строително монтажни работи на част от сграда от административната инфраструктура на Община Златарица, подробно описани в техническата спе 18.04.18 03.05.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo

"Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип "Бобър" 1.1 м и пластмасови кофи за битови отпадъци - 240 литра за нуждите на община Сливо поле"

Външен ИН 9076381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480 44613800
Краен срок: 22.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливо поле
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип "Бобър" 1.1 м и пластмасови кофи за битови отпадъци - 240 литра за нуждите на община Сливо поле"

Външен ИН 9076078
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480 44613800
Краен срок: 22.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливо поле
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 13 обособени позиции"Обособена позиция 1. ЕпруветкиОбособена позиция 2. Наконечници за автоматични пипетиОбособена позиция 3. Пипети тип "Резила"Обособена

Външен ИН 9075922
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33696300
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 887,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по три обособени позиции"

Външен ИН 9075886
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33760000 39000000 39224320 39224340 39224350 39514200 39525800 39713431 44514100 19520000 39224000 44511120 39224330
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 118,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати по две обособени позиции за нуждите на Медицински университет - Пловдив”

Външен ИН 845089
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000 33700000 39224000
Краен срок: 23.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 190 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”

Външен ИН 844460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15811100 15851210 15810000 15511000 15500000 15100000 03311000 03142500 03221210 03212211 15411200 15831000 15300000 15332400 03221000 15331000 15872200 15872000 15980000 15930000
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 377 793,00 BGN

"Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП "Чистота и Озеленяване" при Община Приморско" по обособени позиции

Външен ИН 844821
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480 39224340
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 114 805,00 BGN

"Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за изследователска работа по проекти на ИБЕИ-БАН в 13 обособени позиции"Обособена позиция 1. ЕпруветкиОбособена позиция 2. Наконечници за автоматични пипетиОбособена позиция 3. Пипети тип "Резила"Обособена

Външен ИН 9075470
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33696300
Краен срок: 10.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 887,00 BGN

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

Външен ИН 844278
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831200 39830000 39831240 39831220 33761000 33763000 19640000 39224330 39525100
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 525,00 BGN

"Основен ремонт на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. "Г. Кънев" № 2 - втори етаж и двор".Извършване на строително монтажни работи на част от сграда от административната инфраструктура на Община Златарица, подробно описани в техническата спе

Външен ИН 9075078
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 03.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 164,00 BGN