Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 542 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 355)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Покана за доставка на пластмасови бутилки за еднократна употреба 13.09.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на "Първа САГБАЛ Света София” ЕАД 12.09.17 19.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И СЪВМЕСТИМИ ТОНЕРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ПО 3 (ТРИ 24.08.17 14.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специално работно облекло и ЛПС 29.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предметът на поръчката е Транспортно обслужване с контейнеровоз за извозване на отпадъци от УМБАЛ "Света Анна" - София АД, които нямат характер на опасни отпадъци, както следва:*чрез контейнери "тип Бобър" от 1,1 куб.м.*чрез контейнер от 7 куб. м. за лист 23.08.17 31.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" 22.08.17 25.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци 22.08.17 25.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специализирани машини с цел оборудване на работни места по проект 22.08.17 28.08.17 Варна / Varna
Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-0601-C01 "По- добри и безопасни условия на труд в "ТЕХСТРОЙ"ЕООД ” по процедура "Добри и безопасни условия на труд" към ОП "Развитие 21.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора" 17.08.17 11.09.17 Стара Загора / Stara Zagora

Покана за доставка на пластмасови бутилки за еднократна употреба

Външен ИН oldId_33254049
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 19520000 39225710
Краен срок: 19.09.17
Краен срок за подаване на документи: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на "Първа САГБАЛ Света София” ЕАД

Външен ИН 9068183
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90520000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 300,00 BGN

"ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И СЪВМЕСТИМИ ТОНЕРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ПО 3 (ТРИ

Външен ИН 802385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30197640 30125100
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Очаквана цена: 112 000,00 BGN

Доставка на специално работно облекло и ЛПС

Външен ИН oldId_32941880
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000 35110000 33734000 33735000
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предметът на поръчката е Транспортно обслужване с контейнеровоз за извозване на отпадъци от УМБАЛ "Света Анна" - София АД, които нямат характер на опасни отпадъци, както следва:*чрез контейнери "тип Бобър" от 1,1 куб.м.*чрез контейнер от 7 куб. м. за лист

Външен ИН 9067588
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90500000
Краен срок: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Света Анна - София АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"

Външен ИН 9067570
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 41110000
Краен срок: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа компания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN

Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци

Външен ИН oldId_32811388
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 34928480 39224340
Краен срок: 25.08.17
Краен срок за подаване на документи: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХИДРОСТРОЙ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специализирани машини с цел оборудване на работни места по проект

Външен ИН oldId_32810424
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42122000 42660000 42650000
Краен срок: 28.08.17
Краен срок за подаване на документи: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.008-0601-C01 "По- добри и безопасни условия на труд в "ТЕХСТРОЙ"ЕООД ” по процедура "Добри и безопасни условия на труд" към ОП "Развитие

Външен ИН oldId_32810330
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18200000 18800000 18000000 35110000 35810000 33734000
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕХСТРОЙ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора"

Външен ИН 801167
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тракийски университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 81 845,00 BGN