Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 455 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 346)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията за труд в "Дипи" ЕООД" 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016г. с предмет "Избор на външен изпълнител за осигуряване на средства за колективна защита, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд на проек 13.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител за "Извозване на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаси" с две обособени позиции:- обособена позиция 1 - "Извозване на битови и промишлени 12.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
,, Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица ‘‘ по обособени позиции: Обособена позиция №1: ,, Доставка на 110 бр. Метални съдове тип ,,Бобър‘‘ - 1 100л. ‘‘; Обособена позиция №2: ,,Доставка на 200бр. пластмасова кофа тип ,,Кука' 11.07.17 14.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства(ЛПС) и специално работно облекло(СРО) в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0440 "Добри и безопасни условия на труд и организиран транспорт за заети лица в "Запрянови -03" ООД" 05.07.17 14.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извозване на смет”, разделена на 7 (седем) обособени позиции 05.07.17 12.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материали и консумативи по Дейност 6 на проекта 05.07.17 07.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър”(метални) - 1100л и пластмасови кофи за смет - 240л за нуждите по сметосъбиране на територията на община Горна Оряховица. Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособ 04.07.17 11.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Периодични доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по спецификация, за нуждите на клоновете на "Студентски столове и общежития"ЕАД по девет обособени позиции. 03.07.17 07.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лодки за нуждите на Българска федерация по гребане, по обособени позиции. Предметът на обществената поръчка включва Обособена позиция 1 - доставка на надуваема лодка с пластмасово дъно - 2 броя, с прогнозна стойност от 27 000 лева без ДДС и О 30.06.17 04.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията за труд в "Дипи" ЕООД"

Външен ИН oldId_32013840
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30191000 30197640 30125100 30197000 30192000 30192121 30192123 30192125 30192130 30195900
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИПИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016г. с предмет "Избор на външен изпълнител за осигуряване на средства за колективна защита, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд на проек

Външен ИН oldId_32013030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39717200 42520000 39711360 39715240 39713430 42999100
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на настоящата обществена поръчка е за избор на изпълнител за "Извозване на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаси" с две обособени позиции:- обособена позиция 1 - "Извозване на битови и промишлени

Външен ИН 9066184
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90513000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

,, Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица ‘‘ по обособени позиции: Обособена позиция №1: ,, Доставка на 110 бр. Метални съдове тип ,,Бобър‘‘ - 1 100л. ‘‘; Обособена позиция №2: ,,Доставка на 200бр. пластмасова кофа тип ,,Кука'

Външен ИН 9066163
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства(ЛПС) и специално работно облекло(СРО) в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0440 "Добри и безопасни условия на труд и организиран транспорт за заети лица в "Запрянови -03" ООД"

Външен ИН oldId_31825416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000 35810000 18444110 33735100
Краен срок: 14.07.17
Краен срок за подаване на документи: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дружество с ограничена отговорност "ЗАПРЯНОВИ - 03"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Извозване на смет”, разделена на 7 (седем) обособени позиции

Външен ИН oldId_31800777
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 90500000 90513100
Краен срок: 12.07.17
Краен срок за подаване на документи: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на материали и консумативи по Дейност 6 на проекта

Външен ИН oldId_31794173
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30192121 30192000 30197640 30199120 22850000 22852000 30197000 30195913 30197621 30197643 30234600 30234300
Краен срок: 07.07.17
Краен срок за подаване на документи: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНЖСТРОЙ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър”(метални) - 1100л и пластмасови кофи за смет - 240л за нуждите по сметосъбиране на територията на община Горна Оряховица. Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособ

Външен ИН 9065931
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Периодични доставки на пластмасови изделия за еднократна употреба по спецификация, за нуждите на клоновете на "Студентски столове и общежития"ЕАД по девет обособени позиции.

Външен ИН 9065840
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19520000
Краен срок: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Студентски столове и общежития ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на лодки за нуждите на Българска федерация по гребане, по обособени позиции. Предметът на обществената поръчка включва Обособена позиция 1 - доставка на надуваема лодка с пластмасово дъно - 2 броя, с прогнозна стойност от 27 000 лева без ДДС и О

Външен ИН 9065795
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34522500 34522600
Краен срок: 04.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Българска федерация по гребане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 500,00 BGN