Feedback

Tenders for Пожароизвестяване и видеонаблюдение

5 758 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 576)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С 16.03.17 21.03.17 Варна / Varna
Охрана със СОТ за срок от 24 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово 15.03.17 23.03.17 Враца / Vratsa
"Изграждане на системи за физическа сигурност за помещение № 1304 във в. ф. 34400-Варна” 13.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар пряко свързани с откриване на нови работни места в изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-0391-C01 по проект "Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви ра 06.03.17 14.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Оптимизиране и подобряване на сигурността на инфраструктурата в центровете на МВР за съхранение на данни". 28.02.17 16.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТИНЯ СЪС СОТ" за срок от 24 месеца. 06.03.17 14.03.17 София / Sofia
Изграждане СОТ и видеонаблюдение - ел. подстанция Арпезос 06.03.17 21.03.17 Хасково / Haskovo
"Извършване на текущи ремонти и подмяна на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите" с две обособени позиции; Обособена позиция 1: "Извършване на текущи ремонти в сгради, собственост на Министерство на финансите" и Обо 06.03.17 22.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на система за отдалечен мониторинг, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 4 бр. преносими компютъра; Обособена позиция 2: 1 бр. специализирана софтуерна система за отдалечен мониторинг; Обособена позиция 3: 10 бр. охранителни камери 03.03.17 10.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С 28.02.17 15.03.17 Варна / Varna

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С

Външен ИН 9062375
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

Охрана със СОТ за срок от 24 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово

Външен ИН 9062322
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Оряхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 840,00 BGN

"Изграждане на системи за физическа сигурност за помещение № 1304 във в. ф. 34400-Варна”

Външен ИН oldId_29132418
Вид обявление Комбинирано обявление
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45312200 79711000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар пряко свързани с откриване на нови работни места в изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-0391-C01 по проект "Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви ра

Външен ИН oldId_29009357
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35125000 44423330
Краен срок: 14.03.17
Краен срок за подаване на документи: 14.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "МЕГАДОМ"ООД

"Оптимизиране и подобряване на сигурността на инфраструктурата в центровете на МВР за съхранение на данни".

Външен ИН 774632
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500 44211000 45112000 42500000 35111500 45311000 31100000
Краен срок: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 302 760,00 BGN

"ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТИНЯ СЪС СОТ" за срок от 24 месеца.

Външен ИН 9062026
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79714000
Краен срок: 14.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Изграждане СОТ и видеонаблюдение - ел. подстанция Арпезос

Външен ИН 9062031
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45312200
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Извършване на текущи ремонти и подмяна на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите" с две обособени позиции; Обособена позиция 1: "Извършване на текущи ремонти в сгради, собственост на Министерство на финансите" и Обо

Външен ИН 9062037
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000 45312100
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 258 500,00 BGN

Доставка на система за отдалечен мониторинг, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 4 бр. преносими компютъра; Обособена позиция 2: 1 бр. специализирана софтуерна система за отдалечен мониторинг; Обособена позиция 3: 10 бр. охранителни камери

Външен ИН oldId_28981719
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48000000 35125300
Краен срок: 10.03.17
Краен срок за подаване на документи: 10.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и Х Секюрити ЕООД

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С

Външен ИН 9061883
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN