Feedback

Tenders for Пожароизвестяване и видеонаблюдение

5 655 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 566)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментна поддръжка на охранителна система, система за видеонаблюдение и система за периметрова охрана в п/ст Благоевград 13.02.17 21.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Предмет на настоящата поръчка е периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в "Тестови център" - УНСС 07.02.17 10.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София” 07.02.17 16.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София,Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП "А”" 07.02.17 16.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез закупуване на оборудване за противопожарните депа и специализираната група за гасене за нуждите на ТП ДГС Малко Търново. 06.02.17 13.02.17 Бургас / Burgas
Охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП- гр. Смолян, ТП ДГС "Алабак" за срок от 36 месеца. 31.01.17 21.02.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-известителна техника в обектите на ТП "ДГС - Михалково”” 31.01.17 22.02.17 Смолян / Smolyan
Проверка и изпитване на пожарни кранове 30.01.17 01.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Охрана на обекти на Община гр. Добрич по обособени позиции" 30.01.17 20.02.17 Добрич / Dobrich
Доставка на спирателна и възвратна арматура, механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана, аварийни скоби за водопроводи и присъединителна арматура за водопроводи 30.01.17 22.02.17 Силистра / Silistra

Абонаментна поддръжка на охранителна система, система за видеонаблюдение и система за периметрова охрана в п/ст Благоевград

Външен ИН 9061376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500 50340000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 400,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в "Тестови център" - УНСС

Външен ИН 9061229
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111500 50413200
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

"Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София”

Външен ИН 9061257
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000 75250000
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 800,00 BGN

"Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София,Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП "А”"

Външен ИН 9061262
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000 75250000
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка чрез закупуване на оборудване за противопожарните депа и специализираната група за гасене за нуждите на ТП ДГС Малко Търново.

Външен ИН 9061189
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35110000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Малко Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 772,00 BGN

Охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП- гр. Смолян, ТП ДГС "Алабак" за срок от 36 месеца.

Външен ИН 770069
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000 79711000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 060,00 BGN

"Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-известителна техника в обектите на ТП "ДГС - Михалково””

Външен ИН 770089
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79700000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално Поделение (ТП) Държавно Горско Стопанство (ДГС) – Михалково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие (ДП ЮЦДП) – Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Проверка и изпитване на пожарни кранове

Външен ИН oldId_28204100
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35111300 50413200
Краен срок: 01.02.17
Краен срок за подаване на документи: 01.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД

"Охрана на обекти на Община гр. Добрич по обособени позиции"

Външен ИН 769967
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000 79711000 79713000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 396 300,00 BGN

Доставка на спирателна и възвратна арматура, механични връзки и фасонни части от сив чугун и стомана, аварийни скоби за водопроводи и присъединителна арматура за водопроводи

Външен ИН 769778
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162100 42130000 44482200 44167100 44163210
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 180 000,00 BGN