Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Пожароизвестяване и видеонаблюдение, то Вие сте на правилното място.

5 957 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 596)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система 18.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно обслужване на видеонаблюдение в обекти на МЕР София област 16.05.17 26.05.17 София / Sofia
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособност на изградени системи осигуряващи пожароизвестяване и гасене, резервирано електрозахранване, микроклимат и физическа сигурно 15.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково 15.05.17 18.05.17 Хасково / Haskovo
Ремонт на стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна (Джанавара) 15.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП ТП ДГС Белово " 12.05.17 22.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на устройство за бдителност за електрически локомотиви EL-2 - 50 броя, тестер устройство за бдителност на локомотив EL-2- 2 броя и тестер бордова ел. верига устройство за бдителност на локомотив EL-2 - 2 броя съгласно техническата спецификация и 09.05.17 12.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система 05.05.17 17.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково 04.05.17 12.05.17 Хасково / Haskovo
Охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП- гр. Смолян, ТП ДГС Алабак". 03.05.17 24.05.17 Пазарджик / Pazardzhik

Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система

Външен ИН 9064407
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Абонаментно обслужване на видеонаблюдение в обекти на МЕР София област

Външен ИН 9064332
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500 50000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособност на изградени системи осигуряващи пожароизвестяване и гасене, резервирано електрозахранване, микроклимат и физическа сигурно

Външен ИН 9064321
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35110000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавен фонд Земеделие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково

Външен ИН 9064288
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79713000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Ремонт на стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна (Джанавара)

Външен ИН 9064289
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 44481000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮЗДП ТП ДГС Белово "

Външен ИН 9064238
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 79711000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЗДП ДП ТП ДГС Белово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 294,00 BGN

Доставка на устройство за бдителност за електрически локомотиви EL-2 - 50 броя, тестер устройство за бдителност на локомотив EL-2- 2 броя и тестер бордова ел. верига устройство за бдителност на локомотив EL-2 - 2 броя съгласно техническата спецификация и

Външен ИН 9064060
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31620000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 200,00 BGN

Охрана на административна сграда на ЦЛЕМ - абонаментно обслужване и реакция с жива сила на СОТ и абонаментно обслужване на пожароизвестителна система

Външен ИН 9064021
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 17.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на склад в с. Минерални бани, област Хасково

Външен ИН 9063995
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 79713000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП- гр. Смолян, ТП ДГС Алабак".

Външен ИН 785439
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 24.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN