Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Пожароизвестяване и видеонаблюдение, то Вие сте на правилното място.

5 864 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 587)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 12.04.17 18.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от 12.04.17 19.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ) на информационната система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения на територията на Столична община" 10.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения на територията на "Брикел” ЕАД” по три обособени позиции с реф. № 142002-2017 - ОПнс 07.04.17 19.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на административна сграда на МЕПР Ловеч 06.04.17 19.04.17 Плевен / Pleven
Доставка на фолио, етикети самозалепващи и стикерни хартии 06.04.17 18.04.17 Враца / Vratsa
Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от 04.04.17 11.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и инсталация на ДМА и ДНА със следните обособени позиции: ОП 1 Доставка, монтаж и инсталация на комуникационен шкаф - 10 бр., модулна UPS система - 1 бр. и сървър - 3 бр. ОП 2 Доставка, монтаж и инсталация на пожарогасителна и пожароиз 03.04.17 10.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включително използване и поддържане на монтирана такава в обекти на ТП ДГС "Смолян”” за срок от 36 месеца 31.03.17 24.04.17 Смолян / Smolyan
Доставка на система за отдалечен мониторинг, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 4 бр. преносими компютъра; Обособена позиция 2: 10 бр. охранителни камери 31.03.17 07.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9063304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от

Външен ИН 9063316
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изграждане и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ) на информационната система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения на територията на Столична община"

Външен ИН 9063233
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения на територията на "Брикел” ЕАД” по три обособени позиции с реф. № 142002-2017 - ОПнс

Външен ИН 9063162
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111000 50000000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Брикел ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 500,00 BGN

Охрана с технически средства /СОТ/, включително реакция с жива сила на административна сграда на МЕПР Ловеч

Външен ИН 9063093
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

Доставка на фолио, етикети самозалепващи и стикерни хартии

Външен ИН oldId_29714806
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30192000 30192800 35111000
Краен срок: 18.04.17
Краен срок за подаване на документи: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от

Външен ИН 9062985
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка, монтаж и инсталация на ДМА и ДНА със следните обособени позиции: ОП 1 Доставка, монтаж и инсталация на комуникационен шкаф - 10 бр., модулна UPS система - 1 бр. и сървър - 3 бр. ОП 2 Доставка, монтаж и инсталация на пожарогасителна и пожароиз

Външен ИН oldId_29643837
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 32420000 42510000 31100000 32323500 48150000 31154000
Краен срок: 10.04.17
Краен срок за подаване на документи: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕЙТАСИСТ ООД

"Осигуряване на охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включително използване и поддържане на монтирана такава в обекти на ТП ДГС "Смолян”” за срок от 36 месеца

Външен ИН 780893
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие, ТП Държавно горско стопанство Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 520,00 BGN

Доставка на система за отдалечен мониторинг, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 4 бр. преносими компютъра; Обособена позиция 2: 10 бр. охранителни камери

Външен ИН oldId_29613196
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 35125300
Краен срок: 07.04.17
Краен срок за подаване на документи: 07.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и Х Секюрити ЕООД