Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка на апаратура и предоставяне на услуги свързани с пожароизвестителни детектори, камери, датчици. Ако Вашата дейност е в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 169 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 717)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С 13.04.18 19.04.18 Варна / Varna
Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца 12.04.18 19.04.18 Враца / Vratsa
"Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДЛС "Женда""" 10.04.18 13.04.18 Кърджали / Kardzhali
"Заснемане, работно проектиране и изграждане на нова пожароизвестителна инсталация” 04.04.18 16.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на датчици за широкообхватен температурен контрол на корпуса на реактора” 04.04.18 19.04.18 Враца / Vratsa
Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца 03.04.18 11.04.18 Враца / Vratsa
"Проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б" 03.04.18 05.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 02.04.18 05.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 02.04.18 05.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДЛС "Женда". 29.03.18 05.04.18 Кърджали / Kardzhali

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С

Външен ИН 9074886
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 100,00 BGN

Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца

Външен ИН 9074844
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДЛС "Женда"""

Външен ИН 9074750
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 75251110
Краен срок: 13.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян ТП Държавно ловно стопанство Женда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 157,00 BGN

"Заснемане, работно проектиране и изграждане на нова пожароизвестителна инсталация”

Външен ИН 9074647
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45312100
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален исторически музей
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 245 000,00 BGN

"Доставка на датчици за широкообхватен температурен контрол на корпуса на реактора”

Външен ИН 9074608
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35125100
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 600,00 BGN

Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време в сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца

Външен ИН 9074581
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961000
Краен срок: 11.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б"

Външен ИН 9074559
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45223000 45343000
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9074512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9074498
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДЛС "Женда".

Външен ИН 9074425
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 75251110
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие- гр. Смолян ТП Държавно ловно стопанство Женда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 157,00 BGN