Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка на апаратура и предоставяне на услуги свързани с пожароизвестителни детектори, камери, датчици. Ако Вашата дейност е в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 675 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 668)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково" 09.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии в изходящи димни газове на изпускащо устройство след СОИ, както и на оборудването за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2 (кисл 09.11.17 16.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана с осъществяване на пропускателен режим на територията и сградите на НПГПТО” съгласно Техническа спецификация на Възложителя. 07.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонамент за поддръжка на система за видеонаблюдение в п/ст Царевец" 02.11.17 06.11.17 Северен централен / Severen tsentralen
"Проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б" 31.10.17 03.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновград" 31.10.17 03.11.17 Пловдив / Plovdiv
Предмет на обществената поръчка e:"Надграждане на общинска система за видеонаблюдение на община Ботевград" 31.10.17 07.11.17 София / Sofia
Подмяна централа за пожароизвестителна инсталация 30.10.17 01.11.17 Плевен / Pleven
Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството, както и сградата на ловен дом "Маринска" 24 часа в денонощието. Срок на договора п 30.10.17 03.11.17 Ловеч / Lovech
"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии в изходящи димни газове на изпускащо устройство след СОИ, както и на оборудването за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2 (кисл 30.10.17 08.11.17 Стара Загора / Stara Zagora

"Строително монтажни работи на "Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона" в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково"

Външен ИН 9070194
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45430000 45312200 45442100
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 449,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии в изходящи димни газове на изпускащо устройство след СОИ, както и на оборудването за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2 (кисл

Външен ИН 9070164
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35125000 50000000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Брикел ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 000,00 BGN

"Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана с осъществяване на пропускателен режим на територията и сградите на НПГПТО” съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

Външен ИН 9070066
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000 79710000 79711000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НПГПТО М. В. Ломоносов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

"Абонамент за поддръжка на система за видеонаблюдение в п/ст Царевец"

Външен ИН 9069910
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 700,00 BGN

"Проектиране и изграждане на аварийно стълбище и противоналягане в стълбищната клетка на сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б"

Външен ИН 9069845
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45223000 45343000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 98 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновград"

Външен ИН 9069822
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35125300 32323500
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 666,00 BGN

Предмет на обществената поръчка e:"Надграждане на общинска система за видеонаблюдение на община Ботевград"

Външен ИН 9069830
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 833,00 BGN

Подмяна централа за пожароизвестителна инсталация

Външен ИН 9069785
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 51700000
Краен срок: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството, както и сградата на ловен дом "Маринска" 24 часа в денонощието. Срок на договора п

Външен ИН 9069803
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии в изходящи димни газове на изпускащо устройство след СОИ, както и на оборудването за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2 (кисл

Външен ИН 9069802
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35125000 50000000
Краен срок: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Брикел ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 000,00 BGN