Контакт

Обявления за Услуги на националната поща, куриерски услуги

Тук виждате обществени поръчки за услуги за доставяне, проследяване на експресни пратки и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

690 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 69)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Предоставяне на универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Предоставяне на куриерски ус 10.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: 11.10.17 16.11.17 Бургас / Burgas
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 18.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Eлектронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на "Софийска вода" АД" 12.09.17 19.10.17 София / Sofia
Решение за откриване на процедура 12.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Измерване на времето за пренасяне "от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната по 05.09.17 28.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци - пликоване и разпространение за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на Дирекция "Общински приходи" към Столична община 09.08.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 09.08.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Предоставяне на универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Предоставяне на куриерски ус

Външен ИН 9070225
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000 64112000 64116000 64120000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва:

Външен ИН 809504
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64112000 64120000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 261 575,00 BGN

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 805731
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 64100000 64120000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Български пощи ЕАД
Contractor Prices: Български пощи ЕАД:

"Eлектронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на "Софийска вода" АД"

Външен ИН 804775
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64112000
Краен срок: 19.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 750 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 804773
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64112000
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 750 000,00 BGN

Измерване на времето за пренасяне "от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната по

Външен ИН 803950
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64112000
Краен срок: 28.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Очаквана цена: 160 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 803953
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64112000
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Очаквана цена: 160 000,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 803860
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 64112000 79824000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Отпечатване на данъчни съобщения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци - пликоване и разпространение за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на Дирекция "Общински приходи" към Столична община

Външен ИН 799992
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79820000 72310000 64121100
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 480 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 799995
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79820000 72310000 64121100
Дата на изпращане на обявлението: 09.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 480 000,00 BGN