Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 305 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 531)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА НОВ ЗУМПФ ЗА ОТПАДЪК ОТ V-ТИ РЕД, II-РА СЕКЦИЯ НА ОФ "АСАРЕЛ" 31.10.17 15.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Разширение на гробищен парк - ІІ-ри етап” в землище на с.Горски Извор - Имот № 045001, местност "Кайряка”, Община Димитровград, Област Хасково.” 27.10.17 31.10.17 Хасково / Haskovo
"Събаряне на незаконни постройки находящи се на територията на СО район Илинден и извозване на строителни отпадъци. 24.10.17 27.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Премахване на незаконeн строеж, находящ се на територията на област Пловдив. 23.10.17 05.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Премахване на незаконни строежи, находящи се на територията на област Смолян. 23.10.17 05.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на СМР дейности за изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административна сграда 17.10.17 07.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита 16.10.17 23.10.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г." 12.10.17 15.11.17 Ловеч / Lovech
Премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за използване, застрашени от самосрутване, създаващи условия за възникване на пожар и вредни в санитарно-хигиенно отношение, находящи се в района на "Многопрофилна болница за активно 16.10.17 20.10.17 Добрич / Dobrich
Извършване на СМР дейности за изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административна сграда 14.10.17 04.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА НОВ ЗУМПФ ЗА ОТПАДЪК ОТ V-ТИ РЕД, II-РА СЕКЦИЯ НА ОФ "АСАРЕЛ"

Външен ИН oldId_34462131
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45112400 45221220 45232450
Краен срок: 15.11.17
Краен срок за подаване на документи: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Разширение на гробищен парк - ІІ-ри етап” в землище на с.Горски Извор - Имот № 045001, местност "Кайряка”, Община Димитровград, Област Хасково.”

Външен ИН 9069706
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45112714
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 500,00 BGN

"Събаряне на незаконни постройки находящи се на територията на СО район Илинден и извозване на строителни отпадъци.

Външен ИН 9069590
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45110000
Краен срок: 27.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Илинден
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 000,00 BGN

Премахване на незаконeн строеж, находящ се на територията на област Пловдив.

Външен ИН oldId_34252799
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 05.11.17
Краен срок за подаване на документи: 05.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДНСК
Очаквана цена: 0,00 EUR

Премахване на незаконни строежи, находящи се на територията на област Смолян.

Външен ИН oldId_34252793
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 05.11.17
Краен срок за подаване на документи: 05.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДНСК
Очаквана цена: 0,00 EUR

Извършване на СМР дейности за изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административна сграда

Външен ИН oldId_34195964
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45112360 45112330 45400000
Краен срок: 07.11.17
Краен срок за подаване на документи: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФИШ ЕКСПРЕС ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, чрез осигуряване на средства за колективна защита

Външен ИН oldId_34096797
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45216129 45112400
Краен срок: 23.10.17
Краен срок за подаване на документи: 23.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВКОМПЛЕКТ ЕООД
Очаквана цена: 24 019,00 BGN

"Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г."

Външен ИН 809726
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45212225 45236000 45112700 45232141
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ловеч
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 147 596,00 BGN

Премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за използване, застрашени от самосрутване, създаващи условия за възникване на пожар и вредни в санитарно-хигиенно отношение, находящи се в района на "Многопрофилна болница за активно

Външен ИН 9069293
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45111300
Краен срок: 20.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОБРИЧ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Извършване на СМР дейности за изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административна сграда

Външен ИН oldId_34073169
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45112360 45112330
Краен срок: 04.11.17
Краен срок за подаване на документи: 04.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФИШ ЕКСПРЕС ЕООД
Очаквана цена: 1 174 536,00 BGN