Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 404 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 541)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Неотложни аварийно - възстановителни стройтелни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.” 08.01.18 11.01.18 София / Sofia
"Неотложни аварийно - възстановителни стройтелни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.” 21.12.17 08.01.18 София / Sofia
"Разрушаване на сгради и извозване на строителни отпадъци” 19.12.17 04.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Събиране, транспортиране и третиране в инсталации (утилизация) на демонтирани стоманобетонни конструкции, получени от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ "Козлодуй" 12.12.17 16.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разваляне на блокове №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с. Ковачево, рудник "Трояново-север", с. Ковачево 13.12.17 04.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) - гр. Стражица, област Велико Търново” 11.12.17 11.01.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Неотложни ремонти на пътната инфраструктура на територията на район "Красно село" 11.12.17 14.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "Стенли - 03" ЕООД чрез доставка на колективни предпазни средства, осигуряващи електробезопасност, по приложена специфика 08.12.17 15.12.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 04.12.17 15.01.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Ремонт на покрива на сградата на 01 РУ-СДВР, находящ се в гр.София ул."Шипченски проход" № 8. 30.11.17 15.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Неотложни аварийно - възстановителни стройтелни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”

Външен ИН 9072066
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112500 45111220
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Костинброд
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 000,00 BGN

"Неотложни аварийно - възстановителни стройтелни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.”

Външен ИН 9071770
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112500 45111220
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Костинброд
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 000,00 BGN

"Разрушаване на сгради и извозване на строителни отпадъци”

Външен ИН 9071705
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 04.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 833,00 BGN

"Събиране, транспортиране и третиране в инсталации (утилизация) на демонтирани стоманобетонни конструкции, получени от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ "Козлодуй"

Външен ИН 819415
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90510000 90513000 45111214
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800 000,00 BGN

Разваляне на блокове №№ 6, 10, 11, 12, 14 и 16 в минно селище с. Ковачево, рудник "Трояново-север", с. Ковачево

Външен ИН 9071516
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 04.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 162 534,00 BGN

"Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) - гр. Стражица, област Велико Търново”

Външен ИН 819220
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112350
Краен срок: 11.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стражица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 105 323,00 BGN

Неотложни ремонти на пътната инфраструктура на територията на район "Красно село"

Външен ИН 9071389
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45111290
Краен срок: 14.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Красно село
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "Стенли - 03" ЕООД чрез доставка на колективни предпазни средства, осигуряващи електробезопасност, по приложена специфика

Външен ИН oldId_35517124
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.12.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45216129 45112400
Краен срок: 15.12.17
Краен срок за подаване на документи: 15.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТЕНЛИ - 03 ЕООД
Очаквана цена: 25 466,00 BGN

Дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Външен ИН 817975
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45321000 45454000 45421000 45331000 45112710
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 206 012,00 BGN

Ремонт на покрива на сградата на 01 РУ-СДВР, находящ се в гр.София ул."Шипченски проход" № 8.

Външен ИН 9070973
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45112713
Краен срок: 15.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДВР-МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 833,00 BGN