Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 582 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 559)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м 11.05.18 16.05.18 Варна / Varna
"Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в административни сгради на Софийска градска прокуратура", по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - " Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в обект, находящ с 03.05.18 21.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици ” 26.04.18 03.05.18 Пловдив / Plovdiv
"Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици” 25.04.18 30.04.18 Пловдив / Plovdiv
Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м 25.04.18 11.05.18 Варна / Varna
"Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици” 17.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици ” 17.04.18 25.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Облагородяване и оформяне на централната алея на гр. Каспичан" - Етап - I" 13.04.18 14.05.18 Шумен / Shumen
Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ 13.04.18 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по 12 обособени позиции” 11.04.18 15.05.18 Добрич / Dobrich

Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м

Външен ИН 9075964
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45121000 09 16
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 220 000,00 BGN

"Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в административни сгради на Софийска градска прокуратура", по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - " Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в обект, находящ с

Външен ИН 9075652
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45442180 45442300 45421131 44521110 44221200 45111214 35121700 45312100 32323500 42961100 45421000 71321000 45421147 45421143
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска градска прокуратура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 800,00 BGN

"Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици ”

Външен ИН 9075359
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 03.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Първомай териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 026,00 BGN

"Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици”

Външен ИН 9075311
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 30.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Асеновград териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 619,00 BGN

Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м

Външен ИН 9075303
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45121000 09 16
Краен срок: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 220 000,00 BGN

"Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици”

Външен ИН 9075024
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Асеновград териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 211,00 BGN

"Изграждане, включително и поддръжка на минерализовани ивици ”

Външен ИН 9075021
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство-Първомай териториално поделение към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 026,00 BGN

"Облагородяване и оформяне на централната алея на гр. Каспичан" - Етап - I"

Външен ИН 842003
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112711
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каспичан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 333,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ

Външен ИН 842035
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45110000 45200000 45300000 45400000 32323500
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Миграция
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 323 555,00 BGN

"Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по 12 обособени позиции”

Външен ИН 841720
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000 45233161 45100000 45113000 39113600 45200000 45262300
Краен срок: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 169 083,00 BGN