Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 240 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 524)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 14.09.17 19.09.17 Смолян / Smolyan
Предметът на поръчката е "Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват "Ропотамо", землището на община Приморско" 05.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за премахване на незаконeн строеж, находящ се на територията на област Пловдив. Жилищна сграда", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-930,931, кв.14-нов по плана на кв."Въстанически-север", гр.Пловд 30.08.17 12.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 24.08.17 13.09.17 Смолян / Smolyan
"Изграждане на водопроводна мрежа в кв."Младост I", гр.Каварна" Кратко описание: Изпълнение на строително монтажни работи, предвидени в Инвестиционен технически проект за обект " Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в кв."Младост I", гр.Каварна". 22.08.17 24.08.17 Добрич / Dobrich
Премахване на незаконен строеж: ”Масивна ограда, навес и стопанска постройка”, находящ се в поземлен имот /ПИ/, с кадастрален № 172, местност "Скелята”, землище на с. Храбрино, Община Родопи, Област Пловдив, извършен от Ангел Иванов Георгиев, с администра 18.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Премахване на незаконен строеж: "Санитарен възел", намиращ се в УПИ I-жил. и общ. застрояване, ПИ 250, кв.521 по плана на Трета градска част, с административен адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" №54, ет.2, ап.5, гр. Пловдив, Област Пловдив 15.08.17 28.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закриване и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни и битови отпадъци 14.08.17 13.09.17 Враца / Vratsa
"Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр.София-зона 2". 11.08.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Премахване на незаконен строеж: "Два рибарника и бетонов водоем", находящ се в Поземлени имоти № № 018019, 018028 и 018029, местност "Асмата", землище на с. Кочево, община Садово, област Пловдив 11.08.17 24.08.17 Пловдив / Plovdiv

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9068299
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

Предметът на поръчката е "Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват "Ропотамо", землището на община Приморско"

Външен ИН 9068016
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45111300
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 591,00 BGN

Предоставяне на оферти за избор на изпълнител за премахване на незаконeн строеж, находящ се на територията на област Пловдив. Жилищна сграда", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-930,931, кв.14-нов по плана на кв."Въстанически-север", гр.Пловд

Външен ИН oldId_32971395
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 12.09.17
Краен срок за подаване на документи: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДНСК
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9067646
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

"Изграждане на водопроводна мрежа в кв."Младост I", гр.Каварна" Кратко описание: Изпълнение на строително монтажни работи, предвидени в Инвестиционен технически проект за обект " Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в кв."Младост I", гр.Каварна".

Външен ИН 9067522
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45100000 45240000
Краен срок: 24.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 192 317,00 BGN

Премахване на незаконен строеж: ”Масивна ограда, навес и стопанска постройка”, находящ се в поземлен имот /ПИ/, с кадастрален № 172, местност "Скелята”, землище на с. Храбрино, Община Родопи, Област Пловдив, извършен от Ангел Иванов Георгиев, с администра

Външен ИН oldId_32752654
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДНСК
Очаквана цена: 0,00 EUR

Премахване на незаконен строеж: "Санитарен възел", намиращ се в УПИ I-жил. и общ. застрояване, ПИ 250, кв.521 по плана на Трета градска част, с административен адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" №54, ет.2, ап.5, гр. Пловдив, Област Пловдив

Външен ИН oldId_32676366
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 28.08.17
Краен срок за подаване на документи: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДНСК
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закриване и рекултивация на I етап на Депо за нерадиоактивни и битови отпадъци

Външен ИН 800550
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45222110 45111220
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 605 600,00 BGN

"Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр.София-зона 2".

Външен ИН 800436
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 50224000 45112710
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 930 576,00 BGN

Премахване на незаконен строеж: "Два рибарника и бетонов водоем", находящ се в Поземлени имоти № № 018019, 018028 и 018029, местност "Асмата", землище на с. Кочево, община Садово, област Пловдив

Външен ИН oldId_32622780
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45111000
Краен срок: 24.08.17
Краен срок за подаване на документи: 24.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДНСК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR