Feedback

Tenders for Реклама

7 373 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 738)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на външен изпълнител на дейности по информиране и публичност за проект "Осигуряване на устойчива заетост в "ДКЦ Авис-Медика" ООД" 09.01.17 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване на материали и средства за осигуряване на визуализация и публичност по проект № BG05M9OP001-1.003-1464-C02 "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД" 06.01.17 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на информационна табела с цел осигуряване на публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0055-C01 "Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура-Библиотека, гр.Свиленград”, фин 29.12.16 04.01.17 Хасково / Haskovo
Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън 28.12.16 05.01.17 Перник / Pernik
"Информираност и публичност” по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кочериново, финансиран по 23.12.16 27.12.16 Кюстендил / Kyustendil
„Публичност и визуализация в рамките на проект BG16RFOP001-8.001-0031 Бюджетна линия за Община Варна — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по обособени позиции“. 23.12.16 16.01.17 17:30 Варна / Varna
Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Софийска опера и балет 21.12.16 11.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0155-С01"Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград -1”, финансиран по ОП "Региони в растеж” 2014-2020” 21.12.16 05.01.17 Хасково / Haskovo
"Модернизация на магазини на бензиностанции на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2017 г.” 20.12.16 16.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект "Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г.”, фин 20.12.16 27.12.16 Благоевград / Blagoevgrad

Избор на външен изпълнител на дейности по информиране и публичност за проект "Осигуряване на устойчива заетост в "ДКЦ Авис-Медика" ООД"

Външен ИН oldId_27841081
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79800000 22459100 22462000
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АВИС - МЕДИКА ООД

Изработване на материали и средства за осигуряване на визуализация и публичност по проект № BG05M9OP001-1.003-1464-C02 "Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД"

Външен ИН oldId_27840983
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22000000 22459100 44423400 34924000
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД

"Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на информационна табела с цел осигуряване на публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0055-C01 "Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура-Библиотека, гр.Свиленград”, фин

Външен ИН 9060348
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 79340000
Краен срок: 04.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300,00 BGN

Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън

Външен ИН 9060339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79140000 79342400
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Информираност и публичност” по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”, изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кочериново, финансиран по

Външен ИН 9060256
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 79800000 79340000
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кочериново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 765,00 BGN

„Публичност и визуализация в рамките на проект BG16RFOP001-8.001-0031 Бюджетна линия за Община Варна — Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 по обособени позиции“.

Външен ИН TED.455157-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79952000 22462000
Краен срок: 16.01.17 17:30
Брой: 2016248
Дата на изпращане на обявлението: 21.12.16
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG: Varna

Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Софийска опера и балет

Външен ИН 763881
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 22150000 22140000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска опера и балет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

"Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0155-С01"Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград -1”, финансиран по ОП "Региони в растеж” 2014-2020”

Външен ИН 9060192
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 79800000
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

"Модернизация на магазини на бензиностанции на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2017 г.”

Външен ИН oldId_27611988
Вид обявление Комбинирано обявление
Дата на публикуване 20.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39721410 44114200 79340000 39221000 45421144 39121200 31500000 39224340 39711130 32322000 30000000 32324000
Краен срок: 16.01.17
Краен срок за подаване на документи: 03.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

"Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект "Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г.”, фин

Външен ИН 9060164
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22140000 QA09 22462000
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разлог
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 666,00 BGN