Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 569 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 757)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС" 13.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект: "Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество" с акроним "ACCESS FOR ALL", финансиран по Програма за сътрудн 07.11.17 17.11.17 Кърджали / Kardzhali
"Изработка и доставка на рекламни материали за 2018г. за нуждите на "Югозападно държавно предприятие” ДП” 02.11.17 06.11.17 Югозападен / Yugozapaden
"Информация и разпространение на проект: "Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България, 2014-2020”, по обособен 01.11.17 08.11.17 Смолян / Smolyan
"Информация и разпространение на проект: "Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България, 2014-2020”, по обособен 31.10.17 07.11.17 Смолян / Smolyan
"Изработка и доставка на рекламни материали за 2018г. за нуждите на "Югозападно държавно предприятие” ДП” 26.10.17 02.11.17 Югозападен / Yugozapaden
Предмет на обществената поръчка: "Дизайн, оформление, печат, фотографски услуги и списване на комуникационни издания на НАП”.Предметът на обществената поръчка включва изработването на дизайн, графично оформление, предпечат, печат, доставка, фотографски ус 26.10.17 02.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е "Информация и комуникация по проект: "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Провеждане на две информационни 26.10.17 30.10.17 Шумен / Shumen
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е "Информация и комуникация по проект: "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Провеждане на две информационни 18.10.17 25.10.17 Шумен / Shumen
"Дизайн, подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на работни, рекламни и промоционални материали за нуждите на Министерството на финансите". 17.10.17 25.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС"

Външен ИН 9070276
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 664,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект: "Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество" с акроним "ACCESS FOR ALL", финансиран по Програма за сътрудн

Външен ИН 9070087
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22150000 22462000 79997000 22120000 72413000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крумовград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 688,00 BGN

"Изработка и доставка на рекламни материали за 2018г. за нуждите на "Югозападно държавно предприятие” ДП”

Външен ИН 9069945
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000 22462000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 895,00 BGN

"Информация и разпространение на проект: "Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България, 2014-2020”, по обособен

Външен ИН 9069892
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22120000 22150000 22461000 35261000
Краен срок: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чепеларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 187,00 BGN

"Информация и разпространение на проект: "Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България, 2014-2020”, по обособен

Външен ИН 9069823
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22120000 22150000 22461000 35261000
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чепеларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 187,00 BGN

"Изработка и доставка на рекламни материали за 2018г. за нуждите на "Югозападно държавно предприятие” ДП”

Външен ИН 9069683
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 895,00 BGN

Предмет на обществената поръчка: "Дизайн, оформление, печат, фотографски услуги и списване на комуникационни издания на НАП”.Предметът на обществената поръчка включва изработването на дизайн, графично оформление, предпечат, печат, доставка, фотографски ус

Външен ИН 9069687
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000 79960000 79822500
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е "Информация и комуникация по проект: "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Провеждане на две информационни

Външен ИН 9069651
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341000 79810000 79952000 22462000 30192121 39221120 39295200 30234600 22852000 22817000 30199792 18936000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 861,00 BGN

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е "Информация и комуникация по проект: "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Провеждане на две информационни

Външен ИН 9069409
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341000 79810000 79952000 22462000 30192121 39221120 39295200 30234600 22852000 22817000 30199792 18936000
Краен срок: 25.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 861,00 BGN

"Дизайн, подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на работни, рекламни и промоционални материали за нуждите на Министерството на финансите".

Външен ИН 9069366
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000 22462000
Краен срок: 25.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 500,00 BGN