Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

7 007 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 701)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на услуга във връзка с осигуряването на Публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване на материали и организиране на мероприятия за осигуряване на дейности за информиране и публичност, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-1.003-3120 -С01, по проект "Нови работни места за дългосрочен растеж в Лидер 96 ООД 23.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Материали за визуализация и публичност във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за интегрирането на нова работна сила в сферата на куриерските услуги" 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на информация и публичност 22.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на услуги по обособени позиции 19.05.17 27.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Дейности по визуализация и публичност на проектните дейности 17.05.17 20.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Визуализация на проект по договор BG16RFOP002-2.002-0356-C01 Развитие на управленския капацитет на Оптексим АД чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите и ресурсите 17.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик на рекламни материали за информация и комуникация 16.05.17 19.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за осъществяване на дейност по визуализация по проект "Подобряване на управленския капацитет на "Викис Хидравликс ООД 16.05.17 18.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения на ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 16.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Извършване на услуга във връзка с осигуряването на Публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01

Външен ИН oldId_30855665
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22459100 22460000 18441000 30199792
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД

Изработване на материали и организиране на мероприятия за осигуряване на дейности за информиране и публичност, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-1.003-3120 -С01, по проект "Нови работни места за дългосрочен растеж в Лидер 96 ООД

Външен ИН oldId_30855313
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 35261000 22150000 22459100 79950000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛИДЕР - 96 ООД

Материали за визуализация и публичност във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за интегрирането на нова работна сила в сферата на куриерските услуги"

Външен ИН oldId_30855281
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22150000 22120000 22459100 22100000 30192121 79340000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛЕАС ЕООД

Осигуряване на информация и публичност

Външен ИН oldId_30855035
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22120000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛЕКС - 08

Изпълнение на услуги по обособени позиции

Външен ИН oldId_30712476
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 79340000 79800000 22100000 55110000 60100000 79530000 79540000
Краен срок: 27.05.17
Краен срок за подаване на документи: 27.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса

Дейности по визуализация и публичност на проектните дейности

Външен ИН oldId_30674796
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 20.05.17
Краен срок за подаване на документи: 20.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИМЕКС ЕООД

Визуализация на проект по договор BG16RFOP002-2.002-0356-C01 Развитие на управленския капацитет на Оптексим АД чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите и ресурсите

Външен ИН oldId_30674646
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОПТЕКСИМ АД

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик на рекламни материали за информация и комуникация

Външен ИН oldId_30637585
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22150000 30192121 79340000
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕКСТРИЙМ ООД

Избор на изпълнител за осъществяване на дейност по визуализация по проект "Подобряване на управленския капацитет на "Викис Хидравликс ООД

Външен ИН oldId_30601732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 22459100 22150000
Краен срок: 18.05.17
Краен срок за подаване на документи: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИКИС ХИДРАВЛИКС ООД

Съобщение за набиране на ценови предложения на ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Външен ИН oldId_30573972
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79340000 79131000 79952000 79341400
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО