Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 859 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 786)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Публикуване на обяви за обществени поръчки, търгове и други за нуждите на УНСС в два броя национални всекидневници 16.04.18 23.04.18 София / Sofia
Осигуряване на информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Изработка, доставка и монт 11.04.18 16.04.18 Монтана / Montana
Осигуряване на информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Изработка, доставка и монт 02.04.18 11.04.18 Монтана / Montana
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпъ 29.03.18 05.04.18 Русе / Ruse
Изработка и доставка на знаци, табели и други средства за сигнализация по ЗБУТ 27.03.18 20.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на медиен сайт за публикуване на реклами 26.03.18 30.03.18 Русе / Ruse
"Изработване на материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Изработване на различни видове плакати, покани, сертиф 22.03.18 12.04.18 Сливен / Sliven
ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019 21.03.18 26.03.18 Пловдив / Plovdiv
["Изпълнение на дейности по публичност и организиране на събития по проект: "Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район", с акроним "DESTINATIONS FOR ALL", финансиран по Програма за сътрудничество INTE 16.03.18 27.03.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Извършване на полева работа по събиране на емпирични данни по научното изследване МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ПРИЛОЖЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ, финансирано по договор за университетска научна поръчка №№НИД НИ 1-17/2015" 16.03.18 19.03.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Публикуване на обяви за обществени поръчки, търгове и други за нуждите на УНСС в два броя национални всекидневници

Външен ИН 9074976
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Осигуряване на информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Изработка, доставка и монт

Външен ИН 9074829
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 22462000 79810000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Осигуряване на информация и комуникация по проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Изработка, доставка и монт

Външен ИН 9074523
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 22462000 79810000
Краен срок: 11.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпъ

Външен ИН 9074409
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 473,00 BGN

Изработка и доставка на знаци, табели и други средства за сигнализация по ЗБУТ

Външен ИН 838372
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34992200 22459100 44423400
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Избор на медиен сайт за публикуване на реклами

Външен ИН 9074257
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341100
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Изработване на материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Изработване на различни видове плакати, покани, сертиф

Външен ИН 837443
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 31630000 35821000 22140000 22150000 22459100 18331000
Краен срок: 12.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Външен ИН 9074082
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 18330000 18936000 39221121
Краен срок: 26.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинска фондация Пловдив 2019
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

["Изпълнение на дейности по публичност и организиране на събития по проект: "Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район", с акроним "DESTINATIONS FOR ALL", финансиран по Програма за сътрудничество INTE

Външен ИН 9073959
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952100 22000000 22462000 22120000
Краен срок: 27.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 495,00 BGN

"Извършване на полева работа по събиране на емпирични данни по научното изследване МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ПРИЛОЖЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ, финансирано по договор за университетска научна поръчка №№НИД НИ 1-17/2015"

Външен ИН 9073928
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72313000 79342000
Краен срок: 19.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 833,00 BGN