Feedback

Tenders for Реклама

7 602 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 761)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на информиране и публичност по проекта 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта" 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Процедура "Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по проекта" по проект BG05M9OP001-1.003-0777-С01 "Нови възможности за работа в бижутерски бизнес с традиции" 16.03.17 20.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Дейности за информиране и публичност - публикации 13.03.17 16.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Нов шанс за професионална реализация" във фирма "Иванес-Н" ЕООД 13.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за мерките за визуализация 09.03.17 10.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга по реализиране на дейности по публичност и визуализация по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01 09.03.17 11.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 09.03.17 23.03.17 Пазарджик / Pazardzhik

Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност

Външен ИН oldId_29405435
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22120000 22100000 22459100
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАСПИЧАН

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали

Външен ИН oldId_29405192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22462000 22150000 30192121 22852000 22817000 30196100 30197210 30234600
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД

Осигуряване на информиране и публичност по проекта

Външен ИН oldId_29355818
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 79800000 22462000 72200000 22459100 79340000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АДЛ ЕООД

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта"

Външен ИН oldId_29355247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72400000 79340000 79800000 22459100 35261000 44423400 22150000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЮ АЙЛЪНД ЕООД

Процедура "Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по проекта" по проект BG05M9OP001-1.003-0777-С01 "Нови възможности за работа в бижутерски бизнес с традиции"

Външен ИН oldId_29274696
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22000000
Краен срок: 20.03.17
Краен срок за подаване на документи: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАЛРЕЙ ООД

Дейности за информиране и публичност - публикации

Външен ИН oldId_29162434
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 22120000
Краен срок: 16.03.17
Краен срок за подаване на документи: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЪТСТРОЙ 99 ООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Нов шанс за професионална реализация" във фирма "Иванес-Н" ЕООД

Външен ИН oldId_29162138
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22120000 22140000 30197621 35261000 30196100 30192121 79951000 79952000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВАНЕС - Н ЕООД

Избор на изпълнител за мерките за визуализация

Външен ИН oldId_29096532
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22100000 35261000 44162100 44423400
Краен срок: 10.03.17
Краен срок за подаване на документи: 10.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЖЕМИНИ 4 ООД

Извършване на услуга по реализиране на дейности по публичност и визуализация по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01

Външен ИН oldId_29096469
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22462000 22459100 30192121 35261000 44423400 22140000 22852000 22120000 72400000
Краен срок: 11.03.17
Краен срок за подаване на документи: 11.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИКТОРИЯ - НАЙС EООД

ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Външен ИН oldId_29092947
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22462000 22300000 22321000 18331000 37520000 37524100 39221120 30199792
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG: