Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

6 912 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 692)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за "Публичност и визуализация" на проект № BG16RFOP002-2.002-0043-C01; 19.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за УСЛУГА за визуализация и информираност 18.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО - ДИЗАЙН ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-2493-С01 - изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност 12.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публичност и визуализация 11.04.17 14.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изготвяне на дизайнерски проекти за брандиране, изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД” 10.04.17 20.04.17 Враца / Vratsa
Предмет на обществената поръчка е осигуряване на дизайн, изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали. 10.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за извършване на услуга "Осъществяване на дейност информиране и публичност за популяризиране на проекта и ОП "Развитие на човешките ресурси" по проект BG05M9OP001-1.003-2523-C01 "Нови работни места в "МАДАРА 07" ЕООД" по ОП "РЧР", проц 05.04.17 11.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Информационни материали по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект” 03.04.17 10.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на площи, услуги и съоръжения за външна реклама чрез ситилайт съоръжения във връзка с популяризирането на програмите и сериалите на БНТ” 31.03.17 03.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-1959-C01 "Създаване на нови работни места в "Ес Джи Груп" ЕООД" за доставка на материали за визуализация на проекта с цел осигуряване на публичност 30.03.17 04.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за "Публичност и визуализация" на проект № BG16RFOP002-2.002-0043-C01;

Външен ИН oldId_29996478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 22459100
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИ ЕС ЕЙЧ ООД

Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за УСЛУГА за визуализация и информираност

Външен ИН oldId_29994088
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 22459100
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СмартА Груп ЕООД

Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО - ДИЗАЙН ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-2493-С01 - изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност

Външен ИН oldId_29966186
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 22459100 22120000 72400000
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОРТО-ДИЗАЙН ЕООД

Публичност и визуализация

Външен ИН oldId_29858132
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22120000 35261000 44423400 22100000 22462000
Краен срок: 14.04.17
Краен срок за подаване на документи: 14.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННА ТРИБУНА ЗА ХОРА В РИСК"

"Изготвяне на дизайнерски проекти за брандиране, изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Външен ИН 9063184
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 79800000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 250,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е осигуряване на дизайн, изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали.

Външен ИН 9063238
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000 79800000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО (ИАЛВ)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на услуга "Осъществяване на дейност информиране и публичност за популяризиране на проекта и ОП "Развитие на човешките ресурси" по проект BG05M9OP001-1.003-2523-C01 "Нови работни места в "МАДАРА 07" ЕООД" по ОП "РЧР", проц

Външен ИН oldId_29684571
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 11.04.17
Краен срок за подаване на документи: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Мадара 07" ЕООД

Информационни материали по проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29643690
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22150000 22459100 22120000 35261000 44423400
Краен срок: 10.04.17
Краен срок за подаване на документи: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

"Предоставяне на площи, услуги и съоръжения за външна реклама чрез ситилайт съоръжения във връзка с популяризирането на програмите и сериалите на БНТ”

Външен ИН 9062877
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341000
Краен срок: 03.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска национална телевизия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-1959-C01 "Създаване на нови работни места в "Ес Джи Груп" ЕООД" за доставка на материали за визуализация на проекта с цел осигуряване на публичност

Външен ИН oldId_29580315
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22150000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 04.04.17
Краен срок за подаване на документи: 04.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕС ДЖИ ГРУП ЕООД