Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 460 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 746)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката - "Изработване на промоционални материали", във връзка с изпълнение на проект DTP1-1-455-3.1 "ДАНТЕ - Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава", финансиран по Програмата з 13.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019 11.09.17 21.09.17 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител по осигуряване на визуализация и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-3194-C01 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на брошури" 28.08.17 05.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Дейности по информиране и публичност 29.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на външна/и организация/и за обезпечаване на дейностите по информация и публичност на изпълнението на проекта 29.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация и публичност" 28.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Дейности по информиране и публичност” 28.08.17 29.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.008-0715 "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД" 24.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 24.08.17 27.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предмет на поръчката - "Изработване на промоционални материали", във връзка с изпълнение на проект DTP1-1-455-3.1 "ДАНТЕ - Подобряване на административните процедури и процеси за транспорта по вътрешните водни пътища по Дунава", финансиран по Програмата з

Външен ИН oldId_33321418
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българо-Румънска търговско промишлена палата
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019

Външен ИН 9068164
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 18330000 18936000 39221121
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинска фондация Пловдив 2019
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Избор на изпълнител по осигуряване на визуализация и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-3194-C01

Външен ИН oldId_32964440
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 79800000 79340000 72400000 22100000 22459100 22462000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИВА СТАРТ, ПОПОВ И С-ИЕ СД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на брошури"

Външен ИН oldId_32945103
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22150000
Краен срок: 05.09.17
Краен срок за подаване на документи: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Русенска търговско-индустриална камара
Очаквана цена: 0,00 EUR

Дейности по информиране и публичност

Външен ИН oldId_32942476
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 35261000 44423400 22150000 22462000
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КМ ШУС ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на външна/и организация/и за обезпечаване на дейностите по информация и публичност на изпълнението на проекта

Външен ИН oldId_32940660
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 72400000 35261000 44423400 22459100 22462000 22120000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация и публичност"

Външен ИН oldId_32939822
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 79800000 79340000 35261000 44423400 22150000 22459100 22120000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕТ "Евроконсулт - Цветан Цонев"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Дейности по информиране и публичност”

Външен ИН oldId_32917975
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 35261000 44423400 22150000 22459100
Краен срок: 29.08.17
Краен срок за подаване на документи: 29.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЖОСИ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Информиране и публичност по проект: BG05M9OP001-1.008-0715 "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД"

Външен ИН oldId_32891578
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 72400000 22150000 22100000 22120000 22462000 22459100
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВКОМПЛЕКТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта

Външен ИН oldId_32888895
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 79800000 35261000 44423400 22459100 22462000
Краен срок: 27.08.17
Краен срок за подаване на документи: 27.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: М-ПРЕС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR