Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 732 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 774)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 12.02.18 15.02.18 Кърджали / Kardzhali
Изготвяне на визия, изработване, доставка и брандиране на рекламни, информационни и протоколни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС 09.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Провеждане на мерки по публичност и информираност за проект BG16RFOP001-5.001-0032 "Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства" 05.02.18 14.02.18 Враца / Vratsa
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 05.02.18 12.02.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 02.02.18 12.02.18 Кърджали / Kardzhali
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Организиране и провежд 02.02.18 13.02.18 Монтана / Montana
"Информация и публичност по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции 26.01.18 19.02.18 Сливен / Sliven
"Дейности по информация и комуникация по Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", по обособени позиции" 25.01.18 08.02.18 Разград / Razgrad
Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Защита от наводнения", одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България 2014 - 2020 по обособени позиции:ОП №1 "Изработване и дос 24.01.18 01.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Изработване на рекламни материали за във връзка с провеждането на ХХVII МФМО СУРВА 2018 19.01.18 22.01.18 Перник / Pernik

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072909
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изготвяне на визия, изработване, доставка и брандиране на рекламни, информационни и протоколни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС

Външен ИН 9072867
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000 18530000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на младежта и спорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 784,00 BGN

Провеждане на мерки по публичност и информираност за проект BG16RFOP001-5.001-0032 "Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства"

Външен ИН 9072699
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341400
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Мездра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072711
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072672
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Организиране и провежд

Външен ИН 9072673
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 22462000 79810000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Информация и публичност по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции

Външен ИН 826854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22459100 30192121 39294100 22140000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

"Дейности по информация и комуникация по Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", по обособени позиции"

Външен ИН 9072477
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22150000 22140000 22462000 34924000 79952000
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 319,00 BGN

Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Защита от наводнения", одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България 2014 - 2020 по обособени позиции:ОП №1 "Изработване и дос

Външен ИН 9072434
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79340000 79952000
Краен срок: 01.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областeн управител на област Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 016,00 BGN

Изработване на рекламни материали за във връзка с провеждането на ХХVII МФМО СУРВА 2018

Външен ИН 9072338
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 22462000
Краен срок: 22.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN