Feedback

Tenders for Реклама

7 504 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 751)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Информиране и публичност 16.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител по процедура с предмет: "Осигуряване на информираност и публичност по проект "Създаване на нови устойчиви работни места за безработни лица в Панкор ЕООД" 16.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проекта - доставка на информационни материали 15.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за изработка и печат на материали за информираност и публичност, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016г. 14.02.17 15.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи в УАФУУ АД" 14.02.17 16.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуга по информиране и публичност 09.02.17 10.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на дейности, свързани с с осигуряване на публичност по проект "Нови възможности за заетост в "Глобал Метрикс" ЕООД 07.02.17 09.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Създаване на нови работни места в Смарт Селекшън ООД" по договор от 26.01.2017г., BG05M9OP001-1.003-2031-C01 07.02.17 13.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проекта "Разкриване на нови работни места в Байкс ООД" 07.02.17 13.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване на дейности за информация и публичност по проект "Разкриване на 10 работни места и устойчиво подобрение на работната среда във "ФОРЧЪН ЮНИЪН" ООД” 07.02.17 12.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Информиране и публичност

Външен ИН oldId_28593998
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 44423400
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Фондация "Ценности"

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител по процедура с предмет: "Осигуряване на информираност и публичност по проект "Създаване на нови устойчиви работни места за безработни лица в Панкор ЕООД"

Външен ИН oldId_28593058
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22000000
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАНКОР ЕООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проекта - доставка на информационни материали

Външен ИН oldId_28564763
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 35261000 44423450
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАСТЕР ЮНИТИ ООД

Съобщение за набиране на ценови предложения за изработка и печат на материали за информираност и публичност, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016г.

Външен ИН oldId_28534985
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 22000000
Краен срок: 15.02.17
Краен срок за подаване на документи: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ДИВЕРА-ВП" ЕООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи в УАФУУ АД"

Външен ИН oldId_28533400
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 16.02.17
Краен срок за подаване на документи: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УАФУУ АД

Предоставяне на услуга по информиране и публичност

Външен ИН oldId_28423525
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22459100 22462000 79340000
Краен срок: 10.02.17
Краен срок за подаване на документи: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стенс Клима ЕООД

Изпълнение на дейности, свързани с с осигуряване на публичност по проект "Нови възможности за заетост в "Глобал Метрикс" ЕООД

Външен ИН oldId_28388081
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22150000 22459100 22120000
Краен срок: 09.02.17
Краен срок за подаване на документи: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Глобал Метрикс ЕООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Създаване на нови работни места в Смарт Селекшън ООД" по договор от 26.01.2017г., BG05M9OP001-1.003-2031-C01

Външен ИН oldId_28387842
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 79952000 22459100 34924000 44423400
Краен срок: 13.02.17
Краен срок за подаване на документи: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проекта "Разкриване на нови работни места в Байкс ООД"

Външен ИН oldId_28386429
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 34924000 44423400
Краен срок: 13.02.17
Краен срок за подаване на документи: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Байкс ООД

"Осигуряване на дейности за информация и публичност по проект "Разкриване на 10 работни места и устойчиво подобрение на работната среда във "ФОРЧЪН ЮНИЪН" ООД”

Външен ИН oldId_28356188
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 22460000 22462000 79800000
Краен срок: 12.02.17
Краен срок за подаване на документи: 12.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД